Καινή Διαθήκη

Παλαιά Διαθήκη

Οδηγίες Χρήσεως

  1. Εκτυπώστε τα έγγραφα

  2. Κόψτε τα περιγράμματα

  3. Τυλίξτε κυλινδρικά τα χαρτάκια

  4. Βάλτε τα μέσα σε ένα δοχείο

  5. Τραβήξτε ένα κάθε φορά για να πάρετε ένα μήνυμα από την Αγία Γραφή

images.webp