top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Ακολουθώντας τον Ιησού (Α)

Έγινε ενημέρωση: 15 Μαρ 2021


Περιεχόμενα


Μάθημα Α1: Πώς θα αλλάξετε τον εαυτό σας

Μάθημα Α1: Πώς θα αλλάξετε τον εαυτό σας


Εισαγωγή:


1036 Εφεσ 4:22-24 να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, 23 και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας 24 και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας.


Είχατε ποτέ δυσκολία να αλλάξετε μια συνήθεια; Οι άνθρωποι είμαστε πλάσματα που έχουμε πολλές συνήθειες. Τείνουμε να συνεχίζουμε να ενεργούμε όπως έχουμε συνηθίσει να κάνουμε στο παρελθόν. Όπως ένα ποτάμι που ρέει μέσα από ένα φαράγγι, όσο περισσότερο συνεχίζεται η συνήθεια, τόσο βαθύτερα γίνεται ριζωμένο και τόσο πιο δύσκολο είναι να αλλάξει. Αυτό ισχύει για όλες τις συνήθειες, καλές ή κακές.


Η σημασία μιας συνήθειας εξαρτάται από τις συνέπειές της. Η χρήση ηρωίνης, για παράδειγμα, έχει πολύ πιο σοβαρές συνέπειες από το δάγκωμα των νυχιών. Οι πιο σημαντικές συνήθειες είναι εκείνες που έχουν αιώνιες συνέπειες.


Η παραπάνω περικοπή, δείχνει ότι όταν γνωρίσουμε τον Χριστό, θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές στο τρόπο της ζωής μας. Παλιές πρακτικές και στάσεις θα αντικατασταθούν από νέες. Θα μάθουμε λοιπόν καλές συνήθειες όπως η μελέτη της Βίβλου, η προσευχή, ο εκκλησιασμός, η διδασκαλία κλπ. Η γνωριμία μας με τον Χριστό, θα μας βοηθήσει να εξαλείψουμε επίσης τις κακές συνήθειες όπως την κακή γλώσσα, την ανεξέλεγκτη ιδιοσυγκρασία, τα τυχερά παιχνίδια, τα ναρκωτικά, το ποτό, τα κουτσομπολιά, το ψέμα, την πορνογραφία, τη παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα κλπ.


1056 Β’ Τιμ 3:16-17 Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, 17 διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν.


Πρέπει να γνωρίζουμε, όχι μόνο τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε, αλλά πώς να τις κάνουμε. Η αλλαγή δεν έρχεται εύκολα. Η Αγία Γραφή μας παρέχει όλη την καθοδήγηση που χρειαζόμαστε. Ας μελετήσουμε 12 συγκεκριμένα, πρακτικά βήματα που δίνει η Βίβλος για να μας δείξει πώς να αλλάξουμε για να γίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός.1: Αλλάξτε τον σκοπό σας στη ζωή. (<αρχή)


Για κάθε περίσταση που χρειάζεται κανείς να πάρει μεγάλες αποφάσεις στη ζωή του, είναι πολύ σημαντικό να έχει κίνητρο. Είναι πιο πιθανό να ξυπνήσει κάποιος που κοιμάται, εάν το σπίτι του πιάσει φωτιά από το να θυμηθεί ότι δεν έχει βουρτσίσει τα δόντια του. Οι Χριστιανοί έχουν μερικά από τα ισχυρότερα κίνητρα για αλλαγή. Ας εξετάσουμε μερικά:


1.1: Αγάπη και αφοσίωση στον Θεό (<αρχή)


1082 Α’ Ιωα 4:9-10 Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι' αυτού. 10 Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.


1083 Α’ Ιωα 4:19 Ημείς αγαπώμεν αυτόν, διότι αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς.


Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα που μπορεί κάποιος να έχει στη ζωή του, είναι η αγάπη του Θεού. Όποιος συνειδητοποιεί ότι ο μέγας και φοβερός Θεός που έχει φτιάξει τον Ουρανό και τη Γη, μας αγάπησε τόσο πολύ ώστε να θυσιάσει τον μονογενή του Γιό, δεν είναι πια δυνατόν να συνεχίζει να τον λυπεί με την αμαρτία. Οι πιστοί εννοούμε ότι ενώ είμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Θεός μας αγάπησε έτσι κι αλλιώς και ο Χριστός πήγε στο Σταυρό για εμάς. Έτσι δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος σε αυτή την αγάπη και ανταποκρίνεται, αγαπώντας με τη σειρά του τον Θεό.


1083 Α’ Ιωα 5:3 Διότι αύτη είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού· και αι εντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι.


Καθώς ο πιστός προχωρά στη μελέτη της Γραφής του, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για το εκφρασμένο θέλημα του άπειρου Θεού, δοσμένο με ένα τρόπο απλό που να μπορούν όλοι να το καταλαβαίνουν. Έτσι διαβάζοντας τα παραπάνω εδάφια, καταλαβαίνουμε ότι ό Θεός μας κάνει ξεκάθαρο ότι όποιος λέει ότι αγαπάει τον Θεό, πρέπει ταυτόχρονα αν εκτελεί


1024 Β’ Κορ 8:5 και ουχί μόνον καθώς ηλπίσαμεν, αλλ' εαυτούς έδωκαν πρώτον εις τον Κύριον και εις ημάς διά θελήματος του Θεού,


Η αδελφοί στην εκκλησία της Μακεδονίας, βοήθησαν τους αδελφούς στην Ιουδαία που περνούσαν μια περίοδο μεγάλης πείνας. Ο άνθρωπος που έχει παραδοθεί πρώτα στον Κύριο, είναι εύκολο να μεταδίδει στα αδέλφια του από τα υλικά αγαθά που έχει.


Σκέψη: Γιατί είναι δύσκολο να αλλάξουμε μια συγκεκριμένη βλαβερή συνήθεια εάν δεν είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του Θεού;


Εάν δυσκολεύεστε να αλλάξετε τον εαυτό σας, μάθετε να εκτιμάτε τις ευλογίες και το έλεος του Θεού. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τις παρακάτω περικοπές:


1003 Ρωμ 12:1-2 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, 2 και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον.


Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τη φράση “σας παρακαλώ” θέλοντας να δείξει πόσο σημαντική θεωρεί την περικοπή που πρόκειται να ακολουθήσει. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να ακολουθεί τις συνήθειες αυτού του κόσμου. Δεν πρέπει δηλαδή να συμμορφώνεται με τον αιώνα αυτό, αλλά να μεταμορφώνεται από μία σαρκική σε μία πνευματική υπόσταση. αυτό μπορεί να γίνει μόνο δια των οικτιρμών του Θεού, δηλαδή μόνο με άνωθεν ενέργεια η οποία είναι ικανή να ανακαινίσει το νου του ανθρώπου. Όπως είδαμε παραπάνω πρώτος Ο Κύριος μας αγάπησε και εμείς συγκλονισμένοι από αυτήν την αγάπη, τους οικτιρμούς του Θεού, επιτρέψαμε στον κύριο να μας αλλάξει το τρόπο σκέψης εντελώς. Από κει και πέρα ο άνθρωπος θέλει να εκτελεί το θέλημα του Θεού που είναι πάντα αγαθό, ευάρεστο και τέλειο.


951 Ιωα 14:15 Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.


Ας μη πλανηθούμε ποτέ με τη σκέψη ότι αγαπάμε τον Θεό ενώ η ζωή μας, ο τρόπος μας και οι πράξεις μας μαρτυρούν το αντίθετο. Δεν είμαστε αυτό που λέμε ότι είμαστε, ούτε αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ούτε αυτό που προσπαθούμε πολλές φορές να δείξουμε ότι είμαστε. Στην πραγματικότητα είμαστε αυτό που πράττουμε. Όποιος νομίζει ότι αγαπάει τον Θεό, πρέπει να εκτελεί τις εντολές του. Οτιδήποτε παραβαίνει αυτό τον νόμο, βγάζει τον άνθρωπο εκτός θελήματος Θεού.
1.2: Μίμηση του Χριστού (<αρχή)

Οι άνθρωποι συχνά παρακινούνται από την επιθυμία να μιμηθούν τους ήρωες που θαυμάζουν.


908 Λουκ 6:40 Δεν είναι μαθητής ανώτερος του διδασκάλου αυτού· πας δε τετελειοποιημένος θέλει είσθαι ως ο διδάσκαλος αυτού.


Ο στόχος ενός μαθητή του Χριστού δεν μπορεί να είναι να γίνει πλούσιος, να γίνει διάσημος και να δοξαστεί απο τους ανθρώπους, αλλά να γίνει σαν τον Ιησού.


1075 Α’ Πετ 2:21 Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υμάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού· 22 όστις αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού.


Η ζωή που αξίζει περισσότερο να μιμηθείς, είναι αυτή του Ιησού. Αν και έχουμε αρκετά πρότυπα αγίων ανθρώπων μέσα στη Βίβλο που καλούμαστε να μιμηθούμε, τελικά το μεγάλο μας πρότυπο είναι ο Χριστός.


863 Ματθ 16:24 Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. 25 Διότι όστις θέλει να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν. 26 Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού; 27 Διότι μέλλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξιν αυτού.


Αν δεν είμαστε έτοιμοι να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να σηκώσουμε το σταυρό μας και να ακολουθήσουμε τον Κύριο, ποτέ δεν θα καταφέρουμε να του μοιάσουμε και να ελευθερωθούμε από τα βαρίδια αυτού του κόσμου που μας κρατούν δέσμιους μέσα στα Πάθη και τις επιθυμίες και μακριά από την αιώνια ζωή. όποιος προσπαθήσει να ζήσει τη ζωή του μακριά από το Χριστό στην πραγματικότητα θα χάσει την αιώνια ζωή. Αν κάποιος πλανηθεί και απομακρυνθεί από τον Ιησού Χριστό επειδή φοβάται τις θυσίες που θα πρέπει να κάνει, ας μάθει ότι τις περισσότερες από αυτές τις θυσίες, στην πραγματικότητα δεν θα χρειαζόταν ποτέ να της κάνει. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν κάποιος φύγει από αυτό τον κόσμο χωρίς Χριστό και καταλήξει στην αιώνια κόλαση, τότε δεν θα μπορεί να δώσει τίποτα για αντάλλαγμα της ψυχής του. ας θυμόμαστε ότι μία μέρα ο Θεός να ανταποδώσει στον κάθε άνθρωπο ανάλογα με τα έργα του.


1029 Γαλ 2:20 Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην· ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ' ο Χριστός ζη εν εμοί· καθ' ο δε τώρα ζω εν σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού.


Πρέπει να μιμούμαστε τον Ιησού Χριστό και να ταυτιζόμαστε μαζί του, εμβαθύνοντας στην αγάπη του και στον τρόπο με τον οποίον ο ίδιος θυσιάστηκε για όλους μας. Εμείς τώρα καλούμαστε να θυσιάσουμε μόνο τα πάθη μας και τις επιθυμίες μας για να λάβουμε την ίδια τη Σωτηρία μας. η ταύτιση μας με τον Ιησού Χριστό μπορεί να φτάσει σε σημείο ώστε να μπορούμε και εμείς να λέμε δεν ζούμε εμείς αλλάζει ο Χριστός μέσα μας. Σταυροθήκαμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, του μοιάσαμε σε όλα. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε κάποια δύσκολη απόφαση στη ζωή μας, μπορούμε να αναρωτιόμαστε "Τι θα έκανε ο Ιησούς;", και να κάνουμε και εμείς το ίδιο1.3: Επιθυμία για αιώνια ζωή, όχι αιώνια τιμωρία (<αρχή)


1013 Α’ Κορ 9:24 Δεν εξεύρετε ότι οι τρέχοντες εν τω σταδίω πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον; ούτω τρέχετε, ώστε να λάβητε αυτό. 25 Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται, εκείνοι μεν διά να λάβωσι φθαρτόν στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. 26 Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως κτυπών τον αέρα, 27 αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γείνω αδόκιμος.


Όλοι γνωρίζουμε ότι η ζωή των αθλητών είναι πολύ δύσκολη εξαιτίας της συγκεκριμένης διατροφής της Καθημερινής διπλής προπονήσεις και της αποφυγής βλαβερών συνηθειών όπως το αλκοόλ το κάπνισμα το ξενύχτι και άλλα. Οι αθλητές εγκρατεύονται και προσέχουν για να αποκτήσουν ένα φθαρτό βραβείο. Έτσι ακριβώς και οι χριστιανοί, αν πραγματικά έχουν αγαπήσει τον Θεό, τότε έχουν ισχυρό κίνητρο για να τερματίσουν το δρόμο τους και να κατακτήσουν όχι ένα φθαρτό βραβείο, αλλά την άφθαρτη κληρονομιά, την αιώνια ζωή.


1040 Φιλπ 3:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. 13 Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, 14 τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.


Έτσι ο Παύλος έχοντας στο μυαλό του τον αιώνιο στόχο της βασιλείας των ουρανών, δαμάζει το σώμα του, εγκρατεύεται, και τρέχει για να κατακτήσει το βραβείο για το οποίο τον είχε καλέσει ο Θεός.


Σκέψη: Γιατί η έλλειψη κινήτρων θα εμπόδιζε τους ανθρώπους να προσπαθήσουν να αλλάξουν ώστε να ευχαριστήσουν τον Θεό;


1070 Ιακ 1:12 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις υπομένει πειρασμόν· διότι αφού δοκιμασθή, θέλει λάβει τον στέφανον της ζωής, τον οποίον υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν.


1043 Κολ 3:1 Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν δεξιά του Θεού, 2 τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. 3 Διότι απεθάνετε, και η ζωή σας είναι κεκρυμμένη μετά του Χριστού εν τω Θεώ· 4 όταν ο Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ' αυτού θέλετε φανερωθή εν δόξη. 5 Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνείαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν, ήτις είναι ειδωλολατρεία, 6 διά τα οποία έρχεται η οργή του Θεού επί τους υιούς της απειθείας, 7 εις τα οποία και σεις περιεπατήσατέ ποτέ, ότε εζήτε εν αυτοίς· 8 τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας· 9 μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού 10 και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν,


Όπως είπαμε και παραπάνω αν θεωρούμε τους εαυτούς μας αναγεννημένους, αυτό σημαίνει ότι έχουμε αναστηθεί καθώς ήμασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας. Αν λοιπόν πράγματι έχουμε αναστηθεί μαζί με το Χριστό, τότε τα μάτια μας είναι στραμμένα στον ουρανό και οι σκέψεις μας θα τρέχουν στην Ουράνια πατρίδα μας. Όπως ο Παύλος έλεγε ότι ο Χριστός ζει μέσα του, έτσι και όλοι οι πιστοί θα νεκρώνουν τη σάρκα τους μαζί με τις επιθυμίες με όποια μορφή και αν έχουν αυτές, γνωρίζοντας ότι η ανταμοιβή της αμαρτίας είναι αιώνιος θάνατος.


1078 B’ Πετ 1:10 Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει ποτέ. 11 Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού.


Το Άγιο Πνεύμα καλεί τους πιστούς να είναι επιμελείς με την Σωτηρία τους, να πάρουν σταθερές αποφάσεις, να εκλέγουν την εν Θεώ ζωή, και έτσι να σιγουρευτούν ότι θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών.


Όταν δυσκολευόμαστε να κάνουμε κάποια αλλαγή στη ζωή μας κατά το θέλημα του Θεού, ας σκεφτούμε την αγάπη του Θεού για εμάς, τη σημασία του να είμαστε σαν τον Χριστό και το αιώνιο πεπρωμένο μας.2: Με τη βοήθεια του Θεού, μπορούμε να αλλάξουμε (<αρχή)


587 Παρ 4:23 Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής.


Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε συνεχώς τη κατάσταση της καρδιάς μας. Από αυτήν, προέρχονται οι λύσεις σε όλα τα προβλήματά μας. Φυσικά εδώ ο θεός δεν εννοεί ως καρδιά το κομμάτι αυτό της σάρκας που λειτουργεί ως αντλία αίματος, αλλά τον εσωτερικό άνθρωπο, το κέντρο της ύπαρξης του, δηλαδή το πνεύμα του. Είναι εκεί ακριβώς που γίνονται όλες οι μάχες και είναι εκεί που θα κερδηθεί ο πόλεμος εναντίον του διαβόλου, των επιθυμιών και της αμαρτίας. Ο σοβαρός Χριστιανός πού θέλει να πάει στον ουρανό, γνωρίζει καλά την καρδιά του, ξέρει τις αδυναμίες του, προσέχει να μην πέφτει σε πειρασμό, αλλά και αν κάνει κάποιο λάθος, επιστρέφει συντετριμμένος με μετάνοια στο Σταυρό του Γολγοθά που ρέει το αίμα του Ιησού Χριστού που μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία.


1013 A’ Κορ 10:13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.


Ας μην αποδίδουμε στον Θεό τους πειρασμούς μας, που είναι ανθρώπινοι και πηγάζουν από την καρδιά μας. Για αυτό όπως είπαμε, την καρδιά μας πρέπει να την προσέχουμε με πολλή σχολαστικότητα και επιμέλεια. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα για τον πειρασμό που μας δελεάζει είναι ότι ο Θεός θα βρει τρόπο να κάνει έκβαση. Ο Θεός γνωρίζει τις αντοχές μας, θυμάται ότι είμαστε πλασμένοι από χώμα, ότι είμαστε αδύνατοι, μας καταλαβαίνει και για αυτό ακριβώς δεν πρόκειται ποτέ να μας αφήσει να δοκιμαστούμε περισσότερο από αυτό που αντέχουμε. Εμείς το παιδί μας δεν θα το υποχρεώνομαι να υποστεί καταστάσεις που θα γνωρίζαμε ότι θα το κατέστρεφαν. Ακόμα και το γαϊδούρι μας δεν θα το φορτώναμε περισσότερο από όσο γνωρίζουμε ότι πρέπει.


Σκέψη: Τι σημαίνει για εσάς η φράση "ο Θεός όμως είναι πιστός"? Μπορούν οι άνθρωποι και οι περιστάσεις της ζωής να σας αναγκάσουν να κάνετε την αμαρτία; Υπάρχει ποτέ οποιαδήποτε έγκυρη δικαιολογία για να κάνουμε την αμαρτία;


1041 Φιλπ 4:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.


Μπορούμε να κάνουμε "όλα τα πράγματα" που ο Θεός απαιτεί από εμάς, μέσω του Χριστού που μας ενδυναμώνει. Ο θεός δεν μας λέει Πώς με τη δική μας δύναμη μπορούμε να μείνουμε πιστοί αλλά μόνο αν εμπιστευτούμε τον Θεό που μας δυναμώνει. Αν εμπιστευτούμε τη δική μας δύναμη αντί του Χριστού, είναι βέβαιο ότι θα αποτύχουμε και ότι θα υποστούμε τις συνέπειες τις απιστίας μας.


Σκέψη: Πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που λένε, "Απλά δεν μπορώ να αλλάξω. Είναι πολύ αργά. Άλλωστε, είμαι μόνο άνθρωπος." Αν κάποιος σκέφτεται έτσι, θα μπορέσει να υπηρετήσει τον Θεό;


Ανεξάρτητα από το πόσο δυνατός είναι ένας πειρασμός που αντιμετωπίζουμε, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό έχουμε ασκήσει μια αμαρτία, εάν ο Θεός λέει ότι Εκείνος μπορεί να μας δώσει τη δύναμη να αλλάξουμε, τότε πράγματι μπορούμε να αλλάξουμε.


1037 Εφεσ 6:10-18) Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. 13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. 14 Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης 15 και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· 16 επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· 17 και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού, 18 προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων,


Για μία ακόμα φορά ο θεός μας καλεί να ενδυναμώσουμε με τα δικά του εφόδια μέσα από τη δική του δύναμη. Υπάρχει μία πανοπλία που μας δίνει ο Θεός ώστε να μπορέσουμε να σταθούμε δόκιμοι απέναντι σε οποιαδήποτε δοκιμασία φέρει ο εχθρός μεθοδικά μπροστά μας. Είναι σημαντικό ότι η μάχη μας δεν είναι εναντίον σε οποιοδήποτε άνθρωπο ακόμα και αυτός χρησιμοποιείται από το διάβολο για να μας πειράξει. Η μάχη μας είναι ενάντια στα πονηρά πνεύματα που προσπαθούν να φέρουν την πλάνη στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί να αντισταθούμε στις πλάνες του εχθρού, και να θριαμβεύσουμε ενάντια στα διανοήματα του.

Ο χριστιανός ποτέ δεν ξεχνά να φορέσει την πανοπλία του Θεού πριν πάει στη μάχη.


1035 Εφεσ 3:20 Εις δε τον δυνάμενον υπερεκπερισσού να κάμη υπέρ πάντα όσα ζητούμεν ή νοούμεν, κατά την δύναμιν την ενεργουμένην εν ημίν, 21 εις αυτόν έστω η δόξα εν τη εκκλησία διά Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων· αμήν.3: Μελετήστε τη Βίβλο για αυτά που προσπαθείτε να αλλάξετε (<αρχή)


210 Ιησ 1:5 Δεν θέλει δυνηθή άνθρωπος να σταθή εναντίον σου πάσας τας ημέρας της ζωής σου· καθώς ήμην μετά του Μωϋσέως, θέλω είσθαι μετά σού· δεν θέλω σε αφήσει ουδέ σε εγκαταλείψει. 6 Ίσχυε και ανδρίζου· διότι συ θέλεις κληροδοτήσει εις τον λαόν τούτον την γην, την οποίαν ώμοσα προς τους πατέρας αυτών να δώσω εις αυτούς. 7 Μόνον ίσχυε και ανδρίζου σφόδρα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα τον νόμον, τον οποίον προσέταξεν εις σε Μωϋσής ο θεράπων μου· μη εκκλίνης απ' αυτού δεξιά ή αριστερά, διά να φέρησαι μετά συνέσεως πανταχού όπου αν υπάγης. 8 Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως. 9 Δεν σε προστάζω εγώ; ίσχυε και ανδρίζου· μη φοβηθής μηδέ δειλιάσης· διότι είναι μετά σου Κύριος ο Θεός σου όπου αν υπάγης.


Ο Θεός υπόσχεται στον Ιησού του να δει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον του και να μπει εμπόδιο στο δρόμο που έχει χαράξει ο ίδιος. Υπόσχεται ότι θα είναι μαζί του όλες τις μέρες της ζωής του και ότι δεν θα τον αφήσει ούτε θα τον εγκαταλείψει. Τον προσκαλεί να είναι ισχυρός και ανδρείος και του υπόσχεται ότι μέσα τη δική του διακονία Θα εκπληρώσει όλες οι υποσχέσεις που είχε δώσει στο παρελθόν προς τον λαό του περί της κληρονομιάς της γης της επαγγελίας. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να μπορέσουν όλα αυτά να συμβούν και ο Ιησούς του Ναυή για να πετύχει το σκοπό του στο έργο του Θεού, είναι ότι έπρεπε να μελετάει την Βίβλο μέρα και νύχτα και να προσέχει να εκτελεί αυτά που προστάζει ο Θεός.


Ο Θεός υπόσχεται στον Ιησού του να δει ότι κανένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σταθεί εναντίον του και να μπει εμπόδιο στο δρόμο που έχει χαράξει ο ίδιος. Υπόσχεται ότι θα είναι μαζί του όλες τις μέρες της ζωής του και ότι δεν θα τον αφήσει ούτε θα τον εγκαταλείψει. Τον προσκαλεί να είναι ισχυρός και ανδρείος και του υπόσχεται ότι μέσα τη δική του διακονία Θα εκπληρώσει όλες οι υποσχέσεις που είχε δώσει στο παρελθόν προς τον λαό του περί της κληρονομιάς της γης της επαγγελίας. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για να μπορέσουν όλα αυτά να συμβούν και ο Ιησούς του Ναυή για να πετύχει το σκοπό του στο έργο του Θεού, είναι ότι έπρεπε να μελετάει την Βίβλο μέρα και νύχτα και να προσέχει να εκτελεί αυτά που προστάζει ο Θεός.


Δια της καθημερινής μελέτης του Λόγου του Θεού, το θέλημα του Θεού θα ξεκαθαρίζει όλο και περισσότερο μέσα στην καρδιά μας και θα γίνεται όλο και πιο προσιτό σε εμάς. Την αμηχανία της καρδιάς μας που πολλές φορές δεν μπορούμε να λάβουμε σωστές αποφάσεις, θα την αντικαθιστά η σοφία και η σύνεση. κανένας δεν θα μπορεί να αντισταθεί στη Σοφία με την οποία θα μιλάμε. Η ζωή μας θα είναι μία επιτυχημένη ζωή εν Χριστώ Ιησού.179 Δευτ 6:6 Και ούτοι οι λόγοι, τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερον, θέλουσι είσθαι εν τη καρδία σου· 7 και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδώ και πλαγιάζων και εγειρόμενος. 8 Και θέλεις δέσει αυτούς διά σημείον επί της χειρός σου και θέλουσιν είσθαι ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου. 9 Και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου και επί τας πύλας σου.


Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για το λαό του Θεού να καταβάλει κάθε κόπο και προσπάθεια ώστε δια της Μελέτης της Αγίας Γραφής, ο λόγος του Θεού να κατοικήσει μέσα μας πλούσια. ο Θεός ξέρει πόσο απαραίτητο είναι αυτό για την υπόλοιπη ζωή μας ώστε μας προστάζει να βάλουμε τους λόγους του και τα διατάγματα του μέσα στις καρδιές μας. Μάλιστα θα πρέπει να διδάσκουμε τα παιδιά μας με κάθε επιμέλεια το Λόγο του Κυρίου όπως λέει εδώ “πλαγιάζων και εγειρόμενος” δηλαδή βράδυ και πρωί. Πηγαίνοντας την εντολή σε ένα ακόμα βαθύτερο σημείο, ο Θεός μας καλεί να γράφουμε τους λόγους του στους τοίχους των σπιτιών μας και στα περβάζια των θυρών ώστε όταν μπαίνουμε και όταν βγαίνουμε από τα σπίτια μας να μην ξεχνάμε να παίρνουμε μαζί μας εφόδια μέσα από το λόγο του Θεού. Αυτό έχει παραβολική αλλά μπορεί να έχει και κυριολεκτική έννοια και είναι μία συνήθεια ανάμεσα στους αναγεννημένου χριστιανούς να γράφουν εδάφια από την Αγία Γραφή σε κάδρα και τα κρεμάνε στα σπίτια τους για τα βλέπουν όπως άλλοι κρεμάνε οι εικόνες των Αγίων.


Σκέψη: Το θεωρείτε χρήσιμο να τοποθετεί κάποιος εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού σε εμφανή σημεία του σπιτιού του, ώστε να του υπενθυμίζουν το θέλημα του Θεού;


849 Ματθ 4:1 Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος εις την έρημον διά να πειρασθή υπό του διαβόλου, 2 και νηστεύσας ημέρας τεσσαράκοντα και νύκτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. 3 Και ελθών προς αυτόν ο πειράζων είπεν· Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ειπέ να γείνωσιν άρτοι οι λίθοι ούτοι. 4 Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. 5 Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την αγίαν πόλιν και στήνει αυτόν επί το πτερύγιον του ιερού 6 και λέγει προς αυτόν, Εάν ήσαι Υιός του Θεού, ρίψον σεαυτόν κάτω· διότι είναι γεγραμμένον, Ότι θέλει προστάξει εις τους αγγέλους αυτού περί σου, και θέλουσι σε σηκώνει επί των χειρών αυτών, διά να μη προσκόψης προς λίθον τον πόδα σου. 7 Είπε προς αυτόν ο Ιησούς· Πάλιν είναι γεγραμμένον, δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεόν σου. 8 Πάλιν παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλόν, και δεικνύει εις αυτόν πάντα τα βασίλεια του κόσμου και την δόξαν αυτών, 9 και λέγει προς αυτόν· Ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών προσκυνήσης με. 10 Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν· Ύπαγε, Σατανά· διότι είναι γεγραμμένον, Κύριον τον Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. 11 Τότε αφίνει αυτόν ο διάβολος, και ιδού, άγγελοι προσήλθον και υπηρέτουν αυτόν.


Ο Ιησούς Χριστός που αποτελεί το απόλυτο πρότυπο μας, σε κάθε έναν από τους πειρασμούς από τον Σατανά, χρησιμοποίησε την κοινή φράση “είναι γεγραμμένον”. Πραγματικά ο λόγος του Θεού είναι απαραίτητο να υπάρχει μέσα μας ώστε σε κάθε περίσταση της ζωής μας να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εδάφια. Είναι το Άγιο Πνεύμα που θα μας υπενθυμίζει τους λόγους που διαβάζουμε στη Βίβλο μας, αλλά δεν μπορούμε να θυμηθούμε κάτι που δεν γνωρίζουμε εντελώς ή που δεν έχουμε διαβάσει ποτέ. εδάφια μέσα από το λόγο του Θεού είναι οι πιο κατάλληλες απαντήσεις στον Διάβολο, στους πειρασμούς και στους πονηρούς ανθρώπους που προσπαθούν να μας δελεάσουν στην αμαρτία.

Πρακτική εφαρμογή: Βρείτε και καταγράψτε εδάφια της Βίβλου σχετικά με τις συνήθειές σας από τις οποίες θέλετε να απαλλαγείτε και στη συνέχεια, απομνημονεύστε τα ώστε να σας ενισχύουν όταν μπαίνετε στον πειρασμό. Αναφέρετε τα στον εαυτό σας και σε αυτούς που σας δελεάζουν.


513 Ψαλμ 1:2 αλλ' εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. 3 Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τω καιρώ αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται· και πάντα, όσα αν πράττη, θέλουσιν ευοδωθή.


Η γραφή παρομοιάζει τους ανθρώπους που μελετάνε το λόγο του Θεού μέρα και νύχτα σαν τα δέντρα που είναι φυτεμένα δίπλα στους ποταμούς, όπου τρέχουν άφθονα νερά και ποτέ δεν πρόκειται να μαραθούν είναι ξεραθούν. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού όταν έρθει η ανομβρία κι όλοι γύρω του θα ξεραίνονται και θα πέφτουν, εκείνος θα ευοδώνεται σε ότι κι αν κάνει, θα είναι καρποφόρος, ευλογημένος και χαρούμενος.


571 Ψαλμ 119:9 Βεθ. Τίνι τρόπω θέλει καθαρίζει ο νέος την οδόν αυτού; φυλάττων τους λόγους σου. 10 Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα· με μη αφήσης να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου. 11 Εν τη καρδία μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε. 12 Ευλογητός είσαι, Κύριε· δίδαξόν με τα διατάγματά σου.


Ο λόγος του Θεού είναι για όλους τους νέους και τους παλιούς χριστιανούς. Καθαρίζει τις καρδιές των ανθρώπων και τους φυλάττει από την πλάνη. Ακόμα η γνώση του λόγου του Θεού είναι αυτή που θα δώσει δύναμη στον άνθρωπο ώστε να μην αμαρτάνει.


1056 Β’ Τιμ 3:16 Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, 17 διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν


Αν θέλουμε να είμαστε τέλειοι άνθρωποι, ευλογημένοι και άγιοι, ας μάθουμε ότι είναι απαραίτητη η μελέτη μέσα στο λόγο του Θεού. Ο λόγος αυτός που είναι εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα θα μας δώσει τη διδασκαλία ωστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίσταση της ζωής μας. Ο Λόγος θα μας ελέγξει για την αμαρτία, θα μας δώσει την δύναμη που απαιτείται για να επανορθώσουμε και να επιστρέψουμε στον Κύριο, θα μας εκπαίδευση ώστε να περνάμε τις εξετάσεις αυτής της ζωής με έναν τρόπο που αρμόζει στη δικαιοσύνη του Θεού. ο λόγος του Θεού τελειοποιεί τις καρδιές μας.4: Μετάνοια από την αμαρτία (<αρχή)


(980 Πραξ 17:30) Τους καιρούς λοιπόν της αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τους ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι,

Ερώτηση 14 & 15: Τι πρέπει να κάνουν οι μαθητές όταν διαπράττουμε αμαρτία; Απάντηση: Ο Θεός __________________ τους καιρούς της άγνοιας και παραγγέλει σε όλους μας, να ___________________

Σκέψη: Τι είναι μετάνοια?

(994 Ρωμ 2:4) Η καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν; 5 διά δε την σκληρότητά σου και αμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις εις σεαυτόν οργήν εν τη ημέρα της οργής και της αποκαλύψεως της δικαιοκρισίας του Θεού,

(605 Παρ 28:13) Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή· ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή.

Ερώτηση 16: Τι πρέπει να κάνω αν διαπράξω κάποια αμαρτία; (α) Πρέπει να την ομολογήσω και να την εγκαταλείψω (β) Να την κρύψω, (γ) Να κατηγορήσω κάποιον άλλο, (δ) Να βρω μια εκκλησία που να μου πει πως δεν πειράζει. Απάντηση:___

(1087 Αποκ 2:5) Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης.

Σκέψη: Αρκεί μόνο να λυπάμαι για τις αμαρτίες μου; Τι άλλο χρειάζεται; (Βλέπε 2 Κορ. 7:10.)

(1024 Β’ Κορ 7:10) Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν προς σωτηρίαν αμεταμέλητον· η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον.

Τα περισσότερα επιτεύγματα στη ζωή απαιτούν περίπου 10% ικανότητα και 90% απλή αποφασιστικότητα και σκληρή δουλειά. Σε πνευματικά θέματα, ο Θεός έχει δώσει σε όλους του ανθρώπους, τη δυνατότητα να μπορούν να τον ευχαριστήσουν. Έτσι είμαστε απόλυτα ικανοί να αλλάξουμε. Ο Θεός παρέχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Η απόφαση είναι δική μας.

Δεν θα αλλάξουμε ποτέ μέχρι να αποφασίσουμε να επιδιώξουμε επιμελώς τα μέσα που μας παρέχει ο Θεός. Η απόφαση για να γίνει αυτό είναι η μετάνοια, και κανείς δεν θα ευχαριστήσει τον Θεό χωρίς αυτήν.5: Ανάπτυξη σχεδίου δράσης (<αρχή)


(594 Παρ 14:22) Δεν πλανώνται οι βουλευόμενοι κακόν; έλεος όμως και αλήθεια θέλει είσθαι εις τους βουλευομένους αγαθόν.

Ερώτηση 17: Τι πρέπει να σκεφτόμαστε; (α) το κακό, (β) το καλό (γ) πως θα πάμε στον παράδεισο. Απάντηση: ___

Σκέψη: Ο Θεός έχει σχεδιάσει τη σωτηρία μας και ενεργεί στη ζωή μας ώστε να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιό του.

(Ρωμ 8:28) Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού·

(Εφεσ 1:7-9) διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού, 8 καθ' ην επερίσσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, 9 γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτώ,

(Εφεσ 3:10-11) διά να γνωρισθή τώρα διά της εκκλησίας εν τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού, 11 κατά την αιώνιον πρόθεσιν, την οποίαν έκαμεν εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω ημών,

(Γεν 12:1) Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, Έξελθε εκ της γης σου, και εκ της συγγενείας σου, και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην την οποίαν θέλω σοι δείξει· 2 και θέλω σε κάμει εις έθνος μέγα· και θέλω σε ευλογήσει, και θέλω μεγαλύνει το όνομά σου· και θέλεις είσθαι εις ευλογίαν· 3 και θέλω ευλογήσει τους ευλογούντάς σε, και τους καταρωμένους σε θέλω καταρασθή· και θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης. 4 Και υπήγεν ο Άβραμ, καθώς είπε προς αυτόν ο Κύριος· και μετ' αυτού υπήγε και ο Λώτ· ο δε Άβραμ ήτο ηλικίας εβδομήκοντα πέντε ετών, ότε εξήλθεν από Χαρράν. 5 Και έλαβεν ο Άβραμ Σάραν την γυναίκα αυτού, και Λωτ τον υιόν του αδελφού αυτού, και πάντα τα υπάρχοντα αυτών όσα είχον αποκτήσει, και τους ανθρώπους τους οποίους είχον αποκτήσει εν Χαρράν, και εξήλθον διά να υπάγωσιν εις την γην Χαναάν· και ήλθον εις την γην Χαναάν.6 Και διεπέρασεν ο Άβραμ την γην εκείνην έως του τόπου Συχέμ, έως της δρυός Μορέχ· οι δε Χαναναίοι τότε κατώκουν εν τη γη ταύτη. 7 Και εφάνη ο Κύριος εις τον Άβραμ και είπεν, Εις το σπέρμα σου θέλω δώσει την γην ταύτην. Και ωκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον εις τον Κύριον, όστις εφάνη εις αυτόν.

Ομοίως, οι υπηρέτες του Θεού πρέπει να έχουν ένα σχέδιο και να προγραμματίζουν τη ζωή τους ώστε να πετύχουν στην υπηρεσία Του Θεού.

(920 Λουκ 14:26-33) Εάν τις έρχηται προς εμέ και δεν μισή τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τας αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ζωήν, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου. 27 Και όστις δεν βαστάζει τον σταυρόν αυτού και έρχεται οπίσω μου, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου. 28 Διότι τις εξ υμών, θέλων να οικοδομήση πύργον, δεν κάθηται πρώτον και λογαριάζει την δαπάνην, αν έχη τα αναγκαία διά να τελειώση αυτόν; 29 μήποτε αφού βάλη θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώση αυτόν, αρχίσωσι πάντες οι βλέποντες να εμπαίζωσιν αυτόν, 30 λέγοντες· Ότι ούτος ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομή και δεν ηδυνήθη να τελειώση. 31 Η τις βασιλεύς υπάγων να πολεμήση άλλον βασιλέα δεν κάθηται πρότερον και σκέπτεται εάν ήναι δυνατός με δέκα χιλιάδας να απαντήση τον ερχόμενον κατ' αυτού με είκοσι χιλιάδας; 32 Ει δε μη, ενώ αυτός είναι έτι μακράν, αποστέλλει πρέσβεις και ζητεί ειρήνην. 33 Ούτω λοιπόν πας όστις εξ υμών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, δεν δύναται να ήναι μαθητής μου.

(785 Δαν 1:8) Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.

(973 Πραξ 11:23) όστις ελθών και ιδών την χάριν του Θεού, εχάρη και παρεκίνει πάντας να εμμένωσιν εν σταθερότητι καρδίας εις τον Κύριον,

(1025 Β’ Κορ 9:7) Έκαστος κατά την προαίρεσιν της καρδίας αυτού, ουχί με λύπην ή εξ ανάγκης· διότι τον ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός.

Σκέψη: Ονομάστε μερικούς άλλους σημαντικούς στόχους που απαιτούν προγραμματισμό για να εκπληρωθούν.

Πρακτική εφαρμογή: Για να αλλάξετε τη ζωή σας, χρειάζεστε μια συγκεκριμένη, πρακτική λίστα με τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να αλλάξετε. Αναλύστε τις περιστάσεις ή τις αιτίες που σας οδηγούν σε αποτυχία να ακολουθήσετε το θέλημα του Θεού και στη συνέχεια, σχεδιάστε πώς να αποφύγετε αυτές τις αιτίες. Μπορεί να σας βοηθήσει να γράψετε το σχέδιό σας και να το τροποποιήσετε ανάλογα με τις συνθήκες.

Πολλοί άνθρωποι αποτυγχάνουν να αλλάξουν και να γίνουν ευάρεστοι στον Θεό επειδή δεν σχεδίασαν να πετύχουν, ούτε φυσικά σχεδίασαν να αποτύχουν. Απλά ποτέ δεν κατάφεραν να σχεδιάσουν και να προγραμματίσουν τη ζωή τους.


6: Προσεύχεστε τακτικά

6.1: Το παιδί του Θεού πρέπει να προσεύχεται για συγχώρεση


Αν κάποιος δεν είναι ακόμη παιδί του Θεού, πρέπει να πιστέψει στον Ιησού, να μετανοήσει για τις αμαρτίες του, να ομολογήσει την πίστη του στον Χριστό και να βαπτιστεί για να συγχωρεθεί από τις αμαρτίες.

(899 Μαρκ 16:16) Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή.

(1001 Ρωμ 10:9-10) Ότι εάν ομολογήσης διά του στόματός σου τον Κύριον Ιησούν, και πιστεύσης εν τη καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθή· 10 διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν.

(962 Πραξ 2:37) Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί; 38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. 39 Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.

(986 Πραξ 22:16) Και τώρα τι βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου.

Αν κάποιο παιδί του Θεού αμαρτήσει αφού έχει γνωρίσει τον Χριστό, πάλι πρέπει να μετανοήσει και να προσευχηθεί για συγχώρεση

(1080 Α’ Ιωα 1:7-10) εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. 8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9 Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. 10 Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.

(1080 Α’ Ιωα 2:1) Τεκνία μου, ταύτα σας γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον δίκαιον· 2 και αυτός είναι ιλασμός περί των αμαρτιών ημών, και ουχί μόνον περί των ημετέρων, αλλά και περί όλου του κόσμου.


6.2: Μετά πρέπει να προσεύχεται για να αλλάξει με τη βοήθεια

του Θεού (<αρχή)


(851 Ματθ 6:13) και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. Διότι σου είναι η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας· αμήν.

(875 Ματθ 26:41) αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.

Ερώτηση 18: Τι πρέπει να προσευχόμαστε να κάνει ο Θεός; Απάντηση: Πρέπει να προσευχόμαστε, να μας ______________________ από τον πονηρό.

Πρακτική εφαρμογή: Πείτε στον Θεό τι ακριβώς είναι το πρόβλημά σας. Προσεύχεστε συχνά και τακτικά.

(1048 Α’ Θεσ 5:17) αδιαλείπτως προσεύχεσθε,

(1044 Κολ 4:2) Εμμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας,

Προσευχηθείτε ειδικά τη στιγμή που αντιμετωπίζετε πειρασμό.

(875 Ματθ 26:36) Τότε έρχεται μετ' αυτών ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς· Καθήσατε αυτού, εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. 37 Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπήται και να αδημονή. 38 Τότε λέγει προς αυτούς· Περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου· μείνατε εδώ και αγρυπνείτε μετ' εμού. 39 Και προχωρήσας ολίγον έπεσεν επί πρόσωπον αυτού, προσευχόμενος και λέγων· Πάτερ μου, εάν ήναι δυνατόν, ας παρέλθη απ' εμού το ποτήριον τούτο· πλην ουχί ως εγώ θέλω, αλλ' ως συ. 40 Και έρχεται προς τους μαθητάς και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους, και λέγει προς τον Πέτρον· Ούτω δεν ηδυνήθητε μίαν ώραν να αγρυπνήσητε μετ' εμού; 41 αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής. 42 Πάλιν εκ δευτέρου υπήγε και προσευχήθη, λέγων· Πάτερ μου, εάν δεν ήναι δυνατόν τούτο το ποτήριον να παρέλθη απ' εμού χωρίς να πίω αυτό, γενηθήτω το θέλημά σου. 43 Και ελθών ευρίσκει αυτούς πάλιν κοιμωμένους· διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. 44 Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλιν και προσευχήθη εκ τρίτου, ειπών τον αυτόν λόγον. 45 Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς· Κοιμάσθε το λοιπόν και αναπαύεσθε· ιδού, επλησίασεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. 46 Εγέρθητε, ας υπάγωμεν· Ιδού, επλησίασεν ο παραδίδων με.

Ο Θεός έχει υποσχεθεί ότι, αν ζητήσετε τη βοήθειά Του, θα ακούσει και θα απαντήσει\

(1077 Α’ Πετ 5:7) και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

(1041 Φιλπ 4:6) Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. 7 Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

(1037 Εφεσ 6:10) Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. 13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. … 18 προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων7: Ζητήστε βοήθεια από άλλους Χριστιανούς (<αρχή)


(1073 Ιακ 5:16) Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.

Ερώτηση 19: Τι πρέπει να κάνουν οι Χριστιανοί ο ένας για τον άλλον; Απάντηση: Πρέπει να ____________________ σφάλματά μας ο ένας τον άλλον.

Σκέψη: Ονομάστε μερικούς τρόπους με τους οποίους οι έμπειροι Χριστιανοί μπορούν να μας βοηθήσουν όταν παλεύουμε μια δύσκολη συνήθεια.

(1032 Γαλ 6:2) Αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως εκπληρώσατε τον νόμον του Χριστού.

(850 Ματθ 5:23) Εάν λοιπόν προσφέρης το δώρον σου εις το θυσιαστήριον και εκεί ενθυμηθής ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, 24 άφες εκεί το δώρον σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου, και ύπαγε πρώτον φιλιώθητι με τον αδελφόν σου, και τότε ελθών πρόσφερε το δώρον σου.

Σκέψη: Οι εκκλησιαστικές συναθροίσεις ενθαρρύνουν, οικοδομούν και βοηθούν τους νέους Χριστιανούς να λαμβάνουν ωφέλιμες αποφάσεις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού.

(1066 Εβρ 10:24) και ας φροντίζωμεν περί αλλήλων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, 25 μη αφίνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν.

(1035 Εφεσ 4:15) αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός, 16 εξ ου παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη.

Πρέπει να παρακολουθούμε τις συναθροίσεις τακτικά για πολλούς λόγους, αλλά ειδικά χρειαζόμαστε ενθάρρυνση καθώς προσπαθούμε να γίνουμε αυτό που θέλει ο Θεός.8: Να εκτελείτε με επιμέλεια αυτό που είναι σωστό (<αρχή)


Έχουμε συζητήσει αρκετά βήματα για να προετοιμαστούμε για την αλλαγή που απαιτείται για να αποδειχθεί ότι ακολουθούμε τον Θεό με ένα γνήσιο τρόπο. Παρόλα αυτά, κανένα από αυτά δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη δική μας ευθύνη μπροστά στον Θεό, για σκληρή δουλειά. Όλες οι καλές συμπεριφορές στον κόσμο δεν θα ολοκληρώσουν τη δουλειά τους έως ότου αποφασίσουμε εμείς ενσυνείδητα, να επιλέξουμε το δύσκολο δρόμο της υπακοής του Λόγου του Θεού και να επιμένουμε σε αυτόν.

(1019 Α’ Κορ 15:58) Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Ερώτηση 20: Σε τι είδους έργα πρέπει να είμαστε σταθεροί; Απάντηση: Πρέπει να είμαστε σταθεροί (να δώσουμε πλήρως τον εαυτό μας) στο έργο του __________________.

(1070 Ιακ 1:22) Γίνεσθε δε εκτελεσταί του λόγου και μη μόνον ακροαταί, απατώντες εαυτούς. 23 Διότι εάν τις ήναι ακροατής του λόγου και ουχί εκτελεστής, ούτος ομοιάζει με άνθρωπον, όστις θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρω· 24 διότι εθεώρησεν εαυτόν και ανεχώρησε, και ευθύς ελησμόνησεν οποίος ήτο. 25 Όστις όμως εγκύψη εις τον τέλειον νόμον της ελευθερίας και επιμείνη εις αυτόν, ούτος γενόμενος ουχί ακροατής επιλήσμων, αλλ' εκτελεστής έργου, ούτος θέλει είσθαι μακάριος εις την εκτέλεσιν αυτού.

Ερώτηση 21: Ποιούς θα ευλογεί ο Θεός; (α) εκείνους που ακούνε το Λόγο Του, (β) εκείνους που απλά πιστεύουν, (γ) εκείνους που ακούνε και εκτελούν το Λόγο, (δ) τον καθένα. Απάντηση: ___

Σκέψη: Πώς εξοικειωνόμαστε με κάποιες νέες συνήθειες όπως για παράδειγμα, με την οδήγηση ποδηλάτου ή με το κολύμπι; Νιώθουμε πάντα άνετοι στην αρχική εξάσκηση;

Αλλάζουμε μόνο όταν αναγκάζουμε τους εαυτούς μας να κάνουμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι σωστό και μετά το επαναλαμβάνουμε μέχρι να γίνει «δεύτερη μας φύση». Ο Θεός δεν υπόσχεται ότι η αλλαγή θα είναι εύκολη, αλλά υπόσχεται ότι θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε, αν υπακούμε επιμελώς στο λόγο Του.

Έτσι, δεν αρκεί μόνο να γνωρίζουμε τι λέει η Βίβλος μας, ούτε αρκεί να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Το γνήσιο παιδί του Θεού δεν μπορεί πια να μένει σε ένα τρόπο ζωής όπου η αμαρτία κυριαρχεί. Ως μαθητής, θα κάνει λάθη αλλά όλα αυτά είναι στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Τα λάθη μας δεν μετράνε. Αυτό που μετράει ο Θεός είναι να βλέπει στη καρδιά μας τη πρόσθεση, την απόφαση και την επιλογή να μην μένουμε στην αμαρτία μας, αλλά να εκτελούμε στη πράξη το θέλημα του Θεού.

(853 Ματθ 7:21) Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.

(997 Ρωμ 6:1) Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; θέλομεν επιμένει εν τη αμαρτία, διά να περισσεύση η χάρις; 2 Μη γένοιτο· ημείς, οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πως θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή; 3 Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; 4 Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν. 5 Διότι εάν εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του θανάτου αυτού, θέλομεν είσθαι και κατά την ομοιότητα της αναστάσεως, 6 τούτο γινώσκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι της αμαρτίας· 7 διότι ο αποθανών ηλευθερώθη από της αμαρτίας. 8 Εάν δε απεθάνομεν μετά του Χριστού, πιστεύομεν ότι και θέλομεν συζήσει μετ' αυτού, 9 γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών δεν αποθνήσκει πλέον, θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. 10 Διότι καθ' ο απέθανεν, απέθανεν άπαξ διά την αμαρτίαν, αλλά καθ' ο ζη, ζη εις τον Θεόν. 11 Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. 12 Ας μη βασιλεύη λοιπόν η αμαρτία εν τω θνητώ υμών σώματι, ώστε κατά τας επιθυμίας αυτού να υπακούητε εις αυτήν, 13 μηδέ παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτίαν, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεόν ως ζώντας εκ νεκρών, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. 14 Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει· επειδή δεν είσθε υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν. 15 Τι λοιπόν; θέλομεν αμαρτήσει διότι δεν είμεθα υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν; μη γένοιτο. 16 Δεν εξεύρετε ότι εις όντινα παριστάνετε εαυτούς δούλους προς υπακοήν, είσθε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον ή της υπακοής προς δικαιοσύνην; 17 Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον της διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθητε, 18 ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις την δικαιοσύνην· 19 ανθρωπίνως λέγω διά την ασθένειαν της σαρκός σας. Διότι καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς αγιασμόν. 20 Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. 21 Τίνα λοιπόν καρπόν είχετε τότε εξ εκείνων των έργων, διά τα οποία τώρα αισχύνεσθε; διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. 22 Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από της αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν σας εις αγιασμόν, το δε τέλος ζωήν αιώνιον. 23 Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.

(908 Λουκ 6:46) Διά τι δε με κράζετε, Κύριε, Κύριε, και δεν πράττετε όσα λέγω; 47 Πας όστις έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς, θέλω σας δείξει με ποίον είναι όμοιος· 48 είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν, όστις έσκαψε και εβάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν· ότε δε έγεινε πλημμύρα, προσέβαλεν ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ηδυνήθη να σαλεύση αυτήν· διότι ήτο τεθεμελιωμένη επί την πέτραν. 49 Όστις όμως ακούση και δεν κάμη, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον· κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός, και ευθύς έπεσε, και έγεινεν ο κρημνισμός της οικίας εκείνης μέγας.

(1077 Α’ Πετ 5:8) Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω.

(1072 Ιακ 4:7) Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς· 8 πλησιάσατε εις τον Θεόν, και θέλει πλησιάσει εις εσάς. Καθαρίσατε τας χείρας σας, αμαρτωλοί, και αγνίσατε τας καρδίας, δίγνωμοι.


9: Αντικαταστήστε τις κακές συνήθειες με καλές

9.1: Να σκέφτεστε καλές σκέψεις (<αρχή)

Η επιθυμία για την εκτέλεση μιας κακής συνήθειας, αρχίζει στο μυαλό ή στην καρδιά.

Μαρκ 7:20 Έλεγε δε ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον. 21 Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων εξέρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείαι, πορνείαι, φόνοι, 22 κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρόν· βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη· 23 πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι τον άνθρωπον.

Εάν επιτρέπετε στο μυαλό σας να σκέφτεται συνεχώς μια αμαρτωλή συνήθεια σας, αυτές οι κακές σκέψεις θα καταλήξουν στην εκτέλεση της αμαρτίας.

Ιακ 1:14 Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. 15 Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.

Εφεσ 2:3 μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·

Αντ 'αυτού, γεμίστε το μυαλό σας με ορθές σκέψεις, εστιάζοντας σε πράγματα για τα οποία μας μιλάει ο Θεός μεσα στην Αγία Γραφή.

Φιλπ 4:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε· 9 εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών. (7 Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.)

Παρ 4:23 μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται αι εκβάσεις της ζωής

Το Άγιο Πνεύμα, ζωοποιεί το Λόγο του Θεού μέσα μας, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε τις σκέψεις μας και τους διαλογισμούς μας.

Εβρ 4:12 Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·9.2: Αντικαταστήστε το κακό με το καλό (<αρχή)


Όταν αισθάνεστε την επιθυμία να ενδώσετε σε μια αμαρτωλή σας συνήθεια, κάντε κάτι καλό αντί αυτού. Η Βίβλος μας ενθαρρύνει να αντικαταστήσουμε τις παλιές με νέες συνήθειες, οι οποίες προέρχονται από τον Θεό που οικοδομούν και εμάς και τους γύρω μας

(1036 Εφεσ 4:22) να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, 23 και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας 24 και να ενδυθήτε τον νέον άνθρωπον, τον κτισθέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας. 25 Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού· διότι είμεθα μέλη αλλήλων. 26 Οργίζεσθε και μη αμαρτάνετε· ο ήλιος ας μη δύη επί τον παροργισμόν σας, 27 μήτε δίδετε τόπον εις τον διάβολον. 28 Ο κλέπτων ας μη κλέπτη πλέον, μάλλον δε ας κοπιάζη εργαζόμενος το καλόν με τας χείρας αυτού, διά να έχη να μεταδίδη εις τον χρείαν έχοντα. 29 Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας. 30 Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, με το οποίον εσφραγίσθητε διά την ημέραν της απολυτρώσεως. 31 Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθή από σας μετά πάσης κακίας· 32 γίνεσθε δε εις αλλήλους χρηστοί, εύσπλαγχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς διά του Χριστού.

Έτσι, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις αμαρτωλές συνήθειες μας, με καλά έργα. Μπορούμε για παράδειγμα να καλέσουμε στο τηλέφωνο και να ενθαρρύνουμε έναν φίλο που βρίσκεται σε δυσκολία, ή να επισκεφτούμε κάποιον που είναι άρρωστος, ή να μιλήσουμε σε κάποιον γνωστό μας για την αγάπη του Χριστού. Έχετε μόνο 24 ώρες την ημέρα. Αν η μέρα μας γεμίσει με καλά έργα θα υπάρχει χρόνος για αμαρτωλές συνήθειες.9.3: Προσέξτε με ποιους κάνετε παρέα (<αρχή)


Α’ Κορ 15:33 Μη πλανάσθε· Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί.

Β’ Κορ 6:14 Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος; 15 Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον; 16 Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. 17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή, 18 και θέλω είσθαι Πατήρ σας, και σεις θέλετε είσθαι υιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

Το αντίθετο ισχύει επίσης: η καλή παρέα διορθώνει τα κακά ήθη. Εάν έχετε μια αμαρτωλή συνήθεια που προσπαθείτε να σπάσετε, αναζητήστε την παρέα καλών ανθρώπων. Η «καλοσύνη» τους, θα σας επηρεάσει.

Ψαλμ 18:25 Μετά οσίου όσιος θέλεις είσθαι· μετά ανδρός τελείου τέλειος θέλεις είσθαι· 26 μετά καθαρού, καθαρός θέλεις είσθαι· και μετά διεστραμμένου διεστραμμένως θέλεις φερθή.


9.4: Ομολογήστε τα λάθη σας (<αρχή)


Ιακ 5:16 Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.

Βεβαίως, θα είναι δύσκολο να ομολογήσετε τα λάθη σας και τις αμαρτωλές συνήθειες. Μπορεί να ντρέπεστε από την προοπτική των άλλων να «ανακαλύψουν» για την αδυναμία σας. Η Βίβλος δεν μας διδάσκει ότι πρέπει να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας σε άλλους για να λάβουμε συγχώρεση από τον Θεό. Ωστόσο, μας διδάσκει ότι η εξομολόγηση και η παραδοχή των αμαρτιών μας σε κάποιον άλλον πνευματικό αδελφό, θα μας βοηθήσει στον αγώνα μας ενάντια στον πειρασμό. Οι καλοί και πνευματικοί αδελφοί θα μπορούν να μας βοηθήσουν, να μας συμβουλέψουν και να μας παρηγορήσουν έτσι ώστε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη στιγμή του πειρασμού. Όταν λοιπόν βρούμε κάποιον αδελφό στον οποίον θα εξομολογηθούμε, που μπορεί να είναι ο ποιμένας μας ή κάποιος πρεσβύτερος ή κάποιο απλό μέλος από την εκκλησία και αποφασίσουμε να ανοιχτούμε σε αυτόν και να του φανερώσουμε με τον αγώνα που κάνουμε ενάντια στην αμαρτία θα πρέπει από κει και πέρα να δεσμευτούμε ότι θα είμαστε πάντοτε ειλικρινείς μαζί του όταν μας ρωτάει για την πρόοδο μας με το θέμα που μας απασχολεί.

Πραξ 19:18 και πολλοί των πιστευσάντων ήρχοντο εξομολογούμενοι και φανερόνοντες τας πράξεις αυτών. 19 Πολλοί δε και εξ εκείνων, οίτινες έκαμνον τας μαγείας, φέροντες τα βιβλία αυτών κατέκαιον ενώπιον πάντων· και αριθμήσαντες τας τιμάς αυτών, εύρον πεντήκοντα χιλιάδας αργυρίου. 20 Ούτω κραταιώς ηύξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου.

Προσοχή: Όταν δεν έχουμε διάθεση να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, αυτό σημαίνει ότι στη πραγματικότητα, την αγαπάμε και θέλουμε να την κρατήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ο Θεός δεν μπορεί να μας βοηθήσει, διότι δεν μπορεί να επέμβει στην Ελεύθερη μας βούληση. Η απόφαση για απαλλαγή από την αμαρτία ανήκει σε μας και η δύναμη για να ελευθερωθούμε είναι από τον Κύριο.

Ψαλμ 119:104 Εκ των εντολών σου έγεινα συνετός· διά τούτο εμίσησα πάσαν οδόν ψεύδους.

Αν δεν μισούμε την αμαρτία στην οποία μπορεί αν πεφτουμε περιστασιακά,

Ψαλμ 97:10 Οι αγαπώντες τον Κύριον, μισείτε το κακόν· αυτός φυλάττει τας ψυχάς των οσίων αυτού· ελευθερόνει αυτούς εκ χειρός ασεβών.

Ρωμ 12:9 Η αγάπη ας ήναι ανυπόκριτος. Αποστρέφεσθε το πονηρόν, προσκολλάσθε εις το αγαθόν,9.5: Ζητήστε βοήθεια από τον Κύριο δια της προσευχής


Όλα τα προηγούμενα βήματα αποτελούν ανθρώπινα βήματα που μπορούμε να κάνουμε με δική μας πρωτοβουλία. Τίποτα απολύτως όμως δεν θα βοηθήσει, αν ο άνθρωπος δεν επιστρέψει με μετάνοια στον Ιησού Χριστό και ζητήσει από εκείνον να στείλει την ευλογία του και τη δύναμή του.

Φιπλ 4:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού

Ιωα 15:4 Μείνατε εν εμοί, και εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρη καρπόν αφ' εαυτού, εάν δεν μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνητε εν εμοί. 5 Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλήματα. Ο μένων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.

Μην παραβλέπετε τη δύναμη της προσευχής. Όταν γνωρίζετε ότι ο πειρασμός έρχεται στο δρόμο σας, πρέπει να ζητήσετε από τον Θεό τη δύναμη ώστε να αντισταθείτε στον πειρασμό. Εάν το πνεύμα σας είναι πρόθυμο αλλά η σάρκα σας είναι αδύναμη, χρειάζεστε το χέρι του Θεού να σας αυξήσει την αντίσταση για να ξεπεράσετε τη δύναμη της συνήθειας. Ο πιο ισχυρός τρόπος για να ξεπεράσετε τις αμαρτωλές συνήθειες είναι να ζητήσετε βοήθεια από τον Θεό.

Ματθ 26:41 αγρυπνείτε και προσεύχεσθε, διά να μη εισέλθητε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ ασθενής.

Λουκ 11:4 …. και μη φέρης ημάς εις πειρασμόν, αλλ' ελευθέρωσον ημάς από του πονηρού. ·

Β’ Κορ 10:3 Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· 4 διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· 5 επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,

Σκέψη: Η φύση μισεί το κενό. Αν αφαιρέσουμε τον αέρα από ένα μπουκάλι, αμέσως θα επιστρέψει. Αν γεμίσουμε το μπουκάλι με κάτι στερεό, ο αέρας παραμένει έξω. Έτσι η ζωή σας δεν μπορεί να παραμείνει ένα πνευματικό κενό. Θα γεμίσει με καλό ή κακό. Αντικαταστήστε τις κακές συνήθειες με το καλό και έτσι το κακό δεν θα επιστρέψει.10: Αποφύγετε τον πειρασμό. (<αρχή)


Ο Θεός δεν υπόσχεται ότι δεν θα πειραστούμε ποτέ, αλλά ότι όταν βρεθούμε σε κατάσταση πειρασμού, θα μας παρέχει βοήθεια ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον πειρασμό και επίσης θα μας δώσει έναν τρόπο διαφυγής από τον πειρασμό. Ωστόσο, υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε κι εμείς ως Χριστιανοί για να αποφύγουμε τον περιττό πειρασμό και να προφυλάξουμε τους εαυτούς μας. Πολλές φορές ο πειρασμός μπορεί να αποφευχθεί εντελώς, ακολουθώντας μερικές απλές μεθόδους.

Εμείς προσωπικά, έχουμε την ευθύνη να λαμβάνουμε αποφάσεις οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αγιαζόμαστε, να καθαριζόμαστε και να αποφεύγουμε την αμαρτία. Αν ψάχνουμε δρόμο διαφυγής από την αμαρτία, ας μάθουμε ότι τις περισσότερες φορές αυτός ο τρόπος είναι κυριολεκτικά να φύγουμε να τρέξουμε μακριά. Αν έχουμε παρατηρήσει ότι κάποιο πρόσωπο που συναντάμε ή κάποιο μέρος που επισκεπτόμαστε μας παρασύρει προς την αμαρτία, πρέπει μόνοι μας να πάρουμε στερεά απόφαση να αποφεύγουμε τα πρόσωπα ή τα μέρη αυτά.

Ο λόγος του Θεού μας επισημαίνει τη δική μας ευθύνη προς αυτήν την κατεύθυνση.

1011 Α’ Κορ 6:18 Φεύγετε την πορνείαν...

1014 Α’ Κορ 10:14 Διά τούτο, αγαπητοί μου, φεύγετε από της ειδωλολατρείας.

1053 Α’ Τιμ 6:11 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα.

1055 Β’ Τιμ 2:22 Τας δε νεανικάς επιθυμίας φεύγε και ζήτει την δικαιοσύνην, την πίστιν, την αγάπην, την ειρήνην μετά των επικαλουμένων τον Κύριον εκ καθαράς καρδίας.

587 Παρ 4:14 Μη εισέλθης εις την τρίβον των ασεβών, και μη υπάγης εις την οδόν των πονηρών. 15 Απόφευγε αυτήν, μη περάσης δι' αυτής, έκκλινον απ' αυτής και διάβα.

Το μονοπάτι των ασεβών, οδηγεί στον αιώνιο θάνατο. Μην συμμετέχετε στους κακούς τρόπους τους και στις πρακτικές τους. Μην έχετε κοινωνία μαζί τους, μην κάνετε παρέα μαζί τους, για να μην παρασυρθείτε και μπείτε στον πειρασμό να προχωρήσετε σε πιο ασεβείς πράξεις.

Ο Θεός είναι βέβαιο ότι θα μας βοηθήσει στην αδυναμία μας, αλλά η Βίβλος μας Διδάσκει ότι πρέπει και εμείς με επιμέλεια και με σταθερότητα αλλά και με πνεύμα Βουλής να ενεργούμε και να αποφασίσουμε έτσι ώστε να αποφεύγουμε τους πειρασμούς που θα μας οδηγήσουν στην αμαρτία. Η Βίβλος μάλιστα φτάνει στο σημείο να μας προτείνει παραβολικά ακραίες ενέργειες για να μη χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών εξ αιτίας της αμαρτίας.

850 Ματθ 5:29 Εάν ο οφθαλμός σου ο δεξιός σε σκανδαλίζη, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν. 30 Και εάν η δεξιά σου χειρ σε σκανδαλίζη, έκκοψον αυτήν και ρίψον από σού· διότι σε συμφέρει να χαθή εν των μελών σου, και να μη ριφθή όλον το σώμα σου εις την γέενναν.

Τα παραπάνω εδάφια, δεν πρέπει να γίνουν κατανοητά στην κυριολεξία ή κατά γράμμα, γιατί κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να ακρωτηριάσει κάποιο μέρος του σώματός του για να αποτρέψει την αμαρτία. Δεν είναι αυτό που απαιτείται και αν κάποιος κάνει κάτι τέτοιο, αυτό αποτελεί από μόνο του αμαρτία. Υπάρχουν κάποιοι θρησκευόμενοι άνθρωποι, οι οποίοι βγαίνουν σε κοινές πορείες (σαν λιτανείες), και αυτομαστιγώνονται σε σημείο που να σκίζονται οι σάρκες τους και να τρέχει το αίμα. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού ούτε το νόημα της περικοπής που διαβάσαμε. Η περικοπή αυτή ερμηνεύεται παραβολικά ή εικονικά και το νόημα είναι ότι οι πιστοί άνθρωποι του Θεού πρέπει να συνάψουν μία διαθήκη με τα μάτια τους Όπως έκανε ο ιώβ και να τα αποτρέψουν από το να βλέπουν πράγματα που μπορούν να διεγείρουν αμαρτωλές επιθυμίες.

571 Ψαλμ 119:37 Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου από του να βλέπωσι ματαιότητα· ζωοποίησόν με εν τη οδώ σου.

Παρόλο που το είπαμε και στην προηγούμενη ενότητα πρέπει να επαναλάβουμε με έμφαση την κακή επιρροή που έχουν στον αγιασμό μας οι κακές παρέες, οι κακές συναναστροφές.

1018 Α’ Κορ 15:33 Μη πλανάσθε· Φθείρουσι τα καλά ήθη αι κακαί συναναστροφαί.

Σκέψη: "Μη πλανάσθε" Πώς εξαπατούνται συχνά οι άνθρωποι σχετικά με τη κακή επιλογή συντροφιάς ή φιλίας; Πως πρέπει να ενεργήσω αν κάποιος φίλος μου από τον κόσμο επιμένει να με παρασύρει σε παλιές κακές συνήθειες, όπως μέθη, ουσίες, ξενύχτι κλπ;

Οι παλιοί φίλοι μας και οι παρέες μας, στην αρχή θα παραξενευτούν, μετά θα νιώσουν θιγμένοι και μετά θα μας επιτεθούν επειδή αρνούμαστε πια να λαμβάνουμε μέρος στη συντροφιά τους με τα γνωστά κακά αποτελέσματα.

1076 Α’ Πετ 4:3 Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθών καιρός του βίου, ότε επράξαμεν το θέλημα των εθνών, περιπατήσαντες εν ασελγείαις, επιθυμίαις, οινοποσίαις, κώμοις, συμποσίοις και αθεμίτοις ειδωλολατρείαις· 4 και διά τούτο παραξενεύονται ότι σεις δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχείλισιν της ασωτίας, και σας βλασφημούσιν·

594 Παρ 13:20 Ο περιπατών μετά σοφών θέλει είσθαι σοφός· ο δε σύντροφος των αφρόνων θέλει απολεσθή.

Το να “σπάσει” κανείς τις αμαρτωλές του συνήθειες από μόνο του είναι αρκετά δύσκολο, αλλά γίνεται πολύ πιο δύσκολο όταν οι «φίλοι» μας παροτρύνουν να τις συνεχίσουμε.

523 Ψαλμ 26:5 Εμίσησα την σύναξιν των πονηρευομένων, και μετά ασεβών δεν θέλω καθήσει.

Σκέψη: Ποια είναι η κατάληξη για ανθρώπους που λένε, "Δεν θα πιω, ή δεν θα στοιχηματίσω, αλλά θα πάω στην ταβέρνα (ή στο καζίνο) μόνο για να είμαι με τους φίλους μου";

1023 Β’ Κορ 6:14 Μη ομοζυγείτε με τους απίστους· διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομίαν; τίνα δε κοινωνίαν το φως προς το σκότος; 15 Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον; 16 Τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου. 17 Διά τούτο. Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγίσητε ακάθαρτον, και εγώ θέλω σας δεχθή, 18 και θέλω είσθαι Πατήρ σας, και σεις θέλετε είσθαι υιοί μου και θυγατέρες, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.

1036 Εφεσ 5:11 Και μη συγκοινωνείτε εις τα έργα τα άκαρπα του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε·

Δεν μπορείτε να αλλάξετε μια κακή συνήθεια ενώ συνεχίζετε να τρέχετε με το "πλήθος των φίλων" που σας προσκαλούν σε αυτή τη κακή συνήθεια. Η αλλαγή της συνήθειας θα απαιτήσει την αλλαγή των φίλων σας, επειδή οι «φίλοι» είναι μέρος της συνήθειας!11: Αντιμετωπίστε μια μέρα κάθε φορά (<αρχή)


Ο Θεός μας έχει σχεδιάσει να ζούμε «Μια μέρα τη φορά». Θέλει να ζούμε σήμερα στο έπακρο. Μια υπέροχη ζωή αποτελείται από πολλές καλές μέρες. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, τα έκανε όλα για τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού του χρόνου σε ημέρες. Κάθε νέα μέρα είναι και μια νέα αρχή. Μην ανησυχείς για το παρελθόν, για το αύριο, γιατί το αύριο θα φροντίσει τον εαυτό του όταν φτάσετε σε αυτό. Αλλά ζήσε σήμερα. Ο Θεός θέλει να εστιάσουμε όλες τις ενέργειές μας στο σήμερα.

Ψαλμ 30:4 Ψαλμωδήσατε εις τον Κύριον, οι όσιοι αυτού, και υμνείτε την μνήμην της αγιωσύνης αυτού. 5 Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν· ζωή όμως είναι εν τη ευμενεία αυτού· το εσπέρας δύναται να συγκατοικήση κλαυθμός, αλλά το πρωΐ έρχεται αγαλλίασις.

Ελευθερωνόμαστε από το χθες με το αίμα του Ιησού και δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για το αύριο, λόγω της πίστης μας στον Θεό και τις υποσχέσεις Του. Μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας τις αποτυχίες και τις αμαρτίες του παρελθόντος δια του αίματος του Ιησού.

Ψαλμ 103:8 Οικτίρμων και ελεήμων είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. 9 Δεν θέλει δικολογεί διαπαντός ουδέ θέλει φυλάττει την οργήν αυτού εις τον αιώνα. 10 Δεν έκαμεν εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκεν εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. 11 Διότι όσον είναι το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος αυτού προς τους φοβουμένους αυτόν.

Α’ Ιωα 1:7 εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί, καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας. 8 Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9 Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.

Έχουμε το δικαίωμα να εμπιστευτούμε το λόγο του Θεού, ότι το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει την αμαρτία μας και τη συνείδησή μας. Ο Θεός έχει δεχθεί την θυσία του Ιησού Χριστού και το Άγιο αίμα που για μία φορά μόνο και για πάντα (άπαξ) χύθηκε στο Σταυρό του Γολγοθά. Έτσι, πρέπει κι εμείς να συμφωνήσουμε με την ετυμηγορία Του, να επικαλούμαστε το Άγιο του όνομά, ώστε να λάβουμε πλήρη εσωτερική διαβεβαίωση για τη συγχώρεση Του.

Δεν θα αφήσω το παρελθόν να με πληγώσει τώρα. Ναι, μαθαίνω τα μαθήματά μου από το παρελθόν, λαμβάνω θεραπεία από τις πληγές του παρελθόντος, αλλά δεν πρόκειται να ζήσω στο παρελθόν και να το αφήσω να με συγκρατήσει. Κλείνω την πόρτα στο παρελθόν.

Φιλπ 3:12 Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. 13 Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβον αυτό· αλλ' εν πράττω· τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτεινόμενος, 14 τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.

Αυτή πρέπει να είναι η στάση κάθε αθλητή, διαφορετικά θα αποτύχει στο σκοπό του. Έτσι και εμείς βρισκόμαστε συνεχώς σε έναν αγώνα. Για να πετύχουμε πρέπει να έχουμε αυτήν τη στάση, αλλιώς όλη η ενέργεια θα απορροφηθεί από τις αποτυχίες ή και τις επιτυχίες του παρελθόντος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξεχνάμε τα θετικά καθώς και τα αρνητικά πράγματα. Δεν θα σπαταλήσω την ενέργειά μου σε μάταιες σκέψεις για παρελθούσες αποτυχίες ή επιτυχίες. Αυτά τα πράγματα είναι πίσω μου τώρα.

Σήμερα θέλω να είμαι ένας αθλητής του Κυρίου που θέλει να προχωρήσει μπροστά και για αυτό βάζω όλη μου την προσπάθεια και όλη μου την ενέργεια στο σήμερα στο τώρα.

Εβρ 12:1 …. ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ' υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα,

Αφήστε τα βάρη της χθεσινής ενοχής ή των αυριανών ανησυχιών. Φανταστείτε έναν δρομέα με μεγάλο βάρος στην πλάτη του! Πρέπει να τρέξουμε με υπομονή, έναν γύρο (ημέρα) κάθε φορά. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την κατάλληλη Χρονική στιγμή για να ενεργήσει στη ζωή σας. Εμπιστευτείτε τον, θα σας δείχνει τι πρέπει να κάνετε κάθε μέρα (γύρος) κάθε φορά. Κάθε μέρα, όσο συνηθισμένος και μικρός είναι ένας γύρος, δημιουργεί τα θεμέλια για τη μελλοντική επιτυχία. Αυτά τα λίγα που θα κάνετε σήμερα, η συνήθεια που διαμορφώνει το χαρακτήρα σας, η σοφία που λαμβάνετε, η Γραφή που διαβάζετε, η προσευχή που προσεύχεστε, όλα μαζί, θα αποβούν σημαντικά για εσάς αργά ή γρήγορα. Ίσως ονειρεύεστε πού Επιθυμείτε να είστε μία μέρα Αλλά αν δεν ζείτε στο θέλημα του Θεού σήμερα δεν θα φτάσετε πουθενά αργότερα. Ο Θεός γνωρίζει το τέλος από την αρχή και ξέρει τι πρέπει να συμβεί σήμερα στη ζωή σας για να εκπληρωθεί ο απώτερος σκοπός του. Επομένως, ψάξτε να βρείτε στον Κύριο καθοδήγηση σήμερα, ζήστε στο έπακρο μέσα στο θέλημα του και Εκείνος μία μέρα θα κάνει ώστε όλα να συμβάλλουν στο μεγάλο Του σχέδιο για τη ζωή σας.

Χτίζετε το σπίτι της ζωής σας ένα τούβλο (μια ημέρα) κάθε φορά. Κάθε τούβλο είναι εξίσου σημαντικό με το επόμενο. Κάθε μέρα αποτελεί ένα ξεχωριστό τμήμα της ζωής σας. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και σκοπό για αυτό. Μπορεί να μην γνωρίζετε τι είναι. Μην ανησυχείτε για αυτό, αφήστε το στον Θεό να ξετυλίξει τη Βουλή του για εσάς η οποία είναι πάντα αγαθή. Εμπιστευτείτε του την κάθε μέρα σας. Εκείνος μι μέρα θα πάρει όλες τις μέρες σας, θα τις διαμορφώσει και θα τις βάλει μαζί για να κάνει κάτι σπουδαίο με τη ζωή σας στη δόξα Του.

Ρωμ 8:28 Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού·

Οι σκέψεις που αφήνετε να κυριαρχούν στη ζωή σας, αυτές θα καθορίσουν τις συνήθειες και πράξεις σας. Οι συνήθειες που αφήνετε να αναπτυχθούν θα διαμορφώσουν τον χαρακτήρα σας και ο χαρακτήρας που αναπτύσσετε θα καθορίσει το πεπρωμένο σας, την αιώνια δόξα σας. Έτσι λοιπόν, το σήμερα είναι σημαντικό.

Συχνά οι άνθρωποι δυσκολεύονται στη προσπάθειά τους να ακολουθήσουν και να υπηρετήσουν τον Θεό, επειδή φοβούνται τις θυσίες που απαιτούνται για να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους για τον Θεό.

852 Ματθ 6:33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή. 34 Μη μεριμνήσητε λοιπόν περί της αύριον· διότι η αύριον θέλει μεριμνήσει τα εαυτής· αρκετόν είναι εις την ημέραν το κακόν αυτής.

Σκέψη: Ρωτήστε τον εαυτό σας: "Μπορώ να πράξω αυτό που είναι σωστό σήμερα, μόνο σήμερα, χωρίς να νοιάζομαι για το αύριο;" Φυσικά μπορείτε. Έτσι, όταν σηκωθείτε κάθε πρωί, υποσχεθείτε στον εαυτό σας και στον Θεό, "Θα ζήσω αυτή τη σημερινή ημέρα για τον Θεό." Μην ανησυχείτε για το αύριο. Όταν έρθει, μπορείτε να κάνετε με τον ίδιο που κάνατε σήμερα.

Ψαλμ 118:24 Αύτη είναι η ημέρα, την οποίαν έκαμεν ο Κύριος· ας αγαλλιασθώμεν και ας ευφρανθώμεν εν αυτή.

Για ποιά μέρα μιλά η παραπάνω περικοπή? «Για το σήμερα, το σήμερα!» Όχι το αύριο, όχι το χθες, αλλά: Αυτή τη μέρα, σήμερα. Πρέπει να το πούμε αυτό στην αρχή κάθε ημέρας: Αυτή είναι η ημέρα που ο Κύριος έχει κάνει. Ο Θεός έχει φτιάξει αυτήν την ημέρα για μένα.

Κάθε μέρα είναι ξεχωριστή. Δημιουργήθηκε από τον Θεό για εμάς και έτσι έχει ένα σχέδιο για Την ημέρα αυτή και μας δίνει τη χάρη χάρη για να την ζήσουμε. Ας χαρούμε λοιπόν σε αυτό, ζώντας την στο έπακρο με τη χάρη Του. Όταν ξυπνάμε πρέπει να ομολογήσουμε: «Ο Θεός μου έχει δώσει αυτήν την ημέρα. Μέσα από τη χάρη του Θεού θα την κάνω μια ξεχωριστή, σημαντική μέρα. Αυτή είναι η ημέρα που έκανε ο Κύριος. Θα χαίρομαι (στη χάρη του Θεού για σήμερα) και θα χαίρομαι σε αυτό. Κύριε, σε ευχαριστώ που είναι μια ευλογημένη μέρα. Ευχαριστώ, Κύριε, θα είναι μια ευλογία σήμερα. Αυτή θα είναι μια μέρα νίκης. »

Ένας Γάλλος φιλόσοφος είπε: «Η ζωή μου ήταν γεμάτη από κάθε είδους τρομερά γεγονότα και τραγωδίες, τα περισσότερα από τα οποία δεν συνέβησαν ποτέ». Αναμένουμε τα χειρότερα πράγματα που πρόκειται να συμβούν και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αλλά τα περισσότερα δεν συμβαίνουν ποτέ, οπότε σπαταλάμε πολύτιμο χρόνο και ενέργεια: «Για τι ανησυχούσα γι 'αυτό;» Μπορούμε απλώς να δεσμεύσουμε το αύριο στα χέρια του Θεού, να μην ανησυχούμε γι' αυτό και να ζήσουμε σήμερα με όλη μας τη δύναμη. Σκεφτόμαστε “Πώς μπορώ να ζήσω τη χριστιανική ζωή; Πώς μπορώ να παραμείνω πιστός στο τέλος”; Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για αυτό. Ζήστε μια μέρα κάθε φορά. Να αγαπάς τον Κύριο σήμερα. Αυτό θέλει μόνο να κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, δεν μπορείτε, για 24 ώρες; Απλώς θέλει να τον αγαπάτε και να τον πιστεύετε σήμερα. Θα φροντίσει τα αύριό σου.

Μην σπαταλάτε τη ζωή σας να ονειρεύεστε κάποιο ροδαλό μέλλον ή νοσταλγικά κοιτάζοντας το παρελθόν, αλλά χαρείτε σήμερα. Έτσι θέλει ο Θεός να ζήσουμε.

Ας συνειδητοποιήσουμε ότι τα βάρη του χθες και του αύριο όταν προστίθενται στα βάρη του σήμερα, δημιουργούν ένα ασήκωτο βάρος ακόμη και για κάποιον πολύ δυνατό άνθρωπο. Δεν έχεις σχεδιαστεί για να αντέξεις τα βάρη του χθες και τις ανησυχίες του αύριο. Ο Θεός σου δίνει τη χάρη για σήμερα και αυτό είναι όλο. Γι 'αυτό δεν μπορείτε να χειριστείτε τα προβλήματα του αύριο, σήμερα.

Εξοδ 16:4 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ιδού, θέλω βρέξει εις εσάς άρτον εξ ουρανού· και θέλει εξέρχεσθαι ο λαός και συνάγει καθ' ημέραν το αρκούν της ημέρας, διά να δοκιμάσω αυτούς, αν θέλωσι περιπατεί εις τον νόμον μου ή ουχί· 5 την δε έκτην ημέραν ας ετοιμάζωσιν εκείνο το οποίον ήθελον εισαγάγει, και ας ήναι διπλάσιον του όσον συνάγουσι καθ' ημέραν.

Το μόνο που μπορείτε να λάβετε είναι η χάρη για σήμερα (αυτό αποκαλύπτεται με το καθημερινό μάννα που έπρεπε να μαζεύουν οι Ισραηλίτες και να το τρώνε καθημερινά επειδή δεν θα κρατούσε μέχρι την επόμενη μέρα).

Γι 'αυτό ο Ιησούς μάς έμαθε να προσευχόμαστε στο Κατά Ματθαίον 6:11: «Δώστε μας αυτήν την ημέρα το καθημερινό μας ψωμί.» Το ψωμί (χάρη) από τον ουρανό έρχεται καθημερινά. «Το έλεος του είναι νέο κάθε πρωί» (Θρήνοι 3:22). Μπορείτε να ζήσετε μόνο σήμερα. Αν προσπαθήσετε να συνεχίσετε την ενοχή των χθεσινών αποτυχιών και πιέσεων του αύριο, θα γίνετε άγχος και αδιαθεσία. «Τι έγινε χθες;» Ξεχάστε, είναι παρελθόν. Αφήστε τον Θεό να φροντίσει το αύριο. Απλώς ζήστε σήμερα, μια μέρα τη φορά. Δώστε όλη σας την ενέργεια στο σήμερα, δώστε του όλα όσα έχετε.

Α’ Πετ 5:7 και πάσαν την μέριμναν υμών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί υμών.

Το άγχος και η ανησυχία είναι φόβος για το μέλλον. Τι να κάνουμε για το αύριο; Μπορούμε να το ρίξουμε στον Κύριο. Μπορούμε να πούμε: «Δεν ξέρω τι θα συμβεί αύριο, Κύριε, αλλά ξέρω ότι πρόκειται να με φροντίσεις. Το έβαλα αύριο στα χέρια Σου. Θα ζήσω σήμερα για σένα. Θα τακτοποιήσεις Εσύ το αύριο για μένα. Θα το χειριστούμε αύριο όταν φτάσουμε σε αυτό, γιατί τότε θα είναι σήμερα.

Θρην 3:22 Έλεος του Κυρίου είναι, ότι δεν συνετελέσθημεν, επειδή δεν εξέλιπον οι οικτιρμοί αυτού. 23 Ανανεόνονται εν ταις πρωΐαις· μεγάλη είναι η πιστότης σου.

Δύο άντρες ανέβαιναν ένα απότομο μονοπάτι πάνω σε ένα ψηλό βουνό. Κάποιος κοίταξε στην κορυφή και ρώτησε, "Πώς θα το καταφέρουμε ποτέ;" Ο άλλος απάντησε, "Ένα βήμα τη φορά." Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξετε τον εαυτό σας.12: Να είστε υπομονετικοί (<αρχή)


1032 Γαλ 6:9 Ας μη αποκάμνωμεν δε πράττοντες το καλόν· διότι εάν δεν αποκάμνωμεν, θέλομεν θερίσει εν τω δέοντι καιρώ. 10 Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως.

Αλλά ας μην κουραστούμε πράττοντας καλά έργα, αλλά ας επιμείνουμε στη σπορά στο Πνεύμα, διότι στον κατάλληλο χρόνο, όταν έρθει η συγκομιδή, θα θερίσουμε.

Β’ Πετ 3:18 αυξάνεσθε δε εις την χάριν και εις την γνώσιν του Κυρίου ημών και Σωτήρος Ιησού Χριστού· εις αυτόν έστω η δόξα και νυν και εις ημέραν αιώνος· αμήν.

Σημειώστε την έμφαση στην ανάπτυξη και την υπομονή. Αναγεννιέσαι ως μωρό και σταδιακά μεγαλώνεις στον Χριστό. Μπορείτε να βλέπετε κάποιους έμπειρους Χριστιανούς και να σκεφτείτε, "Γιατί δεν μπορώ να είμαι σαν αυτούς;" Να θυμόσαστε ότι αυτοί πιθανότατα χρειάστηκαν χρόνια για να ωριμάσουν. Η ανάπτυξη καλών συνηθειών απαιτεί χρόνο. Μην είστε ανυπόμονοι με τον εαυτό σας.

1019 Α’ Κορ 15:58 Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω.

Δεν πρέπει ποτέ να δικαιολογούμε τους εαυτούς μας όταν κάνουμε κάποια αμαρτία. Παρόλα αυτά, ορισμένες συνήθειες και επιθυμίες είναι βαθιά ριζωμένες. Εάν πέσετε, πρέπει να μετανοήσετε και να ζητήσετε συγχώρεση από τον Θεό. Πρέπει όμως να σηκωθείτε και να συνεχίσετε με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός σας συγχώρεσε. Μην τα παρατήσετε.

Μπορεί να μην παρατηρούμε στα παιδιά μεγάλη αλλαγή καθώς μεγαλώνουν από μέρα σε μέρα, αλλά φωτογραφίες από χρόνια πριν, θα δείξουν εκπληκτικές διαφορές. Έτσι μπορεί να αποθαρρυνθείτε με τα λάθη σας προς τον Θεό σήμερα σε σύγκριση με το χθες. Αλλά αν εφαρμόσετε επιμελώς τα βήματα που διδάσκονται στο λόγο του Θεού, μετά από 5, 10 ή 20 χρόνια, θα δείτε σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με το πού ξεκινήσατε.Συμπέρασμα (<αρχή)


Χρησιμοποιώντας τα μέσα που σας παρέχει ο Θεός, μπορείτε να αλλάξετε και γίνετε αυτό που θέλει ο Κύριος για εσάς. Ο Θεός σας δίνει κίνητρα, καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Το μόνο που μένει είναι να αποφασίσετε να ακολουθήσετε τη θέλημά Του και στη συνέχεια να ενεργήσετε επιμελώς σύμφωνα με αυτήν την απόφαση. Παρέχει τα εργαλεία. Πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Ποιά επιλογή θα κάνετε;

Σκεφτείτε τα παρακάτω στη προσευχή:

  • Υπάρχουν κάποιες αλλαγές που πρέπει να κάνετε στη ζωή σας για να ευχαριστήσετε τον Θεό;

  • Ποιά πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά σας στη ζωή;

  • Είστε πεπεισμένοι ότι κάποιος μπορεί πραγματικά να αλλάξει και να γίνει ευάρεστος στον Θεό εάν εφαρμόσει επιμελώς τις αρχές που διδάσκονται στο Λόγο του Θεού;

  • Είστε πρόθυμοι να κάνετε μια επιμελή προσπάθεια να εφαρμόσετε αυτές τις αρχές στη ζωή σας και γιατί;307 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page