Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Α’ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ

Παρακάτω θα βρείτε ερμηνευτικά σχόλια στην Α’ προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, εδάφο προς εδάφιο. Αν βρείτε κάποιο λάθος ή έχετε κάποια βελτιωτική παρατήρηση, σας παρακαλούμε επικοινωνείστε μαζί μας στο ddali@otenet.gr ή τηλεφωνήστε μας στο 6944-742244.


(01) Α’ Κορινθίους α:1 (Εισαγωγή, ευχαριστία, η Εκκλησία με τα μάτια του Θεού) 

(02) Α’ Κορινθίους α:10 (Προτροπή για ενότητα, Έριδες)

(03) Α’ Κορινθίους α:11 (Έριδες και σχίσματα στην Εκκλησία – περί σοφίας)

(04) Α’ Κορινθίους β:1 (Η σοφία του Θεού)

(05) Α’ Κορινθίους γ:1 (Έχθρες και έριδες – περί εργατών ως υπηρετών)

(06) Α’ Κορινθίους δ:1 (Θέατρο στο κόσμο – στους αγγέλους και στους ανθρώπους)

(07) Α’ Κορινθίους ε:1 (Ανήκουστη πορνεία στην εκκλησία, αποβολή του πόρνου)

(08) Α’ Κορινθίους ς:1 (Κοσμικά δικαστήρια-εξουσία Χριστιανού-αγιασμός σώματος)

(09) Α’ Κορινθίους ζ:1 (Γάμος, διαζύγιο και δεύτερος γάμος)

(10) Α’ Κορινθίους ζ:12 (Μικτός γάμος και αγαμία)

(11) Α’ Κορινθίους ζ:29 (Παρθενία και αδιάλυτο του γάμου)

(12) Α’ Κορινθίους η:1 (Ειδωλόθυτα)

(13) Α’ Κορινθίους θ:1 (Μισθός εργατών)

(14) Α’ Κορινθίους θ:15 (Αδάπανο Ευαγγέλιο – στους ανόμους ως άνομος)

(15) Α’ Κορινθίους ι:1 (Η παρουσία του Θεού στην Εκκλησία)

(16) Α’ Κορινθίους ι:16 (Θεία κοινωνία – αυταπάρνηση)

(17) Α’ Κορινθίους ια:1 (Ιεραρχία στην οικογένεια – κάλυμμα γυναίκας)

(18) Α’ Κορινθίους ια:17 (Ακαταστασία στη θεία κοινωνία)

(19) Α’ Κορινθίους ιβ:1 (Πνευματικά χαρίσματα)

(20) Α’ Κορινθίους ιβ:12 (Οι διακονίες και τα χαρίσματα στην εκκλησία)

(21) Α’ Κορινθίους ιγ:1 (Το κεφάλαιο της αγάπης – Ι)

(22) Α’ Κορινθίους ιγ: (Το κεφάλαιο της αγάπης – ΙΙ)

(23) Α’ Κορινθίους ιδ:1 (Η προφητεία ως χρησιμότερο χάρισμα από τη γλωσσολαλιά)

0 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (κεφ. 02)

Η σπουδαιότητα της σωτηρίας Εβρ 2:1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. 2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ. 05

1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών (5:1) 2. Η είσοδος των δαιμονίων στους χοίρους (5:11) 3. Ο Ιάειρος (5:22) 4. Η αιμορροούσα γυναίκα (5:25) 5. Η ανάσταση της θυγατέρας του Ιάειρου (5:35) 1

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφ. 04

1. Η παραβολή του σπορέα 4:1 1ο Ζιζάνιο: Οι μέριμνες αυτού του αιώνα 2ο Ζιζάνιο: Η απάτη του πλούτου 3ο Ζιζάνιο: Οι επιθυμίες των άλλων πραγμάτων 2. Δεν πρέπει να κρύβουμε το φως του Ευαγγελίου 4:21 3