top of page
Αναζήτηση

ΕΚΤΡΩΣΗ

Η Βίβλος δεν μιλάει εξειδικευμένα και συγκεκριμένα για το θέμα της άμβλωσης. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά εδάφια που καθιστούν σαφές ότι ο Θεός δεν εγκρίνει την άμβλωση. Ο Ιερεμίας λέει:


ΙΕΡ 1:5 Πριν σε μορφώσω εν τη κοιλία, σε εγνώρισα· και πριν εξέλθης εκ της μήτρας, σε ηγίασα· προφήτην εις τα έθνη σε κατέστησα.


Ο Ψαλμός 139 μιλάει για τον ενεργό ρόλο του Θεού στη δημιουργία και το σχηματισμό μας στη μήτρα.

ΨΑΛΜ 139:13 Διότι συ εμόρφωσας τους νεφρούς μου· με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου. 14 Θέλω σε υμνεί, διότι φοβερώς και θαυμασίως επλάσθην· θαυμάσια είναι τα έργα σου· και η ψυχή μου κάλλιστα γνωρίζει τούτο. 15 Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλαττόμην εν τω κρυπτώ και διεμορφονόμην εν τοις κατωτάτοις της γης. 16 Το αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου· και εν τω βιβλίω σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα, ως και αι ημέραι καθ’ ας εσχηματίζοντο, και ενώ ουδέν εκ τούτων υπήρχε·


Ο Νόμος του Μωϋσή ορίζει τον θάνατο ως ποινή, για κάποιον που προκαλεί το θάνατο ενός μωρού στη μήτρα, όπως ακριβώς και για κάποιον που διαπράττει δολοφονία.


ΕΞΟΔ 21:22 Εάν μάχωνται άνδρες και πατάξωσι γυναίκα έγκυον και εξέλθη το παιδίον αυτής, δεν συμβή όμως συμφορά· θέλει εξάπαντος κάμει αποζημίωσιν ο πατάξας, οποίαν ο ανήρ της γυναικός επιβάλη εις αυτόν· και θέλει πληρώσει κατά την απόφασιν των κριτών. 23 Αν όμως συμβή συμφορά, τότε θέλεις δώσει ζωήν αντί ζωής.


Αυτό δείχνει σαφώς ότι ο Θεός θεωρεί ότι ένα μωρό στη μήτρα είναι ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος ακριβώς όσο ένας ενήλικας. Για τον χριστιανό, η έκτρωση δεν είναι θέμα δικαιώματος της γυναίκας να επιλέξει. Πρόκειται για ζήτημα της ζωής ή του θανάτου ενός ανθρώπου που έχει δημιουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού.


ΓΕΝ 1:26 Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημών, καθ’ ομοίωσιν ημών· και ας εξουσιάζη επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού και επί των κτηνών και επί πάσης της γης και επί παντός ερπετού, έρποντος επί της γης. 27 Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’ εικόνα εαυτού· κατ’ εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν· άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς·


Ο άνθρωπος μάλιστα πριν γεννηθεί, είναι ικανός να έχει κοινωνία με τον Θεό, να γεμίζει από το Πνεύμα Του και να λαμβάνει διακονία πριν ακόμα γεννηθεί:


ΛΟΥΚ 1:15 … και θέλει πληρωθή Πνεύματος Αγίου, έτι εκ κοιλίας της μητρός αυτού.


ΓΑΛ 1:15 Ότε δε ηυδόκησεν ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου, και καλέσας δια της χάριτος αυτού, …

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΒΙΑΣΜΟ

Το πρώτο επιχείρημα που σχεδόν πάντα προβάλλεται εναντίον της χριστιανικής διδαχής για την έκτρωση, είναι “Τι γίνεται όταν εχουμε εγκυμοσύνη εξαιτίας βιασμού ή αιμομιξίας;” Είναι πράγματι φοβερό για μια γυναίκα να μείνει έγκυος από βιασμό ή αιμομιξία. Είναι όμως απάντηση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα η δολοφονία ενός μωρού? Με ένα ακόμα λάθος δεν αντιμετωπίζουμε ένα πρώτο λάθος. Το παιδί που είναι αποτέλεσμα βιασμού / αιμομιξίας θα μπορούσε να δοθεί για υιοθεσία σε μια οικογένεια που θα το ήθελε και θα του έδειχνε αγάπη. Ακόμα το παιδί θα μπορούσε να μεγαλώσει και από τη μητέρα του, εφόσον εκείνη αποφασίσει να περιθάλψει το εντελώς αθώο μωρό της. Ένα αθώο πλάσμα του Θεού, δεν πρέπει να τιμωρείται για τις κακές πράξεις του πατέρα του.

ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

Το δεύτερο επιχείρημα που προβάλλεται συνήθως είναι: “Τι γίνεται όταν η ζωή της μητέρας κινδυνεύει;” Αυτό είναι πράγματι το πιο δύσκολο ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε στο θέμα της άμβλωσης. Πρώτον, ας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις στατιστικές, πρόκειται για λιγότερο από τη μία στις χίλιες των αμβλώσεων που γίνονται σήμερα στον κόσμο. Οι περισσότερες γυναίκες κάνουν έκτρωση για να μην αντιμετωπίσουν τις πρακτικές δυσκολίες μιας γέννας. Δεύτερον, ας θυμηθούμε ότι ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Μπορεί να διατηρήσει τη ζωή και της μητέρας και του παιδιού, παρά τις αντίθετες ιατρικές συμβουλές και υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα πίστης και θάρρους γυναικών που δικαιώθηκαν για την επιλογή τους να υπακούσουν στον Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Τελικά όμως, αυτό το ερώτημα μπορεί να αποφασιστεί μόνο μεταξύ του ζεύγους και του Θεού. Κάθε ζευγάρι που αντιμετωπίζει αυτή την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, πρέπει να προσευχηθεί στον Κύριο για σοφία (ΙΑΚ 1:5) ως προς το τι πρέπει να κάνει.

Πάνω από το 95% των αμβλώσεων που εκτελούνται σήμερα αφορούν γυναίκες που απλά δεν θέλουν να έχουν μωρό. Λιγότερο από το 5% των αμβλώσεων είναι για λόγους βιασμού, αιμομιξίας ή της υγείας της μητέρας. Ακόμη και στο πιο δύσκολο 5% των περιπτώσεων, η έκτρωση δεν πρέπει ποτέ να είναι η πρώτη επιλογή. Η ζωή ενός ανθρώπου στη μήτρα αξίζει κάθε προσπάθεια για να μπορέσει το παιδί να γεννηθεί.

Για όσους έχουν ήδη κάνει έκτρωση, πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αμαρτία της άμβλωσης δεν είναι μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη αμαρτία και μπορεί το ίδιο να συγχωρεθεί από τον Θεό. Μέσω της πίστης στον Χριστό μπορούν να συγχωρεθούν όλες οι αμαρτίες. Μια γυναίκα που έχει κάνει έκτρωση, ένας άντρας που ενθάρρυνε την έκτρωση ή ακόμα και ένας γιατρός που έχει εκτελέσει έκτρωση, μπορεί να συγχωρεθεί μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό.

ΑΝ Ο ΘΕΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΡΩΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ;

Μερικές φορές οι αποβολές επιτρέπονται από το Θεό για δικούς του σκοπούς. Υπάρχει μια σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει μεταξύ μιας φυσικής αποβολής και του εσκεμμένου τερματισμού μιας ανθρώπινης ζωής στην άμβλωση. Παρόλο που η απώλεια εγκυμοσύνης είναι γνωστή στον ιατρικό κόσμο ως «αυθόρμητη έκτρωση», δεν έχει καμία σχέση με επαγόμενη άμβλωση ή άμβλωση κατά παραγγελία. Το ένα είναι ένα απρογραμμάτιστο γεγονός και ανεξάρτητο από την ανθρώπινη θέληση. Ε άμβλωση όμως, είναι μια σκόπιμη και προγραμματισμένη ενέργεια. Ο πιστός, βασίζεται στην εξουσία του Θεού για τη ζωή και το θάνατο. Η άμβλωση είναι εκούσιος σφετερισμός της θείας εξουσίας από τον άνθρωπο.

Μια κοινή μορφή αποβολής είναι η εξωμήτρια εγκυμοσύνη, η οποία εμφανίζεται όταν ένα γονιμοποιημένο ωάριο εμφυτεύεται οπουδήποτε εκτός από τη μήτρα. Τέτοιες εγκυμοσύνες δεν μπορούν να προχωρήσουν κανονικά. Παρόλο που το ωάριο γονιμοποιείται και το έμβρυο έχει αυξηθεί σε κάποιο βαθμό, δεν μπορεί ποτέ να αναπτυχθεί πλήρως, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις. Το γονιμοποιημένο ωάριο σε αυτές τις περιπτώσεις, εμφυτεύεται σε θέση που δεν έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει μια αυξανόμενη ζωή και η εγκυμοσύνη θα τελειώσει με αποβολή ή με χειρουργική επέμβαση για την προστασία της υγείας της μητέρας.

Η διακοπή μιας εξωμήτριας εγκυμοσύνης ακόμη και μέσω ιατρικής παρέμβασης, δεν είναι το ίδιο με την έκτρωση. Η εκούσια διακοπή μιας κανονικής εγκυμοσύνης, τελειώνει τη ζωή ενός αναπτυσσόμενου μωρού που θα εξελισσόταν σε ένα υγιές μωρό και που θα μπορούσε να επιβιώσει εκτός της μήτρας. Η έκτρωση φέρνει αυτή τη ζωή σε ένα πρόωρο τέλος. Σε μια εξωμήτρια εγκυμοσύνη αντίθετα, το γονιμοποιημένο ωάριο δεν θα εξελιχθεί σε ένα έμβρυο ώστε να γεννηθεί ένα μωρό μπορεί να επιβιώσει εκτός της μητέρας. Το έμβρυο συνήθως πεθαίνει από μόνο του και αποβάλλεται φυσιολογικά, ή ο ιστός απορροφάται από το σώμα της μητέρας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάπτυξη μιας εξωμήτριας εγκυμοσύνης, προκαλεί σοβαρή αιμορραγία, πόνο και επειδή απειλείται η ζωή της μητέρας, απαιτείται χειρουργική απομάκρυνση του εμβρύου.

Σε αυτόν τον πεσμένο κόσμο που κυριάρχησε η αμαρτία, ο Θεός έχει επιτρέψει πολλά πράγματα που δεν του αρέσουν και που είναι αποτελέσματα της πεσμένης φύσης του ανθρώπου. Μεταξύ αυτών είναι και οι αποβολές, οι εξωμήτριες εγκυμοσύνες και οι γενετικές ανωμαλίες. Οι πόλεμοι, οι φυσικές καταστροφές, η ασθένεια, ο θάνατος, το έγκλημα και όλες οι άλλες εκδηλώσεις της αμαρτίας επιτρέπονται να γίνονται ως τεκμήρια της καταδίκης του αμαρτωλού ανθρώπου. Είναι όλα μέρος της κατάρας της αμαρτίας σε αυτόν τον πεσμένο κόσμο. Ενώ ο Θεός ελέγχει τα πάντα, εξακολουθεί να επιτρέπει πράγματα που μισεί αλλά στο τέλος θα ολοκληρωθεί το σχέδιό Του όπως διαβάζουμε στις Γραφές. (ΗΣΑ 46:8) Ενθυμήθητε τούτο και δείχθητε άνθρωποι· ανακαλέσατε αυτό εις τον νούν σας, αποστάται. 9 Ενθυμήθητε τα πρότερα, τα απ’ αρχής· διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος· εγώ είμαι ο Θεός και ουδείς όμοιός μου· 10 όστις απ’ αρχής αναγγέλλω το τέλος και από πρότερον τα μη γεγονότα, λέγων, Η βουλή μου θέλει σταθή και θέλω εκτελέσει άπαν το θέλημά μου·

Ο Ιησούς μας έδωσε μια ιδέα για το θέλημα του Θεού όταν απάντησε σε μια ερώτηση για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τυφλός. (ΙΩΑΝ 9:2) Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγοντες· Ραββί, τις ήμαρτεν, ούτος ή οι γονείς αυτού, ώστε να γεννηθή τυφλός; 3 Απεκρίθη ο Ιησούς· Ούτε ούτος ήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού, αλλά διά να φανερωθώσι τα έργα του Θεού εν αυτώ. Στην περίπτωση αυτή, τα “έργα του Θεού” είχαν ως αποτέλεσμα μια θαυματουργή θεραπεία με την οποία πολλοί πίστευαν στον Χριστό. Ο Θεός επιτρέπει και άλλες δύσκολες καταστάσεις για να επιφέρει ένα καλύτερο αγαθό: (Παρ 19:21) Είναι πολλοί λογισμοί εν τη καρδία του ανθρώπου· η βουλή όμως του Κυρίου, εκείνη θέλει μένει. Δεδομένου ότι ο Θεός είναι ο δημιουργός της κάθε ζωής, μόνο Εκείνος έχει την εξουσία να πάρει τη ζωή ενός εμβρύου χωρίς να είναι δολοφόνος. Όταν οι άνθρωποι διακόπτουν το δημιουργικό έργο του Θεού μέσω της άμβλωσης, σφετερίζονται μια δύναμη που ανήκει μόνο στον Δημιουργό.

Μόνο ο Θεός μπορεί να φέρει αιώνιο καλό από καταστάσεις που δεν είναι καλές. (ΡΩΜ 8:28) Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού· Εμείς οι άνθρωποι, δεν έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε αυτό. Δεν ξεκινήσαμε αυτή τη μικροσκοπική καρδιά να χτυπάει, να δημιουργεί το αίμα που ρέει μέσα από τις φλέβες του εμβρύου, ή να προγνωρίσουμε τις ημέρες της ζωής ενός παιδιού όπως έκανε ο Θεός. Επομένως, όταν οι άνθρωποι προκαλούν μια έκτρωση, καταστρέφουν το δημιουργικό έργο του Θεού χωρίς την άδειά Του. Ωστόσο, όταν ο Θεός επιλέγει, μέσω μιας αποβολής, να πάρει νωρίς τη ζωή ενός παιδιού, έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα στην άπειρη Σοφία και πρόνοια Του. Είναι το παιδί Του, το έργο Του, το αριστούργημά Του. (ΕΦΕΣ 2:10) Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς. Τα αθώα αυτά μωράκια, είναι ήδη στον Ουρανό με τον Δημιουργό τους και απολαμβάνουν τη παρουσία του Κυρίου. Ποτέ δεν θα γνωρίσουν το σκληρό αυτό κόσμο της αμαρτίας και με αυτή την έννοια, είναι προνομιούχα. (ΜΑΡΚ 10:14) Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού.

49 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

bottom of page