top of page
Αναζήτηση
 • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

(υπό το φως της Αγίας Γραφής – V.4.3.)

Κέρκυρα 21/4/2020, Δημήτριος Δαλιάνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι τις έσχατες ημέρες θα υπάρξουν σημεία που θα προηγηθούν της αρπαγής της εκκλησίας, της επταετίας του αντιχρίστου και της Β’ παρουσίας του Κυρίου. Όμως το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξουν σημάδια, το θέμα είναι αν θα έχουμε πνευματικά, γυμνασμένα μάτια, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα σημεία και να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε όταν έρθει η ώρα την οποία κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει, να είμαστε έτοιμοι, με αναμμένες λαμπάδες και με λάδι στα αγγεία μας. 

Α.1. Συνοπτική περιγραφή των γεγονότων μέχρι την Β’ παρουσία

 1. Εκπλήρωση των σημείων: Ο Ιησούς είπε ότι θα υπάρξουν σημεία πριν την αρπαγή της εκκλησίας (Ματθ κδ κλπ). Σήμερα φαίνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν υπάρχει κάποιο γραμμένο σημείο των εσχάτων ημερών που να μην έχει εκπληρωθεί. 

 2. Αρπαγή της εκκλησίας: Αφού ολοκληρωθούν όλα τα σημεία των καιρών και ο Θεός αποφασίσει, θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας σε χρόνο που κανείς δεν θα γνωρίζει. Για τους ασεβείς θα είναι ως κλέπτης εν νυκτί (Α’ Θεσ 5:2 & Αποκ 3:3) και θα τους βρει να κοιμούνται. Για τους πιστούς, οι οποίοι θα λένε “ελθέ Κύριε” (Αποκ 22:17) θα έρθει ξαφνικά (καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε), αλλά θα είναι έτοιμοι και θα τον περιμένουν με αναμμένες λαμπάδες. 

 3. Φανέρωση αντιχρίστου: Ο αντίχριστος θα φανερωθεί μετά την αρπαγή της εκκλησίας και αφού όλα θα είναι ήδη έτοιμα, καθώς το πνεύμα της ανομίας ήδη προετοιμάζει το έδαφος για να κατακτήσει την παγκόσμια κυριαρχία με την εξουσία που θα του δώσει ο διάβολος και το σύστημά του. Θα εγκατασταθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις που διοικούν τον κόσμο (με ηγέτη τον σατανά), ως παγκόσμιος κυβερνήτης (Αποκ 17:12). 

 4. Οι 7 σφραγίδες και οι 7 σάλπιγγες: Μεγάλα κακά θα βρουν τους ανθρώπους που θα δεχτούν τον αντίχριστο ως ηγέτη τους, που θα υποταχτούν στις διαβολικές του εμπνεύσεις και θα αντιταχθούν ανοιχτά στο θέλημα του Θεού. Η οργή του Θεού θα έρθει πάνω στους ασεβείς. (Αποκ 6:1 + 8:6)

 5. Το χάραγμα με τον αριθμό του αντιχρίστου (χξς – 666): Ο αντίχριστος θα βάλει ένα χάραγμα με τα τρία εξάρια στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του. (Αποκ 13:16-18)

 6. Το βδέλυγμα της ερημώσεως: Στα 3,5 έτη της κυριαρχίας του, θα εκπληρωθεί η προφητεία για το βδέλυγμα της ερημώσεως (Δαν 9:27 & Ματθ 24:15), δηλαδή θα σταματήσει να προσφέρεται η παντοτινή θυσία στον νεόδμητο Ναό όπου θα καθίσει ο αντίχριστος για να λάβει προσκύνηση ως θεός και θα την λάβει από τους χαραγμένους (Β’ Θεσ 2:4). 

 7. Οι άγγελοι και οι δύο προφήτες θα κηρύτουν: Ο Θεός με τους δύο προφήτες και με αγγέλους, θα προτρέπει τους ανθρώπους να μην βάλουν το χάραγμα και να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και την εικόνα του. (Ζαχ 4:11-14 & Αποκ 11:3 & 14:9-10)

 8. Η μεγάλη θλίψη: Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, θα γίνει τέτοια θλίψη στη γη που όμοια της δεν έχει ποτέ ξαναγνωρίσει ο κόσμος (Ματθ 14:21 & Δαν 12:1)

 9. Θάνατος των μη χαραγμένων: Ο Αντίχριστος θα θανατώνει όλους αυτούς που δεν δέχονται το χάραγμα και δεν τον προσκυνούν (Αποκ 13:15 & Δαν 8:24)

 10. Ο διωγμός και η σωτηρία του λαού Ισραήλ: Τότε ακριβώς θα αρχίσει και ο διωγμός των Ισραηλιτών που πλέον θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο αντίχριστος και όχι ο μεσσίας όπως νόμιζαν. Τότε θα εκπληρωθεί και η προφητεία περί της αναγνώρισης του Ιησού Χριστού ως Μεσία από τους Ισραηλίτες οι οποίοι θα φύγουν στα βουνά σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού (Ματθ 24:15-21). 

 11. Ο Γ’ Παγκόσμιος πόλεμος: Θα είναι χημικός και πυρηνικός και θα πεθάνει το ένα τρίτο των ανθρώπων (Αποκ 9:17-18)

 12. Η Οργή του Θεού (7 φιάλες): Ο Θεός θα φέρει κρίση σε αυτούς που δέχτηκαν το χάραγμα με διάφορους τρόπους. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε για τις σφραγίδες, τις σάλπιγγες και τις φιάλες, κάθε μια από τις οποίες φέρνουν μεγάλες πληγές και κακά στη γη. (Αποκ 15:5)

 13. Η Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού: Όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως, “Και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος” θα έρθει ξανα στη γη ο Ιησούς μετά πάντων των αγίων του, τους οποίους εν των μεταξύ θα έχει ήδη αρπάξει στον ουρανό για να είναι πάντα μαζί του. (Ζαχ 14:4 & Ματθ 24:27 – 30 & Αποκ 1:7)

 14. Η Χιλιετής βασιλεία: Στη χιλιετή βασιλεία ο Χριστός θα κυβερνήσει τους λαούς “εν ράβδω σιδηρά” ενώ οι άγιοι θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση όλων των πόλεων τοπυ κόσμου για εκείνη τη περίοδο. (Αποκ 2:26, Αποκ 20:2, Λουκ 22:29)

 15. Το Λύσιμο του Σατανά: Μόλις ολοκληρωθούν τα χίλια έτη της επι της γης βασιλείας του Θεού και των αγίων, η Γραφή μας λέει ότι ο Σατανάς θα λυθεί και ξανά θα πλανήσει τα έθνη σε πόλεμο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να μετανοήσει, ακόμα και αν του δοθεί η ευκαιρία. Ακόμα βλέπουμε ότι οι πλανεμένοι παραμένουν πλανεμένοι (Αποκ 20:7).

 16. Η τελική κρίση: Όταν φτάσει αυτή η ώρα, μετά το λύσιμο του Σατανά και τη προσπάθειά του να πλανήσει εκ νέου τα έθνη καλώντας τα σε πόλεμο κατά του Θεού, ο διάβολος θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός και του θείου (αιώνια κόλαση) όπου ήδη βρίσκεται ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Σε αυτή τη στιγμή θα γίνει και η τελική κρίση των ασεβών. Όποιος δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στην ίδια λίμνη, όπου ο βασανισμός τους θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων. (Αποκ 20:10-15)

Α.2. Ο Χριστιανός αγρυπνά στις προσευχές για να είναι πάντοτε έτοιμος

Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Το παγκόσμιο σύστημα ετοιμάζεται για να δεχτεί τον μεσσία. Όλα είναι ουσιαστικά έτοιμα, ώστε ο λαός του Θεού, βλέποντας τη συκή που βγάζει φύλλα, να γνωρίζει ότι το τέλος είναι πλησίον. Όλα βαδίζουν προς το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης. Όλοι το ζητούν και όλοι το προκρίνουν. Μάλιστα, οι ηγέτες μικρών και μεγάλων κρατών προετοιμάζουν τους λαούς τους να αποδεχθούν ότι για λόγους ασφάλειας και με τον μανδύα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών ενάντια στη τρομοκρατία, πρέπει να υπάρξει άμεσα η παγκόσμια διακυβέρνηση όπως την αποκαλούν. Ο λαός του Θεού όμως, γνωρίζει ότι πρόκειται για μια διαβολικής έμπνευσης παγκόσμια δικτατορία, κατά την οποία ο διάβολος θα δώσει όλη του την εξουσία στον αντίχριστο, με μόνο απώτερο σκοπό, να εναντιωθεί στον ερχόμενο Χριστό. (928 Λουκ 21:36) Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Μια από τις συχνότερες και πιο έντονα εκφρασμένες προτροπές του Λόγου του Θεού προς τους πιστούς, είναι το κάλεσμα σε εγρήγορση, υπό το πρίσμα της ξαφνικής και απρόσμενης έλευσης του Χριστού. (873 Ματ 24:42) Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. 44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. 

Για πολλούς ασεβείς ανθρώπους, ή πιστούς που θα έχουν απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, η αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη, ένας «αιφνίδιος όλεθρος» σαν ξαφνικά να ανακαλύπτουν ότι το σπίτι τους έχει παραβιαστεί από κλέφτες και η περιουσία τους έχει κλαπεί. (1088 Αποκ 3:2) Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι· διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. 3  Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. 

(918 Λουκ 12:35)  Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι· 36  και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37  Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει περιζωσθή και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν, και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. 38  Και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι. 39  Τούτο δε γινώσκετε, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή ο οίκος αυτού. 40  Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. 

Ο λαός του Θεού όμως δεν είναι απληροφόρητος. Βλέπουμε τη συκιά ήδη να εκβλαστάνει φύλλα και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η απολύτρωση μας είναι κοντά. Ο σοφός Χριστιανός, αγρυπνά στις προσευχές και καρτερεί την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος. (1047 Α’ Θεσ 5:1) Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· 2 διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. 3 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. 4 Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· 5 πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. 6 Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ’ ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. 7 Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· 

Για τους πιστούς λοιπόν, δεν ισχύει η φράση ως κλέπτης εν νυκτί, αλλά καθ’ ώραν δεν στοχάζεσθε: (872 Ματ 24:44)  Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. (1102 Αποκ 22:17) Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.

Η ασφαλέστερη μέθοδος για να είμαστε σε πνευματική αγρύπνια, είναι να μένουμε στις προσευχές, όπως έκαναν τα αδέλφια μας στη πρώτη αποστολική Εκκλησία. Εκεί το Πνεύμα του Θεού θα μας πλάσει, θα μας διαμορφώσει, θα μας βελτιώσει και θα μας δώσει δύναμη σε εγρήγορση και εγκράτεια. (1076 Α’ Πετ 4:7) Πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγετε και αγρυπνείτε εις τας προσευχάς·

Τέτοια πρέπει να είναι η αγάπη μας προς τον Θεό, ώστε να τον προσμένουμε να επιστρέψει και μάλιστα να κάνουμε κι εμείς κάποια βήματα ώστε να τον συναντήσουμε. Δύο άνθρωποι που αγαπιούνται, όταν ανταμώνουν μετά από καιρό στο αεροδρόμιο ή στο σταθμό των τρένων, τρέχουν ο ένας προς τον άλλον για να αγκαλιαστούν. (1079 Β’ Πετ 3:11) Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, 12  προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ’ ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή; 13  Κατά δε την υπόσχεσιν αυτού νέους ουρανούς και νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί. 14  Διά τούτο, αγαπητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθήτε άσπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη, 

Όπως ο αρραβωνιασμένος άνθρωπος μένει πιστός στη σχέση του, έτσι και ο πιστός που αγαπά τον Θεό, μένει πιστός και αμόλυντος από τον κόσμο της  αμαρτίας.

Α.3. Ο κίνδυνος του πνευματικού ύπνου

(873 Ματθ 25:1) Τότε θέλει ομοιωθή η βασιλεία των ουρανών με δέκα παρθένους, αίτινες λαβούσαι τας λαμπάδας εαυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 2 Πέντε δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και πέντε μωραί. 3 Αίτινες μωραί, λαβούσαι τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθ’ εαυτών έλαιον· 4 αι φρόνιμοι όμως έλαβον έλαιον εν τοις αγγείοις αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. 5 Και επειδή ο νυμφίος εβράδυνεν, ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο. 6 Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. 7 Τότε εσηκώθησαν πάσαι αι παρθένοι εκείναι και ητοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. 8 Και αι μωραί είπον προς τας φρονίμους· Δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι αι λαμπάδες ημών σβύνονται. 9 Απεκρίθησαν δε αι φρόνιμοι, λέγουσαι· Μήποτε δεν αρκέση εις ημάς και εις εσάς· όθεν υπάγετε κάλλιον προς τους πωλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. 10 Ενώ δε απήρχοντο διά να αγοράσωσιν, ήλθεν ο νυμφίος και αι έτοιμοι εισήλθον μετ’ αυτού εις τους γάμους, και εκλείσθη η θύρα. 11 Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. 12 Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. 13 Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν ουδέ την ώραν, καθ’ ην ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.

Η γνωστή περικοπή των μωρών παρθένων, μας διδάσκει τον κίνδυνο που υπάρχει όταν αμελούμε τα πράγματα του Θεού. Και οι δέκα, ονομάζονται “παρθέναι” δηλαδή λαός του Θεού που ήταν σε κατάσταση αναμονής του νυμφίου. Η αμέλεια όμως των πέντε να έχουν λάδι στα αγγεία τους, τους στέρησε τη βασιλεία των ουρανών.

Ο Χριστιανός, σοφίζεται από τον Κύριο και γίνεται επιμελής. Αγαπά τον Θεό και θέλει να ζήσει αιώνια κοντά Του. Φροντίζει λοιπόν ώστε κανένα πρόσωπο, καμία κατάσταση και καμία δυσκολία να μη θέσει σε κίνδυνο το αιώνιο αυτό μέλλον του. Φροντίζει λοιπόν να μένει πνευματικά άγρυπνος στη προσευχή και στη προσκαρτέρηση. Φροντίζει να έχει αποθέματα ελαίου στο αγγείο του για τον καιρό που ξαφνικά θα το χρειαστεί. (1062 Εβρ 4:16) Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας. Ας μη νομίζει κανείς ότι αμελώντας τη προσευχή και τη πνευματική του ζωή ότι θα μπορέσει όταν χρειαστεί να βρει βοήθεια. Συνήθως οι προκλήσεις της ζωής είναι ξαφνικές και αναπάντεχες. Τότε, πρέπει να είμαστε γεμάτοι από το Πνεύμα του Θεού, ώστε ακόμη και αντανακλαστικά, να αντιδράσουμε πνευματικά. Αν όμως το θυσιαστήριο μας είναι γκρεμισμένο, η αγάπη μας έχει ψυχρανθεί και άλλα πράγματα έχουν καταλάβει τη καρδιά μας, σε στιγμές πρόκλησης, οι αντιδράσεις μας θα είναι σαρκικές και ανθρώπινες, με ολέθρια και ζημιογόνα αποτελέσματα. (598 Παρ 20:4 Ο οκνηρός δεν θέλει να αροτριά εξ αιτίας του χειμώνος· διά τούτο θέλει ζητεί εν τω θέρει και δεν θέλει λαμβάνει.

Το γεγονός ότι «ενύσταξαν πάσαι και εκοιμώντο» δεν σημαίνει ότι ο ύπνος αυτός είναι πνευματικός ύπνος. Είναι η καθημερινότητα της ζωής και οι ασχολίες που καθένας μας έχει επιφορτιστεί, όπως επαγγελματικές δραστηριότητες, νοικοκυριό, σπουδές, μεγάλωμα των παιδιών κλπ. Ο καλός Χριστιανός είναι επιμελής σε όλα, αρκεί να μην φεύγει ο Χριστός από τη πρώτη θέση στη καρδιά του. Φροντίζει δια της προσευχής και της πνευματικής ενασχόλησης, να έχει πάντα αποθέματα ‘’ελαίου’’, δηλαδή δύναμης Αγίου Πνεύματος ώστε όποτε χρειαστεί, να είναι πάντα έτοιμος ‘’ει παν έργον αγαθόν’’ αλλά και έτοιμος να συναντήσει το Δημιουργό του.

Ο λαός του Θεού, δεν μπορεί να κοιμάται λοιπόν πνευματικό ύπνο. (618 Ασμ 5:2) Εγώ κοιμώμαι, αλλ’ η καρδία μου αγρυπνεί· φωνή του αγαπητού μου· κρούει· …

Η διαφορά ανάμεσα στις παρθένες της παραβολής, είναι ότι η μέρα του Κυρίου βρίσκει τις μωρές παρθένες ‘’ως κλέπτης εν νυκτί’’, ανέτοιμες και αμελείς. Τότε, όταν αρχίσει η διαδικασία της αρπαγής της εκκλησίας, δεν θα υπάρχει χρόνος για ετοιμασίες. Ότι έχει ο καθένας μας να κάνει, θα το κάνει τώρα, ενόσω έχει καιρό και ενόσω ονομάζεται το σήμερον. 

Βλέπουμε ότι και οι άλλες πέντε, οι φρόνιμες παρθένες και αυτές κοιμούνται. Δηλαδή κάποιος μπορεί να εργάζεται, ή να κοιμάται, ή αν ασκεί οποιαδήποτε ασχολία της καθημερινότητας. Η μέρα του Κυρίου τις βρίσκει έτοιμες, αλλά ‘’καθ’ ην ώραν δεν στοχάζονται’’: (873 Ματθ 24:42) Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. 43 Τούτο δε γινώσκετε ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποία φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή η οικία αυτού. 44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ο φρόνιμος Χριστιανός με ότι και αν ασχολείται, πρέπει να είναι έτοιμος, και να φροντίζει ώστε τα αγγεία του να είναι γεμάτα με έλαιον. Έτσι, όταν συνειδητοποιήσει ότι ήρθε η ώρα της αρπαγής της εκκλησίας, θα αισθανθεί έτοιμος και ευλογημένος στη παρουσία του Κυρίου του.

Ο Χριστιανός μπορεί να κοιμάται, αλλά η καρδιά του αγρυπνά. (1047 Α΄Θεσ 5:10) όστις απέθανεν υπέρ ημών, ίνα είτε αγρυπνούμεν είτε κοιμώμεθα ζήσωμεν μετ’ αυτού. Όταν έλθει η κοινή για όλο τον κόσμο ώρα της αρπαγής, κάποιοι στην Ευρώπη θα βρίσκονται δουλειά τους, ενώ άλλοι στην Αμερική θα κοιμούνται και άλλοι θα βρίσκονται στις καθημερινές ασχολίες και φροντίδες τους. (923 Λουκ 17:34) Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται.

(1097 Αποκ 16:15) Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού.

(1004 Ρωμ 13:11) Και μάλιστα, εξεύροντες τον καιρόν, ότι είναι ήδη ώρα να εγερθώμεν εκ του ύπνου· διότι είναι πλησιεστέρα εις ημάς η σωτηρία παρ’ ότε επιστεύσαμεν. 12 Η νυξ προεχώρησεν, η δε ημέρα επλησίασεν· ας απορρίψωμεν λοιπόν τα έργα του σκότους και ας ενδυθώμεν τα όπλα του φωτός. 13 Ας περιπατήσωμεν ευσχημόνως ως εν ημέρα, μη εις συμπόσια και μέθας, μη εις κοίτας και ασελγείας, μη εις έριδα και φθόνον·

Τι τραγικά σημεία όλα τούτα πάνω στον κόσμο, καθώς η ημέρα του Κυρίου πλησιάζει.Το σκοτάδι ήδη προχώρησε πάρα πολύ πάνω στον κόσμο. Τούτο το απόλυτο σκοτάδι που μας κυκλώνει όλους μας, είναι το μεγαλύτερο σημείο ότι η αυγή πλησιάζει. Η ημέρα φτάνει. Ο Κύριος έδωσε μια προειδοποίηση: (928 Λουκ 21:28) Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.» 

Λίγο ακόμη χρειάζεται ο λαός του Θεού, οι δικοί του, να μείνουν άγρυπνοι. Να μείνουν λαμπάδες αναμμένες που θα φωτίζουν με το φως του Χριστού ένα κόσμο που χάνεται, γιατί δεν γνώρισε Εκείνον (Α΄ΙΩΑ γ:1). Στον κήπο της Γεσθημανή ο Κύριος ζήτησε από τους μαθητές του να μείνουν για λίγο άγρυπνοι καθώς εκείνος πήγε πιο πέρα να προσευχηθεί. Όταν γύρισε τους βρήκε να κοιμούνται. Πόσο πικρό τα παράπονο του Κυρίου στον Πέτρο: (875 Ματθ 26:40) Και έρχεται προς τους μαθητάς και ευρίσκει αυτούς κοιμωμένους, και λέγει προς τον Πέτρον· Ούτω δεν ηδυνήθη μίαν ώραν να αγρυπνήσητε μετ’ εμού;

Τι πικρό, να ακούσει μια ψυχή από το στόμα του Κυρίου τούτα τα λόγια. Ας μείνουμε άγρυπνοι για λίγο ακόμη. Ας μείνουμε μέσα στον Κύριο, «εν Χριστώ» για λίγο ακόμα. Το έχουμε ανάγκη εμείς, το έχουν ανάγκη οι γύρω μας, το έχει ανάγκη το έργο του Θεού. Αλήθεια πόσο μεγάλος θα είναι ο έπαινος του Κυρίου για την ψυχή εκείνη που θα σταθεί πίστη στις υποσχέσεις του Κυρίου: (873 Ματθ 25:21) Και είπε προς αυτόν ο κύριος αυτού· Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου.

(1088 Αποκ 3:2) Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι· διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. 3 Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε.

(928 Λουκ 21:34) Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ’ υμάς η ημέρα εκείνη· 35 διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης.

Β: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Κάποτε οι μαθητές, θαμπωμένοι από τη μεγαλοπρέπεια του Ναού, θέλησαν να επιδείξουν στον Ιησού τις οικοδομές. Ο Κύριος τους προειδοποίησε να μη ρίχνουν τα μάτια τους στα επίγεια, διότι όλα πρόκειται να καταστραφούν. Το ίδιο λέει και σε όλο το λαό του ο Κύριος. Η καρδιά μας δεν πρέπει να πλανιέται και να κολλάει στα πράγματα του κόσμου τούτου. (894 Μαρκ ιγ:1) Και ενώ εξήρχετο εκ του ιερού, λέγει προς αυτόν εις των μαθητών αυτού· Διδάσκαλε, ίδε οποίοι λίθοι και οποίαι οικοδομαί. 2 Και ο Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτόν· Βλέπεις ταύτας τας μεγάλας οικοδομάς; δεν θέλει αφεθή λίθος επί λίθον, όστις να μη κατακρημνισθή. 3 Και ενώ εκάθητο εις το όρος των Ελαιών κατέναντι του ιερού, ηρώτων αυτόν κατ’ ιδίαν ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας. 4 Ειπέ προς ημάς πότε θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον όταν ταύτα πάντα μέλλωσι να συντελεσθώσιν; 5 Ο δε Ιησούς αποκριθείς προς αυτούς, ήρχισε να λέγη· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. 6 Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί εν τω ονόματί μου, λέγοντες ότι εγώ είμαι, και πολλούς θέλουσι πλανήσει.

Οι μαθητές ζητούν Σημείο και είναι φυσικό ο άνθρωπος να ψάχνει για τα σημεία που θα μαρτυρούν πότε θα επιστρέψει ο Χριστός στη γη. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή, γιατί ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών, θα είναι και η αύξηση των ψευδοπροφητών. Ακόμα η πλάνη και η αποστασία πολλών αδελφών από τη πίστη, αποτελεί και χαρακτηριστικό των εσχάτων καιρών: (Α’ Τιμ 4:1).

Ο Ιησούς είπε ότι θα υπάρξει μια γενιά που τα χαρακτηριστικά της θα δηλώνουν ότι το τέλος είναι κοντά. Σε κάποια στιγμή της ιστορίας όλα αυτά τα σημεία θα συγκλίνουν. Τότε, αυτοί που οι καρδιές τους θα έχουν μεταμορφωθεί από το Πνεύμα Του, θα είναι ικανοί να διαβάσουν τα σημεία αυτής της μέρας και να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους όπως έκανε ο Νώε. Σήμερα φαίνεται ότι αυτά τα σημεία βέβαια συγκλίνουν για πρώτη φορά από τη στιγμή που ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς. Ο λόγος του Θεού μας καθιστά υπευθύνους ώστε να διακρίνουμε τα σημεία και να παραμένουμε άγρυπνοι στη προσμονή της ημέρας εκείνης. (872 Ματθ 24:32) Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος· 33 ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας.

Β.1. Ψευδοπροφήτες θα πλανούν το κόσμο

(872 Ματθ 24:4) Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Βλέπετε μη σας πλανήση τις. 5  Διότι πολλοί θέλουσιν ελθεί επί τω ονόματί μου, λέγοντες, Εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. 

(1052 Α’ Τιμ 4:1) Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων

Είναι σημείο των εσχάτων ημερών, ο πολλαπλασιασμός των ψευδοπροφητών οι οποίοι θα πλανούν το κόσμο και θα κηρύττουν απροκάλυπτα τις κακοδοξίες τους. Κατά καιρούς φανερώνονται διάφορες ψευδείς εκκλησίες όπως για παράδειγμα η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, που διακηρύττει ότι ο Ιησούς Χριστός, έχει ενανθρωπιστεί ξανά στο πρόσωπο μιας Κινέζας γυναίκας. Αυτοί λοιπόν έχουν γεμίσει το κόσμο με αναρτήσει καθώς χρησιμοποιούν πολύ τα ηλεκτρονικά μέσα.

Ως Χριστιανοί, δεν πρέπει να δείχνουμε συγκαταβατικότητα “χάριν της αγάπης” γιατί όλα αυτά είναι από δαιμονικά πνεύματα και είναι πολύ επικίνδυνα. Ίσως δεν μπορούν να πλανήσουν έναν στερεωμένο στη Γραφή Χριστιανό, αλλά μπορούν και τα καταφέρνουν να πλανήσουν νέους πιστούς.

Β.2.  Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία

(872 Ματθ κδ:6) Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων· προσέχετε μη ταραχθήτε· επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γείνωσιν, αλλά δεν είναι έτι το τέλος. 7 Διότι θέλει εγερθή έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, 

Πάντα γινόταν διάφοροι πόλεμοι και μάλιστα μερικοί ήταν πράγματι πολύ μεγάλοι. Όλα αυτά δεν έπρεπε να ανησυχούν τους αδελφούς των παλαιοτέρων γενεών, διότι όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της έκφρασης της κακίας του ανθρώπου. Ο Κύριος προειδοποιεί ότι επρόκειτο να γίνουν παγκόσμιοι πόλεμοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος έγινε το 1914 ενώ ο δεύτερος μόλις το 1940. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρόλο που πέρασε τόσος χρόνος μέχρι να γίνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος ακολούθησε τόσο γρήγορα. Φαίνεται αυτό να είναι συμβατό με τα λόγια του Κυρίου, ότι όλα αυτά θα αποτελούν ωδίνες.

Ένα ακόμη σημείο που έχει σχέση με τους πολέμους είναι οι ατέλειωτες και υποκριτικές συζητήσεις των ηγετών του κόσμου για παγκόσμια ειρήνη. Ειρήνη όμως δεν μπορεί ποτέ να έλθει από ανθρώπους στις καρδιές των οποίων δεν κατοικεί ο Χριστός που είναι ο άρχων της ειρήνης. (1047 Α’ Θεσ ε:1) Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· 2 διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. 3 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

Β.3. Φόβητρα από τον ουρανό

(810 Ιωηλ 2:30) Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. 31  Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. 32  Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή· διότι εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και εις τους υπολοίπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. 

(927 Λουκ 21:11) και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. 

(961 Πραξ 2:19)  και θέλω δείξει τέρατα εν τω ουρανώ άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού· 

Ένα χαρακτηριστικό του σημείου των παγκοσμίων πολέμων, είναι η εμφάνιση για πρώτη φορά των πολεμικών ιπτάμενων μηχανών, των αεροπλάνων και των ελικοπτέρων. Στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τα πρωτοεμφανιζόμενα αεροπλάνα ήταν σε αρχικό στάδιο σχεδίασης, σε σημείο μάλιστα ότι στην αρχή, οι πιλότοι έριχναν τις βόμβες με τα χέρια μέσα από το πιλοτήριο. Στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, τα αεροπλάνα είχαν ήδη βελτιωθεί πολύ, τα ελικόπτερα το ίδιο και μάλιστα προς το τέλος του πολέμου, έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα Γερμανικά αεριωθούμενα (τζετ) τα οποία αργότερα τελειοποιήθηκαν. (ΛΟΥΚ κα:11) ….και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού. Κανείς δεν θα τολμούσε να μιλήσει για φόβητρα από τον ουρανό αν δεν μιλούσε με το Πνεύμα του Θεού.

Στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης μιλά με μια τρομακτική πραγματικά αποκάλυψη για τις ιπτάμενες πολεμικές μηχανές του μέλλοντος. (1092 ΑΠΟΚ θ:3) Και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη εις αυτάς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γής· 4 και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών. 5 Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον. 6 Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ’ αυτών.  7 Και αι μορφαί των ακρίδων ήσαν όμοιαι με ίππους ητοιμασμένους εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ήσαν ως στέφανοι όμοιοι με χρυσόν, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. 8 Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ήσαν ως λεόντων, 9 και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ήτο ως φωνή αμαξών ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. 10 Και είχον ουράς ομοίας με σκορπίους και ήσαν κέντρα εις τας ουράς αυτών, και η εξουσία αυτών ήτο να βλάψωσι τους ανθρώπους πέντε μήνας.

(1092 ΑΠΟΚ θ:17) Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. … 19 Διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς, και με αυτάς βλάπτουσι. 

Κάποιος που ζούσε εκείνη την εποχή και έβλεπε σε όραση τα σημερινά αεροπλάνα και ελικόπτερα,  δεν θα είχε καλύτερο τρόπο ή άλλες πιο κατάλληλες λέξεις για να περιγράψει αυτό που ο Θεός του έδειχνε.

Φόβητρα από τον ουρανό, αποτελούν και οι μετεωρίτες καθώς και τα διαστημικά σκουπίδια.

Β.4. Πείνες, λοιμοί (μολυσματικές επιδημίες) και σεισμοί

(872 Ματθ κδ:7) …και θέλουσι γείνει πείναι και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους·

… πείναι … Είναι γνωστό ότι πάντοτε υπήρχαν περίοδοι πείνας στη γη και μάλιστα πολλοί άνθρωποι πέθαιναν από τη πείνα. Τότε, στους καιρούς που οι επικοινωνίες αλλά και η συγκοινωνίες δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένες, ο άνθρωπος δεν είχε πολλά πράγματα που μπορούσε να κάνει. Σήμερα όμως όλα είναι γνωστά σε σχεδόν πραγματικό χρόνο αλλά και η παγκόσμια κοινότητα έχει κάθε μέσον να αντιμετωπίσει τη πείνα σε διάφορα φτωχά μέρη του πλανήτη. Αντί όμως γι’ αυτό, προτιμούν να πετάνε στις χωματερές εκατομμύρια  τόνους καλών τροφίμων για να ελέγχουν τις τιμές, παρά να τα στείλουν στις πληγείσες περιοχές. Σήμερα λοιπόν, οι πείνες που έχουμε, είναι περισσότερο προϊόν της απληστίας του ανθρώπου παρά φυσικά φαινόμενα. Είναι αξιοσημείωτο ότι το Παγκόσμιο Ακαθάριστο προϊόν (GDP), είναι ικανό να θρέψει τον παγκόσμιο πληθυσμό 13 φορές. Παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι 66 άνθρωποι κατέχουν το μισό πλούτο όλου του κόσμου (OXFAM – Oxford Committee for Famine Relief).

Ακόμη, το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης που βλέπουμε να γεννιέται στις μέρες μας εμπρός στα μάτια μας, θέλοντας να ελέγξει τα πάντα και μεταξύ αυτών και τα τρόφιμα, έχει δημιουργήσει μερικές πολυεθνικές οι οποίες κρατούν τη κυριότητα των σπόρων για όλα τα φυτικά τρόφιμα. Μάλιστα υπάρχουν νόμοι πια, που απαγορεύουν στους απλούς πολίτες να κατέχουν σπόρους, εκτός και αν είναι αγορασμένοι από τις συγκεκριμένες εταιρείες. Πρόσφατα δε, ψηφίστηκε από την Ε.Ε. ένας νόμος που απαγορεύει στον απλό πολίτη να διατηρεί μποστάνια με ζαρζαβατικά δικά του. Όλα πρέπει να ελέγχονται από το σύστημα και προς τα εκεί βαδίζει ο κόσμος, σε εκπλήρωση των εσχατολογικών σημείων της Γραφής.

Στο καιρό της μεγάλης θλίψης τα τρόφιμα πρέπει να ελέγχονται από το σύστημα, ώστε κανείς να μη μπορεί να αγοράζει η να πουλάει τρόφιμα, παρά μόνο όσοι έχουν το χάραγμα του αντιχρίστου. 

Όπως σε όλα τα σημεία, και αυτό της πείνας έχει τη μορφή ωδίνης και θα κλιμακωθεί στους έσχατους καιρούς και ιδιαίτερα στη μεγάλη θλίψη: 

(1090 ΑΠΟΚ ς:5) Και ότε ήνοιξε την τρίτην σφραγίδα, ήκουσα το τρίτον ζώον λέγον· Έρχου και βλέπε. Και είδον, και ιδού, ίππος μέλας, και ο καθήμενος επ’ αυτόν είχε ζυγαρίαν εν τη χειρί αυτού. 6 Και ήκουσα φωνήν εν μέσω των τεσσάρων ζώων λέγουσαν· Μία χοίνιξ σίτου δι’ εν δηνάριον και τρεις χοίνικες κριθής δι’ εν δηνάριον, και το έλαιον και τον οίνον μη βλάψης.

Ένα άλλο θαυμαστό χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού, είναι ότι από τη μία έχει ως σημείο τη πείνα, αλλά και από την άλλη έχει ως σημείο ότι τότε, θα είναι σαν τις ημέρες του Νώε, που «έτρωγον και έπινον»! Οι πλούσιοι θα τρώνε και θα αδιαφορούν για τους φτωχούς, ακριβώς όπως γίνεται στις μέρες μας.

… λοιμοί … Πάλι κάποιοι ισχυρίζονται ότι πάντα υπήρχαν λοιμοί και έχουν κατά μέρος δίκιο. Πάντως οι λοιμοί που συμβαίνουν σήμερα και θα συμβαίνουν από εδώ και πέρα μέχρι να έρθει ο Κύριος, θα αυξάνονται σε ένταση και συχνότητα. 

(1090 Αποκ 6:7)  Και ότε ήνοιξε την σφραγίδα την τετάρτην, ήκουσα φωνήν του τετάρτου ζώου λέγουσαν· Έρχου και βλέπε. 8  Και είδον, και ιδού, ίππος ωχρός, και ο καθήμενος επάνω αυτού ωνομάζετο θάνατος, και ο Άδης ηκολούθει μετ’ αυτού· και εδόθη εις αυτούς εξουσία επί το τέταρτον της γης, να θανατώσωσι με ρομφαίαν και με πείναν και με θάνατον και με τα θηρία της γης. 

Στη διάρκεια του αντιχρίστου, με τον ωχρό ίππο που βλέπει ο Ιωάννης στη τέταρτη σφραγίδα, θα ξεχυθεί ο θάνατος από διάφορες αιτίες μεταξύ των οποίων και οι λοιμοί.

… σεισμοί … Και σε αυτό το σημείο, κανείς θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι σεισμοί πάντα γινόταν. Η επιστήμη όμως παρατηρεί ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί τουλάχιστον εύκολα. Η σεισμική ενέργεια που εκλύεται, αντί να παραμένει σταθερή,  όλο και αυξάνει, πράγμα που είναι και αυτό συμβατό με την έννοια των σημείων ως ωδίνων. 

Το αποκορύφωμα θα έρθει και πάλι στις έσχατες ημέρες και ιδίως στη μεγάλη θλίψη: (1097 Αποκ 16:18)  Και έγειναν φωναί και βρονταί και αστραπαί, και έγεινε σεισμός μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός. 19 Και διηρέθη η πόλις η μεγάλη εις τρία μέρη, και αι πόλεις των εθνών έπεσον. Και Βαβυλών η μεγάλη ήλθεν εις ενθύμησιν ενώπιον του Θεού διά να δώση εις αυτήν το ποτήριον του οίνου του θυμού της οργής αυτού. 20 Και πάσα νήσος έφυγε και τα όρη δεν ευρέθησαν.

Η Γη θα μολυνθεί: Τα ποτάμια και οι θάλασσες θα μολυνθούν, τα ψάρια θα θανατωθούν, τα υπόγεια ύδατα θα μολυνθούν (απόβλητα κλπ.). Τα δάση θα κατακαούν (έλλειψη οξυγόνου). Ο ήλιος θα καυματίζει την γη (έλλειψη όζοντος, ερημοποίηση, φαινόμενο θερμοκηπίου)

(637 Ησα 24:4-6) Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονεί, μαραίνεται, οι υψηλοί εκ των λαών της γης είναι ητονημένοι. 5  Και η γη εμολύνθη υποκάτω των κατοίκων αυτής· διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλλαξαν το διάταγμα, ηθέτησαν διαθήκην αιώνιον.

Β.5. Ωδίνες

(872 Ματθ 24:8) πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων.

(1047 Α’ Θεσ 5:3) Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

Οι ωδίνες είναι οι πόνοι της ετοιμόγεννης γυναίκας. Όταν αρχίσουν οι πόνοι, γίνονται όλο και πιο έντονοι και συχνοί ενώ δεν περνούν μέχρι να ολοκληρωθεί η γέννα. Αυτό θα είναι και το χαρακτηριστικό των σημείων των εσχάτων ημερών. Όταν αρχίσουν, θα γίνονται όλο και πιο έντονα και συχνά, ενώ δεν πρόκειται να σταματήσουν την εμφάνισή τους, μέχρι να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες.

Β.6. Η ανομία στο πλήρες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί

(872 Ματθ κδ:12) και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή. 13 Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή.

Ένα από τα πιο τρανταχτά σημεία των εσχάτων ημερών, είναι η δραματική αύξηση της ανομίας και της αμαρτίας. Όπως έχουμε δει σε όλα τα σημεία των εσχάτων ημερών, και εδώ έχουμε το φαινόμενο των ωδίνων. Η ανομία πάντα είχε κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά στους έσχατους καιρούς το πράγμα έχει παραγίνει και στους καιρούς της πληροφορίας που ζούμε, η ανομία στην πιο άθλια και ακραία μορφή της μπαίνει στο σπίτι μας με το πάτημα ενός πλήκτρου. 

Η ανομία θα κορυφωθεί και μάλιστα «θα φτάσει στο πλήρες» κατά τον καιρό λίγο πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου. (975 Δαν η:23) Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας.

Μέσα σε όλα αυτά, ο λαός του Θεού θα πρέπει να προσέξει να μη ψυχρανθεί η αγάπη του. Είναι χαρακτηριστικό του εγωκεντρικού ανθρώπου να κλείνεται στον εαυτό του σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Ο άνθρωπος του Θεού όμως, έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο και δεν κλείνει τα σπλάχνα του στον έχοντα χρεία. Η αγάπη μας δεν θα κρυώσει, αντίθετα θα είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στα πλαίσια του εφικτού, ώστε να ανακουφίσουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από εμάς. (ΑΠΟΚ β:4) Πλην έχω τι κατά σου, διότι την αγάπην σου την πρώτην αφήκας. 5 Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης.

Ακόμη, στα αγαθά αυτά έργα και στην διατήρηση της ακεραιότητας μας ως Χριστιανοί, θα χρειαστούμε την αρετή της υπομονής. Ο κόσμος θα βυθίζεται όλο και πιο πολύ στην ανομία, αλλά οι άγιοι θα πρέπει να παραμείνουν αμόλυντοι από τον κόσμο: (1055 Β’ Τιμ γ:1) Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· 2 διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, 3 άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 4 προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, 5 έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.

Δυστυχώς όπως γίνεται πριν από κάθε συμφορά, μερικά ακόμη δευτερόλεπτα πριν το τέλος, οι άνθρωποι χωρίς να έχουν πάρει καθόλου χαμπάρι τι πρόκειται να συμβεί εντός ολίγου, θα καταπιάνονται ο καθένας με τις καθημερινές τους ασχολίες και φυσικά θα αμαρτάνουν ενώπιον του Θεού χωρίς ντροπή: (872 Ματθ κδ:37) και καθώς αι ημέραι του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 38 Διότι καθώς εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, 39 και δεν ενόησαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. 40 Τότε δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ· ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφίνεται· 41 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει εν τω μύλω, μία παραλαμβάνεται και μία αφίνεται.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στις ημέρες του Λωτ. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως, διότι βλέπουμε πως η ανθρώπινη απόφαση που έλαβε ο Λωτ να αποχωριστεί από τον Αβραάμ τον ευλογημένο του Θεού, παρόλο που δεν επρόκειτο για ξεκάθαρη παράβαση του Λόγου του Θεού, τον οδήγησε στη καταστροφή ακριβώς εκείνων τα οποία προσπαθούσε να κερδίσει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι όποιος σώσει τη ζωή του θα τη χάσει… (923 Λουκ ιζ:28) Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· 29 καθ’ ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ’ ουρανού και απώλεσεν άπαντας. 30 Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ’ ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. 31 Κατ’ εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω. 32 Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. 33 Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. 34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36 δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37 Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.

Β.7. Το Άγιο Πνεύμα θα εκχυθεί πάνω στο λαό του Θεού

(810 Ιωηλ 2:28)  Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. 29  Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου. 30  Και θέλω δείξει τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. 31  Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. 32  Και πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή· διότι εν τω όρει Σιών και εν Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι σωτηρία, καθώς είπεν ο Κύριος, και εις τους υπολοίπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. (βλ. Πραξ 2:17-21).

Ο Ιωήλ προφητεύει πρώτα για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής, ενώ αμέσως μετά μιλάει για μία νέα έκχυση του Αγίου Πνεύματος, την οποία συνδέει με τις έσχατες ημέρες όπως φανερώνουν τα εδάφια 30-32. 

Ο Ζαχαρίας μιλάει παραβολικά για έναν υετό κατά την όψιμη βροχή. 

(838 Ζαχ 10:1) Ζητείτε παρά του Κυρίου υετόν εν τω καιρώ της οψίμου βροχής· και ο Κύριος θέλει κάμει αστραπάς και θέλει δώσει εις αυτούς βροχάς όμβρου, εις έκαστον βοτάνην εν τω αγρώ.

Β.8. Εξάπλωση του πνευματισμού

Ζούμε σε μια εποχή που ο Χριστιανισμός θεωρείται ξεπερασμένος και αναχρονιστικός. Όσοι δηλώνουν τη πίστης τους στον Ιησού Χριστό, συνήθως γίνονται αποδέκτες ειρωνικών σχολίων και αποδοκιμασιών. Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σημείο που μας δημιουργεί μεγάλη απορία. Στην εποχή που ο Χριστός δεν έχει πια θέση στις καρδιές των ανθρώπων, χίλιες δύο μυστικιστικές θρησκείες και μάγοι ή μέντιουμ, ξεπετιούνται εδώ κι εκεί σε όλο το κόσμο. Πώς συμβαίνει λοιπόν στη κοσμική εποχή μας να διαπιστώνεται επέκταση ενδιαφέροντος για το μυστικισμό;

(1049 Β’ Θεσ β:9)  όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10 και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· 11 και διά τούτο θέλει πέμψει επ’ αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, 12 διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ’ ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν.

(1052 A’Tιμ δ:1)  Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων, 2  διά της υποκρίσεως ψευδολόγων, εχόντων την εαυτών συνείδησιν κεκαυτηριασμένην,… 

(872 Ματθ κδ:24) διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς.

Αυτά τα κείμενα προλέγουν ότι πλησιάζοντας προς το τέλος του κόσμου, το έργο του αντίχριστου θα χαρακτηρίζεται από κάθε είδους θαύματα και σημεία – κίβδηλες εκδηλώσεις του υπερφυσικού, σημεία που θα γίνονται ευχαρίστως δεκτά από τους ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν γυρίσει τη πλάτη τους στο Χριστό.

Αυτή η εικόνα έρχεται απευθείας σε αντίθεση με τις διακηρύξεις των λεγόμενων στοχαστών για εκατοντάδες χρόνια, ότι η λογική θα θριαμβεύσει επί της δεισιδαιμονίας. Μας έλεγαν ότι οι επιστημονικές μέθοδοι θα νικούσαν πολύ εύκολα την ανάγκη ύπαρξης του υπερβατικού. Μάλιστα κάποιοι έβαλαν στοίχημα ότι η Γραφή κάποτε θα διαβάζεται μόνο ως ένα ενθύμιο μιας αρχαίας ξεπερασμένης δεισιδαιμονικής εποχής. Η επιστήμη ασφαλώς θα καθιστούσε το υπερφυσικό απίστευτο, αν όχι απαρχαιωμένο.

Αλλά τι ανακαλύπτουμε έχοντας ήδη μπει στον 21ο αιώνα; Οι άνθρωποι μένουν με τα μάτια ορθάνοιχτα σε τηλεοπτικές εκπομπές που προλέγουν το μέλλον και ψάχνουν απαντήσεις στις ανησυχίες τους σε μέντιουμ και σε κάρτες του Ταρώ. Μορφωμένοι, επιστήμονες, προοδευτικοί άνθρωποι έχουν τις ίδιες προλήψεις που είχαν οι πρόγονοι μας αιώνες πριν.

Ο πνευματισμός όχι μόνο δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά μεταδίδεται από τις τηλεοράσεις ακόμη και σε πρωινές ζώνες. Ο παγανισμός είναι απλούστατα ένας εναλλακτικός τρόπος ζωής. Μάγοι και μάγισσες κάθε είδους προβάλλονται από τηλεόραση, διαδίκτυο και περιοδικό τύπο, χωρίς ίχνος ντροπής. Οπαδοί της Νέας Εποχής βρίσκονται παντού, πουλώντας εναλλακτικές μεθόδους πνευματισμού με “μαγικούς” κρυστάλλους και επικοινωνώντας δήθεν με πνεύματα νεκρών. Κίβδηλα σημεία και τέρατα γίνονται αποδεκτά με πανηγυρισμούς. 

(627 Ησα 8:19)  Και όταν σας είπωσιν, Ερωτήσατε τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους νεκρομάντεις, τους μορμυρίζοντας και ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε, Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον Θεόν αυτού; θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των ζώντων;

Είναι  και αυτό ένα από τα σημεία που καθιστά ακόμη πιο σαφές ότι η ιστορία βαίνει στην αποκορύφωσή της, που όμως μας φανερώνει η Γραφή, πλησιάζουμε στην «παρουσία του Υιού του ανθρώπου»

Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι σαγηνεύονταν από τον ουρανό και τις κινήσεις των άπειρων αστεριών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι αρχαίοι λαοί να αποδώσουν στα ουράνια σώματα υπερφυσικές δυνάμεις οι οποίες, κατ’ αυτούς, καθόριζαν το παρόν και το μέλλον των ανθρώπων. Σήμερα, μετά από χιλιάδες χρόνια, πλήθος αστρολόγων επιδίδονται σε προβλέψεις που κρίνουν ακόμη και αποφάσεις αρχηγών κρατών. Ο άνθρωπος που δεν έχει ένα σταθερό σημείο αναφοράς, μια αξία ζωής και βρίσκεται μακριά από την πνευματική καθοδήγηση της Εκκλησίας ψάχνει απελπισμένα να στηριχθεί σε κάθε είδους προβλέψεις που αφορούν το μέλλον του. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που βρίσκονται σε πνευματικό τέλμα και έτσι οι κάθε λογής αστρολόγοι κάνουν χρυσές δουλειές.

Δεν υπάρχει σήμερα τηλεοπτική εκπομπή κυρίως της πρωινής ζώνης ή περιοδικό ποικίλης ύλης, που να μην έχει αστρολογικές προβλέψεις. Μάλιστα μας χρυσώνουν το χάπι λέγοντας ότι ο τρόπος που διαβάζουν τους αστρολογικούς χάρτες είναι απολύτως επιστημονικός, με χρήση πλέον ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ο.κ.

Δύο μόνο επιχειρήματα από τα πολλά για την απόδειξη του αβάσιμου των αστρολογικών προβλέψεων:

 1. πως είναι δυνατόν η ανθρώπινη ζωή να επηρεάζεται από έναν μόνο, απόλυτα συγκεκριμένο αστρικό σχηματισμό, όταν κάθε στιγμή στον ουράνιο θόλο βρίσκονται δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρα;

 2. πως είναι δυνατόν να αποδίδονται χαρακτηριστικά στον άνθρωπο με βάση το ζώδιο του π.χ. η εκδικητικότητα όταν είναι σκορπιός στηριζόμενοι σε μια απολύτως υποκειμενική άποψη των αρχαίων Ελλήνων που φαντάστηκαν απλώς ότι συγκεκριμένος αστερισμός στον ουρανό είχε το σχήμα του σκορπιού; Οι κινέζοι που συνέδεσαν τους αστερισμούς με άλλα ζώα προφανώς αποδίδουν άλλα χαρακτηριστικά στον ίδιο άνθρωπο.

Είναι γεγονός ότι μπορεί κανείς να αναφερθεί σε άπειρα επιχειρήματα που καταρρίπτουν το αστρολογικό οικοδόμημα. Αυτό όμως που πρέπει να έχουν ύπ’ όψιν κυρίως οι χριστιανοί είναι ένα: Η αστρολογία όταν έχει να αντιμετωπίσει τα λογικά επιχειρήματα της επιστήμης και τις αιτιάσεις της κοινής λογικής απαντά ότι έχει μεταφυσική διάσταση. Άρα παραδέχεται ότι η βάση πάνω στην οποία κινείται και οι μεθοδολογία της είναι θρησκευτικής τάξεως. Φυσικά ένας συνειδητοποιημένος χριστιανός δεν αφήνει τη ζωή του έρμαιο στις κινήσεις των άστρων. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη χάρη και την πρόνοια του Θεού και προσπαθεί μέσα από πνευματική και σωματική άσκηση να προκόψει προς όφελος του ιδίου και των αδελφών του.

(118 Λευ 20:6)  Και ψυχή, ήτις ακολουθήση τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους επαοιδούς, διά να πορνεύη κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά της ψυχής εκείνης, και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. 

(191 Δευτ 18:9)  Αφού εισέλθης εις την γην, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε, δεν θέλεις μάθει να πράττης κατά τα βδελύγματα των εθνών εκείνων. 10  Δεν θέλει ευρεθή εις σε ουδείς διαπερνών τον υιόν αυτού ή την θυγατέρα αυτού διά του πυρός, ή μαντευόμενος μαντείαν ή προγνώστης των καιρών ή οιωνοσκόπος ή μάγος, 11  ή γόης ή ανταποκριτής δαιμονίων ή τερατοσκόπος ή νεκρόμαντις. 12  Διότι πας ο πράττων ταύτα είναι βδέλυγμα εις τον Κύριον· και εξ αιτίας των βδελυγμάτων τούτων Κύριος ο Θεός σου εκδιώκει αυτούς απ’ έμπροσθέν σου. 

Ο Σαμουήλ ερωτά μια γυναίκα με πενύμα μαντείας: 

(Α’ Σαμ 28:6)  Και ηρώτησεν ο Σαούλ τον Κύριον· αλλ’ ο Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ούτε δι’ ενυπνίων ούτε διά του Ουρίμ ούτε διά προφητών. 7  Τότε είπεν ο Σαούλ προς τους δούλους αυτού, Ζητήσατέ μοι γυναίκα έχουσαν πνεύμα μαντείας, διά να υπάγω προς αυτήν και να ερωτήσω αυτήν. Και οι δούλοι αυτού είπον προς αυτόν, Ιδού, είναι εν Εν-δωρ γυνή τις έχουσα πνεύμα μαντείας. 8  Και μετεσχηματίσθη ο Σαούλ και ενεδύθη άλλα ιμάτια, και υπήγεν αυτός και δύο άνδρες μετ’ αυτού και ήλθον προς την γυναίκα διά νυκτός· και είπε, Μάντευσον, παρακαλώ, εις εμέ διά του πνεύματος της μαντείας και αναβίβασόν μοι όντινα σοι είπω. 9  Και είπεν η γυνή προς αυτόν, Ιδού, συ εξεύρεις όσα έκαμεν ο Σαούλ, τίνι τρόπω εξωλόθρευσε τους έχοντας πνεύμα μαντείας και τους μάγους εκ του τόπου· διά τι λοιπόν συ παγιδεύεις την ζωήν μου, διά να με θανατώσωσι; 10  Και ώμοσε προς αυτήν ο Σαούλ εις τον Κύριον, λέγων, Ζη Κύριος, δεν θέλει σε συμβή ουδέν κακόν διά τούτο. 11  Τότε είπεν η γυνή, Τίνα να σοι αναβιβάσω; Και είπε, τον Σαμουήλ αναβίβασόν μοι. 

Β.9. Θα κηρυχθεί το ευαγγέλιον της βασιλείας σε όλη την οικουμένη

Ο Θεός αγαπά όλο το κοσμο και θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι: (1051 Α’ Τιμ 2:4) όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας. Έτσι απέστειλε τους μαθητές του σε όλο το κόσμο, ώστε κανένα έθνος να μην μείνει χωρίς τη γνώση των καλών νέων. (899 Μαρκ 16:15) Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. 16  Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. 

Το γεγονός ότι όλος ο κόσμος θα μάθει για το ευαγγέλιο, μας το δίνει ο ίδιος ο Χριστός και μάλιστα ως ένα από τα σημεία των εσχάτων ημερών.

(872 Ματθ 24:14) Και θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος.

(933 Λουκ 24:46) και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθη ο Χριστός και να αναστηθή εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα, 47  και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ. 

Σήμερα εκτός μερικών μικρών εξαιρέσεων, δεν υπάρχει κανένα έθνος στο κόσμο όπου να μην έχει κηρυχθεί το ευαγγέλιο. Αν κανείς το έλεγε αυτό μερικές δεκαετίες πριν, θα λέγαμε ότι δεν ξέρει τι λέει, διότι τεράστια έθνη όπως για παράδειγμα η Κίνα, είχαν πολύ αυστηρές ποινές για όποιον διέδιδε το ευαγγέλιο στη χώρα. Αν κάποιος συλλαμβανόταν να φέρνει μαζί του στη χώρα έστω και ένα ευαγγέλιο, φυλακιζόταν και υπάρχουν αμέτρητες περιπτώσεις ιεροκηρύκων που φυλακίστηκαν για το ευαγγέλιο. Σήμερα, μερικές δεκαετίες αργότερα, υπάρχουν πάνω από 87.6 εκατομμύρια αναγεννημένοι Χριστιανοί, ο ρυθμός αύξησης είναι εξαιρετικά υψηλός και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2030, η Κίνα θα είναι το πολυπληθέστερο Χριστιανικό κράτος στο κόσμο, με πάνω από 200 εκατομμύρια αναγεννημένους Χριστιανούς.

Πριν αρκετά χρόνια, κάποιοι στοιχημάτιζαν υπέρ της εξάλειψης του ευαγγελίου. Ο Χριστιανισμός είναι μια ξεπερασμένη θρησκεία έλεγαν και σε μερικά χρόνια με τη πρόοδο της επιστήμης, θα πάψει η ανάγκη ύπαρξης του. Σήμερα, μετά από τόσους διωγμούς, ο Χριστιανισμός όχι μόνο δεν έχει πάψει να υπάρχει, αλλά συνεχώς κατακτά νέα εδάφη, όπως για παράδειγμα η Κίνα όπως είδαμε παραπάνω. Έχει υπολογιστεί επιστημονικά ότι ο Χριστιανισμός αυξάνει με ρυθμό περίπου 7% ετησίως.

Πάντοτε υπήρχαν μεγάλα χριστιανικά ιεραποστολικά κινήματα στον κόσμο, αλλά αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια, είναι θαυμαστή εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Επί πάρα πολλά χρόνια, η μισή υδρόγειος ήταν απομονωμένη πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα, κλείνοντας έξω το Ευαγγέλιο του Χριστού. Ολοκληρωτικά και αθεϊστικά καθεστώτα καταπίεζαν το Χριστιανικό κόσμο. Αλλά ξαφνικά, από τη μια μέρα στην άλλη, η Ανατολική Ευρώπη ξέφυγε από το σιδερένιο κλοιό, η ισχυρή Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε και άμεσα σχεδόν ο μισός πλανήτης άνοιξε την αγκαλιά του στο ευαγγέλιο. Για αιώνες οι Μουσουλμάνοι δεν μπορούσαν να δεχτούν το ευαγγέλιο του Χριστού, ενώ στις μέρες μας, χιλιάδες Μουσουλμάνοι αλλά και Ιουδαίοι στρέφονται στο Χριστό και τον αναγνωρίζουν ως τον πραγματικό Μεσσία.

Το ευαγγέλιο πραγματικά πηγαίνει «εν όλη τη οικουμένη» όσο ποτέ άλλοτε. Με τη σημερινή τεχνολογία είναι δυνατόν ακριβώς τώρα να μεταδοθεί ένα χριστιανικό μήνυμα συγχρόνως σχεδόν σε κάθε άτομο στο κάθε έθνος. Από όταν ανακαλύφθηκε η σύγχρονη τυπογραφία, η Αγία Γραφή έγινε μακράν το πιο διαδεδομένο βιβλίο στο κόσμο. Με τα σύγχρονα αποτελεσματικά μέσα που διατίθενται, το ευαγγέλιο διαδίδεται όλο και περισσότερο σε όλο το πλανήτη. Γνωρίζουμε για το ραδιόφωνο, τη τηλεόραση, αλλά πολύ περισσότερο σήμερα η διάδοση του ευαγγελίου γίνεται μέσω του διαδικτύου. Τεχνικές ταυτόχρονης μετάφρασης δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται σε απομακρυσμένα κράτη, να κατανοήσουν το Ευαγγέλιο στη δική τους γλώσσα. 

Ζούμε ακριβώς στην εποχή για την οποία ο Χριστός είπε: «Θέλει κηρυχθή το ευαγγέλιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη… και τότε θέλει ελθεί το τέλος». 

(621 Ησα 2:2) Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό, 3  και πολλοί λαοί θέλουσιν υπάγει και ειπεί, Έλθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού. Διότι εκ Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. 

Β.10. Η πλήθυνση της γνώσης

Δαν 12:4 Και συ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίον, έως του εσχάτου καιρού· τότε πολλοί θέλουσι περιτρέχει και η γνώσις θέλει πληθυνθή.

Λουκ 21:25 …. και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,

Είναι πραγματικά ασύλληπτη η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη τις τελευταίες λίγες δεκαετίες. Πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι για έξι χιλιετηρίδες, ο άνθρωπος ζούσε με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Έφτιαχνε μόνος του τα εργαλεία που χρειαζόταν ενώ μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, όργωνε τη γη με ένα κομμάτι ξύλο που αργότερα έγινε σιδερένιο. Τα σπίτια μέχρι που ανακαλύφθηκε ο ηλεκτρισμός, φωτιζόταν με λάμπες λαδιού, ενώ το ποδήλατο ανακαλύπτεται περί το 1870 και το αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης περίπου το 1900. Ο ηλεκτρισμός εφευρέθηκε περίπου το 1890 από τον Έντισον.  Το πρώτο αεροπλάνο που πέταξε με άνθρωπο εφευρέθηκε από τους αδελφούς Ράϊτ το 1910 περίπου. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η γνώση αρχίζει να απογειώνεται στις αρχές του 20ου αιώνα ενώ η αύξηση της γνώσης έκτοτε, γίνεται και αυτή με γεωμετρική πρόοδο.

Σήμερα, όλα μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά και μέσω διαδικτύου. Τα αυτοκίνητα φτιάχνονται εντελώς αυτόματα με ρομπότ, τα οποία έχουν την ικανότητα και τη τεχνολογία να εξελίσσουν συνεχώς τους εαυτούς τους. Οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι πολύ κοντά και όλα αυτά μας κάνουν να σηκώνουμε τα κεφάλια μας στον ουρανό και να λέμε, «ελθέ Κύριε Ιησού»!

Οι κάθε είδους γνώσεις έχουν αυξηθεί με ταχύτητα φωτός αυτά τα τελευταία χρόνια. Ένας σχολιαστής δήλωσε: «Υπήρξαν περισσότερες αλλαγές στα τελευταία πενήντα χρόνια από ό,τι στα προηγούμενα 2.000 χρόνια. Κάνουμε χιλιάδες πράγματα που ο Ιούλιος Βερν δεν τα είχε ονειρευτεί σε στιγμές οραματισμού.»

Πριν από το 1850, οι άνθρωποι ταξίδευαν με άλογα και αμάξια περίπου όπως έκαναν από αμνημονεύτων χρόνων. Τώρα σπάσαμε το φράγμα του ήχου και συνδέουμε την υδρόγειο με τα αεροπλάνα κονκόρντ και τους δορυφόρους. Τα αυξανόμενα ταξίδια και η σύγχρονη παλίρροια εφευρέσεων αποτελούν εκπλήρωση του Δανιήλ ιβ:4 και δίνουν ακόμη μια απόδειξη ότι ζούμε στον έσχατο καιρό.

Σε μιά ανύποπτη συζήτηση, η πεθερά μου που είναι 80 ετών, μου έλεγε ότι στη γειτονιά της υπήρχε ένα αλώνι όπου άλογα γυρνούσαν μυλόπετρες που έκανα το σιτάρι αλεύρι. Πρόκειται για μέθοδο που χρησιμοποιούταν από αμνημονεύτων χρόνων, μέχρι τα παιδικά χρόνια της πεθεράς μου, δηλαδή μέχρι και πριν από 70 χρόνια. Έκτοτε, όλα σιγά σιγά έγιναν με μηχανές και αργότερα με ρομπότ.

Β.11. Οι άνθρωποι θα απελπίζονται από τα επερχόμενα δεινά

(928 ΛΟΥΚ κα:25) Και θέλουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία, και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, 26 οι άνθρωποι θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή

Η αγωνία και ο φόβος των απλών ανθρώπων έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ οι αιτίες τους συνεχώς πληθαίνουν και η έντασή τους κλιμακώνεται με τις νέες εφιαλτικές προοπτικές να οδηγούν όλο και περισσότερους “νοικοκύρηδες” ανθρώπους σε απόγνωση.  Ο εφιάλτης της επανάληψης ενός νέου Παγκοσμίου Πολέμου,  η απειλή των πυρηνικών όπλων, η εμφάνιση νέων ακραίων καιρικών φαινομένων που επιφέρουν φυσικές καταστροφές, η απληστία των πλουσίων και η ανισότητα κατανομής του πλούτου, τα παγκόσμια “ψευτο-προβλήματα» ενέργειας, η ολοένα αυξανόμενη αδυναμία διατροφής, μετανάστευσης, τρομοκρατίας, είναι μερικοί σημαντικοί παράγοντες που αυξάνουν την παγκόσμια ανησυχία για το μέλλον του πλανήτη.

Στους σημερινούς έσχατους καιρούς, οι δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος προς τη καταστροφή είναι ασύγκριτα μεγαλύτερες από παλαιότερα και είναι σαφώς ένα αποτέλεσμα της τεχνικής προόδου.  Ανέκαθεν ο πόλεμος έφερνε δεινά στον άνθρωπο, αλλά σήμερα απειλεί να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος και τον ίδιο τον πλανήτη.  Οι εφευρέσεις της επιστήμης που θα μπορούσαν να φέρουν λύση σε όλα σχεδόν τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, έφτασαν να αποτελούν το εφιάλτη της.  Αυτό βεβαίως οφείλεται στην έλλειψη της αγάπης και της αλληλεγγύης , που είναι αποτέλεσμα της απομάκρυνσης του ανθρώπου από το θέλημα του Αληθινού Θεού.

Η προφητεία του Ευαγγελίου για την απειλή που θα αισθάνονται οι άνθρωποι των εσχάτων ημερών για όσα επιφυλάσσει το μέλλον τους, εκπληρώνεται εξελικτικά στις μέρες μας.

Η γη, η θάλασσα και ο αέρας ρυπαίνονται αμείωτα από τον «εκπολιτισμό», ενώ συχνά κύριοι υπεύθυνοι είναι εκείνοι που δήθεν αγωνίζονται για να αντιμετωπιστεί το οικολογικό πρόβλημα(!)  Τη στιγμή που ο Τρίτος Κόσμος αφανίζεται από πείνα, έλλειψη νερού και αρρώστιες,  εξακολουθεί να καλλιεργείται στους ανθρώπους των προηγμένων χωρών η καταναλωτική μανία.  Η συχνά υποκριτική προβολή των προβλημάτων αυτών, δεν αντικατοπτρίζει γνήσιο ενδιαφέρον των ισχυρών του Κόσμου για τη λύση τους.  Αντίθετα, ο έσχατος κίνδυνος χρησιμοποιείται αισχρά για να εξυπηρετούνται συμφέροντα ιδιοτελή.

Η αμαρτία δημιουργεί φόβο

Η τέλεια αγάπη του Θεού, διώκει έξω τον φόβο από τις καρδιές των πιστών. Όποιος όμως απορρίπτει τον Θεό, θα φοβάται και θα δειλιάζει σε κάθε υποψία κάποιας δυσκολίας. (126 ΛΕΥ κς:27) Εάν δε και διά τούτων δεν μου υπακούσητε, αλλά πορεύησθε εναντίοι εις εμέ, … … 36 Επί δε τους εναπολειφθέντας από σας θέλω επιφέρει δειλίαν εις την καρδίαν αυτών εν τοις τόποις των εχθρών αυτών· και ήχος φύλλου σειομένου θέλει διώκει αυτούς· και θέλουσι φεύγει, ως φεύγοντες από μαχαίρας και θέλουσι πίπτει, ουδενός διώκοντος. 37  Και θέλουσι πίπτει ο εις επί τον άλλον ως έμπροσθεν μαχαίρας, ουδενός διώκοντος· και δεν θέλετε δυνηθή να σταθήτε έμπροσθεν των εχθρών σας. 

Μετά την αμαρτία στον κήπο της Εδέμ, ο Αδάμ κρύφτηκε γιατί φοβήθηκε τις επιπτώσεις της αμαρτίας του: Γεν 3:10  Ο δε είπε, Την φωνήν σου ήκουσα εν τω παραδείσω, και εφοβήθην, διότι είμαι γυμνός· και εκρύφθην.

Δευτ 28:15  Αλλ’ εάν δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, διά να προσέχης να εκτελής πάσας τας εντολάς αυτού και τα διατάγματα αυτού, τα οποία εγώ προστάζω εις σε σήμερον, πάσαι αι κατάραι αύται θέλουσιν ελθεί επί σε και θέλουσι σε ευρεί. … (διάφορες κατάρες και συμφορές) …

… 65  Αλλά και εν τω μέσω των εθνών τούτων δεν θέλεις ευρεί ανάπαυσιν, ουδέ θέλει έχει στάσιν το ίχνος του ποδός σου· αλλά θέλει σοι δώσει ο Κύριος εκεί καρδίαν τρέμουσαν και μαραινομένους οφθαλμούς και τηκομένην ψυχήν. 66  Και η ζωή σου θέλει είσθαι κρεμαμένη ενώπιόν σου· και θέλεις φοβείσθαι νύκτα και ημέραν, και δεν θέλεις πιστεύει εις την ζωήν σου. 67  Το πρωΐ θέλεις ειπεί, Είθε να ήτο εσπέρα και την εσπέραν θέλεις ειπεί, Είθε να ήτο πρωΐ διά τον φόβον της καρδίας σου, τον οποίον θέλεις φοβείσθαι, και διά τα θεάματα των οφθαλμών σου, τα οποία θέλεις βλέπει. 

Β.12. Οι διωγμοί των Εβραίων

Οι τρομακτικές εικόνες του Ολοκαυτώματος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να προκαλούν σοκ στους ανθρώπους ακόμα και σήμερα. Μετά από 75 χρόνια, όλοι θυμόμαστε  ακόμα τις αδυσώπητες και βάρβαρες προσπάθειες του Σατανά να εξαλείψει τον εβραϊκό κόσμο.

Κανένας λαός στην παγκόσμια ιστορία δεν καταδιώχθηκε τόσες φορές και τόσο έντονα όσο ο λαός Ισραήλ. 

Ο Αμάν την ιστορία του οποίου διαβάζουμε στο βιβλίο της Εσθήρ, προσπάθησε χωρίς επιτυχία να σβήσει τη μνήμη των Εβραίων από τη γη.

Το 70 μΧ, ο Βεσπασιανός απεστάλη στην Ιερουσαλήμ για να καταστείλει μια μεγάλη εξέγερση των Ιουδαίων ως επικεφαλής των ρωμαϊκών λεγεώνων. Όταν πέθανε ο Νέρωνας, o Τίτος ανέλαβε την πλήρη διοίκηση της πολεμικής επιχείρησης, με αποτέλεσμα την κατάληψη και πλήρη καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τη θανάτωση 1.100.000 Εβραίων. Η Αψίδα του Τίτου ανεγέρθηκε στη ρωμαϊκή αγορά προς υπενθύμιση αυτής της νίκης. Οι ιστορικοί λένε ότι όλα τα δέντρα της περιοχής κόπηκαν για να γίνουν σταυροί. 

Ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει έθνος που να έχει τόσους λυσσαλέους εχθρούς όπως το Ισραήλ. Το Ισλάμ κηρύττει ότι δεν μπορεί να έρθει το τέλος αν πρώτα δεν εξοντωθεί και ο τελευταίος Εβραίος. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι Ισλαμικοί μύθοι που λένε ότι στον μεγάλο πόλεμο του Ισλάμ με τους Εβραίους, θα συνεργάζονται ακόμα και τα δέντρα με το Ισλάμ και θα φωνάζουν, “ε! Μουσουλμάνε, πίσω μου κρύβεται ένας Εβραίος που σας έχει ξεφύγει. Έλα να τον σκοτώσεις:” 

Οι Εβραίοι αναπολούν την ιστορία τους εντυπωσιασμένοι, σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι από την αμέριστη βιαιότητα που έχουν δει τα μάτια τους και τα μυαλά τους δυσκολεύονται να πιστέψουν. Γιατί; αναρωτιούνται. Γιατί εμάς?

Μόνο η Βίβλος μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. (877 Ματθ 27:24) Και ιδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγων· Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε. 25  Και αποκριθείς πας ο λαός είπε· το αίμα αυτού ας ήναι εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών. 

Β.13. Η επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ

Πριν από τον ερχομό του Κυρίου, μεταξύ των σημείων που περιέχονται στη Γραφή, υπάρχει και το σημείο της επανίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, του λαού που ο Θεός επέλεξε για να αναγγείλει τις αρετές του και να γίνει γνωστός σε όλα τα έθνη μέσω αυτού. Όταν όμως ήρθε ο Μεσσίας, ο λαός Του δεν τον αναγνώρισε και δεν τον δέχτηκε. Την κρίσιμη ώρα μπροστά στον Πιλάτο ο λαός Ισραήλ σύσσωμος τον αρνήθηκε φωνάζοντας “Δεν θέλουμε αυτός να βασιλεύσει σε εμάς, γρήγορα να τον σταυρώσετε και ας είναι το αίμα αυτού πάνω μας και πάνω στα παιδιά μας”. 

Πράγματι, επί 19 αιώνες ο λαός Ισραήλ (από το 70 μ.Χ. μέχρι το έτος 1948) ο λαός αυτός δεν είχε πατρίδα και ήταν περιπλανώμενος σε όλα τα έθνη. Ο Κύριος, εκατοντάδες χρόνια πριν συμβούν όλα αυτά τους είχε προειδοποιήσει δια των προφητών. 

ΙΕΖ 11:16 Διά τούτο ειπέ, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Αν και απέρριψα αυτούς μακράν μεταξύ των εθνών, αν και διεσκόρπισα αυτούς εις τους τόπους, θέλω είσθαι όμως εις αυτούς ως μικρόν αγιαστήριον, εν τοις τόποις όπου υπάγωσι. 17 Διά τούτο ειπέ, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Και θέλω σας συναθροίσει από των λαών και θέλω σας συνάξει εκ των τόπων όπου ήσθε διεσκορπισμένοι και θέλω σας δώσει την γην Ισραήλ.

Η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει καταπατημένη από τα διάφορα έθνη, μέχρι που θα τελειώσουν οι «καιροί των εθνών» και θα ολοκληρωθεί η περίοδος καταπάτησής της:

ΛΟΥΚ 21:24 και θέλουσι πέσει εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθή αιχμάλωτοι εις πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών.

Η πατρίδα τους βρέθηκε διαδοχικά κατακτημένη από τους Ρωμαίους, τους Πέρσες, τους Βυζαντινούς, τους Σαρακηνούς, τους Σταυροφόρους, τους Αιγυπτίους, τους Τούρκους, τους Βρετανούς και τους Ιορδανούς. Κι όμως στον 20ό αιώνα ξαφνικά οι «καιροί των εθνών» φτάνουν στο τέλος τους.

Πράγματι, με σχέδιο του ΟΗΕ για Διανομή της Παλαιστίνης, ιδρύεται το 1948 το κράτος του Ισραήλ, ένα νέο κράτος, ανύπαρκτο ως τότε στους χάρτες, προκειμένου ν’ αποκτήσουν οι Εβραίοι της Διασποράς μια εθνική εστία. Ξαφνικά ο εβραϊκός λαός επιστρέφει στη Γη της Επαγγελίας εκπληρώνοντας τις προφητείες της Αγίας Γραφής! 

Όμως ο Κύριος τους είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει ώρα που θα τους ξανά μαζέψει στη γη των πατέρων του: ΗΣΑ 11:11 Και εν εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν δευτέραν φοράν διά να αναλάβη το υπόλοιπον του λαού αυτού, το οποίον θέλει μείνει, από της Ασσυρίας και από της Αιγύπτου και από του Παθρώς και από της Αιθιοπίας και από του Ελάμ και από του Σενναάρ και από του Αιμάθ και από των νήσων της θαλάσσης. 12 Και θέλει υψώσει σημαίαν εις τα έθνη, και θέλει συνάξει τους απερριμμένους του Ισραήλ και συναθροίσει τους διεσκορπισμένους του Ιούδα από των τεσσάρων γωνιών της γης. 

ΙΕΡ 32:36 Και τώρα διά ταύτα ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, περί της πόλεως ταύτης, περί ης υμείς λέγετε, Θέλει παραδοθή εις την χείρα του βασιλέως της Βαβυλώνος, διά μαχαίρας και διά πείνης και διά λοιμού· 37 ιδού, θέλω συνάξει αυτούς εκ πάντων των τόπων, όπου εδίωξα αυτούς εν τη οργή μου και εν τω θυμώ μου και εν τη μεγάλη αγανακτήσει μου· και θέλω επιστρέψει αυτούς εις τον τόπον τούτον και θέλω κατοικίσει αυτούς εν ασφαλεία· 

ΑΜΩΣ 9:11 Εν τη ημέρα εκείνη θέλω αναστήσει την σκηνήν του Δαβίδ την πεπτωκυίαν, και θέλω φράξει τας χαλάστρας αυτής, και θέλω ανεγείρει τα ερείπια αυτής, και θέλω ανοικοδομήσει αυτήν ως εν ταις αρχαίαις ημέραις· 12 διά να κληρονομήσωσι το υπόλοιπον του Εδώμ και πάντα τα έθνη, επί τα οποία καλείται το όνομά μου, λέγει Κύριος, ο ποιών ταύτα. 13 Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και ο αροτρεύς θέλει φθάσει τον θεριστήν και ο ληνοβάτης τον σπείροντα τον σπόρον, και τα όρη θέλουσι σταλάξει γλεύκος και πάντες οι βουνοί θέλουσι ρέει αγαθά. 14 Και θέλω επιστρέψει τους αιχμαλώτους του λαού μου Ισραήλ, και θέλουσιν ανοικοδομήσει τας πόλεις τας ηρημωμένας και κατοικήσει· και θέλουσι φυτεύσει αμπελώνας και πίει τον οίνον αυτών, και θέλουσι κάμει κήπους και φάγει τον καρπόν αυτών. 15 Και θέλω φυτεύσει αυτούς επί την γην αυτών, και δεν θέλουσιν εκσπασθή πλέον από της γης αυτών, την οποίαν έδωκα εις αυτούς, λέγει Κύριος ο Θεός σου.

ΙΕΖ 36:21 Και ειπέ προς αυτούς, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· Ιδού, εγώ θέλω λάβει τους υιούς Ισραήλ εκ μέσου των εθνών όπου υπήγον, και θέλω συνάξει αυτούς πανταχόθεν και φέρει αυτούς εις την γην αυτών. 22 Και θέλω κάμει αυτούς εν έθνος εν τη γη, επί των ορέων του Ισραήλ· και εις βασιλεύς θέλει είσθαι βασιλεύς επί πάντας αυτούς· και δεν θέλουσιν είσθαι πλέον δύο έθνη και δεν θέλουσιν είσθαι του λοιπού διηρημένοι πλέον εις δύο βασίλεια

ΗΣΑ 66:7 Πριν κοιλοπονήση, εγέννησε· πριν έλθωσιν οι πόνοι αυτής, ηλευθερώθη και εγέννησεν αρσενικόν. 8 Τις ήκουσε τοιούτον πράγμα; τις είδε τοιαύτα; ήθελε γεννήσει η γη εν μιά ημέρα; ή έθνος ήθελε γεννηθή ενταυτώ; αλλ’ η Σιών άμα εκοιλοπόνησεν, εγέννησε τα τέκνα αυτής.

Η επάνοδος των Εβραίων στην πατρίδα τους αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα όλων των εποχών. Σήμερα μεγάλος αριθμός Εβραίων έχουν επιστρέψει στην πατρίδα τους. Τις ημέρες που θα πλησιάζει το τέλος και ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όλοι οι Εβραίοι, από όλα τα κράτη της γης θα εγκατασταθούν στην πατρίδα τους. Μάλιστα, ένα από τα εντελώς πρόσφατα (Καλοκαίρι του 2015) θέματα της επικαιρότητας που μας κάνουν εντύπωση είναι η πρόσκληση της κυβέρνησης του Ισραήλ προς όλους του Εβραίους, να επαναπατριστούν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ο Ιεζεκιήλ, μας δίνει μια πρόσθετη πληροφορία για τον επαναπατρισμό των Εβραίων. Ο Θεός υπόσχεται ναι μεν θα γίνει το κράτος του Ισραήλ, αλλά στο τέλος θα γυρίσουν όλοι (δεν θα αφήσει υπόλοιπο στη διασπορά): (ΙΕΖ λθ:27) Όταν επαναφέρω αυτούς εκ των λαών και συνάξω αυτούς εκ των τόπων των εχθρών αυτών και αγιασθώ εν αυτοίς ενώπιον εθνών πολλών, 28 τότε θέλουσι γνωρίσει ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός αυτών, όταν, αφού κάμω αυτούς να φερθώσιν εις αιχμαλωσίαν μεταξύ των εθνών, συνάξω αυτούς εις την γην αυτών και δεν αφήσω εξ αυτών πλέον εκεί υπόλοιπον·

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο κράτος Ισραήλ σήμερα, υπάρχει ένας νόμος που λέγεται ALIYAH και σημαίνει “Ανάβασις” που παραπέμπει στην “Έξοδο”. Το επίσημο κράτος έχει προσκαλέσει τους Εβραίους της διασποράς να επαναπατριστούν. Κάθε Εβραίος δικαιούται άμεσα Ισραηλίτικη υπηκοότητα, εκτός από τους Εβραίους που έχουν γίνει Χριστιανοί.

Ιερουσαλήμ, η πόλη των διενέξεων 

(Ζαχ 12:2) Ιδού, εγώ καθιστώ την Ιερουσαλήμ ποτήριον ζάλης εις πάντας τους λαούς κύκλω, και επί τον Ιούδαν έτι θέλει είσθαι τούτο εν τη πολιορκία τη κατά της Ιερουσαλήμ. 3  Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω καταστήσει την Ιερουσαλήμ προς πάντας τους λαούς λίθον καταβαρύνοντα· πάντες όσοι επιφορτισθώσιν αυτόν θέλουσι κατασυντριφθή, όταν πάντα τα έθνη της γης συναχθώσιν εναντίον αυτής. 

(Λουκ 21:24) … και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί των εθνών

Β.14. Η προετοιμασία για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος

Ο Ναός του Σολομώντα κατασκευάστηκε σύμφωνα με ακριβή σχέδια που ο Θεός έδωσε στον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήλπιζε να τον οικοδομήσει, αλλά ο Θεός του είπε πως ο γιος του θα ήταν αυτός που θα ολοκλήρωνε τον Ναό. Κατά την διάρκεια της βασιλείας του ο Δαβίδ άρχισε την συγκέντρωση των οικοδομικών υλικών και πολύτιμων μετάλλων που θα απαιτούνταν για την οικοδόμηση του Ναού. Ο Ναός θα εξυπηρετούσε ως τόπος λατρείας του Θεού και ως μόνιμη στέγη για την Κιβωτό της Διαθήκης.

Ο πρώτος Ναός κατασκευάστηκε με την εργασία Ιουδαίων και από τις 12 φυλές του Ισραήλ, αφού όλες οι φυλές ήταν ενωμένες κάτω από την ηγεμονία του Δαβίδ και του Σολομώντα. Ο «πρώτος Ναός» χτίστηκε από τον Σολομώντα τον 10ο αιώνα π.Χ και αποτελούσε το κέντρο λατρείας του αρχαίου Ιουδαϊσμού, ενώ καταστράφηκε από τους Βαβυλώνιους το 587 π.Χ.

Ο δεύτερος Ναός ανοικοδομήθηκε το 516 ή 537 π.Χ. από τον κυβερνήτη Ζοροβάβελ, μετά από διάταγμα που εξέδωσε ο Κύρος ο Μέγας. Ο δεύτερος Ναός οικοδομήθηκε από μέλη της φυλής του Ιούδα και μόνο.

Ο Ναός ανοικοδομήθηκε το 20 π.Χ. από τον Ηρώδη, ενώ και αυτός καταστράφηκε ολοκληρωτικά από τους Ρωμαίους το 70.

Σήμερα, στη θέση όπου υπήρχε ο Ναός, έχει κατασκευαστεί το δεύτερος πιο ιερό τέμενος των Μουσουλμάνων μετά τη Μέκκα, το τέμενος του Ομάρ, ή Χρυσός τρούλος της Πέτρας.

Η αρπαγή της Εκκλησίας μπορεί να γίνει είτε πριν, είτε μετά την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος. Πρέπει οπωσδήποτε να οικοδομηθεί ξανά ο ναός, διότι είναι προφητευμένο, ότι ο αντίχριστος στο δεύτερο μισό της παγκόσμιας κυριαρχίας του, θα στήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως (βλ. παρακάτω, ΔΑΝ θ:27). Προσοχή όμως, διότι η οικοδόμηση του Ναού, αν και είναι δυνατό να εκπληρωθεί πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας, αυτό δεν είναι απαραίτητο, διότι μετά την αρπαγή, θα υπάρχει αρκετός χρόνος για την οικοδομή του Ναού, ώστε να εκπληρωθεί η παραπάνω προφητεία, ότι δηλαδή ο αντίχριστος θα καθήσει στο Ναό του Θεού. Η ανοικοδόμηση του Ναού λοιπόν, δεν είναι προαπαιτούμενο για την αρπαγή της Εκκλησίας. Σήμερα, ο λαός του Θεού δεν περιμένει πια κανένα σημείο να εκπληρωθεί, διότι ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΙ. Σήμερα, ο λαός του Θεού περιμένει την αρπαγή της Εκκλησίας.

(Β’ Θεσ 2:3) Ας μη σας εξαπατήση τις κατ’ ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. 5 Δεν ενθυμείσθε ότι ενώ ήμην έτι παρ’ υμίν σας έλεγον ταύτα; 6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· 7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Η αποστασία της εκκλησίας έχει ήδη έρθει. Απόδειξη είναι η ύπαρξη μιας νεκρής εκκλησίας η οποία έχει υποταχθεί πλήρως στις απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου για την αποδοχή της αμαρτίας και τη ταυτόχρονη διαβεβαίωση ότι “οι αρμόδιοι” φροντίζουν μέσα από τα μυστήρια για τη σωτηρία του αμαρτωλού ανθρώπου. 

Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Όλα ετοιμάζονται για την έλευση του ανόμου, ο οποίος θα καθήσει στο Ναό του Θεού, ως Θεός και μάλιστα πρόκειται με τα ψευτοθαύματα και τα σημεία του, να πείθει τους πάντες ότι είναι ο ίδιος ο Θεός

(Δαν θ:27) Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν.

Από το παραπάνω εδάφιο συμπεραίνουμε ότι ο Ναός πρέπει να είναι έτοιμος τουλάχιστον μετά το πρώτο μισό της πενταετίας του αντιχρίστου, ώστε να μπορεί ο αντίχριστος να αφαιρέσει τη θυσία και να εγκαταστήσει το βδέλυγμα της ερημώσεως, που θα είναι η “θαυματουργική” του εικόνα, η οποία θα μπορεί να μιλά και να πλανά τους ανθρώπους.

Ιστορικά στοιχεία από διάφορες πηγές: (https://www.indiegogo.com/projects/build-the-third-temple–3#/story). Αναπαράγεται με επιφύλαξη:

Για την ανοικοδόμηση του τρίτου Ναού, είναι όλα έτοιμα. Το Ινστιτούτο του Ναού που βρίσκεται στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ είναι ένας «Ερευνητικός Οργανισμός» αφιερωμένος στην προετοιμασία για την κατασκευή του Εβραϊκού Ναού, συμπεριλαμβανομένων των θυσιαστηρίων για την διεξαγωγή «θυσιών» τα οποία θα είναι προς χρήση μόλις ο ναός ανοικοδομηθεί. Επίσης στα σχέδια αυτά περιλαμβάνεται και η αποκαλούμενη «πανοπλία» του Μεγάλου Αρχιερέα των Εβραίων, η οποία θα  αποτελείται από τους δώδεκα πολύτιμους λίθους των φυλών του Ισραήλ, καθώς και την Εβραϊκή επτάφωτη λυχνία κατασκευασμένη με μισό τόνο χρυσού, καθώς και ένα μουσικό όργανο.

Το αρχιτεκτονικό γραφείο που επιμελείται του έργου αυτού ολοκλήρωσε ήδη τα Αρχιτεκτονικά προσχέδια στο τμήμα του Ναού που θα στεγάσει το «Εβραϊκό Συμβούλιο». Οι Ραβίνοι  Yitzchak Reuven και Chaim Richman του Ινστιτούτου του Ναού εξέτασαν και ενέκριναν τα σχέδια αυτά.

Το ισραηλινό δημοσίευμα τονίζει ότι «τώρα είναι η ώρα για ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της ολοκλήρωσης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και της κατασκευής του ναού(!), συνδυάζοντας τα αρχαία κείμενα και σύγχρονη τεχνολογία. Θα τηρηθούν αυστηρά οι εβραϊκές θρησκευτικές απαιτήσεις που ορίζονται στα βιβλικά κείμενα. Ο Τρίτος Ναός θα είναι επίσης εξοπλισμένος με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, θα διαθέτει πλήρη μηχανοργάνωση, υπόγειο χώρο στάθμευσης, σύστημα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας, ανελκυστήρες, αποβάθρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πρόσβαση σε αναπήρους και πολλά άλλα.

Το σλόγκαν της καμπάνιας είναι το εξής: “Αυτή είναι η γενιά: Τα παιδιά είναι έτοιμα”. Πρόκειται για σαφή δήλωση ότι τα παιδιά που είναι σήμερα εν ζωή, θα είναι αυτά που θα δουν το Ναό ολοκληρωμένο.

Η καμπάνα χτυπάει δυνατά. Ο Θεός μιλά με τα σημεία ώστε να εγερθούμε από τον ύπνο!

Β.15. Η προετοιμασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης

Η ανάγκη ενός ειρηνιστή σωτήρα: Καθώς η ανάγκη ενός παγκόσμιου σωτήρα-ηγέτη που θα «εφευρίσκει» λύσεις ήδη παρουσιάζεται όλο και πιο επιτακτική, αυτές οι λύσεις μπορούν σε μεγάλο βαθμό να προσφερθούν σήμερα από τους επικυρίαρχους της Γης, κάτι που μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος θα είναι (εκτός των άλλων) ο παγκόσμιος ηγέτης της ειρήνης, μιας ειρήνης πλασματικής που θα επιβληθεί προσωρινά μέσω του απόλυτου ελέγχου της ανθρωπότητας και η οποία ήδη χτίζεται στη βάση της παραπλάνησης, της κρυφής βίας και της απύθμενης αδικίας. Γι’ αυτό το λόγο βλέπουμε ότι σύμφωνα με τη νέα πολιτική και ιδεολογική σύλληψη των εκλεκτών της διεθνούς ελίτ, η ειρήνη και η ασφάλεια μπορούν δήθεν να διασφαλιστούν μόνο με ένα «αποτελεσματικό σύστημα Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», η οποία ήδη μέσα από αφανείς και φανερές διαδικασίες επιχειρεί να αντικαταστήσει τα εθνικά κράτη!

Η ειρήνη που έφερε ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους και είναι ένας από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος (βλ. Γαλ. 5:22), αποκτάται μόνο από όσους είναι δεκτικοί στη Χάρη του Θεού, τηρώντας τις εντολές Του.  Ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε κατηγορηματικά τη διαφορά ανάμεσα στην ειρήνη που υποκτιορικά υπόσχετραι ο άθρωπος από τη δική του ειρήνη.

Λουκ 12:51 Νομίζετε ότι ήλθον να δώσω ειρήνην εν τη γη; ουχί, σας λέγω, αλλά διαχωρισμόν. 52  Διότι από του νυν θέλουσιν είσθαι πέντε εν οίκω ενί διακεχωρισμένοι, οι τρεις κατά των δύο και οι δύο κατά των τριών· 53  Θέλει διαχωρισθή πατήρ κατά υιού και υιός κατά πατρός, μήτηρ κατά θυγατρός και θυγάτηρ κατά μητρός, πενθερά κατά της νύμφης αυτής και νύμφη κατά της πενθεράς αυτής. 

Ιωα 14:27  Ειρήνην αφίνω εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς· ουχί καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράττηται η καρδία σας μηδέ ας δειλιά. 

Ο Αντίχριστος  λοιπόν θα κινηθεί ακριβώς με το αντίθετο πνεύμα.  Θα προβληθεί ως ειρηνιστής επιβάλλοντας με τη βία μια προσωρινή «ειρήνη» κατάπαυσης των πολέμων, σαν αυτή που επιβάλλεται στους λαούς με τις «ειρηνευτικές» επεμβάσεις και αποφάσεις του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ που, αφού σπείρουν το θάνατο και την καταστροφή, αποκαθηλώνουν τις εθνικές διακυβερνήσεις και τοποθετούν άλλες, ελεγχόμενες από τα σκιώδη ισχυρά κέντρα του κεφαλαίου…

Η Παγκόσμια Διακυβέρνηση, η διοικούμενη από μια πεφωτισμένη ελίτ, αποτελεί ένα σχέδιο που εφαρμόζεται εξελικτικά επί πολλές δεκαετίες, είναι βασισμένο στο προαιώνιο εβραϊκό όραμα και είναι σαφώς η πολιτική έκφραση της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια διαρκώς πολλαπλασιάζονται οι επίσημες φωνές που διακηρύσσουν αυτό το όραμα, είτε γιατί αποτελεί ιδεολογία τους, είτε γιατί το υποστηρίζουν τελώντας εν διατεταγμένη υπηρεσία, όπως φαίνεται ότι συμβαίνει και με πολλούς Έλληνες πολιτικούς.

Οι Άγιοι Πατέρες αναφέρουν ότι ο Αντίχριστος θα υπόσχεται πλούτο, αφθονία αγαθών και λύση των μεγάλων προβλημάτων, αλλά τελικά δεν θα μπορέσει να απαλλάξει τους ανθρώπους από τα επερχόμενα δεινά (πείνα, δίψα, ασθένειες, θάνατοι), γιατί η αποστασία τους θα οδηγήσει σε αποστασία της κτίσης εναντίον τους και η αδυναμία του αυτοθεοποιηθέντος Αντιχρίστου θα φανεί με τις επερχόμενες φοβερές καταστροφές.

Η αγωνία και ο φόβος των ανθρώπων λοιπόν, θα αυξάνουν όσο πλησιάζει ο καιρός της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος ως Παντοδύναμος και αληθινός Θεός επιβλέπει τα πάντα, μας έχει ειδοποιήσει για τα επερχόμενα δεινά της ανθρώπινης αλαζονείας και έχει ορίσει με σοφία την ώρα που θα επέμβει, δίνοντας τέλος στους φόβους και τις ωδίνες της παρούσας ζωής.

Εμείς οι Χριστιανοί έχουμε πάντοτε ως δραστικό αντίδοτο στην αγωνία, την προσευχή της εμπιστοσύνης στον Ελεήμονα Θεό, ώστε να μας χαρίζει την σωτήρια μετάνοια και την φώτιση της διακρίσεως, αρετές απαραίτητες για τις δοκιμασίες της ζωής και μάλιστα για την έσχατη περίοδο των μεγάλων δεινών και των θλίψεων, που θα προηγηθούν της ένδοξης ημέρας του Ερχόμενου Νικητή του θανάτου.

Συσσώρευση πλούτου: Τι σημαίνει το γεγονός τα πλούτη να περνάνε όλο και σε λιγότερα χέρια, ενώ όλο και περισσότεροι να καταλήγουν στη φτώχεια; Ιακ 5:3 … Εθησαυρίσατε διά τας εσχάτας ημέρας …

Παρά τις γνώσεις μας σε οικονομικά θέματα, παρά την αφθονία εθνικών προϊόντων στη Δύση, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Στη δεκαετία του 90 είδαμε ένα πραγματικό όργιο αγοραπωλησιών. Οι άνθρωποι αγόραζαν και πουλούσαν εταιρείες σαν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Το αποτέλεσμα: ένα απίστευτο απόθεμα πλούτου για λίγους, κλείσιμο εργοστασίων και απολύσεις για πολλούς. Τα δισεκατομμύρια δολάρια που συσσωρεύονται σαν αποτέλεσμα μερικών συναλλαγών είναι μια άλλη πινακίδα που μας δείχνει ότι «η παρουσία του Κυρίου επλησίασε», ότι ο κόσμος βαίνει ολοταχώς προς τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού.

Πολιτική Αναταραχή

Γιατί δημιουργήθηκαν δυσαρέσκειες και αναταραχές μεταξύ των εργαζομένων τόσο έντονα παρά την τεχνολογική πρόοδο και τη συσσώρευση πλούτου;

Ιακ 5:4  Ιδού, ο μισθός των εργατών των θερισάντων τα χωράφια σας, τον οποίον εστερήθησαν από σας, κράζει, και αι κραυγαί των θερισάντων εισήλθον εις τα ώτα Κυρίου Σαβαώθ. 5  Ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τας καρδίας σας ως εν ημέρα σφαγής. 6  Κατεδικάσατε, εφονεύσατε τον δίκαιον· δεν σας αντιστέκεται. 7  Μακροθυμήσατε λοιπόν, αδελφοί, έως της παρουσίας του Κυρίου. Ιδού, ο γεωργός περιμένει τον πολύτιμον καρπόν της γης και μακροθυμεί δι’ αυτόν, εωσού λάβη βροχήν πρώϊμον και όψιμον· 8  μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε. 

Αφού προείπε την άνευ προηγουμένου συσσώρευση πλούτου στην εποχή μας, ο Ιάκωβος προείδε την πολιτική αναταραχή να προέρχεται από τους ανικανοποίητους εργαζόμενους. Η ένταση μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων βαίνει αυξανόμενη. Μια δυσοίωνη τάση αναρχίας πλανιέται πάνω από τις μεγαλουπόλεις του κόσμου. Ο Ιάκωβος βεβαιώνει ότι αυτή η στάση είναι ένα ακόμη σημάδι ότι «η παρουσία του Κυρίου επλησίασε».

Εμφάνιση Ενωμένης Ευρώπης – Αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας

Δαν 2:40  Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. 41  Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία διηρημένη· πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά αργιλλώδους πηλού. 42  Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πηλού, ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. 43  Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων· πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού. 

Β.16. Ο αριθμός του Αντιχρίστου

Τα εδάφια που ακολουθούν μας δίνουν ένα από τα πιο σοβαρά σημεία των εσχάτων ημερών, τον αριθμό του αντιχρίστου, που είναι Χξς’, δηλαδή 666.

ΑΠΟΚ 13:16 Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, 17 και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. 18 Εδώ είναι η σοφία· όστις έχει τον νούν, ας λογαριάση τον αριθμόν του θηρίου, διότι είναι αριθμός ανθρώπου· και ο αριθμός αυτού είναι χξς’.

Όπως όλα τα σημεία, έτσι και αυτό θα βρει τη πλήρη εκπλήρωσή του στην επταετία του αντιχρίστου, παρόλα αυτά, εδώ και περίπου 25 χρόνια, έχει κάνει την εμφάνισή του ένα νέο παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρονικής σάρωσης και αναγνώρισης προϊόντων που αποτελείται από ένα γραμμωτό αριθμητικό σύστημα 15 αριθμών. Οι τρεις από αυτούς τους αριθμούς, ο πρώτος, ο μεσαίος και ο τελευταίος, είναι κοινοί για όλα τα προϊόντα και αυτός ο αριθμός είναι το 6. Παρακάτω βλέπετε το bar code όπως έχει γίνει γνωστό και τα τρία εξάρια στην αρχή, στο μέσον και στο τέλος, με κόκκινο χρώμα χάριν ευκρίνειας.

το γραμμικό σύστημα αρίθμησης (Bar Code)

Ο γραμμωτός κώδικας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εναλλαγή άσπρων και μαύρων γραμμών για την παράσταση αριθμών ώστε να είναι εύκολα αναγνώσιμοι από τις ηλεκτρονικές μηχανές- υπολογιστές. Τα πιο γνωστά συστήματα γραμμωτού κώδικα είναι το U.P.C. (Universal Product Code) και το E.A.N. 13 (European Article Numbering) . Υποστηρίζεται ότι το τελευταίο θα χρησιμοποιηθεί για την αναγραφή στις Ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές ταυτότητες. 

Η συντομογραφία “Ε.Α.Ν.13”, σημαίνει “Ευρωπαϊκή Αρίθμηση Αντικειμένων” και αποτελείται από 13 ψηφία. Το πρώτο είναι ξεχωριστό, ενώ τα υπόλοιπα 12 είναι χωρισμένα στα δύο τμήματα και τοποθετούνται έξι αριστερά και έξι δεξιά. 

Γραμμωτο Σύστημα Ε.Α.Ν. 13

Ο πρώτος αριθμός γράφεται αριστερά πριν από όλους και με αραβική μορφή (αριθμός δηλαδή). Στη παραπάνω φωτογραφία – παράδειγμα είναι ο αριθμός 5. Τα πρώτα 7 ψηφία, δηλώνουν την χώρα προέλευσης και τον κατασκευαστή. Τα  επόμενα 5 ψηφία, δηλώνουν τον τύπο του προϊόντος, ενώ το τελευταίο ψηφίο είναι το ψηφίο ελέγχου με το οποίο ο υπολογιστής ελέγχει αν διάβασε σωστά τον κώδικα. Τα τρία βοηθητικά ψηφία, είναι οι πιο μακριοί χαρακτήρες και βρίσκονται ένας στην αρχή, ένας στην μέση και ένας στο τέλος. Ο μεσαίος χωρίζει τα 12 στοιχεία σε δύο υποπεδία των 6 στοιχείων. 

Κάθε ψηφίο αποτελείται από μια αλληλουχία άσπρων και μαύρων γραμμών. Η αλληλουχία μαύρου (1) και άσπρου (0) πρέπει να γίνεται τέσσερις φορές. Επίσης κάθε ψηφίο αποτελείται από επτά μονάδες (modules) πλάτους 0.33 χιλιοστών η κάθε μία. Δηλαδή κάθε ψηφίο έχει πλάτος 2.31 χιλ. = 7 ´ 0.33. Κάθε μέρος μαύρου ή άσπρου μπορεί να αποτελείται από παραπάνω από ένα modules. 

ΔΗΛΑΔΗ: 1 ψηφίο = 7 ´ 0.33modules = 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου = 2.31 χιλ. Είναι δυνατόν να υπάρχει μεγέθυνση και σμίκρυνση της παράστασης αλλά σε περίπτωση σμίκρυνσης δεν επιτρέπεται το module να είναι κάτω από 0.23 χιλ. 

Κάθε ψηφίο του κώδικα μπορεί να παραστεί με 3 τρόπους. Οι πρώτοι δύο χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση στο αριστερό πεδίο ενώ ο τρίτος στο δεξί. 

Α) Ο Α και ο Β έχουν μεταξύ τους ανάποδη αντιστροφή 

Β) Ο Α και ο C έχουν μεταξύ τους αντιστροφή (είναι δηλαδή αρνητικό) 

Γ) Ο Β και ο C έχουν μεταξύ τους κατοπτρική αντιστροφή 

Δ) οι Α και Β είναι μονοί (αρχίζουν από 0) 

Ε) Ο C είναι περιττοί (αρχίζουν από 1) 

Αυτά παραπάνω είναι και τα χαρακτηριστικά του γραμμωτού κώδικα που πρέπει να έχουν και οι τρεις επιμήκεις μπάρες.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΩΝ: 

Βοηθητικοί χαρακτήρες και 666: όπως είδαμε παραπάνω εκτός από τους 12 χαρακτήρες υπάρχουν άλλοι τρεις οι οποίοι είναι αμετάβλητοι και αποκαλούνται «μπάρες ασφαλείας» ή “guard bars”. Αυτοί οι χαρακτήρες βρίσκονται στην αριστερή και δεξιά άκρη και στο μέσο και είναι μακρύτεροι από τους άλλους. Αυτό που θα αποδείξουμε είναι ότι αυτοί οι τρεις χαρακτήρες είναι ο αριθμός του θηρίου κατά 99%. Αυτοί οι χαρακτήρες είναι οι κάτωθι: 

Πρακτικά είναι αυτοί εδώ έτσι ώστε να έχουμε 4 εναλλαγές άσπρου μαύρου. 

Δηλαδή κάνουμε την ‘υπόθεση’ ότι η πρώτη και η τελευταία άσπρη γραμμή δεν ανήκουν στο περιθώριο. Μα είναι ΥΠΟΘΕΣΗ; ΟΧΙ δεν είναι γιατί το λευκό περιθώριο στον γραμμωτό κώδικα πρέπει 

1) να υπάρχει οπωσδήποτε αριστερά και δεξιά, 

2) να έχει ορισμένο πλάτος (10 modules) και ονομάζεται ήσυχη ζώνη “quiet zone”. Κοιτάξτε όλα τα προϊόντα και θα καταλάβετε. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: όπως είπαμε παραπάνω οι χαρακτήρες στο αριστερό πεδίο αρχίζουν από 0 και καταλήγουν σε 1. Εκείνοι στο δεξιό αρχίζουν από 1 και καταλήγουν στο 0. Με αυτό συνεπάγεται ότι σαρωτής (scanner – light pen) είτε κινείται από αριστερά προς τα δεξιά ή αντίστροφα το πρώτο που συναντάει είναι το 0 (λευκό περιθώριο). Αν δεν υπάρχει λευκό περιθώριο έχουμε πρόβλημα. 

(Ολοκάθαρο παράδειγμα λευκού περιθωρίου σε προϊόν με σκούρο πλαστικό υλικό συσκευασίας). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: οι τρεις βοηθητικοί χαρακτήρες παρουσιάζουν τα εξής: 

1) εμφανίζουν 4 εναλλαγές άσπρου – μαύρου 

2) ο δεξιός είναι αντίστροφος και κατοπτρικός του αριστερού 

3) ο αριστερός είναι ο περιττός αριθμός (0101) ενώ ο δεξιός ο άρτιος (1010).

ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ δηλαδή τα χαρακτηριστικά του γραμμωτού κώδικα και αντιπροσωπεύουν κάποιον αριθμό. Ποιος είναι αυτός; Ο μοναδικός αυτός αριθμός που παρουσιάζει 4 εναλλαγές σε 4 μονάδες πλάτους και δεν συγχέεται με άλλους είναι ο αριθμός 6. Κοιτώντας κανείς παραπάνω το διάγραμμα των αριθμών θα δει ότι ο αριθμός 6 αποτελείται από 4 εναλλαγές συνεχόμενες και τα επόμενα modules άσπρα δηλαδή 0. Δηλαδή είτε 0000101 είτε 0101 δεν υπάρχει διαφορά.

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΕΣΑΙΑ ΜΠΑΡΑ: η μεσαία μπάρα όντως δεν χρειάζεται αν δεν υπάρχει παραπάνω από μια κωδικοποίηση του γραμμωτού κώδικα. Αντιθέτως υπάρχουν 3 όπως είδαμε μορφές κωδικοποίησης και η μεσαία μπάρα χρησιμεύει για να ξεχωρίζει τους αριστερούς από τους δεξιούς. Θα σκεφτεί κανείς: γιατί να υπάρχει παραπάνω από μία κωδικοποίηση ώστε να χρειάζεται η μεσαία μπάρα; Ρωτήστε αυτούς που έφτιαξαν και προώθησαν τον γραμμωτό κώδικα.

ΑΠΟΚ 14:9 Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης· Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, 10 και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. 11 Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού.

Γ: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Όταν συμπληρωθεί ο προσδιορισμένος χρόνος που μόνο ο Θεός γνωρίζει, θα γίνει το ενδοξότερο γεγονός της ιστορίας, που η Αγία Γραφή, ονομάζει «Ανάσταση των δικαίων και Αρπαγή της Εκκλησίας». Τον ακριβή τρόπο και τις λεπτομέρειες με τις οποίες θα γίνουν τα πράγματα θα μας γίνουν γνωστά μόνο όταν γίνουν. 

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να μένουμε και να πιστεύουμε μόνο αυτά τα οποία μας πληροφορεί η Αγία Γραφή. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλες πηγές πληροφόρησης όπως γραμμένες ή άγραφες αλληλοσυγκρουόμενες παραδόσεις, όνειρα κάποιων μοναχών, προσωπικές αποκαλύψεις αδελφών κλπ. 

Από τη μελέτη της Αγίας Γραφής λοιπόν, γνωρίζουμε  ότι μόνο ο Θεός γνωρίζει πότε θα γίνει η αρπαγή. Εμείς ως άνθρωποι δεν πρέπει να ασχολούμαστε με ημερομηνίες και να προσπαθούμε να προβλέψουμε κάτι που ρητά η Γραφή μας αποκρύπτει.

Όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως, “Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν”. 

Γ.1. Το Κέλευσμα

Θα υπάρξει κάποιου είδους κελεύσματος. Κέλευσμα σημαίνει, παράγγελμα, ή πρόσταγμα. Το κέλευσμα αυτό σαφώς θα είναι αναγνωρίσιμο τουλάχιστον από τους Χριστιανούς, αλλιώς δεν θα είχε νόημα η ύπαρξή του. 

Τώρα, ο Ιησούς δεν έρχεται για να παραλάβει την εκκλησία σου ως ένας φτωχός διδάσκαλος, αλλά ως ένας δοξασμένος Βασιλιάς για να αναγγείλει την έναρξη της αιώνιας βασιλείας του. Όπως γίνεται η αναγγελία της εισόδου των βασιλιάδων με κάθε επισημότητα μέσω κάποιου αγγελιαφόρου, έτσι και κατά τη παρουσία του Ιησού, θα υπάρξει επίσημη αναγγελία και ο αρχάγγελος του Θεού θα αναγγείλει την ένδοξή Του έλευση, όπου θα τον δουν οι πιστοί που θα αρπαχθούν.

Η φωνή του Αρχαγγέλου: Το κέλευσμα αυτό θα γίνει αρχικά με τη φωνή ενός αρχαγγέλου. Τι ακριβώς θα φωνάζει ο αρχάγγελος, θα το μάθουμε την ώρα εκείνη, όταν ακουστεί η φωνή του. Μια εικόνα του τι θα μπορούσε να λέει η φωνή αυτή, λαμβάνουμε από τη παραβολή των δέκα παρθένων: ΜΑΤΘ 25:6 <873> Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού. Και οι δέκα παρθένες, ακούν το κέλευσμα και ξυπνούν από τον ύπνο. Δυστυχώς οι πέντε                       μωρές δεν είχαν τα απαιτούμενα εφόδια για να μπουν στους γάμους και ενώ προσπαθούσαν να βρουν έλαιον ήλθε ο Χριστός (νυμφίος) και κλείστηκε η πόρτα.   

Η Σάλπιγγα του Θεού: Το κέλευσμα θα έχει και τη μορφή της σάλπιγγας του Θεού. Αυτό λοιπόν που γνωρίζουμε είναι ότι ο ίδιος ο Θεός, θα σαλπίσει. Πως ακριβώς θα είναι αυτό το σάλπισμα, δεν γνωρίζουμε. Όσοι έχουν υπηρετήσει στο στρατό, προφανώς αναγνωρίζουν το σάλπισμα κάθε πρωί για να ξυπνήσουν οι φαντάροι. Ενδεχομένως να πρόκειται για τη φωνή του Θεού που θα μοιάζει με σάλπισμα: ΑΠΟΚ 1:10 Κατά την κυριακήν ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν, και ήκουσα οπίσω μου φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος,

Η ώρα της ανάστασης και της αρπαγής της Εκκλησίας θα είναι ταυτόχρονη για όλη τη γη. Σε κάποιαν  ήπειρο λοιπόν που οι άνθρωποι θα κοιμούνται, σε άλλην θα είναι στη δουλειά τους, λόγω της διαφοράς της ώρας. Γι αυτό υπάρχει ανάγκη να υπάρξει αυτό το κέλευσμα που αποτελείται από τη φωνή του αρχαγγέλου και τη σάλπιγγα του Θεού. Θα πρέπει οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο να ξυπνήσουν, όπως ξύπνησαν οι δέκα παρθένες. Ποιός από αυτούς που θα ξυπνήσουν θα αρπαχτεί και ποιος όχι, το γνωρίζει μόνο ο Θεός και εις Αυτόν ανήκει η κρίση αυτή. 

ΛΟΥΚ 7:34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35 δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται·

Γ.2. Η ανάσταση των νεκρών

Αναφορές για την ανάσταση υπάρχουν και στη Παλαιά και στη Καινή Διαθήκη.

(800 Δαν 12:2) Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονειδισμόν και εις καταισχύνην αιώνιον. 

Μετά το κέλευσμα αυτό, θα αναστηθούν οι νεκροί με τα άφθαρτα και ουράνια σώματά τους. 

(1047 Α’ Θεσ 4:16) επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, 

(1019 Α’ Κορ 15:51) Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, 52 εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι,…

Πως ακριβώς θα είναι τα ουράνια σώματα, πάλι δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς. Ως δια κατόπτρου, αινιγματωδώς, σταχυολογούμε κάποιες πληροφορίες που μας δίνεται στα παρακάτω εδάφια:

Α’ Κορ 15:35 Αλλά θέλει τις ειπεί· Πως ανασταίνονται οι νεκροί; και με ποίον σώμα έρχονται; 36 Άφρον, εκείνο το οποίον συ σπείρεις, δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνη· 37 και εκείνο το οποίον σπείρεις, δεν σπείρεις το σώμα το οποίον μέλλει να γείνη, αλλά γυμνόν κόκκον, σίτου τυχόν ή τινός των λοιπών. 38 Ο δε Θεός δίδει εις αυτό σώμα καθώς ηθέλησε, και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. 39 Πάσα σαρξ δεν είναι η αυτή σαρξ, αλλά άλλη μεν σαρξ των ανθρώπων, άλλη δε σαρξ των κτηνών, άλλη δε των ιχθύων και άλλη των πτηνών. 40 Είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια· πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε η των επιγείων. 41 Άλλη δόξα είναι του ηλίου, και άλλη δόξα της σελήνης, και άλλη δόξα των αστέρων· διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη· σπείρεται εν ασθενεία, ανίσταται εν δυνάμει· 44 σπείρεται σώμα ζωϊκόν, ανίσταται σώμα πνευματικόν. Είναι σώμα ζωϊκόν, και είναι σώμα πνευματικόν. 45 Ούτως είναι και γεγραμμένον· Ο πρώτος άνθρωπος Αδάμ έγεινεν εις ψυχήν ζώσαν· ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. 46 Πλην ουχί πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωϊκόν, έπειτα το πνευματικόν. 47 Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης χοϊκός, ο δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. 48 Οποίος ο χοϊκός, τοιούτοι και οι χοϊκοί, και οποίος ο επουράνιος, τοιούτοι και οι επουράνιοι· 49 και καθώς εφορέσαμεν την εικόνα του χοϊκού, θέλομεν φορέσει και την εικόνα του επουρανίου. 50 Τούτο δε λέγω, αδελφοί, ότι σαρξ και αίμα βασιλείαν Θεού δεν δύνανται να κληρονομήσωσιν, ουδέ η φθορά κληρονομεί την αφθαρσίαν.

Ο λόγος του Θεού λοιπόν, μας λέει ότι όπως φορέσαμε το ζωϊκό (σαρκικό) σώμα, έτσι θα φορέσουμε και το πνευματικό (άφθαρτο – ουράνιο) σώμα. Όπως φορέσαμε την εικόνα του χοϊκού πρώτου ανθρώπου (του Αδάμ),έτσι θα φορέσουμε και την εικόνα του εσχάτου (επουρανίου) ανθρώπου, (του Ιησού Χριστού).

Εννοείται ότι το ουράνιο σώμα με το οποίο θα αναστηθούν οι εν Χριστώ αποθανόντες, θα είναι άφθαρτο, έτοιμο να κληρονομήσει την αφθαρσία και δεν θα αποτελείται από σάρκα και αίμα.

Γ.3. Η Αρπαγή της Εκκλησίας

(1047 Α’ Θεσ 4:17) έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. 18 Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.

(1019 Α’ Κορ 15:51) Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, 52 εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. 53 Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. 54 Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη. 55 Που, θάνατε, το κέντρον σου; που, άδη, η νίκη σου;

Δεν μιλά για τις επτά σάλπιγγες της Αποκάλυψης, αλλά για το σάλπισμα του Θεού που αναφέρεται στο Α’ ΘΕΣ δ:16, όπου πληροφορούμαστε ότι θα προηγηθεί ένα κέλευσμα που θα αποτελείται από τη φωνή του Αρχαγγέλου και τη σάλπιγγα του Θεού. Πόσες φορές θα σαλπίσει ο Θεός δεν γνωρίζουμε, αλλά με τη τελευταία σάλπιγγα, θα γίνει η μεταμόρφωση των σωμάτων και η αρπαγή της Εκκλησίας.

(1040 Φιλιπ 3:21) όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν.

(999 Ρωμ 8:11)  Εάν δε κατοική εν υμίν το Πνεύμα του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υμίν.

Η αρπαγή του Ηλία αποτελεί ένα τύπο, μια προτύπωση της αρπαγής της εκκλησίας στους έσχατους καιρούς. (360 Β’ Βασ β:11) Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός και ίπποι πυρός, και διεχώρισαν αυτούς αμφοτέρους· και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανόν. Ο Ηλίας ανελήφθη στον ουρανό, αρπάχτηκε από μία άμαξα πυρός. Επειδή σάρκα και αίμα δεν μπορεί να πάει στον ουρανό, συμπεραίνουμε ότι και ο Ηλίας έλαβε το ουράνιο σώμα, αυτό που θα λάβουν και οι Χριστιανοί την ώρα της αρπαγή της εκκλησίας. 

Α.1. Η υπόσχεση του Ιησού για την αρπαγή της εκκλησίας

Α.1.1. Διώχνει τη ταραχή

Ο Χριστός διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι θα τους παραλάμβανε στον ουρανό και δεν θα χώριζαν ποτέ πια.  Με αυτό τον τρόπο, ο   Ιησούς Χριστός αφαιρούσε την ταραχή μέσα από την καρδιά τους, μία ταραχή που πηγάζει από την απιστία και την αβεβαιότητα. (951 Ιωα 14:1) Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις εμέ πιστεύετε. 2  Εν τη οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· 3  και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ. 

Α.1.2. Διώχνει τη λύπη και παρηγορεί

Η Βίβλος μας διδάσκει ότι επειδή γνωρίζουμε την επικείμενη αρπαγή της εκκλησίας και την Ανάσταση των νεκρών έχουμε το δικαίωμα να μη λυπόμαστε όπως οι υπόλοιποι που όταν χάνουν τους δικούς τους δεν έχουν Ελπίδα και ότι με την υπόσχεση της αρπαγής της εκκλησίας παρηγορούνται οι καρδιές μας. (1047 Α’ Θεσ 4:13) Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, περί των κεκοιμημένων, διά να μη λυπήσθε καθώς και οι λοιποί οι μη έχοντες ελπίδα. 14  Διότι εάν πιστεύωμεν ότι ο Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ αυτού. 15  Διότι τούτο σας λέγομεν διά του λόγου του Κυρίου, ότι ημείς οι ζώντες, όσοι απομένομεν εις την παρουσίαν του Κυρίου, δεν θέλομεν προλάβει τους κοιμηθέντας· 16  επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ’ ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, 17  έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ’ αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. 18  Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους. 

Α.1.3. Είναι η μακαρία ελπίδα μας

Η διαβεβαίωση της Αγίας Γραφής ότι με την αρπαγή της εκκλησίας θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο, είναι η ευλογημένη ελπίδα όλων των πιστών που έχουν παραδώσει τη ζωή τους στον Χριστό. (1058 Τιτ 2:13) προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Πρόκειται για τη σημαντικότερη πηγή παρηγοριάς για εμάς τους πιστούς και ιδιαίτερα όσους υποφέρουν.

Αν κάποιος λέει ότι είναι Χριστιανός αλλά δεν πιστεύει στη δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, η Αγία Γραφή τον μέμφεται: (1018 Α’ ΚΟΡ 15:19) Εάν εν ταύτη τη ζωή μόνον ελπίζωμεν εις τον Χριστόν, είμεθα ελεεινότεροι πάντων των ανθρώπων.

Α.1.4. Η υπόσχεση της αρπαγής στη Παλαιά Διαθήκη

Στη Παλαιά Διαθήκη, ο Λόγος του Θεού, μιλά ξεκάθαρα για τα γεγονότα που θα συμβούν στους έσχατους καιρούς. (651 ΗΣΑ 40:31) αλλ’ οι προσμένοντες τον Κύριον θέλουσιν ανανεώσει την δύναμιν αυτών· θέλουσιν αναβή με πτέρυγας ως αετοί· θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσιν αποκάμει· θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσιν ατονήσει.

Αν και το εδάφιο αυτό μπορεί να ερμηνευθεί με διαφόρους τρόπους, η σύνδεση με το παρακάτω εδάφιο, μας διαβεβαιώνει ότι μιλάει για την αρπαγή της εκκλησίας: (923 ΛΟΥΚ 17: 36) δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37 Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί.

Ο Μωσαϊκός Νόμος, διαπραγματευόταν θέματα που είχαν να κάνουν με τη ζωή επί της γής. Ακόμη, οι επαγγελίες (υποσχέσεις) της Παλαιάς Διαθήκης, αφορούσαν ευλογία επί της γής. Αλλού θα βρούμε την υπόσχεση για την είσοδο του λαού Ισραήλ στη γη της επαγγελίας και αλλού υπόσχεση για υλικά αγαθά, προκοπή, ευημερία και υγεία εφόσον ο λαός υπάκουε στο Νόμο και τον εκτελούσε. Παρόλα αυτά, το παρακάτω εδάφιο, μιλάει ρητά για την προσδοκώμενη ανάσταση. (639 ΗΣΑ 26:19) Οι νεκροί σου θέλουσι ζήσει, μετά του νεκρού σώματός μου θέλουσιν αναστηθή· εξεγέρθητε και ψάλλετε, σεις οι κατοικούντες εν τω χώματι· διότι η δρόσος σου είναι ως η δρόσος των χόρτων, και η γη θέλει εκρίψει τους νεκρούς.

Στο Ιώβ μας δίνεται ένα ακόμη εδάφιο που μιλάει ξεκάθαρα και με γλαφυρότητα για την ανάσταση του σώματος μετά τη φθορά του τάφου. (497 ΙΩΒ 19:25) Διότι εξεύρω ότι ζη ο Λυτρωτής μου, και θέλει εγερθή εν τοις εσχάτοις καιροίς επί της γής· 26 και αφού μετά το δέρμα μου το σώμα τούτο φθαρή, πάλιν με την σάρκα μου θέλω ιδή τον Θεόν· 27 τον οποίον αυτός εγώ θέλω ιδεί, και θέλουσι θεωρήσει οι οφθαλμοί μου, και ουχί άλλος· οι νεφροί μου κατατήκονται εν τω κόλπω μου.

Στο επόμενο εδάφιο του Δανιήλ, έχουμε ίσως τη πιο υπόσχεση με προφητική σφραγίδα για την ανάσταση των δικαίων για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή, αλλά και των ασεβών οι οποίοι θα αναστηθούν για να κριθούν και να πάνε στην αιώνια κόλαση. (800 ΔΑΝ 12:2) Και πολλοί εκ των κοιμωμένων εν τω χώματι της γης θέλουσιν εξεγερθή, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονειδισμόν και εις καταισχύνην αιώνιον.

Α.1.5. Υπόσχεση της αρπαγής στη Καινή Διαθήκη

Η Καινή Διαθήκη όπως είναι φυσιολογικό, είναι γεμάτη από την υπόσχεση του Θεού περί της αρπαγής της Εκκλησία.

(928 Λουκ 21:36) Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

(Α’ Θεσ 1:10)  και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής. 

(ΕΒΡ 9:28) ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

(Α’ ΙΩΑ 3:2) Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι. 3 Και πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’ αυτόν καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός.

Είναι σαφές ότι όλος ο συνειδητός Χριστιανικός κόσμος, πρέπει να περιμένει την αρπαγή της εκκλησίας και την δευτέρα έλευση του Ιησού Χριστού.

Η εκκλησία στην Αγία Γραφή, παρομοιάζεται με νύμφη. Μια νύμφη λοιπόν που αγαπά τον αρραβωνιαστικό της, όσο βρίσκεται μακριά του, επιποθεί να τον ξαναδεί. Αν ο λαός του Θεού δεν ποθεί την έλευση του Κυρίου, κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του με τον Θεό. Η αγάπη του για τον Κύριο έχει κρυώσει. (ΑΠΟΚ 22:17) Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.

Α.2. Ο χρόνος της αρπαγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί

Τα εσχατολογικά έχουν απασχολήσει τον Χριστιανικό κόσμο, από την πρώτη κιόλας εκκλησία, μέχρι το μεσαίωνα αλλά φυσικά και στις μέρες μας. Ο λόγος του Θεού αν και δεν μας αφήνει απληροφόρητους, γενικά μας δίνει μόνο «σημεία» περί των εσχάτων ημερών και σίγουρα δεν μας δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες από τις οποίες να μπορεί κανείς να λογαριάσει τον ακριβή χρόνο της αρπαγής της εκκλησίας. Ένα από τα πρώτα πράγματα που διαβάζει κανείς στην Αγία Γραφή όταν ερευνά τα εσχατολογικά, είναι ότι τον ακριβή χρόνο της αρπαγής, δεν τον γνωρίζει κανείς. Πρόκειται για ρητή και κατηγορηματική ευαγγελική πληροφορία: (ΜΑΡΚ 13:32) Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ. (ΠΡΑΞ 1:7) Είπε δε προς αυτούς· Δεν ανήκει εις εσάς να γνωρίζητε τους χρόνους ή τους καιρούς, τους οποίους ο Πατήρ έθεσεν εν τη ιδία αυτού εξουσία, …

Ο άνθρωπος όμως, έχει τη τάση να ψάχνει να βρει αυτό που ρητά ο Λόγος, του απαγορεύει. Σήμερα, η εξερεύνηση του ακριβούς χρόνου της αρπαγής της Εκκλησίας, μοιάζει να είναι ένας πειρασμός όμοιος με αυτόν της Εδέμ, όπου ο διάβολος προσπαθούσε να πείσει την Εύα, ότι αν έτρωγαν από τον απαγορευμένο καρπό, θα ελάμβαναν γνώση, την οποία ο Θεός δήθεν με δόλο τους παρακρατούσε. (ΓΕΝ 3:5) αλλ’ εξεύρει ο Θεός, ότι καθ’ ην ημέραν φάγητε απ’ αυτού, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν. 6 Και είδεν η γυνή, ότι το δένδρον ήτο καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν· και λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε· και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ’ εαυτής, και αυτός έφαγε.

Ο Χριστιανός όμως, πρέπει να εξετάζει τα πάντα μέσα από το Λόγο του Θεού και να υποτάσσεται σ’ αυτόν. Έτσι θα ήταν ασέβεια και πλάνη, κάποιος να προσπαθήσει να ταξινομήσει τις πληροφορίες που μας δίνει ο λόγος του Θεού μόνο ως «σημεία» και να αρχίσει να λογαριάζει ημερομηνίες, κάνοντας προσθαφαιρέσεις. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα πέσει σε μεγάλη πλάνη. Ο Λόγος του Θεού κρατά κρυμμένο από τον άνθρωπο τον ακριβή χρόνο της αρπαγής της Εκκλησίας, μάλιστα ακόμη και από την ανθρώπινη φύση του τελειότερου ανθρώπου που έζησε ποτέ, του Ιησού Χριστού. (ΜΑΡΚ 13:32)

Παρ’ όλα αυτά, ο λόγος του Θεού, όχι μόνο μας επιτρέπει, αλλά μας προτρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά σε ότι συμβαίνει γύρω μας, ώστε να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών και να εννοούμε ότι τα τέλη των πάντων είναι πλησίον. Μάλιστα, μαλώνει τους Φαρισαίους οι οποίοι ζητούσαν «σημείο» από τον Χριστό επειδή δεν ήταν ικανοί να διακρίνουν τα σημεία των καιρών: (ΜΑΤΘ 16:2) Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· Όταν γείνη εσπέρα, λέγετε· Καλωσύνη· διότι κοκκινίζει ο ουρανός· 3 και το πρωΐ· Σήμερον χειμών· διότι κοκκινίζει σκυθρωπάζων ο ουρανός. Υποκριταί, το μεν πρόσωπον του ουρανού εξεύρετε να διακρίνητε, τα δε σημεία των καιρών δεν δύνασθε; 

Εδώ βεβαίως πρόκειται για τα σημεία που έδειχναν το χρόνο της έλευσης του Μεσσία και τη πόλη στην οποία θα γεννιόταν (ΔΑΝ θ:25 και ΜΙΧ ε:2). Πρέπει λοιπόν ο Θεοδίδακτος λαός του Θεού, να διακρίνει τα σημεία των καιρών, όχι για να λογαριάζει ακριβείς ημερομηνίες, αλλά για να μένει άγρυπνος στη προσμονή του Κυρίου. ΜΑΤΘ 24:32 Από δε της συκής μάθετε την παραβολήν· Όταν ο κλάδος αυτής γείνη ήδη απαλός και εκβλαστάνη τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος· 33 ούτω και σεις, όταν ίδητε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τας θύρας. Α’ ΘΕΣ ε:1 Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· 2 διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. 3 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 

Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία

Η επταετία του Αντιχρίστου, θα είναι μια περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί η οργή και το μίσος του διαβόλου εναντίον όλων όσων δεν θα υποταχτούν εις αυτόν, προσκυνώντας την εικόνα του και λαμβάνοντας το χάραγμα του αντιχρίστου. Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα γίνει τέτοια θλίψη επί της γης που παρόμοια δεν έχει υπάρξει ούτε πρόκειται να υπάρξει αργότερα. Το μεγάλο γεγονός που θα χαρακτηρίσει τη περίοδο αυτή, θα είναι ο διωγμός εναντίον των πιστών που θα έχουν απομείνει στη γη μετά την αρπαγή της εκκλησίας. 

Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ

Είναι ακόμη η περίοδος κατά την οποία θα φανερωθεί και η οργή του Θεού κατά των ασεβών με όλες τις πληγές που θα συμβούν όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Ο Θεός όμως, πάντοτε πριν κάνει τη κρίση και πριν φανερώσει την οργή του επί της γης, έβγαζε τους δικούς του από εκεί για να του φυλάξει. Αυτό το βλέπουμε και στη περίπτωση του Λωτ στα Σόδομα και στα Γόμορρα, αλλά και στη περίπτωση του κατακλυσμού του Νώε. ΛΟΥΚ 17:26  Και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Νώε, ούτω θέλει είσθαι και εν ταις ημέραις του Υιού του ανθρώπου· 27  έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθ’ ην ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας. 28  Ομοίως και καθώς έγεινεν εν ταις ημέραις του Λώτ· έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επώλουν, εφύτευον, ωκοδόμουν· 29  καθ’ ην δε ημέραν εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ’ ουρανού και απώλεσεν άπαντας. 30  Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ’ ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή. 31  Κατ’ εκείνην την ημέραν όστις ευρεθή επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβή διά να λάβη αυτά, και όστις εν τω αγρώ ομοίως ας μη επιστρέψη εις τα οπίσω. 32  Ενθυμείσθε την γυναίκα του Λωτ. 33  Όστις ζητήση να σώση την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και όστις απολέση αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. 34  Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35  δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36  δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 37  Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν· Που, Κύριε; Ο δε είπε προς αυτούς· Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσι συναχθή οι αετοί. 

Δ.1.2. Ο κωλύων

Ο Λόγος του Θεού που γράφτηκε στη πλούσια Ελληνική γλώσσα, είναι πλήρως ικανός να περιγράψει με ακρίβεια ότι χρειάζεται να μας αποκαλυφθεί από τον Θεό. Έτσι, τα παρακάτω εδάφια μας λένε ότι ο αντίχριστος εμποδίζεται (κωλύεται) από κάποιον ώστε να φανερωθεί «εν τω εαυτού καιρόν». Β’ ΘΕΣ 2:6 Και τώρα γνωρίζετε εκείνο, το οποίον κωλύει αυτόν, ώστε να αποκαλυφθή εν τω εαυτού καιρώ· 7 διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνον έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα· 8 και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

Αυτό σημαίνει ότι θα ήθελε να έρθει πιο πρώτα, αλλά κάποιος τον εμποδίζει. Το θέμα λοιπόν, είναι να εννοήσουμε ποιος είναι αυτός που ο λόγος του Θεού αποκαλεί «κωλύων». Ο λόγος ακόμη μας φανερώνει ότι αυτός ο κωλύων, πρόκειται να «εκβληθεί εκ μέσου», πρόκειται δηλαδή, να φύγει. Η μόνη ερμηνεία που μπορούμε να δεχτούμε, είναι ότι πρόκειται για την Εκκλησία του Χριστού. Όσο η Εκκλησία βρίσκεται στη γη και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού, ο Αντίχριστος δεν θα είναι ελεύθερος να ξεδιπλώσει το σχέδιο του. Ποιός είναι ο τρόπος με τον οποίο μια παγκόσμια εκκλησία διασπαρμένη σε όλο το πρόσωπο της γης μπορεί να «εκβληθεί», ώστε να εμφανιστεί ο Αντίχριστος; Πρόκειται προφανώς για την αρπαγή της Εκκλησίας, κατά την οποία όλος ο λαός του Θεού που θα είναι ζωντανός εις το Πνεύμα, θα αρπαχθεί εν νεφέλαις. Έτσι το τοπίο θα ελευθερωθεί ώστε ο αντίχριστος να εφαρμόσει το σκοτεινό του σχέδιό για παγκόσμια κυριαρχία.

Η λέξη “εκφύγητε” είναι κομβικής σημασίας στην ερμηνεία του παραπάνω εδαφίου. Με τη χρήση της λέξης αυτής, ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι δεν πρόκειται να διαφύγουμε ‘’πάντα ταύτα’’ (δηλαδή να περάσουμε μέσ από τη μεγάλη θλίψη), αλλά να εκφύγουμε, δηλαδή να μη περάσουμε καθόλου μέσα από την επικείμενη μεγάλη θλίψη. ΑΠΟΚ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης. 11 Ιδού, έρχομαι ταχέως· κράτει εκείνο το οποίον έχεις, διά να μη λάβη μηδείς τον στέφανόν σου.

Το εδάφιο αυτό παρομοίως δεν λέει ότι ο Θεός πρόκειται να φυλάξει το λαό Του “την ώρα του πειρασμού”, δηλαδή όσο θα περνά και θα δοκιμάζεται μέσα στη Μεγάλη Θλίψη, αλλά ‘’εκ της ώρας του πειρασμού’’ δηλαδή από την ώρα της μεγάλης θλίψης, την οποία ο λαός του Θεού δεν θα γνωρίσει, διότι “θα εκβληθεί εκ μέσου”.

Ματ 24:29  Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30  Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 

Στη παραβολή των δέκα παρθένων, βλέπουμε ότι κατά τον ερχομό του νυμφίου που είναι εικόνα του ερχομού του Χριστού, πιάστηκαν όλες εξαπίνης. Αυτό δείχνει ότι οι πιστοί δεν θα είναι στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη διότι διαφορετικά, θα είχαν όλα τα σημεία που χρειάζονται για να γνωρίζουν τον ακριβή χρόνο της έλευσης του Χριστού, που θα είναι 7 χρόνια από την φανέρωση του αντιχρίστου. 

Λουκ 17:34 Σας λέγω, Εν τη νυκτί εκείνη θέλουσιν είσθαι δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται· 35  δύο γυναίκες θέλουσιν αλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφίνεται· 36  δύο θέλουσιν είσθαι εν τω αγρώ, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφίνεται. 

Αν υποθέσουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη κατά την μεγάλη θλίψη, τα παραπάνω εδάφια μας δυσκολεύουν πολύ, διότι όποιος αρπαχθεί, εννοείται ότι δεν θα έχει λάβει το χάραγμα του αντιχρίστου. Εδώ όμως έχουμε δύο από τις τρεις κατηγορίες οι οποίες αποκλείονται χωρίς χάραγμα. Που βρήκε η γυναίκα το αλεύρι ώστε να μπορεί να πάει στο μύλο να αλέσει; Πως θα πληρώσει τα αλεστικά; Πώς μπόρεσε ο εργάτης να εργάζεται στον αγρό χωρίς χάραγμα; Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η εκκλησία δεν θα βρίσκεται στη γη κατά τη μεγάλη θλίψη.

Αποκ 4:1  Μετά ταύτα είδον, και ιδού, θύρα ανεωγμένη εν τω ουρανώ, και η φωνή η πρώτη, την οποίαν ήκουσα ως σάλπιγγος λαλούσης μετ’ εμού, έλεγεν· Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα. Μέχρι το εδάφιο αυτό, βλέπουμε ότι η εκκλησία βρίσκεται τη γη και μάλιστα λαμβάνει οδηγίες πως να πολιτευτεί στη συνέχεια. Από αυτό το εδάφιο δεν έχουμε ενδείξεις ότι η εκκλησία βρίσκεται στη γη. Η φράση “Ανάβα εδώ και θέλω σοι δείξει όσα πρέπει να γείνωσι μετά ταύτα” μοιάζει να προεικονίζει την αρπαγή της εκκλησίας, η οποία δεν θα δει από τη γη όλα τα κακά που πρόκειται να συμβούν στη γη.

Δεν μπορεί να γίνεται κήρυγμα του ευαγγελίου και να υπάρχει ο αντίχριστος στην γη. Εκείνη την εποχή θα κηρύττει άγγελος εξ ουρανού οπως λεει η αποκάλυψη.

Η αρπαγή πραγματοποιείται ενόσω στη γη υπάρχει εμπόριο, σχετική ευημερία, γίνονται γάμοι, πανηγύρια κ.α. (Ματθ κδ’ 38-42, Λουκ ιζ’ 26-37) Λουκ κα’ 34-35 Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών, και επέλθη αιφνίδιος εφ’ υμάς η ημέρα εκείνη·διότι ως παγίς θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης

Τη στιγμή που θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας φαίνεται ότι θα κινδυνεύει ο άνθρωπος από τη μέριμνα, την ακολασία και γενικότερα την καλή ζωή και τις ασχολίες αυτού του κόσμου. Αυτό είναι τελείως ασύμβατο με τα γεγονότα που θα διαδραματίζονται λίγο πριν από τη δεύτερη έλευση του Χριστού, όπου θα έχει γίνει πυρηνικός πόλεμος, θα έχει πεθάνει το 1/3 των ανθρώπων, τα νερά θα έχουν μετατραπεί σε αίμα, το εμπόριο θα έχει ολοσχερώς καταστραφεί και οι άνθρωποι θα φωνάζουν στα όρη να πέσουν και να τους πλακώσουν.

Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλίψη

Λουκ 21:36 Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Α’ Θεσ 1:10  και να προσμένητε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών, τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών, τον Ιησούν, όστις ελευθερόνει ημάς από της μελλούσης οργής. 

Α’ Θεσ 5:9 διότι ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ’ εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Ο Κύριος υπόσχεται ρητά και προς τους μαθητές του αλλά και προς την εκκλησία της Φιλαδέλφειας (που θεωρείται από πολλούς σχολιαστές η ορθοτομημένη και ορθοποδούσα εκκλησία των εσχάτων ημερών) ότι θα μας φυλάξει από τη μεγάλη θλίψη που θα έρθει πάνω σε όλο τον κόσμο. Επίσης το ρήμα «εκφύγητε» που χρησιμοποιείται στο ευαγγέλιο του Λουκά μεταφράζεται στα αγγλικά ως escape και σημαίνει φυγή, βγάζω από τη μέση, δραπετεύω. Δεν έχει την έννοια ότι ο Κύριος θα μας φυλάξει μέσα στη μεγάλη θλίψη αλλά ότι θα μας βγάλει μέσα από τη θλίψη αυτή που ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν αντίκρισε. Στα παραπάνω εδάφια, η Γραφή μας τονίζει ότι ο Θεός δεν έχει προσδιορίσει την εκκλησία Του να γευτεί την οργή Του Θεού αλλά να απολαύσει την αιώνια σωτηρία Του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αν η Εκκλησία κατά την περίοδο του αντιχρίστου διώκεται και θανατώνονται μάρτυρες, τότε ο Κύριος αναιρεί την υπόσχεσή Του: Αποκ 3:10 Επειδή εφύλαξας τον λόγον της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης.

Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο;

Τέλος, όσοι έχουν αμφιβολία, πρέπει να ξεκαθαρίσουν στη καρδιά τους αυτή την ερώτηση: Ποιον περιμένουμε, τον Χριστό να μας παραλάβει, ή τον αντίχριστο να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του; Στη δεύτερη περίπτωση, ο Χριστός δεν μπορεί να έρθει σήμερα, η το βράδυ που θα κοιμόμαστε. Η νύμφη δεν μπορεί να λέει «ελθέ Κύριε», ούτε η αρπαγή θα μπορεί να γίνει ξαφνικά, αφού όταν δούμε τον αντίχριστο θα ξέρουμε ανάλογα με τη διδασκαλία μας ότι σε 3,5 ή σε 7 έτη θα έρθει ο Κύριος. Το πρόβλημα είναι ότι η Γραφή μας λέει ότι κανένας δεν ξέρει την ώρα εκείνη. 

Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια)

Από τα προηγούμενα κεφάλαια που μελετήσαμε, γνωρίζουμε ότι ο αντίχριστος θα μπορέσει να φανερωθεί, αφού πρώτα εκείνος που τον εμποδίζει, βγει από τη μέση. Ο Λαός του Θεού λοιπόν, θα απαλλαγεί από αυτή τη περίοδο της ταλαιπωριας και της μεγάλης θλίψης. Την εποχή εκείνη είδαμε ότι θα έχει ενισχυθεί το μυστήριο της ανομίας και θα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη αποστασία ενάντια στη πίστη. Τότε, θα εμφανιστεί ο άνομος και θα ξεκινήσει μια αρχική περίοδος, κατά την οποία ο αντίχριστος θα εγκαθιδρύσει τη κυριαρχία του. Τα χρόνια αυτά θα βρουν το κόσμο μεγάλα κακά, αλλά δεν θα συγκρίνονται με τη μεγάλη θλίψη των τελευταιων τρεισήμισι χρόνων. 

Οι παρακάτω ενότητες αφορούν τη πρώτη περίοδο της κυριαρχίας του αντιχρίστου, αλλά τα γεγονότα δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν σε ακριβή χρονολογική σειρά.

Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη

(796 Δαν 9:24)  Εβδομήκοντα εβδομάδες διωρίσθησαν επί τον λαόν σου και επί την πόλιν την αγίαν σου, διά να συντελεσθή η παράβασις και να τελειώσωσιν αι αμαρτίαι, και να γείνη εξιλέωσις περί της ανομίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος και να σφραγισθή όρασις και προφητεία και να χρισθή ο Άγιος των αγίων. 25  Γνώρισον λοιπόν και κατάλαβε ότι από της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του ηγουμένου θέλουσιν είσθαι εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύο· θέλει οικοδομηθή πάλιν η πλατεία και το τείχος, μάλιστα εν καιροίς στενοχωρίας. 26  Και μετά τας εξήκοντα δύο εβδομάδας θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι’ εαυτόν· και ο λαός του ηγουμένου, όστις θέλει ελθεί, θέλει αφανίσει την πόλιν και το αγιαστήριον· και το τέλος αυτής θέλει ελθεί μετά κατακλυσμού, και έως του τέλους του πολέμου είναι διωρισμένοι αφανισμοί.

Ο Θεός αποκάλυψε στον Δανιήλ ότι οι 69 εβδομάδες δηλαδή 483 χρόνια θα μεσολαβούσαν μεταξύ της περιόδου του διατάγματος για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ερχομού του Μεσσία, του Χριστού. Το 538 προ Χριστού ο κύρος εξέδωσε ένα διάταγμα για να ανοικοδομηθεί ο ναός όχι όλη η πόλη. Το πιθανότερο είναι ότι οι εβδομάδες ξεκίνησαν το 457 π.Χ. όταν με διαταγή του  βασιλιά Δαρείου επιτράπηκε η συνέχιση της οικοδομής του ναού και της πόλης. Τα 483 χρόνια λοιπόν ολοκληρώθηκαν το 27 μ.Χ. Γνωρίζουμε ότι η γέννηση του Χριστού δεν έγινε το 0, αλλά το 4 μ.Χ. πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η προφητεία του Ζαχαρία μας παραπέμπει ακριβώς στο έτος κατά το οποίο ο Ιησούς ξεκίνησε την επίγεια διακονία του.

στο 26 εδάφιο διαβάζουμε ότι μετά από αυτό το 62 εβδομάδες θα κοπεί ο Χριστός, Ο οποίος δεν θα πέθαινε για τον εαυτό του αλλά για τους υπόλοιπους ανθρώπους και μετά κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, θα εμφανιστεί ο ηγούμενος,  ο αντίχριστος δηλαδή ο οποίος θα αφανίσει την πόλη και το  αγιαστήριο. 

(797 Δαν 9:27) Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν. Η φράση “θα στερεώσει τη Διαθήκη σε πολλούς σε μία εβδομάδα”, μας παραπέμπει στη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, που θα είναι επτά έτη. Στην αρχή της επταετίας αυτής, στη σύναψη μιας  δεσμευτικής ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον “ηγούμενο” που είναι ο αντίχριστος, το λαό Ισραήλ και τους λαούς της περιοχής πού χρόνια τώρα μάχονται μεταξύ τους. Αυτό θα γίνει στη διάρκεια της επταετίας του αντιχρίστου. Όπως θα δούμε και παρακάτω, στα τρεισήμισι χρόνια, ο Αντίχριστος θα αθετήσει τη συμφωνία του με το Ισραήλ. Στη συνέχεια θα απαγορεύσει τη λατρεία του Αληθινού Θεού, θα αυτοανακηρυχθεί  ο ίδιος θεός, και θα απαιτήσει  όλοι να τον προσκυνήσουν. 

Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων

(Αποκ 6:1)  Και είδον, ότε ήνοιξε το Αρνίον μίαν εκ των σφραγίδων, και ήκουσα εν εκ των τεσσάρων ζώων λέγον ως φωνήν βροντής· Έρχου και βλέπε. 

Με την εμφάνιση του αντιχρίστου, θα αρχίσει να ξετυλίγεται σταδιακά το σατανικό σχέδιο για τον εκφοβισμό του ανθρώπου και για την ανάγκη ύπαρξης μιας παγκόσμιας κυριαρχίας η οποία  θα υποσχεθεί ότι θα διαφυλάξει τον κόσμο από όλα αυτά τα κακά. Αυτό το σφραγισμένο βιβλίο που βλέπει ο Ιωάννης, μόνο ο Χριστός, το Αρνίο έχει την ικανότητα να το ανοίξει. 

Με το άνοιγμα της 1ης σφραγίδας, φανερώνεται ένα λευκό άλογο πάνω στο οποίο κάθεται ο Χριστός και μας δίνεται η αιώνια υπόσχεση ότι ο Χριστός εξήλθε για να νικήσει και θα νικήσει. Ότι και να γίνει, στο τέλος θα νικήσει ο Χριστός.

Με το άνοιγμα των υπόλοιπων σφραγίδων ξεκινούν μεγάλα κακά στον κόσμο. Όλα αυτά εγκαινιάστηκαν στις αρχές του αιώνα, εξελίχθηκαν ως σημεία των καιρών και θα κορυφωθούν στις ημέρες του αντιχρίστου. Βλέπουμε λοιπόν εμφύλιους, επαναστάσεις, ταραχές, Παγκόσμιους πολέμους. Βλέπουμε έλλειψη τροφής σε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού της γης, εκμετάλλευση και μαύρη αγορά. Βλέπουμε  μαζικούς θανάτους από διάφορες αιτίες όπως η πείνα, οι λοιμοί, οι σεισμοί κλπ. 

Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος

(1049 Β’ Θεσ 2:3) Ας μη σας εξαπατήση τις κατ’ ουδένα τρόπον· διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, 4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. …….  8  και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·… Ο αντίχριστος αποκαλείται ώς ο άνθρωπος της αμαρτίας και υιός της απώλειας. Βλέπουμε ότι θα αντιστέκεται και θα αντιτίθεται  σε όλες τις υπάρχουσες θρησκείες και  όταν έρθει η ώρα, θα υψώσει τον εαυτό του και θα απαιτήσει από τον κόσμο να τον λατρέψει ως θεό. Μάλιστα θα επιχειρήσει να αποδείξει με διάφορα σημεία ότι είναι πράγματι Θεός. Πολλοί θα πλανηθούν και θα τον πιστέψουν. Το τέλος του όμως θα έρθει όταν ο Χριστός δεν θα χρειαστεί καν να πολεμήσει μαζί του. Με το λόγο του Χριστού και με την Παντοδύναμη του ενέργεια θα τον εξαφανίσει.

(Δαν 7:25) Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26  Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους. 

Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά

(1049 Β’ Θεσ 2:9)  όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους, 10  και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· Η δύναμη του αντίχριστου δεν θα είναι δική του αλλά θα προέλθει κατευθείαν από τον σατανά, ο οποίος θα του παραχωρήσει τη δύναμή του και θα τον εξουσιοδοτήσει να κυριαρχήσει στον κόσμο χρησιμοποιώντας πονηριές, απάτες και οι αδικίες μεταξύ των χαμένων που δεν δέχτηκαν την αγάπη του Θεού.

Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ

Ο Δανιήλ είδε τέσσερα ζώα, που έμοιαζαν το πρώτο σαν λεοντάρι, το δεύτερο σαν αρκούδα, το τρίτο σαν λεοπάρδαλη και το τέταρτο ήταν ένα παράξενο θηρίο με δέκα κέρατα και σιδερένια δόντια. 

(Δαν 7:1) Εν τω πρώτω έτει του Βαλτάσαρ βασιλέως της Βαβυλώνος ο Δανιήλ είδεν ενύπνιον και οράσεις της κεφαλής αυτού επί της κλίνης αυτού· τότε έγραψε το ενύπνιον και διηγήθη το κεφάλαιον των λόγων. 2  Ο Δανιήλ ελάλησε και είπεν, Εγώ εθεώρουν εν τω οράματί μου την νύκτα και ιδού οι τέσσαρες άνεμοι του ουρανού συνεφώρμησαν επί την θάλασσαν την μεγάλην. 3  Και τέσσαρα θηρία μεγάλα ανέβησαν εκ της θαλάσσης, διαφέροντα απ’ αλλήλων. 4  Το πρώτον ήτο ως λέων και είχε πτέρυγας αετού· εθεώρουν εωσού απεσπάσθησαν αι πτέρυγες αυτού, και εσηκώθη από της γης και εστάθη επί τους πόδας ως άνθρωπος, και καρδία ανθρώπου εδόθη εις αυτό. 5  Και ιδού, έπειτα θηρίον δεύτερον όμοιον με άρκτον, και εσηκώθη κατά το εν πλάγιον, και είχε τρεις πλευράς εν τω στόματι αυτού μεταξύ των οδόντων αυτού· και έλεγον ούτω προς αυτό· Σηκώθητι, κατάφαγε σάρκας πολλάς. 6  Μετά τούτο εθεώρουν και ιδού, έτερον ως λεοπάρδαλις, έχον επί τα νώτα αυτού τέσσαρας πτέρυγας πτηνού· το θηρίον είχεν έτι τέσσαρας κεφαλάς· και εδόθη εξουσία εις αυτό. 7  Μετά τούτο είδον εν τοις οράμασι της νυκτός και ιδού, θηρίον τέταρτον, τρομερόν και καταπληκτικόν και ισχυρόν σφόδρα· και είχε μεγάλους σιδηρούς οδόντας· κατέτρωγε και κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· και αυτό ήτο διάφορον πάντων των θηρίων των προ αυτού· και είχε δέκα κέρατα. 8  Παρετήρουν τα κέρατα και ιδού, έτερον μικρόν κέρας ανέβη μεταξύ αυτών, έμπροσθεν του οποίου τρία εκ των πρώτων κεράτων εξερριζώθησαν· και ιδού, εν τω κέρατι τούτω ήσαν οφθαλμοί ως οφθαλμοί ανθρώπου και στόμα λαλούν πράγματα μεγάλα. 

Η εξήγηση του ενυπνίου του Δανιήλ

Δαν 7:19 Τότε ήθελον να μάθω την αλήθειαν περί του τετάρτου θηρίου, το οποίον ήτο διάφορον από πάντων των άλλων, καθ’ υπερβολήν τρομερόν, του οποίου οι οδόντες ήσαν σιδηροί και οι όνυχες αυτού χάλκινοι· κατέτρωγε, κατεσύντριβε και κατεπάτει το υπόλοιπον με τους πόδας αυτού· 20 και περί των δέκα κεράτων, τα οποία ήσαν εν τη κεφαλή αυτού και περί του άλλου, το οποίον ανέβη και έμπροσθεν του οποίου έπεσον τρία· περί του κέρατος λέγω εκείνου, το οποίον είχεν οφθαλμούς και στόμα λαλούν μεγάλα πράγματα, του οποίου η όψις ήτο ρωμαλεωτέρα παρά των συντρόφων αυτού. 21 Εθεώρουν, και το κέρας εκείνο έκαμνε πόλεμον μετά των αγίων και υπερίσχυε κατ’ αυτών· 22 εωσού ήλθεν ο Παλαιός των ημερών και εδόθη η κρίσις εις τους αγίους του Υψίστου· και ο καιρός έφθασε και οι άγιοι έλαβον την βασιλείαν. 23 Και εκείνος είπε, το θηρίον το τέταρτον θέλει είσθαι η τετάρτη βασιλεία επί της γης, ήτις θέλει διαφέρει από πασών των βασιλειών, και θέλει καταφάγει πάσαν την γην και θέλει καταπατήσει αυτήν και κατασυντρίψει αυτήν. 24 Και τα δέκα κέρατα είναι δέκα βασιλείς, οίτινες θέλουσιν εγερθή εκ της βασιλείας ταύτης· και κατόπιν αυτών άλλος θέλει εγερθή· και αυτός θέλει διαφέρει των πρώτων και θέλει υποτάξει τρεις βασιλείς. 25 Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 26 Κριτήριον όμως θέλει καθήσει, και θέλει αφαιρεθή η εξουσία αυτού, διά να φθαρή και να αφανισθή έως τέλους.

Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ

(Δαν 2:31)  Συ, βασιλεύ, εθεώρεις και ιδού, εικών μεγάλη· εξαίσιος ήτο εκείνη η εικών και υπέροχος η λάμψις αυτής, ισταμένης ενώπιόν σου, και η μορφή αυτής φοβερά. 32  Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυτής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και οι μηροί αυτής εκ χαλκού, 33  αι κνήμαι αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πηλού. 34  Εθεώρεις εωσού απεκόπη λίθος άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πηλού και κατεσύντριψεν αυτούς. 35  Τότε ο σίδηρος, ο πηλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κατεσυντρίφθησαν ομού και έγειναν ως λεπτόν άχυρον αλωνίου θερινού· και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά και ουδείς τόπος ευρέθη αυτών· ο δε λίθος ο κτυπήσας την εικόνα έγεινεν όρος μέγα και εγέμισεν όλην την γην. 36  Τούτο είναι το ενύπνιον· και την ερμηνείαν αυτού θέλομεν ειπεί ενώπιον του βασιλέως. 37  Συ, βασιλεύ, είσαι βασιλεύς βασιλέων· διότι ο Θεός του ουρανού έδωκεν εις σε βασιλείαν, δύναμιν και ισχύν και δόξαν. 38  Και πάντα τόπον, όπου κατοικούσιν οι υιοί των ανθρώπων, τα θηρία του αγρού και τα πετεινά του ουρανού, έδωκεν εις την χείρα σου και σε κατέστησε κύριον επί πάντων τούτων· συ είσαι η κεφαλή εκείνη η χρυσή. 39  Και μετά σε θέλει αναστηθή άλλη βασιλεία κατωτέρα σου και τρίτη άλλη βασιλεία εκ χαλκού, ήτις θέλει κυριεύσει επί πάσης της γης. 40  Και τετάρτη βασιλεία θέλει σταθή ισχυρά ως ο σίδηρος· καθώς ο σίδηρος κατακόπτει και καταλεπτύνει τα πάντα· μάλιστα καθώς ο σίδηρος ο συντρίβων τα πάντα, ούτω θέλει κατακόπτει και κατασυντρίβει. 41  Περί δε του ότι είδες τους πόδας και τους δακτύλους, μέρος μεν εκ πηλού κεραμέως, μέρος δε εκ σιδήρου, θέλει είσθαι βασιλεία διηρημένη· πλην θέλει μένει τι εν αυτή εκ της δυνάμεως του σιδήρου, καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά αργιλλώδους πηλού. 42  Και καθώς οι δάκτυλοι των ποδών ήσαν μέρος εκ σιδήρου και μέρος εκ πηλού, ούτως η βασιλεία θέλει είσθαι κατά μέρος ισχυρά και κατά μέρος εύθραυστος. 43  Και καθώς είδες τον σίδηρον αναμεμιγμένον μετά του αργιλλώδους πηλού, ούτω θέλουσιν αναμιχθή διά σπέρματος ανθρώπων· πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο εις μετά του άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού. 44  Και εν ταις ημέραις των βασιλέων εκείνων, θέλει αναστήσει ο Θεός του ουρανού βασιλείαν, ήτις εις τον αιώνα δεν θέλει φθαρή· και η βασιλεία αύτη δεν θέλει περάσει εις άλλον λαόν· θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας τας βασιλείας, αυτή δε θέλει διαμένει εις τους αιώνας, 45  καθώς είδες ότι απεκόπη λίθος εκ του όρους άνευ χειρών και κατεσύντριψε τον σίδηρον, τον χαλκόν, τον πηλόν, τον άργυρον και τον χρυσόν· ο Θεός ο μέγας έκαμε γνωστόν εις τον βασιλέα ό,τι θέλει γείνει μετά ταύτα· και αληθινόν είναι το ενύπνιον και πιστή η ερμηνεία αυτού. 

Ο Θεός έδωσε στον Δανιήλ και το ενύπνιο και την εξήγηση του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, πράγμα το οποίο κανένας από τους δικούς του μάγους και επαοιδούς δεν κατάφερε να κάνει.

Η χρυσή κεφαλή και το λεοντάρι, συμβόλιζαν την Βαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Το στήθος και οι βραχίονες που ήταν από ασήμι και η αρκούδα, συμβόλιζαν την Μηδοπερσική αυτοκρατορία που διαδέχθηκε τη Βαβυλωνιακή. Η κοιλιά και οι μηροί που ήταν από χαλκό και η λεοπάρδαλη, συμβόλιζαν την Ελληνική αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου. Οι κνήμες που ήταν από σίδερο και το θηρίο με τα δέκα κέρατα συμβόλιζαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

Το σώμα του θηρίου θα έχει την εμφάνιση της Ελληνικής αυτοκρατορίας. Τα πόδια του θα μοιάζουν με εκείνα της Βαβυλωνικής αυτοκρατορίας, το στόμα του θα είναι σαν της Μηδοπερσικής αυτοκρατορίας και η όλη εμφάνιση θα είναι όπως ήταν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Το θηρίο της Αποκάλυψης είναι ένα κράτος, που θα δημιουργηθεί στις έσχατες ημέρες και θα είναι η αναβίωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Οι περισσότεροι αναλυτές, συγκλίνουν ότι το κράτος αυτό είναι η Ευρωπαϊκή ένωση. Το κράτος αυτό, θα είναι πανίσχυρο και τα κέρατα, που είναι δέκα ηγέτες, θα φορέσουν διαδήματα και θα πάρουν εξουσία για να κυβερνήσουν τη μεγάλη αυτή αυτοκρατορία. Το κράτος αυτό θα σκέπτεται και θα βγάζει συνέχεια διατάγματα και κανόνες, εναντίον της αληθείας του Ευαγγελίου.

Αυτό το κράτος το οποίο θα αποτελείται μέρος από σίδερο και μέρος από πηλό, θα αποπειραθεί να ενωθεί με γάμους που θα γίνονται από διαφορετικά έθνη, αλλά και γενικά με την προσπάθεια ένωσης διαφορετικών κρατών, λαών, πεποιθήσεων,  θρησκευτικών δογμάτων και διαφορετικών κουλτουρών. Η απόπειρα αυτή, δεν πρόκειται να πετύχει καθώς το σίδερο με τον πηλό δεν μπορούν να ενωθούν. 

Τα κράτη μπορεί να γίνουν δεκαεπτά (επτά κεφαλές και δέκα κέρατα) και ακόμη περισσότερα, αλλά οι ηγέτες που θα ασκούν ουσιαστική εξουσία, θα είναι δέκα. (Αποκ 17:12) Και τα δέκα κέρατα, τα οποία είδες, είναι δέκα βασιλείς, οίτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτι, αλλά μίαν ώραν λαμβάνουσιν εξουσίαν ως βασιλείς μετά του θηρίου. 13  Ούτοι έχουσι μίαν γνώμην και θέλουσι παραδώσει εις το θηρίον την δύναμιν και την εξουσίαν εαυτών. Την δύναμη και την εξουσία ο Αντίχριστος θα την πάρει από τον δράκοντα, που είναι ο Σατανάς. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει το γεγονός αυτό: (Β’ Θεσ 2:9-11)

Στο τέλος όμως, ο Θεός να υπερισχύσει και θα  συντριφτεί ο αντίχριστος. Η βασιλεία του κόσμου θα περάσει στα χέρια του Αγίου λαού του Θεού κατά την εποχή της  χιλιετούς Βασιλείας.

Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου

(794 Δαν 8:1) 1  Εν τω τρίτω έτει της βασιλείας του βασιλέως Βαλτάσαρ όρασις εφάνη εις εμέ, εις εμέ τον Δανιήλ, μετά την εις εμέ φανείσαν πρότερον. 2  Και είδον εν τη οράσει· και ότε είδον, ήμην εν Σούσοις τη βασιλευούση τη εν τη επαρχία Ελάμ· και είδον εν τη οράσει και εγώ ήμην πλησίον του ποταμού Ουλαΐ. 3  Και εσήκωσα τους οφθαλμούς μου και είδον και ιδού, ίστατο έμπροσθεν του ποταμού κριός εις έχων κέρατα· και τα κέρατα ήσαν υψηλά, το εν όμως υψηλότερον του άλλου· και το υψηλότερον εξεφύτρωσεν ύστερον. 4  Είδον τον κριόν κερατίζοντα προς δύσιν και προς βορράν και προς νότον· και ουδέν θηρίον ηδύνατο να σταθή έμπροσθεν αυτού και δεν υπήρχεν ο ελευθερών εκ της χειρός αυτού· αλλ’ έκαμνε κατά την θέλησιν αυτού και εμεγαλύνθη. 5  Ενώ δε εγώ εσκεπτόμην, ιδού, τράγος ήρχετο από της δύσεως επί πρόσωπον πάσης της γης και δεν ήγγιζε το έδαφος· και ο τράγος είχε κέρας περίβλεπτον μεταξύ των οφθαλμών αυτού. 6  Και ήλθεν έως του κριού του έχοντος τα δύο κέρατα, τον οποίον είδον ιστάμενον έμπροσθεν του ποταμού, και έδραμε προς αυτόν εν τη ορμή της δυνάμεως αυτού. 7  Και είδον αυτόν ότι επλησίασεν εις τον κριόν και εξηγριώθη κατ’ αυτού και εκτύπησε τον κριόν και συνέτριψε τα δύο κέρατα αυτού· και δεν ήτο δύναμις εν τω κριώ να σταθή έμπροσθεν αυτού, αλλ’ έρριψεν αυτόν κατά γης και κατεπάτησεν αυτόν· και δεν υπήρχεν ο ελευθερών τον κριόν εκ της χειρός αυτού. 8 Διά τούτο ο τράγος εμεγαλύνθη σφόδρα· και ότε ενεδυναμώθη, συνετρίβη το κέρας το μέγα· και αντ’ αυτού ανέβησαν τέσσαρα άλλα περίβλεπτα προς τους τέσσαρας ανέμους του ουρανού. 9  Και εκ του ενός εξ αυτών εξήλθεν εν κέρας μικρόν, το οποίον εμεγαλύνθη καθ’ υπερβολήν προς τον νότον και προς την ανατολήν και προς την γην της δόξης· 10  και εμεγαλύνθη έως του στρατεύματος του ουρανού· και έρριψεν εις την γην μέρος εκ της στρατιάς και εκ των αστέρων και κατεπάτησεν αυτά· 11  μάλιστα εμεγαλύνθη έως κατά του άρχοντος του στρατεύματος· και αφήρεσεν απ’ αυτού την παντοτεινήν θυσίαν, και το άγιον κατοικητήριον αυτού κατεβλήθη· 

(795 Δαν 8:20)  Ο κριός, τον οποίον είδες, ο έχων τα δύο κέρατα, είναι οι βασιλείς της Μηδίας και της Περσίας. 21  Και ο τριχωτός τράγος είναι ο βασιλεύς της Ελλάδος· και το κέρας το μέγα, το μεταξύ των οφθαλμών αυτού, αυτός είναι ο πρώτος βασιλεύς. 22  Το δε ότι συνετρίβη και ανέβησαν τέσσαρα αντ’ αυτού, δηλοί ότι τέσσαρα βασίλεια θέλουσιν εγερθή εκ του έθνους τούτου· πλην ουχί κατά την δύναμιν αυτού. 23  Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. 

Η Αγία Γραφή μας δίνει την αδιαμφισβήτητη ερμηνεία της οράσεως του Δανιήλ. O Ο Κριός με τα δύο κέρατα είναι η Μηδο Περσική αυτοκρατορία. Ο τράγος, είναι  το βασίλειο της Ελλάδας, που θα την συντρίψει. Το μεγάλο κέρατο που είχε ανάμεσα στα μάτια του ο τράγος αυτός, είναι ο πρώτος βασιλιάς που κατάφερε για πρώτη φορά να ενώσει όλη την Ελλάδα και να κατακτήσει τον κόσμο στην εποχή του. Είναι ο  Μέγας Αλέξανδρος. 

Η Αγία Γραφή προβλέπει αυτό που θα γινόταν αρκετούς αιώνες αργότερα, οτι δηλαδή  το βασίλειο του Μέγα Αλέξανδρου θα χωριζόταν σε τέσσερα άλλα βασίλεια και ότι κανένα από αυτά δεν θα είχαν τη δική του δύναμη. 

Το μοναδικό “κέρας” που πληροί τις προϋποθέσεις (α) να ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη και (β) να έχει ”μικράν δύναμιν”, είναι η Ελλάδα. Όπως σε όλα τα εσχατολογικά θέματα, είναι λίγο παρακινδυνευμένο να ισχυριστούμε ότι ο αντίχριστος θα είναι κάποιος Έλληνας ηγέτης, αλλά το όραμα του Δανιήλ, συνηγορεί προς αυτή τη θέση. 

Επειδή όμως ο αντίχριστος θα γίνει δεκτός από τον λαό Ισραήλ ως ο Μεσσίας τους, προφανώς θα έχει και Εβραϊκές ρίζες.

Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο

ΑΠΟΚ 13:1 Και εστάθην επί την άμμον της θαλάσσης· και είδον θηρίον αναβαίνον εκ της θαλάσσης, το οποίον είχε κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί των κεράτων αυτού δέκα διαδήματα και επί τας κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας. 2  Και το θηρίον, το οποίον είδον, ήτο όμοιον με πάρδαλιν, και οι πόδες αυτού ως άρκτου, και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος· και έδωκεν εις αυτό ο δράκων την δύναμιν αυτού και τον θρόνον αυτού και εξουσίαν μεγάλην. 

Ο Ιωάννης είδε το κόκκινο θηρίο που θα κυριαρχήσει στις έσχατες ημέρες και θα αναδείξει τον παγκόσμιο ηγέτη, που θα κυβερνήσει όλα τα έθνη. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Το θηρίο αυτό είναι ένα κράτος που θα ανεβεί από τη θάλασσα. Ενα νέο κράτος που θα εμφανισθεί μέσα από τη θάλασσα του κόσμου των εθνών και θα είναι πανίσχυρο και πολύ εντυπωσιακό στην εμφάνιση. Θα έχει επτά κεφαλές και δέκα κέρατα και θα μοιάζει με λεοπάρδαλη όλο το σώμα του, ενώ τα πόδια του θα είναι σαν της αρκούδας και το στόμα του, σαν του λεονταριού. Η λεοπάρδαλις δεν αναφέρεται πρώτη φορά στην Αποκάλυψη, ούτε η αρκούδα, ούτε το λεοντάρι σαν συμβολικά ζώα.

Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές

(Αποκ 13:3) Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένην θανατηφόρως· και η θαναφόρος πληγή αυτού εθεραπεύθη, και εθαύμασεν όλη η γη οπίσω του θηρίου, 4  και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή.

Κάποιοι αναλυτές λένε ότι η Γερμανία, που μετά την ήττα της στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε χωρισθεί σε δύο κράτη, τη Δυτική και την Ανατολική Γερμανία, είναι η κεφαλή που ήταν “πεπληγωμένη θανατηφόρος”, και στις ημέρες μας θεραπεύτηκε. Θεωρούμε αυτή τη γνώμη ως την επικρατέστερη, αλλά επειδή αυτά ανήκουν στο μέλλον και δεν είναι δυνατόν να προειπωθούν με πλήρη ακρίβεια, αυτό στο οποίο μπορούμε να μείνουμε είναι ότι ο αντίχριστος θα κάνει ψευτο-θαύματα και όπως βλέπουμε στο εδάφιο 12, με αυτά τα θαύματα θα πείσει τους ανθρώπους να του προσφέρουν προσκύνηση και θα τα καταφέρει.

Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους

ΔΑΝ 8:23 Και εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών, όταν αι ανομίαι φθάσωσιν εις το πλήρες, θέλει εγερθή βασιλεύς σκληροπρόσωπος και συνετός εις πανουργίας. 24 Και η δύναμις αυτού θέλει είσθαι ισχυρά, ουχί όμως εξ ιδίας αυτού δυνάμεως· και θέλει αφανίζει εξαισίως και θέλει ευοδούσθαι και κατορθόνει και θέλει αφανίζει τους ισχυρούς και τον λαόν τον άγιον. 25 Και διά της πανουργίας αυτού θέλει κάμει να ευοδούται η απάτη εν τη χειρί αυτού· και θέλει μεγαλυνθή εν τη καρδία αυτού και εν ειρήνη θέλει αφανίσει πολλούς· και θέλει σηκωθή κατά του Άρχοντος των αρχόντων· πλην θέλει συντριφθή άνευ χειρός. 

ΔΑΝ 11:21 Και αντ’ αυτού θέλει σηκωθή εξουθενημένος τις, εις τον οποίον δεν θέλουσι δώσει τιμήν βασιλικήν· αλλά θέλει ελθεί ειρηνικώς και κυριεύσει το βασίλειον εν κολακείαις. 22 Και οι βραχίονες του κατακλύζοντος θέλουσι κατακλυσθή έμπροσθεν αυτού και θέλουσι συντριφθή, και αυτός έτι ο άρχων της διαθήκης. 23 Και μετά την συμμαχίαν την μετ’ αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· …

Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους

(Δαν 11:23)  Και μετά την συμμαχίαν την μετ’ αυτού θέλει φέρεσθαι δολίως· διότι θέλει αναβή και υπερισχύσει μετά ολίγον λαού. 24 Θέλει ελθεί μάλιστα ειρηνικώς επί τους παχυτέρους τόπους της επαρχίας, και θέλει κάμει ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού· θέλει διαμοιράσει μεταξύ αυτών διάρπαγμα και λάφυρα και πλούτη, και θέλει μηχανευθή τας μηχανάς αυτού κατά των οχυρωμάτων και τούτο μέχρι καιρού. 

Θα υπάρξει μία μεγάλη χρονική περίοδος, πριν την φανέρωση του αντιχρίστου, που ο σατανάς θα αρπάζει  τον πλούτο από όλο τον κόσμο και θα τον συσσωρεύει, ώστε να τον δώσει ως εργαλείο στα χέρια του αντιχρίστου όταν φανερωθεί. Αυτό που η Γερμανία δεν κατάφερε να κάνει με δύο παγκόσμιους πολέμους (ό,τι δεν έκαμον οι πατέρες αυτού ουδέ οι πατέρες των πατέρων αυτού), δηλαδή την ένωση της Ευρώπης κάτω από έναν ηγέτη, θα το καταφέρει χωρίς πόλεμο ο αντίχριστος, που σε στιγμές οικονομικής κρίσης θα προσφέρει διέξοδο μοιράζοντας τα λάφυρα που θα του έχει δώσει ο σατανάς.

(Δαν 11:39) Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν. Εδώ βλέπουμε ότι ο αντίχριστος θα διαμοιράζει τη γη, δηλαδή τον πλούτο σε όσους τον δεχτούν και τον αναγνωρίζουν.

Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους

(Αποκ 13:5)  και εδόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλαφημίας· και εδόθη εις αυτό εξουσία να κάμη πόλεμον τεσσαράκοντα δύο μήνας. 6  Και ήνοιξε το στόμα αυτού εις βλαφημίαν εναντίον του Θεού, να βλαφημήση το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν τω ουρανώ. 7  Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. 

Το στόμα του θηρίου θα αναγγείλει μεγαλεπίβολα σχέδια και θα είναι γεμάτο βλάσφημες δηλώσεις εναντίον του Θεού, εναντίον της εκκλησίας που θα είναι ήδη στον ουρανό, των αρχαγγέλων, των αγγέλων, των Χερουβείμ, των Σεραφείμ και όλων των αγίων. Οι προφήτες και οι απόστολοι προφητεύουν ότι ο αντίχριστος θα είναι ασεβής και μεγαλορρήμων απέναντι στο Θεό.

(Δαν 11:36) Και θέλει υψωθή και μεγαλυνθή υπεράνω παντός θεού και θέλει μεγαλορρημονήσει κατά του Θεού των θεών.

Ο τελικός σκοπός του αντιχρίστου θα είναι να καταργήσει τον αληθινό Θεό και να συστήσει τον εαυτό του για Θεό και το σύστημά του για θρησκεία. Θα απαιτήσει μάλιστα να προσκυνούν και την εικόνα του, στην οποία ο Σατανάς θα δώσει ιδιαίτερες “θαυματουργικές ικανότητες”. Τότε θα στραφεί εναντίον των πιστών ανθρώπων, οι οποίοι θα εκδηλώνουν την αντίρρησή τους για τις διαβολικές του μεθόδους, τους οποίους ο Κύριος ονομάζει αγίους. Ο Αντίχριστος θα κάνει πόλεμο εναντίον των αγίων, θα τους νικήσει και θα κυριαρχήσει.

(Δαν 7:25) Και θέλει λαλήσει λόγους εναντίον του Υψίστου, και θέλει κατατρέχει τους αγίους του Υψίστου, και θέλει διανοηθή να μεταβάλλη καιρούς και νόμους· και θέλουσι δοθή εις την χείρα αυτού μέχρι καιρού και καιρών και ημίσεος καιρού. 

Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν

(Αποκ 13:4) και προσεκύνησαν τον δράκοντα, όστις έδωκεν εξουσίαν εις το θηρίον, και προσεκύνησαν το θηρίον, λέγοντες· Τις όμοιος με το θηρίον; τις δύναται να πολεμήση με αυτό; … … 8 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. 9  Όστις έχει ωτίον, ας ακούση. 10  Όστις φέρει εις αιχμαλωσίαν, εις αιχμαλωσίαν υπάγει. Όστις φονεύση με μάχαιραν, πρέπει αυτός να φονευθή με μάχαιραν. Εδώ είναι η υπομονή και η πίστις των αγίων. … … 12  Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. 

Οι άνθρωποι που δεν δέχονται τον Ιησού Χριστό και την αλήθεια του Ευαγγελίου, θα δεχθούν τον Αντίχριστο και όλες τις θεωρίες του, με τα σημεία και τα τέρατα ψεύδους που θα τους κάνει. Αυτοί είναι που θα προσκυνήσουν τον δράκοντα και το θηρίο, θα θαυμάζουν τον Αντίχριστο και θα δεχτούν να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό 666 στο δεξί τους χέρι, ή στο μέτωπο. 

Οι άγιοι άνθρωποι που θα αντιστέκονται στον αντίχριστο, θα χρειαστούν εκείνη την εποχή ιδιαίτερη υπομονή και πίστη, ώστε να μην συμβιβαστούν και να μη λάβουν το χάραγμα.

Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης)

(Αποκ 13:11) Και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης, και είχε κέρατα δύο όμοια με αρνίου, και ελάλει ως δράκων. 12 Και ενήργει όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου ενώπιον αυτού. Και έκαμε την γην και τους κατοικούντας εν αυτή να προσκυνήσωσι το θηρίον το πρώτον, του οποίου εθεραπεύθη η θανατηφόρος πληγή. 13 Και έκαμνε σημεία μεγάλα, ώστε και πυρ έκαμνε να καταβαίνη εκ του ουρανού εις την γην ενώπιον των ανθρώπων. 14 Και επλάνα τους κατοικούντας επί της γης διά τα σημεία, τα οποία εδόθησαν εις αυτό να κάμη ενώπιον του θηρίου, λέγον προς τους κατοικούντας επί της γης να κάμωσιν εικόνα εις το θηρίον, το οποίον έχει την πληγήν της μαχαίρας και έζησε. 

Το δεύτερο θηρίο που θα εμφανισθεί, είναι ένα άλλο κράτος που θα υποκρίνεται ότι είναι χριστιανικό, διότι όπως διαβάζουμε είχε δύο κέρατα όμοια με αρνίου, αλλά θα διακηρύττει τις θεωρίες του Δράκοντα, δηλαδή του Σατανά και θα υποστηρίζει αμέριστα το θηρίο με τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό κράτος και τον Αντίχριστο. Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ποιό θα είναι αυτό το κράτος, το οποίο όμως δεν θα ανήκει στην Ευρωπαϊκη Ένωση, θα είναι χριστιανικό και θα αποτελείται από δύο ομοσπονδίες ή δ΄θοπ ισχυρές συμμαχίες. Το κράτος αυτό θα ωθήσει όλους τους ανθρώπους να δεχτούν και να προσκυνήσουν τον αντίχριστο που θα διευθύνει την Ευρώπη και μάλιστα, θα έχει σαν επιχείρημα ότι θεραπεύτηκε η θανατηφόρος πληγή του. 

Το κράτος αυτό θα το διευθύνει ένας πλάνος, που η αποκάλυψη τον σημειώνει ως ψευδοπροφήτη. Και θα είναι ψευδοπροφήτης, αφού η αποστολή του θα είναι να πλανήσει όλους τους ανθρώπους και να τους πείσει να γίνουν οπαδοί του αντιχρίστου, εκτελώντας διάφορα “θαυματουργικά σημεία”. Θα κάνει και φωτιά να κατεβαίνει από τον ουρανό, μπροστά στα μάτια των έκπληκτων ανθρώπων, για να μπορέσει να τους πλανήσει και να τους πείσει να δώσουν την ψυχή τους στον Αντίχριστο.

Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους

(Β’ Θεσ 2:9)  όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 10  και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· 11  και διά τούτο θέλει πέμψει επ’ αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος, 12  διά να κατακριθώσι πάντες οι μη πιστεύσαντες εις την αλήθειαν, αλλ’ ευαρεστηθέντες εις την αδικίαν. Μερικοί πιστοί που είχαν την ευκαιρία να πιστέψουν στον Ιησού πριν από την αρπαγή, πιστεύουν ότι θα έχουν και άλλη ευκαιρία να μετανοήσουν, την εποχή του αντιχρίστου. Είναι αλήθεια ότι πολύς λαός θα σωθεί εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν είναι εξασφαλισμένο. Αν σήμερα, που έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να ζήσουμε κοντά στο Χριστό σε μία αγία ζωή, προτιμήσουμε να ζήσουμε στην αμαρτία, τότε την εποχή εκείνη, που θα ενεργεί ένα πνεύμα πλάνης ώστε οι άνθρωποι να πιστεύουν στα ψέματα,  πως έχουμε την απαίτηση να σωθούμε; 

Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι

(Αποκ 7:1)  Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2  Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, 3  λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. 4  Και ήκουσα τον αριθμόν των εσφραγισμένων· εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες ήσαν εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής των υιών Ισραήλ· 5  εκ φυλής Ιούδα δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ρουβήν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Γαδ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 6  εκ φυλής Ασήρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι·εκ φυλής Νεφθαλείμ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Μανασσή δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι. 7  εκ φυλής Συμεών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Λευΐ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ισσάχαρ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 8  εκ φυλής Ζαβουλών δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Ιωσήφ δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· εκ φυλής Βενιαμίν δώδεκα χιλιάδες εσφραγισμένοι· 

Πριν γίνει κάποια μεγάλη καταστροφή, πάντα ο Θεός σφράγιζε τους δικούς του. Έτσι έκανε τη νύχτα στην Αίγυπτο που ο Άγγελος εξολοθρευτής θα θανάτωνε όλα τα πρωτότοκα της γης. Τους διέταξε να “σφραγίσουν” τα σπίτια τους με το αίμα του αρνιού.  Έτσι έγινε και κατά την περίοδο των μεγάλων βδελυγμάτων που ο λαός είχε πέσει στην ειδωλολατρεία (Ιεζ 9:1-4).  Έτσι και σήμερα, ο Θεός σφραγίζει τους δικούς του με το Άγιο Πνεύμα για την ημέρα της απολυτρώσεως (Εφεσ 4:30).

Πριν το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας, άγγελοι του Θεού σφραγίζουν στο μέτωπο τους,  144.000 Ιουδαίους, 12.000 από κάθε μια από τις 12 φυλές του Ισραήλ.

(Αποκ 14:1)  Και είδον, και ιδού Αρνίον ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ’ αυτού εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών. 2  Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης· και ήκουσα φωνήν κιθαρωδών οίτινες εκιθάριζον με τας κιθάρας αυτών. 3  Και έψαλλον ως ωδήν νέαν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων· και ουδείς ηδύνατο να μάθη την ωδήν, ειμή αι εκατόν τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, οι ηγορασμένοι από της γης. 4  Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον· 5  και εν τω στόματι αυτών δεν ευρέθη δόλος, διότι είναι άμωμοι ενώπιον του θρόνου Θεού, 

Εδώ βλέπουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων εαυτών, οι οποίοι οι οποίοι, είναι παρθένοι,  δεν έχουν αγγίξει γυναίκα,  ακολουθούν οι εντελώς τον Χριστό, στο στόμα τους δεν έχει βρεθεί δόλος και είναι άμωμοι μπροστά στον Θεό. Αυτοί είναι οι πρώτοι Ιουδαίοι που θα δεχτούν τον Χριστό σαν μεσσία. Αργότερα οι Ιουδαίοι θα δεχτούν τον Χριστό μαζικά και θα αποκατασταθούν ως έθνος. (βλ. Δ.2.8.)

Δ.3.  Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης)

Στη μέση της βασιλείας του, ο αντίχριστος θα φανερώσει το πραγματικό του πρόσωπο. Ο Σατανάς θα κάνει τεράστια σημεία για να πλανά τους ανθρώπους ώστε να πιστέψουν τον αντιχριστο και να λαμβάνουν το χάραγμα. Τότε θα κορυφωθεί η δαιμονικη δραστηριότητα και η Σατανολατρεία. Η ένταση και το μέγεθος της θλίψης εκείνων των ημερών δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν, ούτε θα υπάρξει στο μέλλον. Είναι ο ίδιος ο Χριστός που αποκαλεί την περίοδο που θα ακολουθήσει την εμφάνιση του βδελύγματος της ερήμωσης, “Μεγάλη Θλίψη”.

(Ματθ 24:21) Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ’ αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. 

(Δαν 12:1) … και θέλει είσθαι καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έθνος, μέχρις εκείνου του καιρού· …

Οι πληροφορίες που έχουμε για το β’ μισό της περιόδου το αντιχρίστου, είναι κυρίως από τον προφήτη Δανιήλ και την Αποκάλυψη. 

Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες

(799 Δαν 11:37) Και δεν θέλει φροντίζει περί των θεών των πατέρων αυτού ουδέ περί επιθυμίας γυναικών ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός θεού, διότι θέλει μεγαλυνθή υπεράνω πάντων. 38  Τον δε θεόν Μαουζείμ θέλει δοξάσει επί του τόπου αυτού· και θεόν, τον οποίον οι πατέρες αυτού δεν εγνώρισαν, θέλει τιμήσει με χρυσόν και άργυρον και με πολυτίμους λίθους και με πράγματα επιθυμητά. 39  Ούτω θέλει κάμει εις τα οχυρώματα Μαουζείμ μετά θεού αλλοτρίου· όσοι γνωρίσωσιν αυτόν, εις αυτούς θέλει πληθύνει δόξαν και θέλει κάμει αυτούς να εξουσιάσωσιν επί πολλών, και την γην θέλει διαμοιράσει με τιμήν. 

Ο αντίχριστος θα προέρχεται από ένα χριστιανικό έθνος. Θα εγκαταλείψει όμως τη θρησκεία του και θα λατρεύει τον Θεό Μαουζείμ ο οποίος ταυτίζεται με τον σατανά. Ο στίχος 37, αφήνει να εννοηθεί ότι ο αντίχριστος ίσως να είναι ομοφυλόφιλος, μια μόδα που έχει κυριαρχήσει  τις τελευταίες δεκαετίες.

Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως

Μόλις εμφανιστεί ο αντίχριστος θα ξαναχτιστεί ο Ναός του Σολομώντος και θα καθιερωθούν εκ νέου οι ιερείς. Αμέσως θα αρχίσει ξανά να προσφέρεται η θυσία των δύο αρνιών, το ένα το πρωί και το άλλο το βράδυ που διέταξε ο Θεός (Εξοδ 29:38-46) ως παντοτεινή θυσία. Κατόπιν. Στα τρεισήμισι χρόνια (εν τω ημίσει της εβδομάδος), αυτή η θυσία θα παύσει με τη βία και θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως.

(1049 Β’ Θεσ 2:4) ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.

(1095 Αποκ 13:15)  Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. 

(797 Δαν 9:27) Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν. 

(Δαν 12:11)  Και από του καιρού, καθ’ ον η παντοτεινή θυσία αφαιρεθή και το βδέλυγμα της ερημώσεως στηθή, θέλουσιν είσθαι ημέραι χίλιαι διακόσιαι και ενενήκοντα. 12  Μακάριος όστις υπομείνη και φθάση εις ημέρας χιλίας τριακοσίας και τριάκοντα πέντε. 

(Ματθ 24:15)  Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- 16  τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· 

(1093 Αποκ 11:1) Και μοι εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον, και ο άγγελος ίστατο λέγων· Σηκώθητι και μέτρησον τον ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτώ. 2 Την αυλήν όμως την έξωθεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσης αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη, και την πόλιν την αγίαν θέλουσι πατήσει τεσσαράκοντα δύο μήνας. 3  Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους. 

Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα

(Ματθ 24:23)  Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· 24  διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς. 25  Ιδού, προείπα προς υμάς. 26  Εάν λοιπόν είπωσι προς υμάς, Ιδού, εν τη ερήμω είναι, μη εξέλθητε, Ιδού, εν τοις ταμείοις, μη πιστεύσητε· 

(Β’ Θεσ 2:9)  όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους 

(Αποκ 16:13)  Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· 14  διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. 

(Αποκ 19:20)  Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού· ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον. 

Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών

Ο αντίχριστος θα υποχρεώσει τους ανθρώπους να βάλουν το χάραγμα με τον αριθμό του (666), στο δεξί τους χέρι ή στο μέτωπο. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του. 

Αποκ 13:15  Και εδόθη εις αυτό να δώση πνεύμα εις την εικόνα του θηρίου, ώστε και να λαλήση η εικών του θηρίου και να κάμη, όσοι δεν προσκυνήσωσι την εικόνα του θηρίου, να θανατωθώσι. 16 Και έκαμνε πάντας, τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους πτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους, να λάβωσι χάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετώπων αυτών, 17  και να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πωλήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου ή τον αριθμόν του ονόματος αυτού. 

Κατά καιρούς οι κυβερνήσεις  με διάφορες δικαιολογίες και για διάφορες αιτίες, έχουν καταφέρει να χειραγωγήσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό ώστε να τον υποτάξουν και να έχουν πάνω του πλήρη έλεγχο.  Τις περισσότερες φορές δεν τα κατάφεραν, αλλά  υπήρξαν κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα που έφτασαν κοντά. Στις μέρες μας όμως, το 2020, για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας, βλέπουμε να επιτυγχάνεται έλεγχος του παγκόσμιου πληθυσμού με αιτία την Πανδημία του Κοροναϊού.  αυτή η μέθοδος θα βρει κορύφωση στα χρόνια του αντιχρίστου. Οι άνθρωποι μαζικά και συνολικά θα απειληθούν ότι δεν θα μπορούν να  επιβιώσουν εάν δεν βάλουν το χάραγμα με το όνομα του και το αριθμό του. ο αντίχριστος και το σύστημα του θα χρησιμοποιήσει και ψευδοθαύματα όπως η εικόνα του θηρίου που θα μίλα αλλά και θανατώνει αυτούς που δεν  προσκυνούν την εικόνα του.

(Αποκ 16:2)  Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γήν· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. 

Η οργή του θεού θα πέσει πάνω στους ανθρώπους που θα λαμβάνουν το χάραγμα και που θα προσκυνήσουν την εικόνα του  αντίχριστου.

Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν

(Αποκ 7:1)  Και μετά ταύτα είδον τέσσαρας αγγέλους ισταμένους επί τας τέσσαρας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσαρας ανέμους της γης, διά να μη πνέη άνεμος επί της γης μήτε επί της θαλάσσης μήτε επί παν δένδρον. 2  Και είδον άλλον άγγελον ότι ανέβη από ανατολής ηλίου, έχων σφραγίδα του Θεού του ζώντος, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης προς τους τέσσαρας αγγέλους, εις τους οποίους εδόθη να βλάψωσι την γην και την θάλασσαν, 3  λέγων· Μη βλάψητε την γην μήτε την θάλασσαν μήτε τα δένδρα, εωσού σφραγίσωμεν τους δούλους του Θεού ημών επί των μετώπων αυτών. 

(Αποκ 14:6)  Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν, 7  και έλεγε μετά φωνής μεγάλης· Φοβήθητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού, και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων. 8  Και άλλος άγγελος ηκολούθησε, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η πόλις η μεγάλη, διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη. 9  Και τρίτος άγγελος ηκολούθησεν αυτούς, λέγων μετά φωνής μεγάλης· Όστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού και λαμβάνει χάραγμα επί  του μετώπου αυτού ή επί της χειρός αυτού, 10  και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του Θεού του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής αυτού, και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. 11  Και ο καπνός του βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων, και δεν έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το θηρίον και την εικόνα αυτού και όστις λαμβάνει το χάραγμα του ονόματος αυτού. 12  Εδώ είναι η υπομονή των αγίων, εδώ οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού. 13  Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγουσαν προς εμέ· Γράψον, Μακάριοι οι νεκροί, οίτινες αποθνήσκουσιν εν Κυρίω από του νυν. Ναι, λέγει το Πνεύμα, διά να αναπαυθώσιν από των κόπων αυτών, και τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς. 

Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες

(Αποκ 11:3)  Και θέλω δώσει εις τους δύο μάρτυράς μου να προφητεύσωσι χιλίας διακοσίας εξήκοντα ημέρας, ενδεδυμένοι σάκκους. 4  Ούτοι είναι αι δύο ελαίαι και αι δύο λυχνίαι, αι ιστάμεναι ενώπιον του Θεού της γης. 5  Και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, εξέρχεται πυρ εκ του στόματος αυτών και κατατρώγει τους εχθρούς αυτών· και εάν τις θέλη να βλάψη αυτούς, ούτω πρέπει αυτός να θανατωθή. 6  Ούτοι έχουσιν εξουσίαν να κλείσωσι τον ουρανόν, διά να μη βρέχη βροχή εν ταις ημέραις της προφητείας αυτών, και έχουσιν εξουσίαν επί των υδάτων να μεταβάλλωσιν αυτά εις αίμα και να πατάξωσι την γην με πάσαν πληγήν, οσάκις εάν θελήσωσι. 7  Και όταν τελειώσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου θέλει κάμει πόλεμον με αυτούς και θέλει νικήσει αυτούς και θανατώσει αυτούς. 8  Και τα πτώματα αυτών θέλουσι κείσθαι επί της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ήτις καλείται πνευματικώς Σόδομα και Αίγυπτος, όπου και ο Κύριος ημών εσταυρώθη. 9  Και οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας τρεις και ήμισυ, και δεν θέλουσιν αφήσει τα πτώματα αυτών να τεθώσιν εις μνήματα. 10  Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουσι χαρή δι’ αυτούς και ευφρανθή και θέλουσι πέμψει δώρα προς αλλήλους, διότι ούτοι οι δύο προφήται εβασάνισαν τους κατοικούντας επί της γης. 11  Και μετά τας τρεις ημέρας και ήμισυ εισήλθεν εις αυτούς πνεύμα ζωής εκ του Θεού, και εστάθησαν επί τους πόδας αυτών, και φόβος μέγας έπεσεν επί τους θεωρούντας αυτούς. 12  Και ήκουσαν φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν προς αυτούς· Ανάβητε εδώ. Και ανέβησαν εις τον ουρανόν εν τη νεφέλη, και είδον αυτούς οι εχθροί αυτών. 

Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών

(800 Δαν 12:10)  Πολλοί θέλουσι καθαρισθή και λευκανθή και δοκιμασθή· και οι ασεβείς θέλουσιν ασεβεί· και ουδείς εκ των ασεβών θέλει νοήσει· αλλ’ οι συνετοί θέλουσι νοήσει. 

(1095 Αποκ 13:7)  Και εδόθη εις αυτό να κάμη πόλεμον με τους αγίους, και να νικήση αυτούς, και εδόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος. 

Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων

Ρωσία, Ιράν, Συρία. Όλοι απειλούν σήμερα το Ισραήλ. Αλλά οι απειλές τους δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα αντιμετωπίσει ο εβραϊκός λαός με τον Αντίχριστο. Οι τρομακτικές εικόνες του Ολοκαυτώματος του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου εξακολουθούν να προκαλούν σοκ στους ανθρώπους ακόμα και σήμερα. Μετά από 75 χρόνια, όλοι θυμόμαστε  ακόμα τις αδυσώπητες και βάρβαρες προσπάθειες του Σατανά να εξαλείψει τον εβραϊκό κόσμο.

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας, φανατικοί γεμάτοι διαβολικό μίσος άνθρωποι όπως ο Αμάν, ο Ρωμαίος Τίτος και ο Αδόλφος Χίτλερ, προσπάθησαν να εξοντώσουν τον εβραϊκό λαό. 

Σήμερα, οι αντισημίτες με πρώτους τους Άραβες, έχουν ορκιστεί να αφαιρέσουν κάθε απομεινάρι των Εβραίων από την ιστορία. Μάλιστα οι Μουσουλμάνοι λένε ότι δεν πρόκειται να έλθει η ανάσταση, αν πρώτα δεν εξαφανιστεί το μισητό έθνος των Εβραίων. Το πρώτο πράγμα που διδάσκουν τα παιδιά τους, είναι ότι το αιώνιο χρέος τους είναι να εξοντώσουν όσους περισσότερους Εβραίους μπορούν, ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση στην αιώνια ζωή.

Οι Εβραίοι αναπολούν την ιστορία τους εντυπωσιασμένοι, σοκαρισμένοι και μπερδεμένοι από την ατελείωτη βία που έχουν βιώσει και δυσκολεύονται να το πιστέψουν. Γιατί; αναρωτιούνται. Γιατί τόσο μίσος εναντίον μας?

Μόνο η Βίβλος μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. (872 Ματθ 27: 24) Και ιδών ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών ύδωρ ένιψε τας χείρας αυτού έμπροσθεν του όχλου, λέγων· Αθώος είμαι από του αίματος του δικαίου τούτου· υμείς όψεσθε. 25  Και αποκριθείς πας ο λαός είπε· το αίμα αυτού ας ήναι εφ’ ημάς και επί τα τέκνα ημών. 

Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, θα γίνει η χειρότερη απόπειρα γενοκτονίας του εβραϊκού λαού. Είναι γνωστή ως “καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ”: (700 Ιερ 30:7) Ουαί· διότι μεγάλη είναι η ημέρα εκείνη· ομοία αυτής δεν υπήρξε και είναι καιρός της στενοχωρίας του Ιακώβ· πλην θέλει σωθή εξ αυτής. Αντίθετα με τον Ιησού, τον αληθινό Χριστό που είναι αγάπη, ο αντίχριστος θα είναι καθαρό και απόλυτο μίσος θα προσπαθήσει να εξοντώσει τον εβραϊκό λαό μια για πάντα. Αλλά θα αποτύχει.

Ο Αντίχριστος θα είναι ένα απλό πιόνι στο χέρι του Σατανά για να εκτελέσει το σχέδιο του, σχέδιο που ξεκίνησε χιλιάδες χρόνια πριν.

Πολύ πριν υπάρξει το Ισραήλ, η Γραφή προείπε ότι ο Σατανάς θα έχει αγεφύρωτο μίσος για τη «γυναίκα» (Ισραήλ) και το «Σπέρμα» της (Μεσσίας, Γεν. 3:15). Ο Σατανάς προσπάθησε να αποτρέψει τον ερχομό του Μεσσία με διάφορους τρόπους, αλλά ο Χριστός (δηλαδή, ο «Μεσσίας») νίκησε τον Σατανά μέσω της σταυρικής θυσίας του: (1060 Εβρ. 2:14) Επειδή λοιπόν τα παιδία εμέθεξαν από σαρκός και αίματος, και αυτός παρομοίως μετέλαβεν από των αυτών, διά να καταργήση διά του θανάτου τον έχοντα το κράτος του θανάτου, τουτέστι τον διάβολον… 

Ο Σατανάς γνωρίζει ότι πριν ο Κύριος μπορέσει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της Βασιλείας του, το Ισραήλ πρέπει να μετανοήσει από την αμαρτία και να συμφιλιωθεί με το Μεσσία του. Εάν ο Σατανάς μπορούσε να καταστρέψει το Ισραήλ, θα μπορούσε να εμποδίσει την θεοκρατική βασιλεία του Θεού να εκπληρωθεί.

Ο προφήτης Δανιήλ προφήτεψε για τη σχέση του Αντιχρίστου με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της επταετούς Θλίψης: (797 Δαν 9:27) Και θέλει στερεώσει την διαθήκην εις πολλούς εν μιά εβδομάδι· και εν τω ημίσει της εβδομάδος θέλει παύσει η θυσία και η προσφορά, και επί το πτερύγιον του Ιερού θέλει είσθαι το βδέλυγμα της ερημώσεως, και έως της συντελείας του καιρού θέλει δοθή διορία επί την ερήμωσιν. 

Η υπογραφή της διαθήκης θα ξεκινήσει την επταετή περίοδο. Κατά τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια, το Ισραήλ θα συνεχίσει να λατρεύει σε έναν ξανακτισμένο ναό, ενώ ο Αντίχριστος τον προστατεύει από επιθετικούς εισβολείς. Την ίδια στιγμή, ο Θεός θα σηκώσει δύο μάρτυρες, ντυμένους με σακί, που θα προφητεύουν για 1.260 ημέρες (Αποκ. 11: 3). Η Αποκάλυψη τα περιγράφει ως “δύο ελιές” και “δύο λάμπες που στέκονται μπροστά στον Θεό της γης” (εδ. 4). Ο Θεός θα τους δώσει ένα προφητικό μήνυμα μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος, θα τους δώσει την δύναμη να κάνουν θαύματα και θα τους προστατεύσει από το θάνατο έως ότου ολοκληρωθεί η δουλειά τους. Ο θυμός του Σατανά θα ενταθεί καθώς αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να καταστρέψει το Ισραήλ.

Τότε ο Αντίχριστος θα δείξει το αληθινό του πρόσωπο και το μίσος του για το Ισραήλ με το να σκοτώσει τους δύο προφήτες. Αλλά αφού θα κείτονται νεκροί στο δρόμο για τρεισήμισι μέρες, οι μάρτυρες θα αναστηθούν με θαυμασμό και θα ανέβουν στον ουρανό, ενώ οι εχθροί τους θα παρακολουθήσουν (βλ. 5-12). Αυτό το γεγονός θα λάβει χώρα στο μέσο της Θλίψης. Ο Αντίχριστος θα σταματήσει το σύστημα θυσίας και θα ξεκινήσει τον άγριο διωγμό του εβραϊκού λαού: (872 Ματθ 24:9) Τότε θέλουσι σας παραδώσει εις θλίψιν και θέλουσι σας θανατώσει, και θέλετε είσθαι μισούμενοι υπό πάντων των εθνών διά το όνομά μου. 

(872 Ματθ 24:15) Όταν λοιπόν ίδητε το βδέλυγμα της ερημώσεως, το λαληθέν διά του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενον εν τω τόπω τω αγίω -ο αναγινώσκων ας εννοή- 16  τότε οι εν τη Ιουδαία ας φεύγωσιν επί τα όρη· 17  όστις ευρεθή επί του δώματος, ας μη καταβή διά να λάβη τι εκ της οικίας αυτού· 18  και όστις ευρεθή εν τω αγρώ, ας μη επιστρέψη οπίσω διά να λάβη τα ιμάτια αυτού. 19  Ουαί δε εις τας εγκυμονούσας και τας θηλαζούσας εν εκείναις ταις ημέραις. 20  Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή υμών εν χειμώνι μηδέ εν σαββάτω. 21  Διότι τότε θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη, οποία δεν έγεινεν απ’ αρχής κόσμου έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει. 22  Και αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι. 

Ο Ιησούς είπε επίσης ότι το βδέλυγμα της ερήμωσης θα είναι ένα σημάδι για τους Εβραίους να εγκαταλείψουν την κυριαρχία του αντίχριστου στην Ιερουσαλήμ. Έδωσε εντολή στους Ιουδαίους να φύγουν στα βουνά και είπε ότι εκείνοι που βρίσκονται στα σπίτια τους και στα χωράφια δεν πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Προειδοποίησε για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι έγκυες και θηλάζουσες μητέρες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και τους έδωσε οδηγίες να προσευχηθούν ότι η φυγή τους δεν θα είναι το Σάββατο ή κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Τον χειμώνα στο Ισραήλ, οι βροχές και οι πλημμύρες κάνουν τα ταξίδια εξαιρετικά δύσκολα. Το Σάββατο, η δημόσια συγκοινωνία δεν είναι διαθέσιμη, έτσι θα πρέπει να φύγουν με δικά τους μέσα, πράγμα επικίνδυνο.

Ο Θεός δεν επέτρεψε ο χρόνος του διωγμού να είναι μεγαλύτερος από τριάμισι χρόνια, γιατί αν διαρκούσε περισσότερο, ούτε οι εκλεκτοί Εβραίοι πιστοί δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν (εδ. 22).

(Αποκ 12:1) Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· 2  και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση. 3  Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά, 4  και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση. 5  Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. 6  Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. 

7  Και έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού επολέμησαν κατά του δράκοντος· και ο Δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, 8  και δεν υπερίσχυσαν, ουδέ ευρέθη πλέον τόπος αυτών εν τω ουρανώ. 9 Και ερρίφθη ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού ερρίφθησαν μετ’ αυτού. 10  Και ήκουσα φωνήν μεγάλην λέγουσαν εν τω ουρανώ· Τώρα έγεινεν η σωτηρία και δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία τον Χριστού αυτού, διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. 11  Και αυτοί ενίκησαν αυτόν διά το αίμα του Αρνίου και διά τον λόγον της μαρτυρίας αυτών, και δεν ηγάπησαν την ψυχήν αυτών μέχρι θανάτου. 12  Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν αυτοίς· ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θάλασσαν, διότι κατέβη ο διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέγαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.  13 Και ότε είδεν ο δράκων ότι ερρίφθη εις την γην, εδίωξε την γυναίκα, ήτις εγέννησε τον άρρενα. 14 Και εδόθησαν εις την γυναίκα δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, διά να πετά εις την έρημον εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρόν και καιρούς και ήμισυ καιρού από προσώπου του όφεως. 15  Και έρριψεν ο όφις οπίσω της γυναικός εκ του στόματος αυτού ύδωρ ως ποταμόν, διά να κάμη να σύρη αυτήν ο ποταμός. 16  Και εβοήθησεν την γυναίκα και ήνοιξεν η γη, το στόμα αυτής και κατέπιε τον ποταμόν, τον οποίον έρριψεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. 17  Και ωργίσθη ο δράκων κατά της γυναικός και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. 

Τα στρατεύματα του αρχαγγέλου Μιχαήλ (εδ. 7) θα νικήσουν τον κόκκινο μεγάλο δράκοντα, τον διάβολο (εδ. 3) τον οποίο θα ρίξει από τον ουρανό στη γη, ώστε να μην έχει πια πρόσβαση στον ουρανό για να κατηγορεί τους αδελφούς (εδ. 10). Μόλις ριφθεί ο Σατανάς στη γη, θα αφιερώσει την πλήρη προσοχή του στην εξόντωση κάθε ίχνους της γυναίκας (Ισραήλ) που παρήγαγε το αρσενικό παιδί, δηλ. τον Ιησού Χριστό. Αλλά ο Θεός θα βάλει το χέρι Του στο Ισραήλ, παρέχοντας κάποιο τρόπο προστασίας που παρομοιάζεται με δύο πτέρυγες μεγάλου αετού με τις οποίες θα πετάει για να αποφεύγει τον δράκοντα. Η Γραφή χρησιμοποιεί τον όρο πτέρυγες αετών για να περιγράψει την “πτήση” του αρχαίου Ισραήλ από την Αίγυπτο (Εξ. 19: 4). Η φράση δείχνει απλώς ότι η διέξοδος του Ισραήλ προς την ασφάλεια θα είναι γρήγορη και υπερφυσική.

Ο Σατανάς, στην τελευταία του προσπάθεια να εκμηδενίσει το Ισραήλ, θα εκπέμψει «νερό από το στόμα του» για να την καταστρέψει (15), αλλά ο Θεός θα ελευθερώσει το Ισραήλ στέλνοντας έναν σεισμό για να καταπιεί την πλημμύρα (εδ. 16).

Ο θυμός του Σατανά θα εντείνει καθώς συνειδητοποιεί ότι δεν είναι σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ, αναγκάζοντάς τον «να πολεμήσει με τους υπόλοιπους απογόνους της…» (17). Αυτό το υπόλοιπο θα είναι οι 144.000 Εβραίοι που θα γίνουν πιστοί κατά τη διάρκεια της Θλίψης (Αποκ 7:4-8).

Αν και ο Αντίχριστος δεν θα είναι σε θέση να εξοντώσει το Ισραήλ, τα δύο τρίτα του εβραϊκού πληθυσμού θα σκοτωθούν κατά τη διάρκεια της Θλίψης.

(840 Ζαχ 13:7) Ρομφαία, εξύπνησον κατά του ποιμένος μου και κατά του ανδρός του συνεταίρου μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων· πάταξον τον ποιμένα και τα πρόβατα θέλουσι διασκορπισθή· θέλω όμως στρέψει την χείρα μου επί τους μικρούς. 8  Και εν πάση τη γη, λέγει Κύριος, δύο μέρη θέλουσιν εξολοθρευθή εν αυτή και εκλείψει, το δε τρίτον θέλει εναπολειφθή εν αυτή. 9  Και θέλω περάσει το τρίτον διά πυρός· και θέλω καθαρίσει αυτούς ως καθαρίζεται το αργύριον, και θέλω δοκιμάσει αυτούς ως δοκιμάζεται το χρυσίον· αυτοί θέλουσιν επικαλεσθή το όνομά μου και εγώ θέλω εισακούσει αυτούς· θέλω ειπεί, ούτος είναι λαός μου· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Ο Κύριος είναι ο Θεός μου. 

Η τελική προσπάθεια του Σατανά να καταστρέψει το Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί στη Μάχη του Αρμαγεδδώνα στην Κοιλάδα του Μεγιδώ, όταν όλα τα έθνη του κόσμου θα έρθουν ενάντια στο Ισραήλ. Ο Εβραϊκός λαός θα βρεθεί στο χείλος του αφανισμού όταν ο Μεσσίας Ιησούς, σε όλη τη δόξα Του, θα κατέβει από τον ουρανό στη Δεύτερη Παρουσία του για να νικήσει τον Σατανά, να καταστρέψει τις δυνάμεις του και να σώσει το Ισραήλ (πρβλ. Ιωήλ 3: 9–16 + Αποκ. 16:14, 16 + 19: 11–19).

(810 Ιωήλ 3:1) Διότι, ιδού, εν ταις ημέραις εκείναις και εν τω καιρώ εκείνω, όταν επιστρέψω τους αιχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, 2  θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθή μετ’ αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράσθησαν την γην μου· … … 12  Ας εγερθώσι και ας αναβώσι τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ· διότι εκεί θέλω καθήσει διά να κρίνω πάντα τα έθνη τα κυκλόθεν. 13  Βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι ώριμος· έλθετε, κατάβητε· διότι ο ληνός είναι πλήρης, τα υπολήνια υπερεκχειλίζουσιν· επειδή η κακία αυτών είναι μεγάλη. 14  Πλήθη, πλήθη εις την κοιλάδα της δίκης· διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου εις την κοιλάδα της δίκης. 15  Ο ήλιος και σελήνη θέλουσι συσκοτάσει και οι αστέρες θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. 16  Ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εκ Σιών και εκπέμψει την φωνήν αυτού εξ Ιερουσαλήμ· και οι ουρανοί και η γη θέλουσι σεισθή· αλλ’ ο Κύριος θέλει είσθαι το καταφύγιον του λαού αυτού και η ισχύς των υιών Ισραήλ. 

Ο Θεός θα επέμβει υπερφυσικά κατά τη διάρκεια της Θλίψης για να διατηρήσει ένα υπόλοιπο του ενός τρίτου του εβραϊκού πληθυσμού (Ιερ 30:7, 11 + 31:35–37 + Ματθ 24:22 + Αποκ 12:6). Όχι μόνο αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώσουν, αλλά θα έρθουν στη σωτηρία στον Μεσσία τους (Ζαχ. 12:10 · Ρωμ. 11: 26–31). Θα μπουν στη Χιλιετή Βασιλεία για να απολαύσουν τη ζωή με τον Ιησού, τον Υιό του Δαβίδ, ο οποίος θα καθίσει στο θρόνο του Βασιλιά Δαβίδ του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ για 1.000 χρόνια. 

Σήμερα, η στρατηγική του Σατανά για την εξάπλωση του αντισημιτισμού είναι σαν μια πληγή που δεν θεραπεύεται ποτέ. Όπως και οι παλιοί προφήτες, πρέπει να προειδοποιήσουμε το Ισραήλ και τον κόσμο για την επικείμενη πορεία τους και να είμαστε αλληλέγγυοι προς τον Εβραϊκό λαό καθώς πλησιάζουν τις ωδίνες που θα γεννήσουν τη Μεγάλη Θλίψη. Και, όπως και οι παλιοί προφήτες, πρέπει να πούμε το παρηγορητικό μήνυμα ότι υπάρχει ελπίδα και νίκη στον Ιησού, τον Μεσσία που τους αγαπά.

Δ.3.9.  Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος

Ο Λόγος του Θεού μας πληροφορεί ότι κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, ο Λαός Ισραήλ ως έθνος, αφού πρώτα δει το βδέλυγμα της ερημώσεως και τον αντίχριστο να κάθεται στο θρόνο του Θεού, θα επιστρέψει στον αληθινό Θεό και θα δεχτεί τον Ιησού ως τον Μεσία που δεν αναγνώρισαν και τον θανάτωσαν.

Ρωμ 11:25  Διότι δεν θέλω να αγνοήτε, αδελφοί, το μυστήριον τούτο, διά να μη υψηλοφρονήτε, ότι τύφλωσις κατά μέρος έγεινεν εις τον Ισραήλ, εωσού εισέλθη το πλήρωμα των εθνών, 26  και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ· 27  Και αύτη είναι η παρ’ εμού διαθήκη προς αυτούς, Όταν αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών. 

Αποκ 12:1  Και σημείον μέγα εφάνη εν τω ουρανώ, γυνή ενδεδυμένη τον ήλιον, και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων δώδεκα· 2  και έγκυος ούσα έκραζε κοιλοπονούσα και βασανιζομένη διά να γεννήση. 3  Και εφάνη άλλο σημείον εν τω ουρανώ, και ιδού, δράκων μέγας κόκκινος, έχων κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα, και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα επτά, 4  και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έρριψεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκων εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελλούσης να γεννήση, διά να καταφάγη το τέκνον αυτής, όταν γεννήση. 5  Και εγέννησε παιδίον άρρεν, το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σιδηρά· και το τέκνον αυτής ηρπάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού. 6  Και η γυνή έφυγεν εις την έρημον, όπου έχει τόπον ητοιμασμένον από του Θεού, διά να τρέφωσιν αυτήν εκεί ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα. 

Μεγάλο σημείο θα φανεί στον ουρανό που θα σημάνει ότι κάποιο πολύ σοβαρό γεγονός θα λάβει χώρα. Το γεγονός αυτό είναι η γυναίκα που θα είναι ντυμένη τον ήλιο και θα πατάει επάνω στη Σελήνη και θα έχει στο κεφάλι της ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια και θα είναι έγκυος, έτοιμη να γεννήσει και θα κοιλοπονάει και θα βασανίζεται, έως ότου γεννήσει. Η γυναίκα αυτή δεν είναι η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως έχει γραφτεί από διάφορους συγγραφείς, γιατί η μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι παρθένος, δεν είναι γυναίκα, όπως αφήνει εδώ να εννοηθεί. Ούτε η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι, διότι και η εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι επίσης παρθένος. Ο απόστολος Παύλος γράφει: “Επειδή σας ηρραβώνισα με έναν άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν”. (Β’ Κορ ια:2). 

Αυτή η γυναίκα είναι ο αποστατημένος λαός Ισραήλ που έχει ήδη απορρίψει τον Μεσσία, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο Ιδιος ο Θεός τής λέει διά του Ιερεμία:   (Ιερ 3:1) Λέγουσιν, Εάν τις αποβάλη την γυναίκα αυτού, και αναχωρήση από αυτού και γείνη άλλου ανδρός, θέλει επιστρέψει πάλιν εκείνος προς αυτήν; Η γη εκείνη δεν θέλει όλως μιανθή; Συ επόρνευσας μεν μετά πολλών εραστών· επίστρεψον δε πάλιν προς εμέ, λέγει Κύριος. 

Αυτή λοιπόν η γυναίκα είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της επταετίας του Αντίχριστου θα δεχθεί το Λόγο του Θεού και θα αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό, Μεσσία και Λυτρωτή. Το ότι ήταν ντυμένη τον ήλιο, σημαίνει ότι ο λαός Ισραήλ θα ντυθεί τον Ιησού Χριστό. Η σελήνη κάτω από τα πόδια της είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού, επάνω στην οποία θα στηριχθεί ο λαός Ισραήλ. Επάνω στη διδασκαλία της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης και στα έργα της, θα βασισθεί ο λαός Ισραήλ για να γνωρίσει την αλήθεια και να αναγεννηθεί. Γύρω από το κεφάλι της φοράει ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια, που είναι οι δώδεκα απόστολοι, που όλοι ήταν από το λαό Ισραήλ. Οι δώδεκα απόστολοι είναι εκείνοι που παρακολούθησαν τη ζωή του Ιησού Χριστού από τη βάπτισή Του μέχρι την ανάληψή Του και δίδαξαν και εφάρμοσαν όλη τη διδασκαλία του Κυρίου Χριστού. Οι πρώτοι χριστιανοί “ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων” (Πράξ β:42). Το ότι ήταν έγκυος και κοιλοπονούσε για να γεννήσει τον Χριστό, σημαίνει ότι θα δεχθεί το Χριστό. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, που λέγεται αναγέννηση. Ο άνθρωπος που ακούει το Λόγο του Θεού και τον δέχεται σαν

σπόρο που πέφτει σε καρδιά καλή και αγαθή, συλλαμβάνει το Χριστό, ο οποίος γεννιέται στη ζωή του. Εως ότου όμως γεννηθεί ο Χριστός, ο άνθρωπος πραγματικά βασανίζεται και αισθάνεται ωδίνες. Τελικά όταν γεννηθεί ο Χριστός στη ζωή του, ο άνθρωπος ελευθερώνεται από όλα τα κακά συναισθήματα και όλα του τα πάθη και χαίρεται με χαρά ανεκλάλητη και πλήρης δόξης. Ετσι και στο λαό Ισραήλ θα γεννηθεί ο Χριστός σαν Σωτήρας και Λυτρωτής.

Η γυναίκα που κοιλοπονάει είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος θα συλλάβει τον Ιησού Χριστό μέσα του, όπως ένας αμαρτωλός δέχεται το Λόγο του Θεού στην καρδιά του και γεννιέται στη ζωή του ο Χριστός. Ετσι στο λαό Ισραήλ που συμβολίζεται από τη γυναίκα, που ήδη την βλέπουμε να κοιλοπονάει για να γεννήσει, θα γεννηθεί ο Χριστός. Ο δράκων θα προσπαθήσει να αρπάξει από τη γυναίκα το παιδί που θα γεννήσει. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο γεγονός. Ο Διάβολος προσπαθεί να καταφάει από τη ζωή κάθε ανθρώπου που αναγεννιέται τον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός θα γεννηθεί στη ζωή του λαού Ισραήλ. Ο Χριστός που κάποια μέρα θα ποιμάνει όλα τα έθνη “εν ράβδω σιδηρά” (στην χιλιετή Βασιλεία).

Ο Διάβολος δεν θα μπορέσει να καταφάει και να αποστερήσει το λαό Ισραήλ από το μεγάλο Μεσσία και Σωτήρα Ιησού Χριστό. Ο Ιησούς Χριστός θα γίνει δεκτός από το λαό Ισραήλ ως Μεσσίας και Λυτρωτής και ο λαός Ισραήλ θα κλάψει πικρά, γιατί δεν Τον είχε δεχτεί και Τον σταύρωσε. Θα εκπληρωθεί η προφητεία του Ζαχαρία: ΖΑΧ 12:10 Και θέλω εκχέει επί τον οίκον Δαβίδ και επί τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και ικεσιών· και θέλουσιν επιβλέψει προς εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι’ αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι’ αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού.

Ο λαός Ισραήλ θα αλλάξει μορφή και τακτική. Θα εφαρμόσει το Ευαγγέλιο και θα πάρει τη θέση του στην έρημο διωγμένος και καταπιεσμένος, μακριά από κάθε άλλη θεωρία του κόσμου τούτου και θα μείνει 1260 ημέρες, δηλαδή, τριάμιση χρόνια, έως ότου έλθει ο Ιησούς Χριστός να κάνει την παρουσία Του. Ο λαός Ισραήλ λοιπόν, θα σωθεί στη μέση της επταετίας του αντιχρίστου.

Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο

(Αποκ 7:9)  Μετά ταύτα είδον, και ιδού, όχλος πολύς, τον οποίον ουδείς ηδύνατο να αριθμήση, εκ παντός έθνους και φυλών και λαών και γλωσσών, οίτινες ίσταντο ενώπιον του θρόνου και ενώπιον του Αρνίου, ενδεδυμένοι στολάς λευκάς, έχοντες φοίνικας εν ταις χερσίν αυτών. 10  και κράζοντες μετά φωνής μεγάλης έλεγον· Η σωτηρία είναι του Θεού ημών, του καθημένου επί του θρόνου, και του Αρνίου. 11  Και πάντες οι άγγελοι ίσταντο κύκλω του θρόνου και των πρεσβυτέρων και των τεσσάρων ζώων, και έπεσαν κατά πρόσωπον ενώπιον του θρόνου και προσεκύνησαν τον Θεόν 12  λέγοντες· Αμήν· η ευλογία και δόξα και η σοφία και η ευχαριστία και η τιμή και η δύναμις και η ισχύς ανήκει εις τον Θεόν ημών εις τους αιώνας των αιώνων· αμήν. 13  Και απεκρίθη εις εκ των πρεσβυτέρων, λέγων προς εμέ· Ούτοι οι ενδεδυμένοι τας στολάς τας λευκάς τίνες είναι και πόθεν ήλθον; 14  Και είπα προς αυτόν· Κύριε, συ εξεύρεις. Και είπε προς εμέ· Ούτοι είναι οι ερχόμενοι εκ της θλίψεως της μεγάλης, και έπλυναν τας στολάς αυτών και ελεύκαναν αυτάς εν τω αίματι του Αρνίου. 15  Διά τούτο είναι ενώπιον του θρόνου του Θεού και λατρεύουσιν αυτόν ημέραν και νύκτα εν τω ναώ αυτού, και ο καθήμενος επί του θρόνου θέλει κατασκηνώσει επ’ αυτούς. 16  Δεν θέλουσι πεινάσει πλέον ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει επ’ αυτούς ο ήλιος ουδέ κανέν καύμα, 17  διότι το Αρνίον το αναμέσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των οφθαλμών αυτών. 

Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς – θα ζητούν τον θάνατο

(Αποκ 6:15)  και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, 16  και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ’ ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, 17  διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή; 

(Αποκ 9:4)  και ερρέθη προς αυτάς να μη βλάψωσι τον χόρτον της γης μηδέ κανέν χλωρόν μηδέ κανέν δένδρον, ειμή τους ανθρώπους μόνους, οίτινες δεν έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών. 5  Και εδόθη εις αυτάς να μη θανατώσωσιν αυτούς, αλλά να βασανισθώσι πέντε μήνας· και ο βασανισμός αυτών ήτο ως βασανισμός σκορπίου, όταν κτυπήση άνθρωπον. 6  Και εν ταις ημέραις εκείναις θέλουσι ζητήσει οι άνθρωποι τον θάνατον και δεν θέλουσιν ευρεί αυτόν, και θέλουσιν επιθυμήσει να αποθάνωσι, και ο θάνατος θέλει φύγει απ’ αυτών. 

Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος

(Αποκ 18:1)  Και μετά ταύτα είδον άγγελον καταβαίνοντα εκ του ουρανού, όστις είχεν εξουσίαν μεγάλην, και η γη εφωτίσθη εκ της δόξης αυτού, 2  και έκραξε δυνατά μετά φωνής μεγάλης, λέγων· Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και έγεινε κατοικητήριον δαιμόνων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και μισητού· 3  διότι εκ του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής έπιον πάντα τα έθνη, και οι βασιλείς της γης επόρνευσαν μετ’ αυτής και οι έμποροι της γης επλούτησαν εκ της υπερβολής της εντρυφήσεως αυτής. … … 9  Και θέλουσι κλαύσει αυτήν και πενθήσει δι’ αυτήν οι βασιλείς της γης, οι πορνεύσαντες και κατατρυφήσαντες μετ’ αυτής, όταν βλέπωσι τον καπνόν της πυρπολήσεως αυτής, 10  από μακρόθεν ιστάμενοι διά τον φόβον του βασανισμού αυτής, λέγοντες· Ουαί, ουαί, η πόλις η μεγάλη, Βαβυλών, η πόλις η ισχυρά, διότι εν μιά ώρα ήλθεν η κρίσις σου. … … 21  Και εσήκωσεν εις άγγελος ισχυρός λίθον, ως μυλόπετραν μεγάλην, και έρριψεν εις την θάλασσαν, λέγων· Ούτω με ορμήν θέλει ριφθή η Βαβυλών η μεγάλη πόλις, και δεν θέλει ευρεθή πλέον. 

Ε. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου

Η δεύτερη έλευση του Χριστού θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου και μάλιστα ο αντίχριστος ο οποίος θα βρισκεται στο απόγειο της δόξας του, θα προσπαθήσει να την εμποδίσει, με 200.000.000 στρατό στη μάχη του Αρμαγεδώνος. 

(872 Ματ 24:29)  Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30  Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 

(1099 Αποκ 19:11) Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ’ αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. 12  Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, 13  και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. 14  Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ’ ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. 15  Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος· 16  και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. 

Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια

Όταν ο Χριστός ανελήφθη μετά την ανάστασή του, φάνηκαν δύο άγγελοι και προανήγγειλαν ότι μια μέρα, θα ξαναέρθει, με τον ίδιο τρόπο που εκείνη την ώρα τον είδαν να φεύγει. (960 Πραξ 1:9) Και αφού είπε ταύτα, βλεπόντων αυτών ανελήφθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από των οφθαλμών αυτών. 10  Και ενώ ήσαν ατενίζοντες εις τον ουρανόν ότε αυτός ανέβαινεν, ιδού, άνδρες δύο με ιμάτια λευκά εστάθησαν πλησίον αυτών, 11  οίτινες και είπον· Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. 

Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών

(840 Ζαχ 14:3)  Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων, ως ότε επολέμησεν εν τη ημέρα της μάχης. 4  Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών, του απέναντι της Ιερουσαλήμ εξ ανατολών· και το όρος των ελαιών θέλει σχισθή κατά το μέσον αυτού προς ανατολάς και προς δυσμάς και θέλει γείνει κοιλάς μεγάλη σφόδρα· και το ήμισυ του όρους θέλει συρθή προς βορράν και το ήμισυ αυτού προς νότον. 5  Και θέλετε καταφύγει εις την κοιλάδα των ορέων μου· διότι η κοιλάς των ορέων θέλει φθάνει έως εις Ασάλ· και θέλετε φύγει, καθώς εφύγετε απ’ έμπροσθεν του σεισμού εν ταις ημέραις Οζίου του βασιλέως του Ιούδα· και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι. 6  Και εν εκείνη τη ημέρα το φως δεν θέλει είσθαι λαμπρόν ουδέ συνεσκοτασμένον· 7  αλλά θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον, ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως. 

Ο Ζαχαρίας προφητεύει ότι στο μέρος αυτό από όπου αναλήφθηκε ο Χριστός, δηλαδή στο Ορος των ελαιών, εκεί θα ξαναπατήσουν τα πόδια του 

Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν

(Αποκ 1:7) Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.

Ο Ιωάννης αναγγέλλει διά του Αγίου Πνεύματος το τέλος του κόσμου με την δευτέρα παρουσία του Χριστού και λέει ότι θα Τον δουν όλοι, ακόμη κι αυτοί που Τον σταύρωσαν και θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης. Αυτό σημαίνει ότι η Β’ παρουσία είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από την αρπαγή που δεν θα τον δουν όλοι, παρά μόνο όσοι αρπαχθούν. 

Ο αντίχριστος θα προσπαθήσει να ματαιώσει την έλευση του Χριστού με 200.000.000 στρατό, στη μάχη του Αρμαγεδώνος.

(1086 Αποκ 1:7)  Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.

(872 Ματ 24:29)  Ευθύς δε μετά την θλίψιν των ημερών εκείνων ο ήλιος θέλει σκοτισθή και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή. 30  Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής. 

(1090 Αποκ 6:12)  Και είδον, ότε ήνοιξε την σφραγίδα την έκτην, και ιδού, έγεινε σεισμός μέγας, και ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος και η σελήνη έγεινεν ως αίμα, 13  και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην, καθώς η συκή ρίπτει τα άωρα σύκα αυτής, σειομένη υπό μεγάλου ανέμου, 14  και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον τυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκινήθησαν εκ των τόπων αυτών· 15  και οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, 16  και λέγουσι προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ’ ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, 17  διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή; 

Οταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός άνοιξε την έκτη σφραγίδα, φανέρωσε στον Ιωάννη την εικόνα που θα παρουσιάσει ο ουρανός με το αστρικό του σύστημα και η γη με τους κατοίκους της, την ημέρα που ο Ιησούς Χριστός ένδοξος βασιλιάς και κριτής, θα κάνει την παρουσία Του.

Η εικόνα που θα παρουσιάσει ο κόσμος σ’ ένα χρονικό διάστημα, πριν από την επιφάνεια του ένδοξου Ιησού Χριστού, θα είναι φοβερή. Πρώτα θα γίνει ένας μεγάλος παγκόσμιος σεισμός “οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί της γης, τόσον πολλά μεγάλος σεισμός”. Αποκάλυψη ιστ:18. Με τον σεισμό αυτό, θα πέσουν όλες οι πόλεις των εθνών (Αποκάλυψη ιστ:19). Ο σεισμός αυτός θα είναι μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, αφού και τα σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια θα πέσουν. Οι ουρανοξύστες των μεγαλουπόλεων και τα σπιτάκια των επαρχιακών πόλεων θα πέσουν εξίσου, όλα με μεγάλο πάταγο. Τα θύματα θα είναι χιλιάδες και ο πανικός των ανθρώπων θα δημιουργήσει μια κατάσταση αλλοφροσύνης.

Συγχρόνως ο ήλιος θα σκοτιστεί και θα μοιάζει σαν να είναι σάκκος τρίχινος, η σελήνη θα κοκκινίσει σαν αίμα και συγχρόνως θα αρχίσουν να πέφτουν σαν βροχή οι διάττοντες αστέρες από τον ουρανό, επάνω στη γη. Συγχρόνως θα ανοίξει ο ουρανός “ως βιβλίον τετυλιγμένον” και όλα τα όρη και τα νησιά θα μετακινηθούν από τη θέση τους σαν να είναι πλοία.

Η σύγχυση που θα επικρατήσει, θα είναι μεγάλη και ο πανικός των κατοίκων όλων των χωρών της γης, ακράτητος. Οι άνθρωποι αλλόφρονες θα τρέχουν στα βουνά και θα προσπαθούν να κρυφτούν μέσα σε σπηλιές και στις χαραμάδες της γης, όχι τόσο από το φόβο του σεισμού και των αστρικών φαινομένων, όσο από την επικείμενη παρουσία του Σωτήρα Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει σαν κριτής και ενώ δεν τον περίμεναν και πολλοί από αυτούς δεν τον πίστευαν και ίσως τον καταπολεμούσαν, τώρα είναι υποχρεωμένοι να τον αντιμετωπίσουν.

Οι βασιλιάδες, οι αξιωματούχοι, οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι στρατιωτικοί και οι δυνατοί και οι δούλοι και οι ελεύθεροι, θα τρέχουν στα βουνά και θα παρακαλάνε τις πέτρες να πέσουν και να τους κρύψουν για να αποφύγουν την οργή του παντοκράτορα Θεού και του Αρνίου, του Ιησού Χριστού.

Μέχρι την στιγμή αυτή το “Αρνίον” ο Ιησούς Χριστός, ήταν “ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου”. Τώρα είναι μάρτυρας ο Ιησούς Χριστός, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν δέχτηκαν την θυσία Του για να σωθούν και όχι μόνο δεν δέχτηκαν, αλλά εναντιώθηκαν με πείσμα στο μεγάλο έργο της Σωτηρίας που έκανε. Δεν θα καταδικαστούν γιατί ήταν αμαρτωλοί, αλλά γιατί δεν δέχτηκαν την αγάπη του Χριστού για να σωθούν. Δεν βρήκαν καιρό να μετανοήσουν, γιατί ίσως δεν πίστευαν στον Χριστό και δεν περίμεναν ότι θα ξανάρθει στη γη να κρίνει ζώντας και νεκρούς.

(1099 Αποκ 19:11)  Και είδον τον ουρανόν ανεωγμένον, και ιδού ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ’ αυτόν εκαλείτο Πιστός και Αληθινός, και κρίνει και πολεμεί εν δικαιοσύνη. 12  Οι δε οφθαλμοί αυτού ήσαν ως φλόξ πυρός, και επί της κεφαλής αυτού διαδήματα πολλά, και είχεν όνομα γεγραμμένον, το οποίον ουδείς γνωρίζει ειμή αυτός, 13  και ήτο ενδεδυμένος ιμάτιον βεβαμμένον με αίμα, και καλείται το όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. 14  Και τα στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ηκολούθουν αυτόν εφ’ ίππων λευκών, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν και καθαρόν. 15  Και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται ρομφαία κοπτερά, διά να κτυπά με αυτήν τα έθνη· και αυτός θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά· και αυτός πατεί τον ληνόν του οίνου του θυμού και της οργής του Θεού του παντοκράτορος· 16  και επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων. 17  Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, 

Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος

Κατά τη δευτέρα παρουσία του Χριστού θα γίνει μέγας θρήνος (Ματθ 24:30), διότι όπως μας λέει και η Αποκάλυψη στο 19 κεφάλαιο, ο αντίχριστος θα έχει συνάξει ένα μέγα στράτευμα 200.000.000 στρατιωτών, για να εμποδίσει την Β’ έλευση του Χριστού, που θα σημάνει το τέλος της βασιλείας του.

(Αποκ 9:16)  Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ιππικού ήτο δύο μυριάδες μυριάδων· και ήκουσα τον αριθμόν αυτών. 17  Και ούτως είδον τους ίππους εν τη οράσει και τους καθημένους επ’ αυτών, ότι είχον θώρακας πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις· και αι κεφαλαί των ίππων ήσαν ως κεφαλαί λεόντων, και εκ των στομάτων αυτών εξήρχετο πυρ και καπνός και θείον. 18  Υπό των τριών τούτων εθανατώθησαν το τρίτον των ανθρώπων· εκ του πυρός και εκ του καπνού και εκ του θείου του εξερχομένου εκ των στομάτων αυτών. 19  Διότι αι εξουσίαι αυτών είναι εν τω στόματι αυτών, επειδή αι ουραί αυτών είναι όμοιαι με όφεις, έχουσαι κεφαλάς, και με αυτάς βλάπτουσι. 

Στο 17 εδάφιο περιγράφει, ότι τα άλογα αυτά, είχαν θώρακες “πυρίνους και υακινθίνους και θειώδεις.” Δηλαδή ένα χρώμα που αρχίζει από το κόκκινο της φωτιάς, το πορτοκαλί του κεχριμπαριού (υακινθίνους) και το κίτρινο, που έχει η φωτιά που βγαίνει από τους πυραύλους. Θα έχουν κεφάλια λιονταριών και από το στόμα τους θα βγαίνει φωτιά, καπνός και θειάφι. Τα τρία αυτά στοιχεία είναι τα φονικά μέσα της πυρινικής βόμβας. Οπου πέσει πυρηνική βόμβα, γίνεται μια τεράστια φλόγα που καίει και διαλύει τα πάντα σε μια ακτίνα λίγων χιλιομέτρων. Στη συνέχεια ενεργεί “ο καπνός”, που δεν είνα τίποτα άλλο, παρά η ακτινοβολία που εκπέμπει σε πολλά χιλιόμετρα η πυρηνική βόμβα και μπορεί να θανατώσει όλους τους ανθρώπους και τα ζώα που θα βρεθούν στην περιοχή της δράσεώς της. Το “θείον”, είναι η ραδιενεργός τέφρα που μεταφέρεται χιλιάδες χιλιόμετρα και μεταφέρει ραδιενεργά σωματίδια που μπορούν να θανατώσουν ανθρώπους και ζώα και να μολύνουν τα δένδρα και τα χόρτα. Η Αποκάλυψη το λέει καθαρά. Από τα τρία αυτά στοιχεία ” πύρ, καπνό και θείο,” θα θανατωθούν το ένα τρίτο των ανθρώπων.

(Ζαχ 14:12)  Και αύτη θέλει είσθαι η πληγή, με την οποίαν ο Κύριος θέλει πληγώσει πάντας τους λαούς τους στρατεύσαντας κατά της Ιερουσαλήμ· η σαρξ αυτών θέλει τήκεσθαι ενώ ίστανται επί τους πόδας αυτών, και οι οφθαλμοί αυτών θέλουσι διαλυθή εν ταις οπαίς αυτών, και η γλώσσα αυτών θέλει διαλυθή εν τω στόματι αυτών. 13  Και εν τη ημέρα εκείνη ταραχή του Κυρίου μεγάλη θέλει είσθαι μεταξύ αυτών, και θέλουσι πιάνει έκαστος την χείρα του πλησίον αυτού και η χειρ αυτού θέλει εγείρεσθαι κατά της χειρός του πλησίον αυτού. 14  Και ο Ιούδας έτι θέλει πολεμήσει εν Ιερουσαλήμ· και ο πλούτος πάντων των εθνών κύκλω θέλει συναχθή, χρυσίον και αργύριον και ιμάτια, εις πλήθος μέγα. 15  Και η πληγή του ίππου, του ημιόνου, της καμήλου και του όνου και πάντων των κτηνών, τα οποία θέλουσιν είσθαι εν τοις στρατοπέδοις εκείνοις, τοιαύτη θέλει είσθαι ως η πληγή αύτη. 

Αποκ 19:17  Και είδον ένα άγγελον ιστάμενον εν τω ηλίω, και έκραξε μετά φωνής μεγάλης, λέγων προς πάντα τα όρνεα τα πετώμενα εις το μεσουράνημα· Έλθετε και συνάγεσθε εις το δείπνον του μεγάλου Θεού, 18  διά να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και των καθημένων επ’ αυτών και σάρκας πάντων ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων. 19  Και είδον το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, διά να κάμωσι πόλεμον με τον καθήμενον επί του ίππου και με το στράτευμα αυτού. 20 Και επιάσθη το θηρίον και μετά τούτου ο ψευδοπροφήτης, όστις έκαμε τα σημεία ενώπιον αυτού, με τα οποία επλάνησε τους λαβόντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού· ζώντες ερρίφθησαν οι δύο εις την λίμνην του πυρός, την καιομένην με το θείον. 21  Και οι λοιποί εφονεύθησαν με την ρομφαίαν του καθημένου επί του ίππου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυτού· και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυτών.

(Ιωήλ 2:1) Σαλπίσατε σάλπιγγα εν Σιών, και αλαλάξατε εν τω όρει τω αγίω μου· ας τρομάξωσι πάντες οι κατοικούντες την γήν· διότι έρχεται η ημέρα του Κυρίου, διότι είναι εγγύς· 2  ημέρα σκότους και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης· ως αυγή εξαπλούται επί τα όρη λαός πολύς και ισχυρός· όμοιος αυτού δεν εστάθη απ’ αιώνος ουδέ μετ’ αυτόν θέλει σταθή πλέον ποτέ εις γενεάς γενεών. 3  Πυρ κατατρώγει έμπροσθεν αυτού και φλόξ κατακαίει όπισθεν αυτού· η γη είναι ως ο παράδεισος της Εδέμ έμπροσθεν αυτού, και όπισθεν αυτού πεδιάς ηφανισμένη· και βεβαίως δεν θέλει εκφύγει απ’ αυτού ουδέν. 4  Η θέα αυτών είναι ως θέα ίππων, και ως ιππείς, ούτω θέλουσι τρέχει. 5  Ως κρότος αμαξών θέλουσι πηδά επί τας κορυφάς των ορέων, ως ήχος φλογός πυρός, ήτις κατατρώγει την καλάμην, ως ισχυρός λαός παρατεταγμένος εις μάχην. 6  Ενώπιον αυτού οι λαοί θέλουσι κατατρομάξει· πάντα τα πρόσωπα θέλουσιν αποσβολωθή. 7  Θέλουσι τρέξει ως μαχηταί, ως άνδρες πολεμισταί θέλουσιν αναβή το τείχος, και θέλουσιν υπάγει έκαστος εις την οδόν αυτού και δεν θέλουσι χαλάσει τας τάξεις αυτών. 8  Και δεν θέλουσι σπρώξει ο εις τον άλλον· θέλουσι περιπατεί έκαστος εις την οδόν αυτού, και πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθή. 9  Θέλουσι περιτρέχει εν τη πόλει, θέλουσι δράμει επί το τείχος, θέλουσιν αναβαίνει επί τας οικίας, θέλουσιν εμβαίνει διά των θυρίδων ως κλέπτης. 10  Η γη θέλει σεισθή έμπροσθεν αυτών, οι ουρανοί θέλουσι τρέμει, ο ήλιος και η σελήνη θέλουσι συσκοτάσει, και τα άστρα θέλουσι σύρει οπίσω το φέγγος αυτών. 11  Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού· διότι το στρατόπεδον αυτού είναι μέγα σφόδρα, διότι ο εκτελών τον λόγον αυτού είναι ισχυρός, διότι η ημέρα του Κυρίου είναι μεγάλη και τρομερά σφόδρα και τις δύναται να υποφέρη αυτήν; 

Ιωήλ 3:2  θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, και θέλω κριθή μετ’ αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, τον οποίον διέσπειραν μεταξύ των εθνών και διεμοιράσθησαν την γην μου· 

(Ματθ 24:30) Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής.

Αποκ 16:12  Και ο έκτος άγγελος εξέχεε την φιάλην αυτού επί τον ποταμόν τον μέγαν τον Ευφράτην· και εξηράνθη το ύδωρ αυτού, διά να ετοιμασθή η οδός των βασιλέων των από ανατολών ηλίου. 13 Και είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους εξερχόμενα εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου· 14  διότι είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκπορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του παντοκράτορος. 15  Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού. 16  Και συνήθροισεν αυτούς εις τον τόπον τον καλούμενον Εβραϊστί Αρμαγεδδών. 

ΣΤ.  Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων

Ο Σατανάς θα δεθεί και θα κλειδωθεί στην άβυσσο χίλια χρόνια. Ο Λόγος για τον οποίο θα κλειστεί ο Διάβολος στην άβυσσο, είναι για να μη μπορεί να πλανήσει τους ανθρώπους επι χίλια χρόνια, οπότε δε θα υπάρχει ούτε πόλεμος, ούτε ταραχές, ούτε ληστείες, ούτε γενικώς εγκλήματα κάθε μορφής. Με αυτό τον τρόπο θα φανερωθεί ότι ο Σατανάς είναι εκείνος που πλανάει τον κόσμο και τον ρίχνει στην αμαρτία, στο έγκλημα και την άρνηση του Χριστού. Δηλαδή η αμαρτία γενικώς και όλες οι βιαιότητες και κακίες που βλέπουμε στον κόσμο, οφείλονται σε πλάνη του Σατανά.

Αποκ 20:2  Και επίασε τον δράκοντα, τον όφιν τον αρχαίον, όστις είναι Διάβολος και Σατανάς, και έδεσεν αυτόν χίλια έτη, 3  και έρριψεν αυτόν εις την άβυσσον και έκλεισεν αυτόν και εσφράγισεν επάνω αυτού, διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη· και μετά ταύτα πρέπει να λυθή ολίγον καιρόν. 4  Και είδον θρόνους, και εκάθησαν επ’ αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυτούς και είδον τας ψυχάς των πεπελεκισμένων διά την μαρτυρίαν του Ιησού και διά τον λόγον του Θεού, και οίτινες δεν προσεκύνησαν το θηρίον ούτε την εικόνα αυτού, και δεν έλαβον το χάραγμα επί το μέτωπον αυτών και επί την χείρα αυτών· και έζησαν και εβασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. 5  Οι δε λοιποί των νεκρών δεν ανέζησαν, εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη. Αύτη είναι η ανάστασις η πρώτη. 6  Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την πρώτην ανάστασιν· επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ’ αυτού χίλια έτη. 

Στη χιλιετή βασιλεία ο Χριστός θα κυβερνήσει τους λαούς “εν ράβδω σιδηρά” ενώ οι άγιοι θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση όλων των πόλεων τοπυ κόσμου για εκείνη τη περίοδο. (Αποκ β:26) Και όστις νικά και όστις φυλάττει μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών, 27 και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδω σιδηρά, θέλουσι συντριφθή ως τα σκεύη του κεραμ