Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

(υπό το φως της Αγίας Γραφής – V.4.3.)

Κέρκυρα 21/4/2020, Δημήτριος Δαλιάνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 4

Α.1. Συνοπτική περιγραφή των γεγονότων μέχρι την Β’ παρουσία 5

Α.2. Ο Χριστιανός αγρυπνά στις προσευχές για να είναι πάντοτε έτοιμος 7

Α.3. Ο κίνδυνος του πνευματικού ύπνου 10

Β: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 13

Β.1. Ψευδοπροφήτες θα πλανούν το κόσμο 14

Β.2.  Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία 15

Β.3. Φόβητρα από τον ουρανό 16

Β.4. Πείνες, λοιμοί (μολυσματικές επιδημίες) και σεισμοί 17

Β.5. Ωδίνες 20

Β.6. Η ανομία στο πλήρες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί 20

Β.7. Το Άγιο Πνεύμα θα εκχυθεί πάνω στο λαό του Θεού 22

Β.8. Εξάπλωση του πνευματισμού 23

Β.9. Θα κηρυχθεί το ευαγγέλιον της βασιλείας σε όλη την οικουμένη 26

Β.10. Η πλήθυνση της γνώσης 28

Β.11. Οι άνθρωποι θα απελπίζονται από τα επερχόμενα δεινά 29

Β.12. Οι διωγμοί των Εβραίων 31

Β.13. Η επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ 32

Β.14. Η προετοιμασία για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος 36

Β.15. Η προετοιμασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης 39

Β.16. Ο αριθμός του Αντιχρίστου 42

Γ: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 47

Γ.1. Το Κέλευσμα 48

Γ.2. Η ανάσταση των νεκρών 49

Γ.3. Η Αρπαγή της Εκκλησίας 51

Α.1. Η υπόσχεση του Ιησού για την αρπαγή της εκκλησίας 52

Α.1.1. Διώχνει τη ταραχή 52

Α.1.2. Διώχνει τη λύπη και παρηγορεί 52

Α.1.3. Είναι η μακαρία ελπίδα μας 53

Α.1.4. Η υπόσχεση της αρπαγής στη Παλαιά Διαθήκη 53

Α.1.5. Υπόσχεση της αρπαγής στη Καινή Διαθήκη 54

Α.2. Ο χρόνος της αρπαγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί 55

Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 57

Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία 57

Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ 57

Δ.1.2. Ο κωλύων 58

Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλίψη 60

Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο; 61

Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια) 62

Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη 62

Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων 63

Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος 64

Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά 65

Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ 65

Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ 66

Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου 69

Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο 71

Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές 71

Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους 72

Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους 72

Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους 73

Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν 74

Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης) 74

Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους 75

Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι 76

Δ.3.  Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης) 77

Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες 78

Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως 78

Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα 79

Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών 80

Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν 81

Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες 82

Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών 83

Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων 83

Δ.3.9.  Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος 89

Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο 92

Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς – θα ζητούν τον θάνατο 92

Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος 93

Ε. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 94

Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου 94

Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια 94

Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών 95

Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν 95

Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος 98

ΣΤ.  Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 101

ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων 101

ΣΤ.2. Το λύσιμο του Σατανά μετά τα χίλια έτη 103

Ζ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 104

Ζ.1. Η τελική κρίση 104

Ζ.2. Η ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ 105

Ζ.2.1. Δεν θα υπάρχουν πια συζηγικές σχέσεις 105

Ζ.2.2. Οι άγιοι θα έχουν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα τους 105

Ζ.2.3. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο, αιώνιο και άφθαρτο σώμα 105

Ζ.2.4. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα είναι στον ουρανό 107

Η. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 107

Η.1. Ερώτηση: Ποιά θα είναι η καταγωγή του αντιχρίστου; 107

Η.2. Ερώτηση: Ο αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, ή συμμαχία εθνών; 108

Η.3. Ερώτηση: …………………… ; 108

Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι τις έσχατες ημέρες θα υπάρξουν σημεία που θα προηγηθούν της αρπαγής της εκκλησίας, της επταετίας του αντιχρίστου και της Β’ παρουσίας του Κυρίου. Όμως το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξουν σημάδια, το θέμα είναι αν θα έχουμε πνευματικά, γυμνασμένα μάτια, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα σημεία και να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε όταν έρθει η ώρα την οποία κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει, να είμαστε έτοιμοι, με αναμμένες λαμπάδες και με λάδι στα αγγεία μας. 

Α.1. Συνοπτική περιγραφή των γεγονότων μέχρι την Β’ παρουσία

  1. Εκπλήρωση των σημείων: Ο Ιησούς είπε ότι θα υπάρξουν σημεία πριν την αρπαγή της εκκλησίας (Ματθ κδ κλπ). Σήμερα φαίνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν υπάρχει κάποιο γραμμένο σημείο των εσχάτων ημερών που να μην έχει εκπληρωθεί. 

  2. Αρπαγή της εκκλησίας: Αφού ολοκληρωθούν όλα τα σημεία των καιρών και ο Θεός αποφασίσει, θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας σε χρόνο που κανείς δεν θα γνωρίζει. Για τους ασεβείς θα είναι ως κλέπτης εν νυκτί (Α’ Θεσ 5:2 & Αποκ 3:3) και θα τους βρει να κοιμούνται. Για τους πιστούς, οι οποίοι θα λένε “ελθέ Κύριε” (Αποκ 22:17) θα έρθει ξαφνικά (καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε), αλλά θα είναι έτοιμοι και θα τον περιμένουν με αναμμένες λαμπάδες. 

  3. Φανέρωση αντιχρίστου: Ο αντίχριστος θα φανερωθεί μετά την αρπαγή της εκκλησίας και αφού όλα θα είναι ήδη έτοιμα, καθώς το πνεύμα της ανομίας ήδη προετοιμάζει το έδαφος για να κατακτήσει την παγκόσμια κυριαρχία με την εξουσία που θα του δώσει ο διάβολος και το σύστημά του. Θα εγκατασταθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις που διοικούν τον κόσμο (με ηγέτη τον σατανά), ως παγκόσμιος κυβερνήτης (Αποκ 17:12). 

  4. Οι 7 σφραγίδες και οι 7 σάλπιγγες: Μεγάλα κακά θα βρουν τους ανθρώπους που θα δεχτούν τον αντίχριστο ως ηγέτη τους, που θα υποταχτούν στις διαβολικές του εμπνεύσεις και θα αντιταχθούν ανοιχτά στο θέλημα του Θεού. Η οργή του Θεού θα έρθει πάνω στους ασεβείς. (Αποκ 6:1 + 8:6)

  5. Το χάραγμα με τον αριθμό του αντιχρίστου (χξς – 666): Ο αντίχριστος θα βάλει ένα χάραγμα με τα τρία εξάρια στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του. (Αποκ 13:16-18)

  6. Το βδέλυγμα της ερημώσεως: Στα 3,5 έτη της κυριαρχίας του, θα εκπληρωθεί η προφητεία για το βδέλυγμα της ερημώσεως (Δαν 9:27 & Ματθ 24:15), δηλαδή θα σταματήσει να προσφέρεται η παντοτινή θυσία στον νεόδμητο Ναό όπου θα καθίσει ο αντίχριστος για να λάβει προσκύνηση ως θεός και θα την λάβει από τους χαραγμένους (Β’ Θεσ 2:4).