Αναζήτηση
 • EAEP CORFU

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 

(υπό το φως της Αγίας Γραφής – V.4.3.)

Κέρκυρα 21/4/2020, Δημήτριος Δαλιάνης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ 4

Α.1. Συνοπτική περιγραφή των γεγονότων μέχρι την Β’ παρουσία 5

Α.2. Ο Χριστιανός αγρυπνά στις προσευχές για να είναι πάντοτε έτοιμος 7

Α.3. Ο κίνδυνος του πνευματικού ύπνου 10

Β: ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 13

Β.1. Ψευδοπροφήτες θα πλανούν το κόσμο 14

Β.2.  Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία 15

Β.3. Φόβητρα από τον ουρανό 16

Β.4. Πείνες, λοιμοί (μολυσματικές επιδημίες) και σεισμοί 17

Β.5. Ωδίνες 20

Β.6. Η ανομία στο πλήρες, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί 20

Β.7. Το Άγιο Πνεύμα θα εκχυθεί πάνω στο λαό του Θεού 22

Β.8. Εξάπλωση του πνευματισμού 23

Β.9. Θα κηρυχθεί το ευαγγέλιον της βασιλείας σε όλη την οικουμένη 26

Β.10. Η πλήθυνση της γνώσης 28

Β.11. Οι άνθρωποι θα απελπίζονται από τα επερχόμενα δεινά 29

Β.12. Οι διωγμοί των Εβραίων 31

Β.13. Η επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ 32

Β.14. Η προετοιμασία για την ανοικοδόμηση του Ναού του Σολομώντος 36

Β.15. Η προετοιμασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης 39

Β.16. Ο αριθμός του Αντιχρίστου 42

Γ: Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 47

Γ.1. Το Κέλευσμα 48

Γ.2. Η ανάσταση των νεκρών 49

Γ.3. Η Αρπαγή της Εκκλησίας 51

Α.1. Η υπόσχεση του Ιησού για την αρπαγή της εκκλησίας 52

Α.1.1. Διώχνει τη ταραχή 52

Α.1.2. Διώχνει τη λύπη και παρηγορεί 52

Α.1.3. Είναι η μακαρία ελπίδα μας 53

Α.1.4. Η υπόσχεση της αρπαγής στη Παλαιά Διαθήκη 53

Α.1.5. Υπόσχεση της αρπαγής στη Καινή Διαθήκη 54

Α.2. Ο χρόνος της αρπαγής δεν μπορεί να προσδιοριστεί 55

Δ. ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 57

Δ.1. Ο αντίχριστος θα φανερωθεί αφού φύγει η Εκκλησία 57

Δ.1.1. Το παράδειγμα του Νώε και του Λωτ 57

Δ.1.2. Ο κωλύων 58

Δ.1.3. Ο Κύριος θα φυλάξει το λαό Του από τη μεγάλη θλίψη 60

Δ.1.4. Ποιόν περιμένουμε, τον Χριστό, ή τον αντίχριστο; 61

Δ.2. Η ΘΛΙΨΗ (τα πρώτα τρεισήμισι χρόνια) 62

Δ.2.1. Η βασιλεία του αντιχρίστου θα διαρκέσει επτά έτη 62

Δ.2.2. Θα ξεκινήσει με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων 63

Δ.2.3. Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο άνομος 64

Δ.2.4. Θα έρθει κατ’ ενέργειαν του Σατανά 65

Δ.2.5. Τα τέσσερα θηρία στο ενύπνιο του Δανιήλ 65

Δ.2.6. Το ενύπνιο του βασιλιά Ναβουχοδονόσορ 66

Δ.2.7. Η καταγωγή του αντιχρίστου 69

Δ.2.8. Το θηρίο που θα αναδείξει τον αντίχριστο 71

Δ.2.9. Η θανατηφόρος πληγή μίας από τις επτά κεφαλές 71

Δ.2.10. Θα κυριαρχήσει με ειρηνικές, αλλά πονηρές μεθόδους 72

Δ.2.11. Θα διαμοιράζει πλούτη για να κερδίσει τους ανθρώπους 72

Δ.2.12. Θα βλαστημάει και θα πολεμήσει του αγίους 73

Δ.2.13. Οι ασεβείς θα τον προσκυνήσουν και θα τον επευφημούν 74

Δ.2.14. Το δεύτερο θηρίο (ο ψευδοπροφήτης) 74

Δ.2.15. Πνεύμα πλάνης θα πλανά τους ανθρώπους 75

Δ.2.16. Οι 144.000 Ιουδαίοι 76

Δ.3.  Η ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΗ (Τα δεύτερα τρεισήμισι χρόνια της θλίψης) 77

Δ.3.1. Θα καταργήσει τις θρησκείες 78

Δ.3.2. Το βδέλυγμα της ερημώσεως 78

Δ.3.3. Ψευδοπροφήτες θα κάνουν σπουδαία σημεία και θαύματα 79

Δ.3.4. Το χάραγμα και η σφαγή αναρίθμητου πλήθους πιστών 80

Δ.3.5. Άγγελοι θα κηρύττουν 81

Δ.3.6. Οι δύο μάρτυρες 82

Δ.3.7. Ο διωγμός όλων των πιστών 83

Δ.3.8. Ο διωγμός των Ιουδαίων 83

Δ.3.9.  Η σωτηρία του Ισραήλ ως έθνος 89

Δ.3.10. Πολλοί άνθρωποι θα σωθούν εκείνη τη περίοδο 92

Δ.3.11. Αγωνία και βάσανα για τους ασεβείς – θα ζητούν τον θάνατο 92

Δ.3.12. Η πτώση και η τιμωρία της Βαβυλώνος 93

Ε. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 94

Ε.1. Θα γίνει στο τέλος της επταετίας του αντιχρίστου 94

Ε.2. Προαναγγέλθηκε με σαφήνεια 94

Ε.3. Ο Ζαχαρίας προφήτευσε ότι θα επιστρέψει στο όρος των ελαιών 95

Ε.4. Θα τον δει κάθε οφθαλμός και θα θρηνήσουν 95

Ε.5. Η μάχη του Αρμαγεδώνος 98

ΣΤ.  Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 101

ΣΤ.1. Η χιλιετής βασιλεία του Ιησού στη γη μετά πάντων των αγίων 101

ΣΤ.2. Το λύσιμο του Σατανά μετά τα χίλια έτη 103

Ζ. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 104

Ζ.1. Η τελική κρίση 104

Ζ.2. Η ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ 105

Ζ.2.1. Δεν θα υπάρχουν πια συζηγικές σχέσεις 105

Ζ.2.2. Οι άγιοι θα έχουν το σώμα, τη ψυχή και το πνεύμα τους 105

Ζ.2.3. Οι άγιοι θα έχουν ένδοξο, αιώνιο και άφθαρτο σώμα 105

Ζ.2.4. Οι άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης θα είναι στον ουρανό 107

Η. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 107

Η.1. Ερώτηση: Ποιά θα είναι η καταγωγή του αντιχρίστου; 107

Η.2. Ερώτηση: Ο αντίχριστος θα είναι άνθρωπος, ή συμμαχία εθνών; 108

Η.3. Ερώτηση: …………………… ; 108

Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΑ

Ο Λόγος του Θεού μας διαβεβαιώνει ότι τις έσχατες ημέρες θα υπάρξουν σημεία που θα προηγηθούν της αρπαγής της εκκλησίας, της επταετίας του αντιχρίστου και της Β’ παρουσίας του Κυρίου. Όμως το θέμα δεν είναι αν θα υπάρξουν σημάδια, το θέμα είναι αν θα έχουμε πνευματικά, γυμνασμένα μάτια, ώστε να μπορούμε να δούμε αυτά τα σημεία και να προετοιμαστούμε κατάλληλα ώστε όταν έρθει η ώρα την οποία κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει, να είμαστε έτοιμοι, με αναμμένες λαμπάδες και με λάδι στα αγγεία μας. 

Α.1. Συνοπτική περιγραφή των γεγονότων μέχρι την Β’ παρουσία

 1. Εκπλήρωση των σημείων: Ο Ιησούς είπε ότι θα υπάρξουν σημεία πριν την αρπαγή της εκκλησίας (Ματθ κδ κλπ). Σήμερα φαίνεται ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, δεν υπάρχει κάποιο γραμμένο σημείο των εσχάτων ημερών που να μην έχει εκπληρωθεί. 

 2. Αρπαγή της εκκλησίας: Αφού ολοκληρωθούν όλα τα σημεία των καιρών και ο Θεός αποφασίσει, θα γίνει η αρπαγή της εκκλησίας σε χρόνο που κανείς δεν θα γνωρίζει. Για τους ασεβείς θα είναι ως κλέπτης εν νυκτί (Α’ Θεσ 5:2 & Αποκ 3:3) και θα τους βρει να κοιμούνται. Για τους πιστούς, οι οποίοι θα λένε “ελθέ Κύριε” (Αποκ 22:17) θα έρθει ξαφνικά (καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε), αλλά θα είναι έτοιμοι και θα τον περιμένουν με αναμμένες λαμπάδες. 

 3. Φανέρωση αντιχρίστου: Ο αντίχριστος θα φανερωθεί μετά την αρπαγή της εκκλησίας και αφού όλα θα είναι ήδη έτοιμα, καθώς το πνεύμα της ανομίας ήδη προετοιμάζει το έδαφος για να κατακτήσει την παγκόσμια κυριαρχία με την εξουσία που θα του δώσει ο διάβολος και το σύστημά του. Θα εγκατασταθεί από τις σκοτεινές δυνάμεις που διοικούν τον κόσμο (με ηγέτη τον σατανά), ως παγκόσμιος κυβερνήτης (Αποκ 17:12). 

 4. Οι 7 σφραγίδες και οι 7 σάλπιγγες: Μεγάλα κακά θα βρουν τους ανθρώπους που θα δεχτούν τον αντίχριστο ως ηγέτη τους, που θα υποταχτούν στις διαβολικές του εμπνεύσεις και θα αντιταχθούν ανοιχτά στο θέλημα του Θεού. Η οργή του Θεού θα έρθει πάνω στους ασεβείς. (Αποκ 6:1 + 8:6)

 5. Το χάραγμα με τον αριθμό του αντιχρίστου (χξς – 666): Ο αντίχριστος θα βάλει ένα χάραγμα με τα τρία εξάρια στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Ο άνθρωπος θα γίνει ένας αριθμός με ένα τεράστιο ηλεκτρονικό φάκελο τον οποίο θα μπορεί να ελέγχει ο Αντίχριστος δεσμεύοντας από τον άνθρωπο αυτό που ο Θεός του έδωσε, δηλαδή την απόλυτη ελευθερία του. (Αποκ 13:16-18)

 6. Το βδέλυγμα της ερημώσεως: Στα 3,5 έτη της κυριαρχίας του, θα εκπληρωθεί η προφητεία για το βδέλυγμα της ερημώσεως (Δαν 9:27 & Ματθ 24:15), δηλαδή θα σταματήσει να προσφέρεται η παντοτινή θυσία στον νεόδμητο Ναό όπου θα καθίσει ο αντίχριστος για να λάβει προσκύνηση ως θεός και θα την λάβει από τους χαραγμένους (Β’ Θεσ 2:4). 

 7. Οι άγγελοι και οι δύο προφήτες θα κηρύτουν: Ο Θεός με τους δύο προφήτες και με αγγέλους, θα προτρέπει τους ανθρώπους να μην βάλουν το χάραγμα και να μην προσκυνήσουν τον Αντίχριστο και την εικόνα του. (Ζαχ 4:11-14 & Αποκ 11:3 & 14:9-10)

 8. Η μεγάλη θλίψη: Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας του αντιχρίστου, θα γίνει τέτοια θλίψη στη γη που όμοια της δεν έχει ποτέ ξαναγνωρίσει ο κόσμος (Ματθ 14:21 & Δαν 12:1)

 9. Θάνατος των μη χαραγμένων: Ο Αντίχριστος θα θανατώνει όλους αυτούς που δεν δέχονται το χάραγμα και δεν τον προσκυνούν (Αποκ 13:15 & Δαν 8:24)

 10. Ο διωγμός και η σωτηρία του λαού Ισραήλ: Τότε ακριβώς θα αρχίσει και ο διωγμός των Ισραηλιτών που πλέον θα καταλάβουν ότι αυτός είναι ο αντίχριστος και όχι ο μεσσίας όπως νόμιζαν. Τότε θα εκπληρωθεί και η προφητεία περί της αναγνώρισης του Ιησού Χριστού ως Μεσία από τους Ισραηλίτες οι οποίοι θα φύγουν στα βουνά σύμφωνα με τα λόγια του Ιησού (Ματθ 24:15-21). 

 11. Ο Γ’ Παγκόσμιος πόλεμος: Θα είναι χημικός και πυρηνικός και θα πεθάνει το ένα τρίτο των ανθρώπων (Αποκ 9:17-18)

 12. Η Οργή του Θεού (7 φιάλες): Ο Θεός θα φέρει κρίση σε αυτούς που δέχτηκαν το χάραγμα με διάφορους τρόπους. Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε για τις σφραγίδες, τις σάλπιγγες και τις φιάλες, κάθε μια από τις οποίες φέρνουν μεγάλες πληγές και κακά στη γη. (Αποκ 15:5)

 13. Η Δευτέρα παρουσία του Ιησού Χριστού: Όπως λέει και το σύμβολο της πίστεως, “Και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος” θα έρθει ξανα στη γη ο Ιησούς μετά πάντων των αγίων του, τους οποίους εν των μεταξύ θα έχει ήδη αρπάξει στον ουρανό για να είναι πάντα μαζί του. (Ζαχ 14:4 & Ματθ 24:27 – 30 & Αποκ 1:7)

 14. Η Χιλιετής βασιλεία: Στη χιλιετή βασιλεία ο Χριστός θα κυβερνήσει τους λαούς “εν ράβδω σιδηρά” ενώ οι άγιοι θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση όλων των πόλεων τοπυ κόσμου για εκείνη τη περίοδο. (Αποκ 2:26, Αποκ 20:2, Λουκ 22:29)

 15. Το Λύσιμο του Σατανά: Μόλις ολοκληρωθούν τα χίλια έτη της επι της γης βασιλείας του Θεού και των αγίων, η Γραφή μας λέει ότι ο Σατανάς θα λυθεί και ξανά θα πλανήσει τα έθνη σε πόλεμο. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Σατανάς δεν μπορεί να μετανοήσει, ακόμα και αν του δοθεί η ευκαιρία. Ακόμα βλέπουμε ότι οι πλανεμένοι παραμένουν πλανεμένοι (Αποκ 20:7).

 16. Η τελική κρίση: Όταν φτάσει αυτή η ώρα, μετά το λύσιμο του Σατανά και τη προσπάθειά του να πλανήσει εκ νέου τα έθνη καλώντας τα σε πόλεμο κατά του Θεού, ο διάβολος θα ριχτεί στη λίμνη του πυρός και του θείου (αιώνια κόλαση) όπου ήδη βρίσκεται ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης. Σε αυτή τη στιγμή θα γίνει και η τελική κρίση των ασεβών. Όποιος δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στην ίδια λίμνη, όπου ο βασανισμός τους θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων. (Αποκ 20:10-15)

Α.2. Ο Χριστιανός αγρυπνά στις προσευχές για να είναι πάντοτε έτοιμος

Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Το παγκόσμιο σύστημα ετοιμάζεται για να δεχτεί τον μεσσία. Όλα είναι ουσιαστικά έτοιμα, ώστε ο λαός του Θεού, βλέποντας τη συκή που βγάζει φύλλα, να γνωρίζει ότι το τέλος είναι πλησίον. Όλα βαδίζουν προς το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης. Όλοι το ζητούν και όλοι το προκρίνουν. Μάλιστα, οι ηγέτες μικρών και μεγάλων κρατών προετοιμάζουν τους λαούς τους να αποδεχθούν ότι για λόγους ασφάλειας και με τον μανδύα της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των εθνών ενάντια στη τρομοκρατία, πρέπει να υπάρξει άμεσα η παγκόσμια διακυβέρνηση όπως την αποκαλούν. Ο λαός του Θεού όμως, γνωρίζει ότι πρόκειται για μια διαβολικής έμπνευσης παγκόσμια δικτατορία, κατά την οποία ο διάβολος θα δώσει όλη του την εξουσία στον αντίχριστο, με μόνο απώτερο σκοπό, να εναντιωθεί στον ερχόμενο Χριστό. (928 Λουκ 21:36) Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν παντί καιρώ, διά να καταξιωθήτε να εκφύγητε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γείνωσι και να σταθήτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.

Μια από τις συχνότερες και πιο έντονα εκφρασμένες προτροπές του Λόγου του Θεού προς τους πιστούς, είναι το κάλεσμα σε εγρήγορση, υπό το πρίσμα της ξαφνικής και απρόσμενης έλευσης του Χριστού. (873 Ματ 24:42) Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποία ώρα έρχεται ο Κύριος υμών. 44 Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. 

Για πολλούς ασεβείς ανθρώπους, ή πιστούς που θα έχουν απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού, η αρπαγή της Εκκλησίας θα είναι μια δυσάρεστη έκπληξη, ένας «αιφνίδιος όλεθρος» σαν ξαφνικά να ανακαλύπτουν ότι το σπίτι τους έχει παραβιαστεί από κλέφτες και η περιουσία τους έχει κλαπεί. (1088 Αποκ 3:2) Γίνου άγρυπνος και στήριξον τα λοιπά, τα οποία μέλλουσι να αποθάνωσι· διότι δεν εύρηκα τα έργα σου τέλεια ενώπιον του Θεού. 3  Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε. 

(918 Λουκ 12:35)  Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι· 36  και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37  Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει περιζωσθή και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν, και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. 38  Και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι. 39  Τούτο δε γινώσκετε, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή ο οίκος αυτού. 40  Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. 

Ο λαός του Θεού όμως δεν είναι απληροφόρητος. Βλέπουμε τη συκιά ήδη να εκβλαστάνει φύλλα και έτσι καταλαβαίνουμε ότι η απολύτρωση μας είναι κοντά. Ο σοφός Χριστιανός, αγρυπνά στις προσευχές και καρτερεί την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος. (1047 Α’ Θεσ 5:1) Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρείαν να σας γράφη τις· 2 διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. 3 Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ’ αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει. 4 Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· 5 πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. 6 Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ’ ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα. 7 Διότι οι κοιμώμενοι την νύκτα κοιμώνται, και οι μεθύοντες την νύκτα μεθύουσιν· 

Για τους πιστούς λοιπόν, δεν ισχύει η φράση ως κλέπτης εν νυκτί, αλλά καθ’ ώραν δεν στοχάζεσθε: (872 Ματ 24:44)  Διά τούτο και σεις γίνεσθε έτοιμοι, διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. (1102 Αποκ 22:17) Και το Πνεύμα και η νύμφη λέγουσιν· Ελθέ. Και όστις ακούει, ας είπη. Ελθέ. Και όστις διψά, ας έλθη, και όστις θέλει, ας λαμβάνη δωρεάν το ύδωρ της ζωής.