Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

θεραπείες και θαύματα


Θεραπείες του Κυρίου ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Υιός του βασιλικού δ:46

Παράλυτος εις Βηθεσδά ε:1

Πενθερά του Πέτρου η:14 α:29 δ:38 Λεπρός η:2 α:40 ε:12 Παράλυτος της Καπερναούμ θ:2 β:3 ε:18 Ξηράς χείρας ιβ:9 γ:1 ς:6 Δούλος του εκατόνταρχου η:5 ζ:1 Ανάσταση του υιού της χήρας ζ:11 Αιμορροούσα γυνή θ:20 ε:25 η:43 Ανάσταση θυγατρός Ιάειρου θ:18 ε:22 η:41 Δύο τυφλοί θ:27 Θυγατέρα Χαναναίας ιε:21 ζ:24 Κωφάλαλος στην Δεκάπολη ζ:31 Τυφλός στη Βηθσαΐδα η:22 Εκ γενετής τυφλός θ:1

Συγκύπτουσα γυνή ιγ:10 Υδρωπικός ιδ:1 Ανάσταση του Λαζάρου ια:17

Δέκα λεπροί ιζ:11 Βαρτύμαιος ο τυφλός κ:29 ι:46 ιη:35 Ωτίον Μάλχου κς:51 ιδ:47 κβ:49 ιη:10


Επιτίμηση δαιμονίων ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Δαιμονιζόμενος της Καπερναούμ α:23 δ:31

Τυφλού & κωφού δαιμονιζομένου ιβ:22 ια:14

Γεργεσινός δαιμονιζόμενος η:28 ε:1 η:26

Σεληνιαζόμενος νέος ιζ:14 θ:14 θ:37


Θαυματουργικές ενέργειες ΜΑΤΘ ΜΑΡΚ ΛΟΥΚ ΙΩΑΝ

Μεταβολή του ύδατος εις οίνον β:1

Πρώτη άγρα ιχθύων ε:1 Κατάπαυση της τρικυμίας η:18,23 δ:35 η:22 Χορτασμός των 5,000 ιδ:14 ς:35 θ:12 ς:1

Ο Ιησούς περπατά στην θάλασσαι δ:24 ς:45 ς:16

Χορτασμός των 4,000 ιε:32 η:1 Στατήρας στο στόμα του ιχθύος ιζ:24 Αποξήρανση της ακάρπου συκής κα:18 ια:12 Δεύτερη άγρα ιχθύων κα:1,14


θαύματα από τους Αποστόλους Εδάφιο

Επιστροφή των εβδομήκοντα αποστόλων ΛΟΥΚ ι:17

Εκ γενετής χωλός, στην ωραία πύλη… ΠΡΑΞ γ:1

Η σκιά του Πέτρου θεραπεύει… ΠΡΑΞ γ:15

Σαμάρεια: πνεύματα ακάθαρτα, παραλυτικοί, χωλοί ΠΡΑΞ η:7

Αινέας ο παραλυτικός ΠΡΑΞ θ:32

Ανάστασή της Δορκάδας ΠΡΑΞ θ:36

Εκ γενετής χωλός, στα Λύστρα ΠΡΑΞ ιδ:8

Δούλη με πνεύμα πύθωνος ΠΡΑΞ ις:16

Μανδήλια, περιζώματα Παύλου ΠΡΑΞ ιθ:11

Εύτυχος ΠΡΑΞ κ:9

Έχιδνα στην χείρα του Παύλου, στη Μάλτα ΠΡΑΞ κη:3

Πατήρ Ποπλίου, πυρετός, δυσεντερία ΠΡΑΞ κη:8
7 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται