Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κακά έργα

Αδιαλλαξία Ρωμ. α:3 - Β.Τιμ. γ:3

Αδικία Ρωμ. α:18,29 + β:8 - Β.Θεσ. β:10 - Β.Τιμ. β:19 - Ιακ. γ:6 - Α.Ιωάν. ε:17

Αιρέσεις Πρ. κδ:14 - Γαλ. ε:20 - Τιτ. γ:10

Αισχροκέρδεια Α.Τιμ. γ:3,8 - Τιτ. α:7

Αισχρολογία Κολ. γ:8

Αισχρότης Α.Κορ. ια:6 + ιδ:35 - Εφ. ε:4 -Τιτ. α:11

Ακαθαρσία Ρωμ. α:24 - Γαλ. ε:19 - Εφ. δ:19 + ε:3,5 - Κολ. γ:5 - Α.Θεσ. δ:7

Ακράτεια Β.Τιμ. γ:3

Αλαζονεία Ρωμ. α:30 - Β.Τιμ. γ:2 - Ιακ. δ:16

Ανδραποδιστής Α.Τιμ. α:10

Ανδροφόνος Α.Τιμ. α:9

Ανελεήμων Ρωμ. α:31

Ανήμερος Β.Τιμ. γ:3

Ανόσιος Α.Τιμ. α:9 - Β.Τιμ. γ:2.

Αντιζηλία Φιλιπ. α:16 + β:3.

Ανυπότακτος Α.Τιμ. α:9.

Απάτη Ματθ. ιγ:22 - Εφ. δ:22 - Κολ. β:8 - Β.Θεσ. β:10 -Β.Πέτρ. β:13.

Απείθεια (σε γονείς) Ρωμ. α:30 - Εφ. ε:6 - Κολ. γ:6 - Β.Τιμ. γ:2 - Τιτ. α:16 + γ

Απιστία Λουκ.12:46-Β.Κορ.4:4+6:14,15-Τιτ.1:15-Αποκ.21:8.

Αρσενοκοίτης Α.Κορ.6:9-Α.Τιμ.1:10.

Ασέβεια Ρωμ.1:18-Τιτ.2:12-Ιούδα18.

Ασέλγεια Μαρκ.7:22-Ρωμ.13:13-Β.Κορ.12:21-Γαλ.5:19-Εφ.4:19-Α.Πέτρ.4:3

Άσπλαχνος Ρωμ.1:31-Β.Τιμ.3:3.

Ασύνετος Ματθ.15:16-Ρωμ.1:21,31.

Ασωτία Λουκ.15:13-Εφεσ.5:18-Α.Πέτρ.4:4.

Αυθάδεια Τίτ.1:7-Β.Πέτρ.2:10.

Αφιλάγαθος Β.Τιμ.3:3.

Αφροσύνη Μαρκ.7:22.

Αχαριστία Λουκ.6:35-Β.Τιμ.3:2

Βδελυκτός Τιτ.1:16-Αποκ.21:8.

Βέβηλος Α.Τιμ.1:9-Εβρ.12:16.

Βλασφημία Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:2-Β.

Βωμολοχία Εφ.5:4.

Δειλία Ματθ.8:26-Αποκ.21:8.

Διχοστασία Ρωμ.16:17-Α.Κορ.3:3-Γαλ.5:20.

Δόλος Μαρκ.7:22-Ιωάν.1:48-Ρωμ.1:29-Α.Πέτρ.2:1+3:10

Ειδωλολατρία Α.Κορ.5:11+6:9+10:7,14-Γαλ.5:20-Εφ.5:5-Κολ.3:5-Α.Πέτρ.4:3-Α

Επιθυμία Μαρκ.4:19-Ρωμ.7:8+13:14-Α.Κοπ.5:6-Γαλ.5:16-Εφ.4:22-Α.Θεσ.4:

Επίορκος Α.Τιμ.1:10

Έριδα Ρωμ.1:29+13:13-Α.Κορ.3:3-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Φιλιπ.1:15-Α.

Εφευρέται Κακών Ρωμ.1:30

Έχθρα Ζηλοτυπία Β.Κορ.11:2+12:20-Γαλ.5:20.

Θυμός Ρωμ.2:8-Β.Κορ.12:20-Γαλ.5:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8.

Κακία Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8+14:20-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Τιτ.3:3-Ιακ.1:21-Α

Κακοήθεια Ρωμ.1:29.

Καταλαλιά Ρωμ.1:30-Α.Τιμ.3:11-Τιτ.2:3.

Κλοπή Ματθ.15:19-Μαρκ.7:22-Αποκ.9:21.

Κύνες Ματθ.7:6-Φιλ.3:2-Αποκ.22:15.

Κώμοι Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:3.

Μάχη Β.Κορ.12.20-Γαλ.5:20.

Μέθη Λουκ.21:34-Ρωμ.13;13-Α.Κοπ.5:11+6:10-Γαλ.5:21-Εφ.5:18-Α.Τιμ

Μητροκτόνος Α.Τιμ.1:9

Μισόθεος Ρωμ.1:30.

Μοιχεία Ματθ.5:27,32+15:19+19:9-Ρωμ.7:3-Α.Κορ.6:9-Γαλ.5:19-Εβρ.13:4

Μώμος Β.Πέτρ.2:13.

Μωρολογία Εφ.5:4.

Οργή Ρωμ.2:8+12:19-Εφ.4:31-Κολ.3:8-Α.Τιμ.2:8-Τιτ.1:7-Ιακ.1:19.

Οφθαλμός Πονηρός Ματθ.6:23-Μαρκ.7:22-Β.Πετρ.2:14-Α.Ιωάν.2:16.

Πάθος Ρωμ.1:26-Κολ.3:5-Α.Θεσ.4:5

Παράβαση συνθήκης Ρωμ.1:31.

Πατροκτόνος Α.Τιμ.1:9.

Πλεονεξία Μαρκ.7:22-Λουκ.12:15-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:10-Εφ.5:3,5-Κολ.

Πλήκτης Α.Τιμ.3:3-Τιτ.1:7.

Πονηρία Μαρκ.7:22-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:8-Εφ.6:12-Α.Τιμ.6:4.

Πορνεία Ματθ.5:22+15:19-Ρωμ.1:29-Α.Κορ.5:11+6:9,18-Γαλ.5:19-Β.Κορ.1

Προδότης Λουκ.6:16-Β.Τιμ.3:4.

Προπέτης Πρ.19:36-Β.Τιμ.3:4.

Σπίλος Β.Πέτρ.2:13.

Συκοφάντης Λουκ.3:14-Β.Τιμ.3:3.

Συμπόσια Ρωμ.13:13.

Τετυφωμένος Α.Τιμ.6:4-Β.Τιμ.3:4.

Τολμητής Β.Πέτρ.2:10.

Υβριστής Ρωμ.1:30.

Υπερήφανος Μαρκ.7:22-Λουκ.1:51-Ρωμ.1:30-Β.Τιμ.3:2-Ιακ.4:6-Α.Πετρ.5:5.

Υπόνοιαι Πονηραί Α.Τιμ.6:4.

Φαρμακεία Γαλ.5:20-Αποκ.9:21+21:8+22:15

Φθόνος Ρωμ.1:29+13:13-Γαλ.5:21,26-Α.Τιμ.6:4-Τιτ.3:3-Α.Πέτρ.2:1.

Φιλαργυρία Α.Τιμ.6:10-Β.Τιμ.3:2.

Φιλαυτία Β.Τιμ.3:2.

Φιλήδονος Β.Τιμ.3:4.

Φιλονικεία Ρωμ.2:8-Ιακ.3:14,16.

Φόνος Ματθ.5:21+15:19-Μαρκ.7:21-Ρωμ.1:29-Γαλ.5:21-Α.Πέτρ.4:15-Απο

Ψευδομαρτυρία Ματθ.15:19.

Ψεύδος Ιωάν.8:44-Ρωμ.1:25+3:4-Εφ.4:25-Κολ.3:9-Α.Πέτρ.1:10-Α.Ιωαν.2

Ψιθυριστής Ρώμ.1:30-Β.Κορ.12:20.


1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται