top of page
Αναζήτηση

ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Έγινε ενημέρωση: 15 Ιαν 2023

Η Γραφή, απαγορεύει στη γυναίκα να μιλάει μέσα στην εκκλησία. Σε δύο μόνο περιπτώσεις κατ’ εξαίρεση της επιτρέπει ο λόγος να μιλά, όταν δηλαδη προσεύχεται ή όταν προφητεύει. Και τότε όμως, την καλεί να καλύπτει τη κεφαλή της, ώστε να δείχνει την ταπείνωση της μπροστά στον άντρα της που συμβολίζει την υποταγή στην ανθρώπινη εξουσία και στους αγγέλους, που συμβολίζει την υποταγή της μπροστά στη παρουσία του Θεού.

Α’ ΚΟΡ 14:34 Αι γυναίκες σας, ας σιωπώσιν εν ταις εκκλησίαις διότι δεν είναι συγκεχωρημένον εις αυτάς να λαλώσι, αλλά να υποτάσσωνται, καθώς και ο νόμος λέγει. 35 Αλλ’ εάν θέλωσι να μάθωσί τι, ας ερωτώσιν εν τω οίκω τους άνδρας αυτών διότι αισχρόν είναι εις γυναίκας να λαλώσιν εν εκκλησία.

Το πλαίσιο του κειμένου αφορά την υποταγή της γυναίκας στην αλυσιδωτή τάξη που έχει οριστεί από τον Θεό. Το «κάλυμμα» στο κεφάλι μιας γυναίκας χρησιμοποιείται ως απεικόνιση της τάξης, της κεφαλής ως εξουσίας και της εξουσίας του Θεού.

Α΄ ΚΟΡ 11:3 Θέλω δε να ξέρετε ότι, η κεφαλή κάθε άνδρα είναι ο Χριστός· κεφαλή δε της γυναίκας, είναι ο άνδρας· κεφαλή δε του Χριστού, είναι ο Θεός.

Το πρώτο κάλυμμα κεφαλιού το οποίο αναφέρεται στην Αγία Γραφή είναι η μαντίλα που φόρεσε η Ρεβέκκα όταν συνάντησε τον Ισαάκ.

ΓΕΝ 24:64 και υψώσασα η Ρεβέκκα τους οφθαλμούς αυτής είδε τον Ισαάκ και κατεπήδησεν από της καμήλου. 65 Διότι είχεν ειπεί προς τον δούλον, Τις είναι ο άνθρωπος εκείνος, ο ερχόμενος διά της πεδιάδος εις συνάντησιν ημών; Ο δε δούλος είχεν ειπεί, Είναι ο κύριός μου. Και αυτή λαβούσα την καλύπτραν, εσκεπάσθη.

Η λέξη που χρησιμοποιεί εδώ το εβραϊκό κείμενο είναι η λέξη τσα‛ίφ, η οποία αλλού μεταφράζεται «σάλι». (ΓΕΝ 38:14, 19) Φορώντας αυτή τη «μαντίλα», η Ρεβέκκα δήλωσε προφανώς την υποταγή της στο μνηστήρα της τον Ισαάκ.


Τα μαλλιά της γυναίκας, η δόξα της

Η Καινή Διαθήκη λέει στη γυναίκα να καλύπτεται μόνο όταν προσεύχεται ή προφητεύει και όχι την υπόλοιπη μέρα, κατά την οποία τα μακριά της μαλλιά, υποδηλώνουν ότι βρίσκεται υπό την εξουσία του άντρα της. Τα μαλλιά της γυναίκας είναι η δόξα της, και ο λόγος του Θεού απελευθερώνει τη γυναίκα και την τιμά. Για παράδειγμα, ελευθερώνει τις γυναίκες που φοράνε όλο το 24ωρο κάλυμμα (όπως η μπούργκα) γιατι τους λέει να φοράνε κάλυμμα μόνο όταν προσεύχονται ή προφητεύουν.

Α’ ΚΟΡ 11:3 Θέλω δε να εξεύρητε, ότι η κεφαλή παντός ανδρός είναι ο Χριστός, κεφαλή δε της γυναικός ο ανήρ, κεφαλή δε του Χριστού ο Θεός. 4  Πας ανήρ προσευχόμενος ή προφητεύων, εάν έχη κεκαλυμμένην την κεφαλήν, καταισχύνει την κεφαλήν αυτού. 5  Πάσα δε γυνή προσευχομένη ή προφητεύουσα με την κεφαλήν ασκεπή καταισχύνει την κεφαλήν εαυτής· διότι εν και το αυτό είναι με την εξυρισμένην. 6  Επειδή αν δεν καλύπτηται η γυνή, ας κουρεύση και τα μαλλία αυτής· αλλ' εάν ήναι αισχρόν εις γυναίκα να κουρεύη τα μαλλία αυτής ή να ξυρίζηται, ας καλύπτηται. 7 Διότι ο μεν ανήρ δεν χρεωστεί να καλύπτη την κεφαλήν αυτού, επειδή είναι εικών και δόξα του Θεού· η δε γυνή είναι δόξα του ανδρός. 8 Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλ' η γυνή εκ του ανδρός· 9 επειδή δεν εκτίσθη ο ανήρ διά την γυναίκα, αλλ' η γυνή διά τον άνδρα. 10 Διά τούτο η γυνή χρεωστεί να έχη εξουσίαν επί της κεφαλής αυτής διά τους αγγέλους.

Ο Παύλος ολοκλήρωσε την επιχειρηματολογία του λέγοντας ότι, ακόμη και αν κάποιος λογομαχούσε υποστηρίζοντας οποιοδήποτε άλλο έθιμο και όχι αυτό που εξέθετε ο ίδιος, η εκκλησία έπρεπε παρ’ όλα αυτά να ακολουθήσει τη συμβουλή του αποστόλου σχετικά με τη χρήση καλύμματος του κεφαλιού. Αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη οδηγία εφαρμόσιμη παντού και πάντοτε στη Χριστιανική εκκλησία.

1Κο 11:16 Εάν τις όμως φαίνηται ότι είναι φιλόνεικος, ημείς τοιαύτην συνήθειαν δεν έχομεν, ουδέ αι εκκλησίαι του Θεού.


Περί ιερόδουλων της Κορίνθου

Υπάρχει η άποψη ότι η γυναίκα σήμερα δεν χρειάζεται να καλύπτεται στη προσευχή, διότι η διδασκαλία του Απόστολου Παύλου αφορούσε μόνο την Κόρινθο και μάλιστα τις ξυρισμένες ιερόδουλες που όταν πίστευαν στον Χριστό, πήγαιναν στην εκκλησία με κάλυμμα.

Πρώτα από όλα, αυτό δεν ισχύει διότι τότε ο Παύλος θα έλεγε στις αδελφές να φορούν κάλυμμα σε όλη τη διάρκεια της λατρείας και όχι μόνο στη προσευχή η κατά τη διάρκεια της άσκησης του προφητικού χαρίσματος. Έτσι, μετά τη προσευχή και κατά τη διάρκεια του κηρύγματος, όταν θα έβγαζαν το κάλυμμα, οι ιεροδουλες θα ήταν ακόμα πιο εκτεθειμένες. Αυτά είναι αστεία πράγματα και λέγονται από ανθρώπους που δεν θέλουν να εκτελέσουν τον λόγο του Θεού με απλότητα.

Εξάλλου, η ιστορία μας διατάσσει ότι κατά την εποχή του απ. Παύλου, δεν υπήρχαν πια στην Κόρινθο ιερόδουλες για να ιερουργούν με τον γνωστό σαρκολατρευτικό τρόπο στις διονυσιακές γιορτές, γιατί σχεδόν έναν αιώνα πριν, αυτές είχαν καταργηθεί ολοσχερώς από τους Ρωμαίους, όπως διαβάζουμε παρακάτω, στη "μηχανή του χρόνου":

"Ως την κατάληψή της από τους Ρωμαίους το 146 π.Χ., η Κόρινθος παραμένει μια από τις πιο επιδεικτικές πόλεις τού ελληνικού κόσμου, αφού η απόλαυση και η πολυτέλεια αναπτύχθηκαν πολύ φυσικά σ΄ αυτή την πρωτεύουσα τής ιερής ή κοσμικής πορνείας. Καταστρέφεται από τους Ρωμαίους, ανοικοδομείται από τον Καίσαρα, αλλά ποτέ δεν χάνει τη φήμη τής ακόλαστης πόλης, ακόμα και μετά την εξάλειψη των ιερόδουλων και τής «σκανδαλώδους» λατρείας τής Αφροδίτης στην Ακροκόρινθο. Για τούς αρχαίους παραμένει πάντα το σύμβολο τής διαφθοράς...."

Βιβλιογραφία: https://www.mixanitouxronou.gr/ti-itan-i-ieri-pornia-stin-archea-ellada-ke-giati-i-korinthos-apektise-tin-fimi-tis-akolastis-polis-ke-tis-skandalodous-latrias-tis-afroditis/

101 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς. ΡΩΜ 6:14 Δ

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Comments


bottom of page