Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Κατάθλιψη

Ενημερώθηκε: Ιουν 25

Εισαγωγή

Πρακτικές Συμβουλές για όσους νιώθουν κατάθλιψη

(1) Προσευχή

(2) Εξομολόγηση

(3) Αμεριμνησία:

(4) Έλεγχος των σκέψεων μας

(5) Ευγνωμοσύνη

(6) Εκκλησιασμός και λατρεία

(7) Πίστη στην έκβαση

(8) Εκτέλεση του λόγου

(9) Xριστιανική Πνευματική Μουσική
Εισαγωγή

Δεν μπορούμε πάντοτε να ελέγξουμε αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας και γύρω μας και είναι αναπόφευκτο να επηρεαζόμαστε από κάποιες αρνητικές καταστάσεις. Ο λόγος του Θεού λέει ότι οι θλίψεις πρέπει να έρθουν και μέσα από αυτές θα βελτιωθούμε εκπαιδευόμενοι στο θέλημα του Θεού.


Αν ασκήσουμε μία πίεση (θλίψη) σε ένα αντικείμενο (ας πούμε ένα άδειο χάρτινο κουτί από γάλα), τότε αυτό στην αρχή θα αρχίσει να αλλάζει σχήμα και να παραμορφώνεται ελαφρά. Αν όμως το πιέσουμε περισσότερο από την αντοχή του, τότε αυτό τσαλακώνεται εντελώς (κατάθλιψη) και είναι άχρηστο. Αυτή ακριβώς είναι η διαφορά της θλίψης και της κατάθλιψης.

Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος ακόμα και αν βρεθεί σε κατάσταση κατάθλιψης, εφόσον η ελπίδα του είναι ο Χριστός, είναι βέβαιο ότι θα ξεπεράσει τα προβλήματά του και θα σταθεί ακέραιος μπροστά στις προκλήσεις της ζωής.


Η κατάθλιψη είναι μια πολύ διαδεδομένη κατάσταση, που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους, Χριστιανούς και μη. Αυτοί που υποφέρουν από κατάθλιψη μπορεί να έχουν έντονα αισθήματα λύπης, θυμού, απελπισίας, κούρασης, και διάφορα άλλα συμπτώματα. Μπορεί να αρχίσουν να αισθάνονται άχρηστοι και ακόμα να έχουν τάσεις αυτοκτονίας, να χάνουν το ενδιαφέρον για πράγματα και ανθρώπους που κάποτε απολάμβαναν. Η κατάθλιψη συχνά προκαλείται από καταστάσεις της ζωής, όπως απώλεια της δουλειάς, θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, διαζύγιο, ή ψυχολογικά προβλήματα όπως κακοποίηση ή χαμηλή αυτοεκτίμηση.


Η Αγία Γραφή μας λέει να είμαστε γεμάτοι χαρά και δοξολογία:

Φιλπ 4:4 Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε· πάλιν θέλω ειπεί, Χαίρετε.

Ρωμ 15:10 Και πάλιν λέγει· Ευφράνθητε, έθνη, μετά του λαού αυτού. 11 Και πάλιν· Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη, και δοξολογείτε αυτόν πάντες οι λαοί.


Έτσι ο Θεός προφανώς θέλει να ζούμε γεμάτοι χαρά. Αυτό δεν είναι εύκολο για κάποιον που υποφέρει από κατάθλιψη, αλλά μπορεί να θεραπευτεί με το δώρο του Θεού της προσευχής, μελέτη της Γραφής και εφαρμογή, ομάδες κοινωνίας με πιστούς, εξομολόγηση, συγχώρεση, και συμβουλευτική.


Ψαλμ 42:5 Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί αυτόν· το πρόσωπον αυτού είναι σωτηρία. … 9 Θέλω ειπεί προς τον Θεόν, την πέτραν μου, διά τι με ελησμόνησας; διά τι περιπατώ σκυθρωπός εκ της καταθλίψεως του εχθρού; ... 11 Διά τι είσαι περίλυπος, ψυχή μου; και διά τι ταράττεσαι εντός μου; έλπισον επί τον Θεόν· επειδή έτι θέλω υμνεί αυτόν· αυτός είναι η σωτηρία του προσώπου μου και ο Θεός μου.


H Κλινική κατάθλιψη είναι μια φυσική κατάσταση που πρέπει να διαγνωστεί από ειδικό. Δεν προκαλείται από ατυχείς καταστάσεις της ζωής, ούτε μπορούν τα συμπτώματα να ανακουφιστούν από τη θέληση κάποιου. Αντίθετα με ότι πιστεύουν κάποιες Χριστιανικές κοινότητες, η κλινική κατάθλιψη δεν οφείλεται πάντα στην αμαρτία. Η κατάθλιψη μπορεί μερικές φορές να είναι μια διαταραχή που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με φάρμακα και/ή συμβουλευτική. Φυσικά, ο Θεός είναι δυνατός να θεραπεύσει κάθε ασθένεια ή διαταραχή. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, το να δεις ένα γιατρό για κατάθλιψη δεν διαφέρει από το να δεις ένα γιατρό για κάποιο άλλο κοινό τραύμα.


Η Αγία Γραφή αναγνωρίζει ότι οι άρρωστοι χρειάζονται γιατρό.

Λουκ 5:31 Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς· Δεν έχουσι χρείαν ιατρού οι υγιαίνοντες, αλλ' οι πάσχοντες.

Αν λοιπόν κάποιος παλεύει με μία ψυχολογική διαταραχή που τον εξουθενώνει και τον κουράζει, είναι καθόλου κακό να ζητήσει ιατρική βοήθεια.


Παρ` όλο που η κατάθλιψη δεν είναι αμαρτία, ο πιστός άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το πώς αντιμετωπίζει τη θλίψη του, συμπεριλαμβανομένης και της αποδοχής της ειδικής βοήθειας που χρειάζεται.Πρακτικές Συμβουλές για όσους νιώθουν κατάθλιψη:


Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούν να κάνουν αυτοί που υποφέρουν από κατάθλιψη για να ανακουφιστούν από την ανησυχία τους. Να σιγουρευτούν ότι στέκονται στο Λόγο, ακόμα κι αν δεν το αισθάνονται. Τα αισθήματα μπορεί να μας παραπλανήσουν, αλλά ο Λόγος του Θεού στέκεται στερεός και ανάλλαχτος. Πρέπει να διατηρήσουμε δυνατή την πίστη στο Θεό, και να κρατηθούμε από Αυτόν όταν περνούμε θλίψεις και δοκιμασίες. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός ποτέ δεν θα επιτρέψει να δοκιμαστούμε περισσότερο από όσο αντέχουμε

Α` Κορ 10:13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.


(1) Προσευχή:

Η Αγία Γραφή τονίζει την αξία της προσευχής σε περιόδους θλίψεων. Ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να προσθέτει τις τύψεις ή τα λάθη του παρελθόντος και τις φοβίες του αύριο στα βάρη του σήμερα, γιατί τότε η πίεση που θα νιώσει θα είναι αφόρητη. Καλούμαστε να δούμε μία μέρα τη φορά και να αφήνουμε στον Κύριο το φορτίο που νιώθουμε σήμερα.

Ψαλμ 55:22 Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου, και αυτός θέλει σε ανακουφίσει· δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθή ο δίκαιος.


Η προσευχή Βέβαια και η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι ένα ψυχολογικό δεκανίκι ή ένα υποκατάστατο της ανθρώπινης ευημερίας και ευεξίας, αλλά είναι μία πραγματική επικοινωνία με τον πατέρα Θεό Όποιος είναι πάντα κοντά σε αυτούς που είναι ταπεινωμένοι, θλιμμένοι και που έχουν μια συντετριμμένη καρδιά.

Ψαλμ 34:17 Έκραξαν οι δίκαιοι, και ο Κύριος εισήκουσε, και εκ πασών των θλίψεων αυτών ελευθέρωσεν αυτούς. 18 Ο Κύριος είναι πλησίον των συντετριμμένων την καρδίαν, και σώζει τους ταπεινούς το πνεύμα. 19 Πολλαί αι θλίψεις του δικαίου, αλλ' εκ πασών τούτων θέλει ελευθερώσει αυτόν ο Κύριος. 20 Αυτός φυλάττει πάντα τα οστά αυτού· ουδέν εκ τούτων θέλει συντριφθή.


(2) Εξομολόγηση:

Ανοιχτείτε σε έναν έμπιστο αδελφό εν Χριστώ, και μιλήστε για τα αισθήματά σας. Ο καλός αδελφός μπορεί να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε τα θέματα σας. Πρέπει να κάνουμε συνειδητές προσπάθειες να μη κλειστούμε στον εαυτό μας, αλλά μάλλον να ανοιχτούμε προς τα έξω. Τα αισθήματα κατάθλιψης μπορούν συχνά να λυθούν όταν το άτομο που υποφέρει πάρει την προσοχή του από τον εαυτό του και τη βάλει στον Χριστό και στους άλλους.

Παρ 17:17 Εν παντί καιρώ αγαπά ο φίλος, και ο αδελφός γεννάται διά καιρόν ανάγκης.


(3) Αμεριμνησία:

Πολύ συχνά, τα λάθη του παρελθόντος και οι φοβίες του αύριο μας γεμίζουν με ένα απροσδιόριστο άγχος, που αν αφεθεί να δουλέψει μέσα μας για αρκετό καιρό, μπορεί να μας οδηγήσει ακόμα και στην κατάθλιψη. Η Γραφή μας συμβουλεύει να εμπιστευόμαστε στον Θεό ότι αυτός είναι ικανός να φροντίσει για τα θέματά μας και να φέρει έκβαση στα προβλήματά μας

Φιλπ 4:6 Μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλ' εν παντί πράγματι ας γνωρίζωνται τα ζητήματά σας προς τον Θεόν μετ' ευχαριστίας διά της προσευχής και της δεήσεως. 7 Και η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νούν θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.


(4) Έλεγχος των σκέψεων μας:

Η Βίβλος μας διδάσκει ότι το μυαλό μας μπορεί να μας πλανήσει και να μας οδηγήσει σε σκέψεις που δεν είναι από το Θεό αλλά είναι κατευθείαν από τον διάβολο. Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να ελέγχουμε τις σκέψεις μας και να αιχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και κάθε διαλογισμό που αντιστέκεται στην υπακοή του Θεού.

B’ Κορ 10:3 Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκί, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα· 4 διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεώ προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων· 5 επειδή καθαιρούμεν λογισμούς και παν ύψωμα επαιρόμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού, και αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού,

Φιλπ 4:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε· 9 εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών.


(5) Ευγνωμοσύνη:

Είναι πάντοτε πολύ βοηθητικό σε τέτοιες καταστάσεις να θυμόμαστε τις ευλογίες που μας έχει δώσει ο Θεός στο παρελθόν.

Ψαλμ 107:8 Ας υμνολογώσιν εις τον Κύριον τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού τα προς τους υιούς των ανθρώπων· 9 Διότι εχόρτασε ψυχήν διψώσαν, και ψυχήν πεινώσαν ενέπλησεν από αγαθών.


(6) Εκκλησιασμός και λατρεία:

Η λατρεία προς τον Θεό και η ψαλμωδία στην εκκλησία, θα διώξει μακριά την κατάθλιψη.

Ψαλμ 34:1 … Θέλω ευλογεί τον Κύριον εν παντί καιρώ· η αίνεσις αυτού θέλει είσθαι διαπαντός εν τω στόματί μου. 2 Εις τον Κύριον θέλει καυχάσθαι η ψυχή μου· οι ταπεινοί θέλουσιν ακούσει, και θέλουσι χαρή. 3 Μεγαλύνατε τον Κύριον μετ' εμού, και ας υψώσωμεν ομού το όνομα αυτού.


(7) Πίστη στην έκβαση:

Το αίσθημα της κατάθλιψης και της αποθάρρυνσης δεν διαρκεί για πάντα

Ψαλμ 30:5 Διότι η οργή αυτού διαρκεί μίαν μόνην στιγμήν· ζωή όμως είναι εν τη ευμενεία αυτού· το εσπέρας δύναται να συγκατοικήση κλαυθμός, αλλά το πρωΐ έρχεται αγαλλίασις.


(8) Εκτέλεση του λόγου:

H τήρηση του λόγου του Θεού θα μας βοηθήσει να έρθει σε Ειρήνη και σε ανάπαυση η καρδιά μας όταν νιώθουμε πίεση.

Ψαλμ 119:165 Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον σου· και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα.


(9) Xριστιανική Πνευματική Μουσική:

Η Χιστιανική μουσική, πορεί να βοηθήσει, ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάθλιψη.

ΨΑΛΜ 33:1  Αγάλλεσθε, δίκαιοι, εν Κυρίω· εις τους ευθείς αρμόζει η αίνεσις. 2  Υμνείτε τον Κύριον εν κιθάρα· εν ψαλτηρίω δεκαχόρδω ψαλμωδήσατε εις αυτόν. 3  Ψάλλετε εις αυτόν άσμα νέον· καλώς σημαίνετε τα όργανά σας εν αλαλαγμώ. 
20 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ