Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Καταλαλιά, κουτσιμπολιό

Η Καταλαλιά, ή αλλιώς κουτσομπολιό, είναι μία μεγάλη μάστιγα ανάμεσα στους κύκλους των πιστών ανθρώπων. Eίναι πραγματικά πολύ δυσάρεστο να βλέπεις ανθρώπους που έχουν παραδώσει τη ζωή του στο Χριστό να έχουν επιτρέψει στο πνεύμα της καταλονίας να κυριαρχεί στις συζητήσεις τους.

Παρ 18:8  Οι λόγοι του ψιθυριστού καταπίνονται ηδέως και καταβαίνουσιν έως των ενδομύχων της κοιλίας. 

Ιακ 1:26  Εάν τις μεταξύ σας νομίζη ότι είναι θρήσκος, και δεν χαλινόνη την γλώσσαν αυτού αλλ' απατά την καρδίαν αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματαία. 


Η καταλαλιά χαρακτηρίζεται από συμπεριφορές θράσους, παντογνωσίας, φτηνό χιούμορ και εξάρσεις εξυπνάδας που δεν συναντάς ποτέ στον κόσμο. αν κάποιος ζει μαζί με τον Θεό τότε ανοίγοντας το στόμα του θα λέει λόγια γεμάτα ευλογία, οικοδομή και χάρη.

Εφεσ 4:29  Μηδείς λόγος σαπρός ας μη εξέρχηται εκ του στόματός σας, αλλ' όστις είναι καλός προς οικοδομήν της χρείας, διά να δώση χάριν εις τους ακούοντας. 

Α' Τιμ 5:13  και ενταυτώ μανθάνουσι να ήναι αργαί, περιερχόμεναι τας οικίας, και ουχί μόνον αργαί, αλλά και φλύαροι και περίεργοι, λαλούσαι τα μη πρέποντα. 


Αντίθετα κουτσομπολιό, διαφθείρει τις σχέσεις μεταξύ πιστών ανθρώπων, καταστρέφει κάθε ευλογία ανάμεσα στους πιστούς και ξεριζώνει την αίσθηση της εμπιστοσύνης του ενός προς τον άλλον.

Παρ 16:28 Ο διεστραμμένος άνθρωπος διασπείρει έριδας· και ο ψιθυριστής διαχωρίζει τους στενωτέρους φίλους.


Οι βλάβες που προξενεί στο σώμα του Χριστού το κουτσομπολιό διαρκούν πολλές φορές όσο διαρκούν οι πραγματικές πληγές στο σώμα.

Παρ 25:18 Ο άνθρωπος, όστις μαρτυρεί κατά του πλησίον αυτού μαρτυρίαν ψευδή, είναι ως ρόπαλον και μάχαιρα και βέλος οξύ.


Το κουτσομπολιό Τις περισσότερες φορές βασίζεται σε φήμες.

Παρ 11:13 Ο σπερμολόγος περιέρχεται αποκαλύπτων τα μυστικά· ο δε την ψυχήν πιστός κρύπτει το πράγμα.

Παρ 20:19  Ο σπερμολόγος περιερχόμενος αποκαλύπτει τα μυστικά· διά τούτο μη σμίγου μετά του πλατύνοντος τα χείλη αυτού. 

4 προβολές0 σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ (αυτοικανοποίηση)

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πράξεις που οδηγούν στον αυνανισμό είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμα λ

ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται