top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Ομοφυλοφιλία

Έγινε ενημέρωση: 23 Οκτ 2022

Όλοι μας έχουμε τρωτά σημεία, απέναντι στους πειρασμούς του διαβόλου. Μερικές φορές οι πειρασμοί που βιώνουμε, επηρεάζονται από την κληρονομικότητα, το περιβάλλον, τις εμπειρίες και τις επιλογές που κάναμε πριν την αναγέννησή μας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν προκαλούμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Καμία από αυτές τις προκλήσεις δεν είναι τελείως υπό τον έλεγχο μας. Για όλους μας, αυτός ο κόσμος είναι ένα πνευματικά επικίνδυνο μέρος.

Α’ ΠΕΤ 5:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω.

Είναι αμαρτία!

Πριν εμβαθύνουμε στο θέμα, είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, ότι η Αγία Γραφή θεωρεί ότι η ομοφυλοφιλία είναι σαφώς "αμαρτία" και μάλιστα την ονομάζει "βδέλυγμα".

Είναι επίσης σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Χριστιανός ποτέ δεν στρέφεται εναντίον ενός ομοφυλόφιλου και δεν τον κρίνει σαν άτομο. Αντίθετα, ο Χριστιανός στρέφεται εναντίον της αμαρτίας της ομοφυλοφιλίας σαν να ήταν οποιαδήποτε άλλη αμαρτία, όπως η πορνεία, ο αλκοολισμός, η προνογραφία κλπ. Για το λόγο αυτό, ο Χριστιανός πάντα αγκαλιάζει με αγάπη κάθε αμαρτωλό και προσπαθεί να τον βοηθήσει ώστε μέσα από τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και της ανάστασης του Χριστού, να απαλλαγεί από τα πάθη του.

Ακόμα και άνθρωποι που δεν πιστεύουν στον Θεό, θεωρούν ότι η ομοφυλοφιλία στρέφεται ενάντια στην ίδια τη φύση, αφού δύο ομοφυλόφιλοι δεν μπορούν να αναπαράγουν.

ΡΩΜ 1:27 ομοίως δε και οι άνδρες, αφήσαντες την φυσικήν χρήσιν της γυναικός, εξεκαύθησαν εις την επιθυμίαν αυτών προς αλλήλους, πράττοντες την ασχημοσύνην άρσενες εις άρσενας και απολαμβάνοντες εις εαυτούς την πρέπουσαν αντιμισθίαν της πλάνης αυτών. 28 Και καθώς απεδοκίμασαν το να έχωσιν επίγνωσιν του Θεού, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νούν, ώστε να πράττωσι τα μη πρέποντα

ΛΕΥ 18:22 Και μετά άρρενος δεν θέλεις συνουσιασθή, ως μετά γυναικός· είναι βδέλυγμα.

ΛΕΥ 20:13 Εάν δε τις κοιμηθή μετά άρρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότεροι· εξάπαντος θέλουσι θανατωθή· το αίμα αυτών θέλει είσθαι επ' αυτούς.

Στην ιστορία των Σοδόμων και των Γομόρρων, οι δύο πόλεις καταστράφηκαν εξαιτίας της αμαρτίας της ομοφυλοφιλίας, επειδή οι άντρες των πόλεων αυτών ήταν τελείως παραδομένοι στη λαγνεία τους και ολοκληρωτικά εκτός ελέγχου.

Η Αγία Γραφή ξεκάθαρα αναφέρει ότι η πράξη αυτή είναι βδέλυγμα και ότι όλοι αυτοί που ζουν μέσα στην αμαρτία μπορούν να βρουν λύτρωση και συγχώρεση στο σταυρό του Χριστού. Ακούστε τα λόγια του απ. Παύλου προς τους Κορίνθιους:

Α’ ΚΟΡ 6:9 Η δεν εξεύρετε ότι οι άδικοι δεν θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού; Μη πλανάσθε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται 10 ούτε κλέπται ούτε πλεονέκται ούτε μέθυσοι ούτε λοίδοροι ούτε άρπαγες θέλουσι κληρονομήσει την βασιλείαν του Θεού. 11 Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.

Είναι η ομοφυλοφιλία γενετικά προκαθορισμένη;

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρήματα των ομοφυλόφιλων σήμερα, είναι πως δεν μπορούν παρά να είναι ομοφυλόφιλοι, διότι η ομοφυλοφιλία τους είναι έμφυτη. Έτσι λένε είμαστε φτιαγμένοι, έτσι μας δημιούργησε ο Θεός. Η εκκλησία λοιπόν και η κοινωνία δεν έχουν το δικαίωμα να μην μας αποδέχονται ως φυσιολογικούς ανθρώπους.

ΙΑΚ 1:13 Μηδείς πειραζόμενος ας λέγη ότι από του Θεού πειράζομαι· διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και αυτός ουδένα πειράζει. 14 Πειράζεται δε έκαστος υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρόμενος και δελεαζόμενος. 15 Έπειτα η επιθυμία αφού συλλάβη, γεννά την αμαρτίαν, η δε αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατον.

Είναι λοιπόν η ομοφυλοφιλία μια αναπόφευκτη κατάσταση που επιβάλλεται από την γενετική, ή είναι μια επιλογή ενδώσεως σε μη φυσιολογικούς σαρκικούς πειρασμούς; Ακόμα και αν δεχτούμε, πως η ομοφυλοφιλία έχει μια έμφυτη βιολογική βάση, το ίδιο έχει ο αλκοολισμός και η εγκληματικότητα, όπως και πάρα πολλές άλλες ασθένειες. Κανείς όμως δεν θεωρεί αυτές τις καταστάσεις ως φυσιολογικές, και κάνουμε ότι μπορούμε για να τις καταπολεμήσουμε και να απαλλαγούμε από αυτές.

Επιπλέον, πρέπει να γνωρίζουμε πως επιστημονικά, όποιος έχει μία γενετική προδιάθεση για αλκοολισμό δεν θα γίνει υποχρεωτικά αλκοολικός και όποιος έχει μία γενετική προδιάθεση αντικοινωνικής συμπεριφοράς, δεν σημαίνει πως θα γίνει απαραίτητα εγκληματίας. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν ένας νέος έχει μια γενετική προδιάθεση ομοφυλοφιλίας, ακόμα και αν όντως υπάρχει, αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός θα γίνει υποχρεωτικά την ομοφυλόφιλος. Οι μισοί από όλους τους δίδυμους αδελφούς ομοφυλόφιλων είναι ετεροφυλόφιλοι.

Οι ερευνητές της μεγαλύτερης έως τώρα σχετικής επιστημονικής έρευνας, δηλώνουν ότι χιλιάδες περισσότερες γενετικές παραλλαγές εμπλέκονται και αλληλεπιδρούν με παράγοντες που δεν κληρονομούνται, αλλά καμία από αυτές δεν προκαλεί τη συμπεριφορά ούτε μπορεί να προβλέψει αν κάποιος θα είναι ομοφυλόφιλος. Ο Δρ. Brendan Zietsch, συγγραφέας της έρευνας από το Πανεπιστήμιο Queensland στην Αυστραλία, δήλωσε ότι “η έρευνα παρέχει τη σαφέστερη έως τώρα ματιά στα γενετικά στοιχεία της σεξουαλικής συμπεριφοράς του ίδιου φύλου και διαπιστώσαμε ότι είναι πραγματικά αδύνατο να προβλέψουμε τη σεξουαλική συμπεριφορά ενός ατόμου από το γονιδίωμα του. Η γενετική είναι λιγότερο από το ήμισυ αυτής της ιστορίας για τη σεξουαλική συμπεριφορά, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει».

Αυτά τα στοιχεία, υποδηλώνουν πως υπάρχει κάποια γενετική επίδραση στην ομοφυλοφιλία χωρίς όμως να φτάνει σε σημείο να θεωρείται κρίσιμη. Πράγματι, υποδηλώνουν πως είναι δυνατό για κάποιον να αντισταθεί σε πρότυπα συμπεριφοράς στα οποία έχει γενετική προδιάθεση. Τα γονίδια καθορίζουν το χρώμα των ματιών, την ομάδα αίματος, και άλλα. Τα πρότυπα συμπεριφοράς, όμως, αν και επηρεάζονται από την γενετική, δεν φαίνεται πως ελέγχονται από αυτή. Τα γονίδια, να προκαλούν μια τάση αλλά δεν την επιτάσσουν.

Η δύναμη της οποιασδήποτε αμαρτίας, είναι εντελώς ανίσχυρη μπροστά σε έναν άνθρωπο που υποτάσσεται και πειθαρχεί στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος:

ΕΦΕΣ 6:10 Το λοιπόν, αδελφοί μου, ενδυναμούσθε εν Κυρίω και εν τω κράτει της ισχύος αυτού. 11 Ενδύθητε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να σταθήτε εναντίον εις τας μεθοδείας του διαβόλου· 12 διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ' εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου· εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. 13 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε.

Θα μπορούσε λοιπόν το γενετικό υπόβαθρο της ομοφυλοφιλίας να εξαλείψει το στοιχείο της "επιλογής"; Και βέβαια όχι. Οι άνθρωποι που γεννιούνται με το ομοφυλοφιλικό γονίδιο, θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερο πειρασμό ως προς την ομοφυλοφιλία από ότι άλλοι, όπως και αυτοί που γεννιούνται με το γονίδιο του αλκοολισμού. Αλλά όταν κάποιος υποκύπτει στον πειρασμό, το κάνει με τη δική του επιλογή και ευθύνη, όπως κάνουμε όλοι μας όταν υποκύπτουμε ο καθένας στους δικούς του αμαρτωλούς πειρασμούς.


Η "αυτοαντίληψη" του ομοφυλόφιλου

Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει τις δικές του αντωνυμίες, προθέσεις ή επίθετα. Είναι σαν λέει, η αυτοαντίληψή μου είναι όμορφος και τέλειος. Από δω και πέρα λοιπόν, όταν θα μιλάς για μένα, πρέπει να με περιγράφεις ως όμορφο και τέλειο, γιατί έτσι αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Δεν έχει νόημα να λαμβάνει κάποιος τις δικές του αντωνυμίες. Αυτό βγαίνει από τη γραμματική και τη γλώσσα. Μια τέτοια κατάσταση, φανερώνει είτε μια αυταπάτη, είτε μια κάποιου είδους ψυχική ασθένεια.

Μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι «αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σαν μια ντοματιά», αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι πράγματι μια ντοματιά. Έτσι, μπορεί κάποιος να έχει όποια αυτοαντίληψη θέλει, αλλά δεν μπορεί να περιμένει από την εκκλησία να δέχεται ή να συμμετάσχει σε αυτή τη δική του αυτοαντίληψη ή σε κάθε είδους παράλογες θεατρικές παραστάσεις.


Ο Χριστός ελευθερώνει τον αμαρτωλό

ΡΩΜ 8:1 Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισις εις τους εν Χριστώ, Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. 2 Διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. 3 Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήτο ανίσχυρος διά της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, 4 διά να πληρωθή η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα· 5 διότι οι ζώντες κατά την σάρκα τα της σαρκός φρονούσιν, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. 6 Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη·

Πέρα από κάθε αμφιβολία, η Γραφή μας διδάσκει ότι ο Θεός με τη θαυματουργή δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μπορεί να ελευθερώσει τους ομοφυλόφιλους από τις αμαρτίες τους. Αυτή είναι και η πείρα της εκκλησίας που έχει δει πάρα πολλούς ομοφυλόφιλους, να εγκαταλείπουν αυτό το τρόπο ζωής, και να κάνουν μια ευλογημένη και ευτυχισμένη ετεροφυλοφιλική σχέση. Οι περισσότεροι από τους αδελφούς μας αυτούς, έχουν κάνει και μια ευτυχισμένη οικογένεια.

Α΄ΚΟΡ 10:13 Πειρασμός δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.

Αν και η πείρα μας διδάσκει πως αυτό είναι δυνατόν και πως έχει συμβεί, γνωρίζουμε πως η ομοφυλοφιλία είναι μια αμαρτία, που αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα δύσκολα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός είναι κάτι που μπαίνει βαθιά μέσα στην ανθρώπινη προσωπικότητα, και για ολοκληρωτική απαλλαγή, απαιτείται με μια βαθιά και ισχυρή σχέση αγάπης με τον Θεό.

Οι ομοφυλόφιλοι ισχυρίζονται πως τέτοια ριζική αλλαγή είναι αδύνατη. Αμφισβητούν την ισχύ των μαρτυριών "πρώην ομοφυλοφίλων". Πράγματι, μερικά άτομα που διακήρυξαν την απελευθέρωση τους από την ομοφυλοφιλία, αργότερα ξανακύλησαν σε ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Επίσης, πολλοί "πρώην ομοφυλόφιλοι" παραδέχτηκαν με ειλικρίνεια πως συνεχίζουν να νιώθουν ομοφυλοφιλική έλξη, την οποία τώρα εκλαμβάνουν ως ηθική και πνευματική πρόκληση. Οι υπερασπιστές της ομοφυλοφιλίας υποστηρίζουν πως αυτός ο επίμονος ομοφυλοφιλικός πειρασμός αποδεικνύει ότι η ομοφυλοφιλία είναι αθεράπευτη.

Αλλά τέτοιου είδους συνεχών πειρασμών, υφίστανται και άλλοι αμαρτωλοί που σώθηκαν με τη Χάρη του Θεού. Παλιές αμαρτίες συνεχίζουν να βάζουν σε πειρασμό πολλούς αλκοολικούς που ανακάμπτουν, πιστούς που παλεύουν με το θυμό τους, τα ναρκωτικά, την πορνογραφία ή την σεξουαλική ασυδοσία. Ο περιοδικός πειρασμός αποτελεί πρόβλημα για όλους μας.

Το επιχείρημα λοιπόν, πως η αμαρτία αυτή θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως φυσιολογική γιατί είναι "γενετική" ή αλλιώς "αναπόφευκτη" είναι προφανώς συμφεροντολογικό και καθόλου πειστικό. Θα τολμούσε κάποιος από εμάς να πει κάτι τέτοιο μπροστά στον Παντοδύναμο Θεό;

ΡΩΜ 9:19 Θέλεις λοιπόν μοι ειπεί· Διά τι πλέον μέμφεται; εις το θέλημα αυτού τις εναντιούται; 20 Αλλά μάλιστα συ, ω άνθρωπε, τις είσαι, όστις ανταποκρίνεσαι προς τον Θεόν; Μήπως το πλάσμα θέλει ειπεί προς τον πλάσαντα, Διά τι με έκαμες ούτως; 21 Η δεν έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πηλού, από του αυτού μίγματος να κάμη άλλο μεν σκεύος εις τιμήν, άλλο δε εις ατιμίαν;

Όταν ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι αμαρτήσαμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να γονατίσουμε μπροστά Του και να ζητήσουμε το έλεός Του. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας, και μας κρίνει δίκαια.

ΡΩΜ 5:20 Παρεισήλθε δε ο νόμος διά να περισσεύση το αμάρτημα. Και όπου επερίσσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις,

Ο Θεός υπόσχεται συγχώρεση, θεραπεία και μια καινούργια, ζωή σε όλους εκείνους που εναποθέτουν τις αμαρτίες τους στον Ιησού. Όπως όλοι οι αμαρτωλοί, έτσι και οι ομοφυλόφιλοι καλούνται να μετανοήσουν.

Α’ ΤΙΜ 1:9 γνωρίζων τούτο, ότι ο νόμος δεν ετέθη διά τον δίκαιον, αλλά διά τους ανόμους και ανυποτάκτους, τους ασεβείς και αμαρτωλούς, τους ανοσίους και βεβήλους, τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους ανδροφόνους, 10 πόρνους, αρσενοκοίτας, ανδραποδιστάς, ψεύστας, επιόρκους, και ει τι άλλο αντιβαίνει εις την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν,

Κάθε αμαρτία πρέπει να σταματήσει, και χρειάζεται η συγχώρεση του Θεού.


Τι πρέπει να κάνω αν είμαι ενεργός ομοφυλόφιλος, ;

Αρχικά αναγνώρισε την αμαρτία σου.

ΨΑΛΜ 51:3 Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπαντός. 4 Εις σε, εις σε μόνον ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου έπραξα· …

Δεύτερον, ζήτα συγχώρεση για την αμαρτία σου.

ΨΑΛΜ 51:1 Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου· κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου. 2 Πλύνόν με μάλλον και μάλλον από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. … 9 Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. 10 Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ· και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. 11 Μη με απορρίψης από του προσώπου σου· και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης απ' εμού. 12 Απόδος μοι την αγαλλίασιν της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικόν στήριξόν με.

ΨΑΛΜ 25:7 Τας αμαρτίας της νεότητός μου και τας παραβάσεις μου μη μνησθής· κατά το έλεός σου μνήσθητί μου συ, Κύριε, ένεκεν της αγαθότητός σου. 8 Αγαθός και ευθύς ο Κύριος· διά τούτο θέλει διδάξει τους αμαρτωλούς την οδόν.

ΗΣΑ α:16 Λούσθητε, καθαρίσθητε· αποβάλετε την κακίαν των πράξεών σας απ’ έμπροσθεν των οφθαλμών μου· παύσατε πράττοντες το κακόν, 17 μάθετε να πράττητε το καλόν· εκζητήσατε κρίσιν, κάμετε ευθύτητα εις τον δεδυναστευμένον, κρίνατε τον ορφανόν, προστατεύσατε την δίκην της χήρας. 18 Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος·εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών· εάν είναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον.

Τρίτον, να πιστέψεις ότι ο Θεός σε έχει συγχωρήσει πράγματι και διώξε το αίσθημα της ενοχής.

ΨΑΛΜ 32:1 ... Μακάριος εκείνος, του οποίου συνεχωρήθη η παράβασις, του οποίου εσκεπάσθη η αμαρτία. 2 Μακάριος ο άνθρωπος, εις τον οποίον ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομίαν και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. 3 Ότε απεσιώπησα, επαλαιώθησαν τα οστά μου εκ του ολολυγμού μου όλην την ημέραν. 4 Επειδή ημέραν και νύκτα εβαρύνθη η χειρ σου επ' εμέ· η υγρότης μου μετεβλήθη εις θερινήν ξηρασίαν. Διάψαλμα. 5 Την αμαρτίαν μου εφανέρωσα προς σε, και την ανομίαν μου δεν έκρυψα· είπα, Εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθή τας παραβάσεις μου· και συ συνεχώρησας την ανομίαν της αμαρτίας μου. Διάψαλμα. 6 Διά τούτο πας όσιος θέλει προσεύχεσθαι προς σε εν καιρώ προσήκοντι· βεβαίως εν κατακλυσμώ πολλών υδάτων ταύτα δεν θέλουσιν εγγίζει εις αυτόν.

Ο Χριστός σε αγαπάει και σε περιμένει να γεμίσει το κενό σου, να ξεπεράσεις το αίσθημα της μοναξιάς και να σε βοηθήσει να νικήσεις κάθε σου πάθος.


264 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμω

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Kommentare


bottom of page