top of page
Αναζήτηση

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Το φαγητό είναι απαραίτητο και καλό. Ο άνθρωπος έχει δημιουργηθεί, με την ικανότητα να εκτιμάει κάθε καλό δημιούργημα του Θεού, όπως μεταξύ των άλλων, είναι και η καλή και υγιεινή τροφή. Δεν τρώμε όμως μόνο για την ευχαρίστηση μας, αλλά για να φροντίζουμε το σώμα μας, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε ως συνετοί άνθρωποι του Θεού.

Όπως θα δούμε παρακάτω όμως, η Αγία Γραφή καταδικάζει τη λαιμαργία, δηλαδή την υπερβολή στο πολύ φαγητό. Στο παρακάτω εδάφιο, φαίνεται πως η Γραφή αποδίδει το υπερβολικό πάχος στην ασέβεια και στην υπερηφάνεια.

ΨΑΛΜ 73:3 Διότι εζήλευσα τους μωρούς, βλέπων την ευτυχίαν των ασεβών. …. 6 διά τούτο περικυκλόνει αυτούς η υπερηφανία ως περιδέραιον· η αδικία σκεπάζει αυτούς ως ιμάτιον. 7 Οι οφθαλμοί αυτών εξέχουσιν εκ του πάχους· εξεπέρασαν τας επιθυμίας της καρδίας αυτών.

Δεν είναι βέβαια εύκολο να καθορίσουμε με ακρίβεια πότε ένας άνθρωπος είναι λαίμαργος, διότι όταν κάποιος είναι παχύς,αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και οπωσδήποτε λαίμαργος. Όπως σε όλα τα θέματα, έτσι και στην λαιμαργία απαιτείται να είμαστε επιεικείς, διότι η Βίβλος δεν ορίζει ώς αμαρτία αν κάποιος είναι βαρύτερος από το μέσο όρο. Κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν υπερβολικό βάρος εξαιτίας αδενικών ανωμαλιών ή κάποιας άλλης αρρώστιας. Η επιστήμη δείχνει ότι μόνο το 5% περίπου της παχυσαρκίας προέρχεται από κάποιου είδους ιατρικό πρόβλημα.

Κάποιοι τρώνε περισσότερο όταν αντιμετωπίζουν κάποιου είδους ψυχολογική πίεση, όπως θυμό, στεναχώρια, ή προβλήματα στο γάμο και στη δουλειά τους. Παρόλο που η πίστη στον Χριστό δεν εξαλείφει εντελώς τέτοιου είδους συναισθήματα, ο γνήσιος πιστός ξέρει πως να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις δια της πίστεως. Ας μη ξεχνάμε ότι οι γιατροί τονίζουν συνεχώς την ωφέλεια της ελάττωσης κατανάλωσης λιπαρών φαγητών και της ενασχόλησης με τη γυμναστική.

Αν όμως κάποιος πιστός αποκτήσει τη συνήθεια να τρώγει συνεχώς υπερβολικά, αν βλέπει πως έχει γίνει παχύσαρκος και πως έχει καταστρέψει την υγεία του αλλά δεν ασκεί εγκράτεια, τότε ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε παράβαση σύμφωνα με το Λόγο του Θεού.


Εγκράτεια

Πολλοί Χριστιανοί νηστεύουν (πλήρης αποχή από κάθε τροφή) για να έρθουν πιο κοντά στον Χριστό, που και ο ίδιος νήστευε όσο ήταν στη γη (Ματθ 4:2). Ένας από τους κινδύνους της χριστιανικής ζωής είναι να γίνεται κακή χρήση των καλών δημιουργημάτων του Θεού, όπως είναι το καλό φαγητό. Η στάση εγκράτειας απέναντι στο φαγητό, είναι μια στάση που λειτουργεί και για άλλα αγαθά που αν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, καταλήγουν να μας βλάπτουν. Παράδειγμα είναι τα χρήματα, η διασκέδαση, η ξεκούραση, κλπ.

Α’ ΚΟΡ 9:24 Δεν εξεύρετε ότι οι τρέχοντες εν τω σταδίω πάντες μεν τρέχουσιν, εις όμως λαμβάνει το βραβείον; ούτω τρέχετε, ώστε να λάβητε αυτό. 25 Πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται, εκείνοι μεν διά να λάβωσι φθαρτόν στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. 26 Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχί ως αβεβαίως, ούτω πυγμαχώ, ουχί ως κτυπών τον αέρα, 27 αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γείνω αδόκιμος.

ΓΑΛ 5:22 Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, 23 πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος.

Β’ ΠΕΤ 1:6 εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέβειαν,

Αν δεν μπορούμε να ελέγχουμε τις διατροφικές μας συνήθειες κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορούμε να ελέγχουμε και τις άλλες μας συνήθειες σαν αυτές του μυαλού (λαγνεία, επιθυμία, οργή) και δεν θα συγκρατούμε το στόμα μας από κουτσομπολιά και καυγάδες. Δεν πρέπει να αφήνουμε την όρεξή μας να μας ελέγχει αλλά πρέπει εμείς να την ελέγχουμε.

Η ικανότητα να πούμε «όχι» σε κάθε τι περιττό, είναι ένας από τους καρπούς του Πνεύματος που πρέπει να έχουν όλοι οι πιστοί.


Λαιμαργία

Το αντίθετο της αρετής της εγκράτειας, είναι το αμάρτημα της λαιμαργίας, δηλαδή η υπερβολική τέρψη και η υπερκατανάλωση τροφής ή ποτού. Είναι φυσικό, όποιος βρίσκεται στα νύχια της υπερκατανάλωσης φαγητού να είναι πιθανότατα υπέρβαρος ή και παχύσαρκος.

Ο Θεός μας έχει ευλογήσει με αφθονία τροφίμων που είναι νόστιμα και θρεπτικά. Πρέπει να τιμάμε τον Θεό γιά όλα αυτά και να απολαμβάνουμε τη τροφή μας, σε κατάλληλες ποσότητες. Ο Θεός μας καλεί να ελέγχουμε τη πείνα μας και όχι να αφήνουμε τη πείνα να μας ελέγχει.

ΠΑΡ 23:20 Μη έσο μεταξύ οινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων· 21 διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουσι πτωχεύσει· και ο υπνώδης θέλει ενδυθή ράκη.

ΠΑΡ 23:2 και βάλε μάχαιραν εις τον λαιμόν σου, εάν ήσαι αδηφάγος·

ΔΕΥΤ 21:20 και θέλουσιν ειπεί προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού, Ούτος ο υιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής· δεν υπακούει εις την φωνήν ημών· είναι λαίμαργος και μέθυσος·

ΠΑΡ 25:16 Εύρηκας μέλι; φάγε όσον σοι είναι αρκετόν, μήποτε υπερεμπλησθής απ' αυτού και εξεμέσης αυτό.

ΦΙΛ 3: 18 Διότι περιπατούσι πολλοί, τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω, ότι είναι οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, 19 των οποίων το τέλος είναι απώλεια, των οποίων ο Θεός είναι η κοιλία, και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχύνη αυτών, οίτινες φρονούσι τα επίγεια.

Α’ ΚΟΡ 10:31 Είτε λοιπόν τρώγετε είτε πίνετε είτε πράττετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού.


Νωθρότητα - τεμπελιά

Από την άλλη πλευρά, πολλοί άνθρωποι δεν υπερβάλλουν με το φαγητό, αλλά δεν έχουν αρκετή σωματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να είναι παχύσαρκοι και αδύναμοι. Αυτό σχετίζεται με το αμάρτημα της νωθρότητας, που είναι μια απροθυμία ή μια απέχθεια για τη σωματική ή τη πνευματική καταπόνηση. Το σώμα μας θεωρείται ως δώρο από τον Δημιουργό και ως ναός του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, η έλλειψη φροντίδας για αυτό μέσω κάποιας λογικής σωματικής άσκησης και η εκούσια φθορά του, θεωρείται παράβαση.

ΡΩΜ 12:1 Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία, Σας παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να παραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία

Δεν έχουμε το δικαίωμα να φθείρουμε με οποιοδήποτε τρόπο το σώμα μας, που είναι ναός του Θεού:

Α’ ΚΟΡ 3:16 Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; 17 Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός· διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σεις.

Α’ ΚΟΡ 6:19 Η δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι εαυτών; 20 Διότι ηγοράσθητε διά τιμής· δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.

Έτσι, το να είναι κάποιος υπερβολικά παχύς, είναι πιθανό αποτέλεσμα της αμαρτίας της λαιμαργίας και της νωθρότητας.


Απαλλαγή από τη λαιμαργία

Αν είδαμε τους εαυτούς μας στο παραπάνω άρθρο, αν υποφέρουμε από νωθρότητα ή λαιμαργία, υπάρχει ελπίδα! Ο Ιησούς μας περιμένει στη προσευχή. Όπως σε κάθε αμαρτία, η λύση είναι η βαθιά, γνήσια και ειλικρινής επιστροφή στον Θεό. Όταν ο άνθρωπος εστιάζει στον Θεό, τότε το Άγιο Πνεύμα του δίνει δύναμη να σπάσει τις κακές συνήθειες και να οδηγηθεί στη σωστή κατεύθυνση.

ΦΙΛ 4:13 τα πάντα δύναμαι διά του ενδυναμούντός με Χριστού.

ΕΦΕΣ 4:22 να απεκδυθήτε τον παλαιόν άνθρωπον τον κατά την προτέραν διαγωγήν, τον φθειρόμενον κατά τας απατηλάς επιθυμίας, 23 και να ανανεόνησθε εις το πνεύμα του νοός σας

ΡΩΜ 12:2 και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον


211 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΨΥΧΗ - ΠΝΕΥΜΑ

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

ΑΥΝΑΝΙΣΜΟΣ

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Comentarios


bottom of page