top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

Όταν στην Εκκλησία αντί να θεραπεύεσαι, πληγώνεσαι

Έγινε ενημέρωση: 2 Φεβ 2022

Περιεχόμενα
Εισαγωγή

Ο παραπάνω τίτλος μπορεί να φαίνεται κάπως ασυνήθιστος, γιατί υποτίθεται ότι η Εκκλησία είναι ένα ασφαλές μέρος. Παρόλα αυτά, η εκκλησία υπήρξε ένα μέρος όπου κάποιες φορές, μερικοί πληγώθηκαν αντί να θεραπευθούν. Στην πραγματικότητα ένα μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων που σταματούν να πηγαίνουν στην εκκλησία, το κάνουν εξαιτίας κάποιου είδους σκανδάλου ή λόγω του ότι εκεί πληγώθηκε η καρδιά τους. Μερικές φορές αυτά συμβαίνουν από την έλλειψη ευαισθησίας της εκκλησίας. Άλλοτε, οι ίδιοι οι άνθρωποι φταίνε διότι είναι πολύ ευερέθιστοι και ευπαθείς στις παρεξηγήσεις. Οπωσδήποτε όμως, είναι θλιβερό να υπάρχουν τέτοιες εμπειρίες, διότι η εκκλησία είναι αναπόσπαστο μέρος στη ζωή του πιστού. Δεν είναι απλά ένα μέρος όπου λατρεύουμε, υπηρετούμε και μαθητεύουμε το Θεό, αλλά επίσης είναι μία κοινωνία, όπου οι πιστοί ασκούν αγάπη προς τους αδελφούς τους, όπως λέει η Γραφή.

Α' ΙΩΑ 1:7 Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί καθώς Αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ' αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού Αυτού καθαρίζη ημάς από πάσης αμαρτίας.


Κάποιες φορές, το πιο εύκολο είναι να φύγεις αντί να μείνεις και να παλέψεις. Ότι κι αν κάνεις, μην απέχεις από την εκκλησία! Ο Θεός είναι ο μόνος που δεν φταίει σε τίποτα και ο μόνος που δεν πρόκειται να σε απογοητεύσει. Μερικοί έχουν τη συνήθεια να απομακρύνονται από την εκκλησία με τη πρώτη δοκιμασία η θλίψη.

ΕΒΡ 10:25 Μη αφήνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινας, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν.


Αν έχεις πληγωθεί από κάποιον στην εκκλησία, μην τρέξεις μακριά, αλλά τρέξε κάτω από την προστασία του Λόγου του Θεού. Μόνος σου, δεν μπορείς να σταματήσεις να λαμβάνουν χώρα τα προσκόμματα και τα σκάνδαλα, αλλά εφαρμόζοντας τους κανόνες του Θεού μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά, χωρίς να πληγωθείς.

ΨΑΛΜ 119:165 Ειρήνην πολλήν έχουσιν οι αγαπώντες τον νόμον Σου, και εις αυτούς δεν υπάρχει πρόσκομμα.1. Αλίμονο στους Ποιμένες που σκανδαλίζουν τους πιστούς

Ο κόσμος αυτός είναι παραδεδομένος στο κακό. Ο κόσμος πιέζει την εκκλησία από παντού. Το σύστημα που ετοιμάζει με βιασύνη το πνεύμα του αντιχρίστου, μας πολιορκεί με κάθε είδους αμαρτία. Στο μονοτάξιο αυτό σχολείο που αποτελεί την εκκλησία μας, μπαίνουν κάθε λογής άνθρωποι, από κάθε υπόβαθρο και περιβάλλον. Το σώμα του Χριστού επί της γης, πρέπει να περιθάλπει τους πληγωμένους και όχι να τους φορτώνει νέα βάρη.

Φανταστείτε κάποιον πιστό, που κάνει τον προσωπικό του αγώνα στο δικό του επίπεδο, το οποίο για κάποιους μπορεί να είναι «χαμηλό». Ενώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός είναι πιεσμένος από τις πίκρες του κόσμου, τον αγώνα της καθημερινής επιβίωσης και την απογοήτευση μιας ανεπαρκούς εκκλησίας, ο διάβολος του ψιθυρίζει "μη πας στην εκκλησία, δεν θα σε ωφελήσει σε τίποτα". Παρόλα αυτά, μαζεύει τα κομμάτια του, κάνει ένα τελευταίο βήμα πίστης και έρχεται στην εκκλησία. Ο αδελφός αυτός βρίσκεται σε κατάσταση που "το βάρος μιας ακρίδας", θα τον πετούσε άνετα έξω από την εκκλησία. Κι όμως, αντί να βρει η πονεμένη του ψυχούλα ανάπαυση μέσα στην αγαπητική αγκαλιά των αδελφών, γίνεται στόχος επικρίσεων και καταλαλιάς. Κάποιοι του κάνουν κήρυγμα, κάποιοι μάθημα. Κάποιοι άλλοι τον μαλώνουν και κάποιοι άλλοι τον αποφεύγουν για να μην «μολυνθούν».

Μπράβο μας, τα καταφέραμε πάλι να πετάξουμε μια πονεμένη ψυχή έξω από τη εκκλησία. Είμαστε τόσο άγιοι που δεν αντέχουμε κάποιον ανάμεσα μας που δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο που έχουμε πλάσει. Μπορεί οι άνθρωποι του Θεού να είναι πολύ απασχολημένοι στα παιγνίδια εξουσίας τους και στην αναμέτρησή τους ποιος άραγε είναι ο πιο «μεγάλος». Μπορεί να μην έχουν χρόνο για τον πονεμένο. Ο Θεός όμως ποτέ δεν θα εγκαταλείψει τα πονεμένα του παιδιά. Μην στηρίζεσαι σε ανθρώπινο βραχίονα, θα πέσεις μαζί του.

Οι εκκλησίες μας, πρέπει να γίνουν ξανά ένας τόπος στον οποίο ο πληγωμένος θα βρίσκει ανάπαυση και περίθαλψη. Ένας τόπος όπου ο κυρίαρχος και ο λειτουργών θα είναι το Άγιο Πνεύμα που θα εκχέει την αγάπη του Θεού στις καρδιές των πιστών, και που θα χρησιμοποιεί ταπεινά σκεύη τα οποία θα έχει γεμίσει δια του Πνεύματος με την αγάπη Του. Το αδύνατο σπυργιτάκι και η αποκαμωμένη τριγώνα που έχει πετάξει εκατοντάδες χιλιόμετρα κατά την μετανάστευσή της, πρέπει να βρίσκουν μέσα στην εκκλησία, φωλιά και ανάπαυση.

ΨΑΛΜ 84:1 Πόσον αγαπηταί είναι αι σκηναί σου, Κύριε των δυνάμεων! 2 Επιποθεί, και μάλιστα λειποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου· η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλλιώνται δια τον Θεόν τον ζώντα. 3 Ναι, το στρουθίον εύρηκε κατοικίαν, και η τρυγών φωλεάν εις εαυτήν, όπου θέτει τους νεοσσούς αυτής· τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύ μου, και Θεέ μου. 4 Μακάριοι οι κατοικούντες εν τω οίκω σου· πάντοτε θέλουσι σε αινεί.


Όταν όμως οι εργάτες που ασκούν την διαποίμανση της εκκλησίας αδιαφορούν και ασχολούνται με την αυτοπροβολή τους, τον πλουτισμό και την ισχυροποίησή της θέσης τους ανάμεσα στους "επίδοξους σφετεριστές", ο Θεός δεν θα μπορέσει να τους χρησιμοποιήσει προς οικοδομή. Θα έλθει καταστροφή των ψυχών και η εκκλησία δεν θα μπορέσει να σταθεί. Όλα αυτά βέβαια δεν θα έλθουν άμεσα. Η κατρακύλα θα ξεκινήσει σιγά - σιγά, θα ειναι δισδιάκριτη στην αρχή, αλλά σύντομα θα πάρει τραγικές διαστάσεις. Το πρόβατα του Κυρίου θα διασκορπιστούν και οι ποιμένες θα δώσουν λόγο στον ίδιο τον Θεό.

ΙΕΡ 23:1  Ουαί εις τους ποιμένας τους φθείροντας και διασκορπίζοντας τα πρόβατα της βοσκής μου, λέγει Κύριος. 2  Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, κατά των ποιμένων, οίτινες ποιμαίνουσι τον λαόν μου. Σεις διεσκορπίσατε τα πρόβατά μου και απεδιώξατε αυτά και δεν επεσκέφθητε αυτά· ιδού, εγώ θέλω επισκεφθή εφ' υμάς την κακίαν των έργων υμών, λέγει Κύριος. 3  Και εγώ θέλω συνάξει το υπόλοιπον των προβάτων μου εκ πάντων των τόπων, όπου εδίωξα αυτά, και θέλω επιστρέψει αυτά πάλιν εις τας βοσκάς αυτών, και θέλουσι καρποφορήσει και πληθυνθή· 4  και θέλω καταστήσει ποιμένας επ' αυτά και θέλουσι ποιμαίνει αυτά· και δεν θέλουσι φοβηθή πλέον ουδέ τρομάξει ουδέ εκλείψει, λέγει Κύριος. 


Αλίμονο λοιπόν στους εργάτες του Ευαγγελίου και στους Ποιμένες όταν γίνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι για τα σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία.

ΛΟΥΚ 17:1  Είπε δε προς τους μαθητάς· Αδύνατον είναι να μη έλθωσι τα σκάνδαλα· πλην ουαί εις εκείνον, διά του οποίου έρχονται.

ΡΩΜ 14:13  Λοιπόν ας μη κρίνωμεν πλέον αλλήλους, αλλά τούτο κρίνατε μάλλον, το να μη βάλλητε πρόσκομμα εις τον αδελφόν ή σκάνδαλον. 


2. Μην έχεις παράλογες απαιτήσεις από τους αδελφούς

Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, αρκετές φορές δεν φταίει η εκκλησία για το γεγονός ότι κάποιοι πληγώνονται, αλλά οι ίδιοι οι πιστοί όταν είναι πολύ ευερέθιστοι και ευπαθείς στις παρεξηγήσεις.

ΨΑΛΜ 62:5 Αλλά συ, ω ψυχή μου, επί τον Θεόν αναπαύου, διότι εξ Αυτού κρέμαται η ελπίς μου.

Ο ορισμός της απογοήτευσης είναι "η αποτυχία να εκπληρώσει κάποιος τις προσδοκίες του". Μην προσδοκάς πράγματα από την εκκλησία ή τους εργάτες που δεν μπορούν να εκπληρώσουν. Πολλές προσδοκίες έχουν να κάνουν με προκατειλημμένες "παραδόσεις", τις οποίες μεταφέρουμε στην εκκλησία από τη παλιά μας ζωή.

Μερικές φορές οι άνθρωποι απογοητεύονται όταν ανακαλύπτουν ότι η εκκλησία δεν μπορεί να τους προμηθεύει όλες τις επίγειες ανάγκες τους. Οι περισσότεροι εργάτες και οι εκκλησίες προσπαθούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους με όποιο τρόπο μπορούν, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν ανάγκη σε περιόδους κρίσης ή δύσκολων καταστάσεων. Κάποιοι άνθρωποι όμως περιμένουν από την εκκλησία να ικανοποιήσει όλες τις υλικές τους ανάγκες ή να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους και σκανδαλίζονται όταν η εκκλησία δεν μπορεί να ανταποκριθεί.

Επίσης δεν είναι ρεαλιστικό να περιμένεις από τους εργάτες να ξοδεύουν όλο τους το χρόνο μαζί σου, ή να δείχνουν μία συνεχή προσοχή σε σένα. Αντίθετα μάθε να τοποθετείς τις προσδοκίες σου στο Θεό. Εκείνος θα είναι πάντα πιστός στις υποσχέσεις Του μέσα στο Λόγο Του και ποτέ δεν θα σε αφήσει.


3. Μην έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους

ΙΕΡ 17:5 Ούτω λέγει Κύριος, Επικατάρατος ο άνθρωπος όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού, και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου.

Συμβιβάσου με το γεγονός ότι όλοι είναι άνθρωποι και ότι θα σε απογοητεύσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι είναι άνθρωποι, έχουν τους δικούς τους αγώνες και φυσικά, θα κάνουν λάθη. Ο μόνος που μπορείς να εμπιστευτείς εντελώς, χωρίς να σε απογοητεύσει, είναι ο Θεός.

Καταλαβαίνοντας ότι κάθε άνθρωπος υστερεί, ο βαθμός εμπιστοσύνης που έχουμε στους ανθρώπους πρέπει να είναι περιορισμένος και εξαρτάται από το τρόπο με τον οποίο ζουν. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε το χαρακτήρα ενός ατόμου και το ιστορικό της συμπεριφοράς του, θα μπορούμε να προσδιορίσουμε πόσο αξιόπιστο είναι. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που η Γραφή μας λέει να γνωρίζουμε τους ποιμένες μας και τους πνευματικούς ηγέτες. Εφόσον έχουν άγιο περπάτημα στη ζωή τους, τότε θα μπορούμε να εμπιστευτούμε και την ηγεσία τους.

Α' ΘΕΣ 2:9 Διότι ενθυμείσθε, αδελφοί, τον κόπον ημών και τον μόχθον· επειδή νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι, διά να μη επιβαρύνωμέν τινά εξ υμών, εκηρύξαμεν εις εσάς το ευαγγέλιον του Θεού

Α' ΘΕΣ 5:12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας, και είναι προεστώτες σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι.


Υπάρχει διαφορά μεταξύ αγάπης και εμπιστοσύνης. Είναι δυνατόν να αγαπάς και να συγχωρείς κάποιον, χωρίς να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη. Ας πούμε ότι κάποιος αδελφός μία μέρα ενώ είναι μεθυσμένος, προξενεί ένα θανατηφόρο ατύχημα. Μετά στρέφεται στην εκκλησία εκζητώντας τη συγχώρεση του Θεού γι' αυτή την τρομερή πράξη ανευθυνότητας. Αν μετανοήσει για την αμαρτία του, θα τον συγχωρήσει ο Θεός; Βεβαίως! Πρέπει η εκκλησία να αγαπήσει και να συγχωρήσει αυτό το άτομο; Φυσικά! Τί θα γίνει αν μετά, ζητήσει να είναι ο οδηγός σε ένα ταξίδι στο οποίο είμαστε συνεπιβάτες; Τον εμπιστευόμαστε; Προσωρινά, φυσικά όχι! Θα ήταν αδιανόητο να βάλουμε στη θέση του οδηγού ένα άτομο που πρόσφατα είχε δείξει μία τέτοια αμέλεια και αδιαφορία. Βέβαια τον αγαπάμε και τον συγχωρούμε. Αλλά λόγω του παρελθόντος αυτού του ανθρώπου δεν θα ριψοκινδυνεύαμε τις ζωές των δικών μας. Έπειτα από μια περίοδο εγκράτειας, νηφαλιότητας και ασφαλούς οδήγησης, μπορεί να αποδείξει ότι είναι ξανά υπεύθυνος και ικανός να τον εμπιστευτούμε.

Να θυμάσαι ότι η αγάπη και η συγχώρεση χαρίζονται άνευ όρων, αλλά η εμπιστοσύνη πρέπει να κερδηθεί. Η εμπιστοσύνη είναι η επίκτητη πεποίθηση (σιγουριά) στις ενέργειες ενός ατόμου. Φυσικά μπορούμε και πρέπει να εμπιστευόμαστε άτομα που δείχνουν αξιόπιστη συμπεριφορά, αλλά επειδή όλοι οι άνθρωποι έχουν το ενδεχόμενο να αποτύχουν, δεν πρέπει ποτέ να έχουμε μία σίγουρη και απόλυτη αίσθηση εμπιστοσύνης για κανένα, παρά μόνο στο Θεό.


4. Να εστιάζεις σε κοινό έδαφος

Α' ΚΟΡ 1:10 Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, διά του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγετε πάντες το αυτό, και να μη ήναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να είσθε εντελώς ηνωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμη.

Να αποφεύγεις να γίνεσαι προκατειλημμένος και φανατικός. Όταν προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάποιες ακραίες και φανατικές απόψεις και ερμηνείες, συνήθως προκαλείται διχασμός και προωθούνται αμαρτωλές συζητήσεις και διαμάχες. Οι προκατειλημμένοι και φανατικοί άνθρωποι έχουν την προδιάθεση να πληγώνονται, όταν οι άλλοι διαφωνούν μαζί τους.

Η Γραφή διδάσκει, όλοι οι χριστιανοί να λένε "το αυτό" ώστε να υπάρχει ενότητα στο σώμα του Χριστού. Ο μόνος τρόπος, που είναι δυνατή μια τέτοια ενότητα, είναι όταν οι χριστιανοί εστιάζουν σ' ένα κοινό έδαφος του Χριστού και του Λόγου Του, δηλ. όταν λέμε "ότι λέει ο Λόγος ". Ας αφήνουμε το Λόγο να μιλήσει από μόνος του και να μην προσπαθούμε να προωθούμε απόψεις που φέρνουν διαίρεση. Στη Γραφή βλέπουμε ότι ο Παύλος συμβούλευσε τον Τιμόθεο να "κηρύττει τον Λόγο", όχι τις απόψεις του.

Β’ ΤΙΜ 4:2 κήρυξον τον λόγον, επίμενε εγκαίρως ακαίρως, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής.


Ο κήρυκας είναι προορισμένος να μεταφέρει ακέραιο το μήνυμα του Θεού με τρόπο που να αφήνει χώρο στο Άγιο Πνεύμα να σχολιάζει το μήνυμα στις καρδιές των ακροατών.

Α' ΙΩΑ 2:27 Και το χρίσμα το οποίον υμείς ελάβετε απ' Αυτού, εν υμίν μένει, και δεν έχετε χρείαν να σας διδάσκη τις, αλλά καθώς σας διδάσκει το αυτό χρίσμα περί πάντων, ούτω και αληθές είναι και δεν είναι ψεύδος, και καθώς σας εδίδαξε, θέλετε μένει εν αυτώ.


Φυσικό είναι, κάθε πιστός να έχει τις δικές του πεποιθήσεις για πολλά πράγματα, αλλά όταν συνεχώς προσπαθείς να προωθήσεις τις απόψεις σου στους άλλους, θα εμφανιστεί τελικά η διαμάχη στο προσκήνιο. Απόφευγε τις μάταιες συζητήσεις πάνω σε θέματα της Βίβλου που είναι ασαφή και που ευδοκιμούν πολλές ερμηνείες. Να στέκεσαι σταθερός πάνω στις βασικές και ακλόνητες αλήθειες της Αγίας Γραφής και μην προσθέτεις σ' αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού.

ΠΑΡ 30:5 Πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος· είναι ασπίς εις τους πεποιθότας επ' αυτόν. 6 Μη προσθέσης εις τους λόγους αυτού· μήποτε σε εξελέγξη, και ευρεθής ψεύστης.


5. Δεν υπάρχει τέλεια εκκλησία

A' ΚΟΡ 13:9  Διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν· 10  όταν όμως έλθη το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθή. 11  Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος εσυλλογιζόμην· ότε όμως έγεινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου. 12  Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον· τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει καθώς και εγνωρίσθην. 

A' IΩΑ 1:8  Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. 9  Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας. 10  Εάν είπωμεν ότι δεν ημαρτήσαμεν, ψεύστην κάμνομεν αυτόν, και ο λόγος αυτού δεν υπάρχει εν ημίν.

Α' ΤΙΜ 1:15  Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον διά να σώση τους αμαρτωλούς, των οποίων πρώτος είμαι εγώ· 

ΡΩΜ ζ:18-19 Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμοί (τουτέστιν εν τη σαρκί μου) αγαθόν, επειδή το θέλειν πάρεστιν εις εμέ, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω, διότι δεν πράττω το αγαθόν, το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το οποίον δεν θέλω, τούτο πράττω.


Είναι αξιοσημείωτο ότι ο απόστολος Παύλος, ο μεγάλος συγγραφέας της Γραφής, ομολόγησε ανοιχτά ότι δεν ήταν τέλειος. Σαν κι εμάς βίωσε μάχες στη σάρκα του για να κάνει το σωστό. Αν κάποιος σαν τον Παύλο, ο οποίος ήταν από τους ηγετικούς συγγραφείς της Γραφής και Αποστόλους της πρώτης εκκλησίας, παραδεχόταν κάτι τέτοιο, δεν θα έπρεπε να μας φαίνεται παράξενο, αν κι εμείς βρίσκουμε αδελφούς και αδελφές μέσα στην εκκλησία που παλεύουν με τις ατέλειές τους. Ο αγιασμός μας, είναι μια διαδικασία που θα κλρατήσει όλη μας τη ζωή.

Εφόσον οι εκκλησίες αποτελούνται από ανθρώπους σαν εσένα κι εμένα, που έχουν ατέλειες, ποτέ δεν θα υπάρξει η τέλεια εκκλησία. Αν οι άνθρωποι δεν το καταλάβουν αυτό, θα έχουν μια μη ρεαλιστική άποψη της εκκλησίας και τελικά θα απογοητευτούν και θα πληγωθούν.

Μία από τις διακονίες της εκκλησίας, είναι να βοηθά τους αγίους να τελειοποιηθούν, όπως ένα πνευματικό νοσοκομείο, όπου οι άνθρωποι πάνε για να γίνουν καλά. Αντί να σε ενοχλούν άτομα μέσα στην εκκλησία με τα ελαττώματά τους, να είσαι ευγνώμων που προσπαθούν να αυξηθούν εν Χριστώ και να γίνουν καλύτεροι. Μάθε να αγαπάς και να δέχεσαι τους ανθρώπους γι' αυτό που είναι. Δεν είναι περισσότερο τέλειοι απ' ότι είσαι εσύ.

Η ατέλεια είναι το πρώτο πράγμα που "χτυπά" στο μάτι ενός παρατηρητή. Αν κάποιος έχει αρνητική προιδιάθεση, θα βρίσκει ελαττώματα παντού και όπου επιθυμεί. Αντίθετα κάποιος με θετική άποψη, μπορεί πάντα να βρίσκει σε κάθε περίσταση το καλό και το όμορφο. Το καλά προσαρμοσμένο άτομο μέσα στην εκκλησία πρέπει να ψάχνει το καλό και τον έπαινο, όπως διδάσκει η Γραφή.

ΦΙΛΠ δ:8 Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχη τις αρετή, και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε.

Αυτοί που κατοικούν μέσα στην αρνητικότητα, ή προσπαθούν συνεχώς να βρουν σφάλματα στην εκκλησία, στο τέλος θα πληγωθούν.


6. Μη ζητάς την αυτοπροβολή

ΨΑΛΜ 75:5 Μη υψόνετε εις ύψος το κέρας υμών· μη λαλείτε με τράχηλον σκληρόν. 6 Διότι ούτε εξ ανατολών, ούτε εκ δυσμών, ούτε εκ της ερήμου, έρχεται ύψωσις. 7 Αλλ' ο Θεός είναι ο Κριτής· τούτον ταπεινόνει και εκείνον υψόνει.


Να έχεις μία ταπεινή και μειλίχια συμπεριφορά, όπως ο Χριστός.

ΜΑΤΘ 11:29 Άρατε τον ζυγόν Μου εφ' υμάς, και μάθετε απ' Εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαυσιν εν ταις ψυχαίς ημών.

ΡΩΜ 12:3 Διότι λέγω, διά της χάριτος της εις εμέ δοθείσης, προς πάντα όστις είναι μεταξύ σας, να μη φρονή υψηλότερα παρ' ότι πρέπει να φρονή, αλλά να φρονή ώστε να σωφρονή, κατά το μέτρον της πίστεως το οποίον ο Θεός εμοίρασεν εις έκαστον."


Επίσης, όταν είσαι δυσάρεστος, η υπερηφάνεια και η αλαζονεία θα σε οδηγήσουν σε πτώση.

ΠΑΡ 16:18 Η υπερηφανία προηγείται του ολέθρου, και υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται της πτώσεως.


Μην προωθείς τον εαυτό σου, ούτε να προσπαθείς με αντιπαλότητες να κερδίσεις μία θέση. Ο Θεός είναι Εκείνος που θέτει τους πιστούς σε δίαφορες θέσεις υπηρεσίας και αν δεν το κάνει ακόμα σε εσένα, μείνε ταπεινός και κάνε το καλύτερο που μπορείς με αυτό που έχεις. Να υψώνεις τον Κύριο σε όλα όσα λες και κάνεις. Μην καυχιέσαι και μη μιλάς για τον εαυτό σου.

ΙΩΑ 7:18 Όστις λαλεί αφ' εαυτού, ζητεί την δόξαν την ιδικήν του, όστις όμως ζητεί την δόξαν του πέμψαντος αυτόν, ούτος είναι αληθής, και αδικία εν αυτώ δεν υπάρχει.


Απόφυγε συμπεριφορές ανταγωνισμού, οι οποίες δημιουργούν συγκρούσεις μέσα στην ενότητα. Μία ανταγωνιστική συμπεριφορά συγκρίνει τον εαυτό της με τους άλλους και προσπαθεί να υψωθεί πάνω απ' αυτή τη σύγκριση.

Β' ΚΟΡ 10:12 Διότι δεν τολμώμεν να συναριθμήσωμεν ή να συγκρίνωμεν εαυτούς προς τινας εκ των συνιστώντων εαυτούς, αλλ' αυτοί καθ' εαυτούς μετρούντες εαυτούς και προς εαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς, ανοηταίνουσιν.


Η φιλοσοφία του Χριστιανισμού δεν είναι να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε ο ένας τον άλλο, αλλά να υποταχθούμε και να υψώσουμε ο ένας τον άλλο.

ΦΙΛΠ 2:3 μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή κενοδοξίας, αλλ' εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών.

ΕΦΕΣ 5:21 υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβω Θεού.


Μάλιστα μας λέει να προτιμάμε τον αδελφό μας από τον εαυτό μας.

ΡΩΜ 12:10 Γίνεσθε προς αλλήλους φιλόστοργοι διά της φιλαδελφίας, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους.


Ο ανταγωνισμός μεταξύ των εκκλησιών και των χριστιανών φέρνει διαίρεση και έρχεται κόντρα στην πίστη. Μην προσδοκάς προνομιακή μεταχείριση ή να γίνεται πάντα αυτό που εσύ θέλεις. Η Γραφή διδάσκει ότι η μεροληψία είναι λάθος και η εκκλησία προσπαθεί να παίρνει αποφάσεις και να κάνει πράγματα για το συμφέρον ολόκληρου του εκκλησιάσματος κια όχι μόνο για τους λίγους.

ΙΑΚ 2:9 Εάν όμως προσωποληπτήτε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεσθε υπό του νόμου ως παραβάται.


Αν προσφέρεις οποιαδήποτε υπηρεσία στην εκκλησία, ή αν δίνεις γενναιόδωρες προσφορές, κάνε το για να δοθεί η δόξα στο Θεό και όχι για να τραβήξεις την προσοχή των άλλων επάνω σου ή να κερδίσεις επιρροή.

ΚΟΛ 3:17 Και παν ό,τι αν πράττητε εν λόγω, ή εν έργω, πάντα εν τω ονόματι του Ιησού Χριστού πράττετε, ευχαριστούντε δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα.


Η Γραφή λέει επίσης ότι όταν δίνεις γενναιόδωρες προσφορές, να το κάνεις ανώνυμα για να κερδίσεις την επιδοκιμασία του Θεού και όχι των ανθρώπων.

ΜΑΤΘ 6:1 Προσέχετε να μη κάμνητε την ελεημοσύνην σας έμπροσθεν των ανθρώπων, διά να βλέπησθε υπ' αυτών. Ει δε μή, δεν έχετε μισθόν πλησίον του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς.


Απέφυγε την παγίδα να παίρνεις σαν δεδομένο ότι οι απόψεις σου είναι πάντοτε θεόπνευστες, ή αναμφίβολα σωστές. Να συμμερίζεσαι τις προτάσεις και τις απόψεις σου με τους υπεύθυνους της εκκλησίας, αλλά μην τους εξαναγκάζεις να τις δεχθούν. Μερικές φορές οι άνθρωποι νιώθουν ότι όλες οι απόψεις τους προέρχονται από το Θεό. Ίσως προσπαθήσουν να προσθέσουν περισσότερη επιρροή στις προτάσεις και τις αντιλήψεις τους λέγοντας "Ο Θεός μου είπε, ...."

ΕΞΟΔ 20:7 Μη λάβης το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω, διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί ματαίω το όνομα Αυτού.


Πραγματικά ο Θεός μιλάει στα παιδιά Του, αλλά δεν θα είσαι εσύ η αποκλειστική πηγή μέσα από την οποία θα αποκαλύψει ο Θεός τον εαυτό Του για κάποιο ζήτημα. Αν οι απόψεις σου προέρχονται πράγματι απ' το Θεό, ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα υπάρχουν κι άλλοι που θα συμφωνούν, ιδιαίτερα οι ποιμένες και οι υπεύθυνοι της εκκλησίας.

Β' ΚΟΡ 13:1 ..επί στόματος δύο μαρτύρων και τριών θέλει βεβαιούσθαι πας λόγος.

Α' ΚΟΡ 14:29 Προφήται δε ας λαλώσι δύο ή τρεις, και οι άλλοι ας διακρίνωσιν.

Ούτε καν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις το όνομα του Θεού. Οι μάρτυρες που θα συμφωνούν μαζί σου, θα είναι ικανοί να πουν αν οι απόψεις σου προέρχονται από Εκείνον. Να είσαι προσεκτικός για να μη βρεθείς να χρησιμοποιείς το Όνομά Του ψευδώς, κάτι που είναι πολύ επικίνδυνο.


Οι ποιμένες είναι οι πλέον υπεύθυνοι λειτουργοί απέναντι στο Θεό στη διατεταγμένη αλυσίδα εξουσίας που Αυτός έχει θέσει. Αν λοιπόν Εκείνος θέλει να κάνει την εκκλησία να καταλάβει κάτι, θα φέρει μαρτυρίες με τα υπεύθυνα αυτά άτομα.


7. Μην κατηγορείς την εκκλησία για τα προβλήματα σου

ΗΣΑ 26:3 Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί Σε επιστηριζόμενον, διότι επί Σε θαρρεί.

Όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, θα πρέπει να προσπαθείς να διαχωρίζεις την εκκλησία από τα άλλα προσωπικά προβλήματα που αντιμετωπίζεις. Η πλειονότητα των πληγωμένων αισθημάτων μέσα στην εκκλησία προκύπτουν από θέματα και υπερευαισθησίες που κουβαλούν οι άνθρωποι μέσα τους από παλιά, ίσως και από τα παιδικά τους χρόνια. Αυτού του είδους οι συναισθηματικές ανησυχίες μπορούν να δημιουργήσουν "διαστρεβλωμένες αντιλήψεις", οι οποίες μπορούν να σε εμποδίσουν να δεις την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο που τη βλέπουν οι άλλοι. Τέτοιες καταστάσεις, όπως πεσμένη αυτοεκτίμηση, κακομεταχείριση ως παιδί, προβλήματα στο γάμο, προσωπικά αισθήματα δυσαρέσκειας, οικογενειακές διαμάχες, ρίζες πικρίας, προβλήματα υγείας ή επαγγελματική ανασφάλεια, μπορούν να διαστρεβλώσουν την ερμηνεία σου στα λόγια και στις πράξεις. Μπορεί να φαντάζεσαι ότι οι άνθρωποι δεν σε θέλουν και να εκφράζεις συνεχώς παράπονα, ή να παρεξηγείς καλοπροαίρετα λόγια και να τα εκλαμβάνεις ως προσβολή. Ασήμαντα προβλήματα θα δείχνουν μεγάλα. Η δική σου ευθύνη για τη δυστυχία σου μπορεί να μεταφερθεί στην εκκλησία, στους υπευθύνους της ή στους υπόλοιπους ανθρώπους. Μπορεί να καταφέρεσαι εναντίον άλλων ή να βιάζεσαι να βρίσκεις λάθη στην εκκλησία.

Είναι εύκολο να κρατάς μνησικακία. Όταν κάποιος πληγωθεί και μένει σε μια κατάσταση όπου δεν συγχωρεί για αρκετό καιρό, τότε οπωσδήποτε, θα δημιουργηθούν μνησικακίες. Σύντομα δεν θα θέλει να ακούει καν το όνομα κάποιου, πόσο μάλλον να έχει μαζί του κοινωία στην εκκλησία ή αλλού. Δυστυχώς πάρα πολλοί άνθρωποι στην εκκλησία ή που έφυγαν από την εκκλησία, δεν συγχωρούν, με αποτέλεσμα να μένουν μέσα στη πικρία και κατηγορούν την εκκλησία για αυτήν. Η συγχώρεση είναι ένα από τα πιο χριστιανικά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι. Ωστόσο, είναι ακριβώς αυτό που πολλοί Χριστιανοί παρακρατούν ο ένας από τον άλλο.

Να θυμάσαι αυτό: Μη βγάζεις βεβιασμένα συμπεράσματα, διότι τα πράγματα συνήθως δεν είναι τόσο άσχημα, όσο δείχνουν.


8. Να συμπεριφέρεσαι με βάση τον χρυσό κανόνα

ΜΑΤΘ 7:12 Λοιπόν πάντα όσα αν θέλητε να κάμνωσιν εις εσάς οι άνθρωποι, ούτω και σεις κάμνετε εις αυτούς, διότι ούτος είναι ο νόμος και οι προφήται.

Οι άνθρωποι τείνουν να είναι "ανταποδοτικά" πλάσματα. Αυτό σημαίνει ότι αντανακλούν τον τρόπο που τους μεταχειρίζονται. Αυτό συμβαίνει γιατί ο Ιησούς μας έδωσε το χρυσό κανόνα: Κάντε στους άλλους όσα θα θέλετε οι άλλοι να κάνουν σε σας. Αρκετές φορές, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν σε σένα, είναι καθαρό αποτέλεσμα του πώς εσύ αντιδράς σ' αυτούς. Αν είσαι κατσουφιασμένος συνέχεια, δεν πρόκειται να εισπράξεις πολλά χαμόγελα. Αν προσφέρεις φιλικότητα, συνήθως θα εισπράττεις κι εσύ φιλικότητα.

ΠΑΡ 18:24 Ο άνθρωπος ο έχων φίλους, πρέπει να φέρηται φιλικώς, και υπάρχει φίλος στενώτερος αδελφού.


Να είσαι καταδεκτικός, ενθαρρυντικός και μία ευλογία για τους άλλους που σε περιτριγυρίζουν. Αν έχεις αρνητική και κριτική συμπεριφορά προς τους ανθρώπους, αυτό θα προκαλέσει κριτική συμπεριφορά απέναντί σου.

ΛΟΥΚ 6:37 Και μη κρίνετε, και δεν θέλετε κριθή. Μη καταδικάζετε, και δεν θέλετε καταδικασθή. Συγχωρείτε, και θέλετε συγχωρηθή.


Πολλά πληγωμένα αισθήματα μπορούν να αποφευχθούν, αν αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι συνήθως αντιδρούν στη δική μας συμπεριφορά. Εξέτασε προσεκτικά τον τρόπο που λες πράγματα ή ακόμα και το πόσο πολύ μιλάς.

ΕΚΚΛ 5:3 Επειδή το μεν όνειρον έρχεται εν τω πλήθει των περισπασμών, η δε φωνή του άφρονος, εν τω πλήθει των λόγων.

Μην είσαι αγενής και απότομος. Έλεγξε τη συμπεριφορά σου να μην είναι αυταρχική και να μην καταδυναστεύει τους άλλους. Οι άνθρωποι θα σε φοβούνται και θα κοιτάνε πώς να σε αποφύγουν.


9. Να είσαι συνεργάσιμος και δεκτικός στη μάθηση

ΕΒΡ 13:17 Πείθεσθε εις τους προεστώτας σας, και υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας, ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον, διά να κάμνωσι τούτο μετά χαράς, και μη στενάζοντες, διότι τούτο δεν σας ωφελεί.

Η Γραφή διδάσκει τους πιστούς να είναι συνεργάσιμοι και υποταγμένοι στους πνευματικούς τους ηγέτες, κάτι που δεν είναι δυνατόν, αν ο πιστός δεν ανήκει σε μια εκκλησία και δεν είναι υπόλογος σ' ένα τοπικό ποιμένα. Η ευθύνη απέναντι σ' ένα ποιμένα, που είναι απ' το Θεό, είναι ένα μέρος της τάξης που ο Θεός έχει θέσει για την πνευματική αύξηση κάθε Χριστιανού. Ο Λόγος του Θεού δίνει στον ποιμένα την εξουσία να οργανώνει και να διατηρεί την τάξη στην εκκλησία, να διδάσκει την αλήθεια του Θεού, να διορθώνει και να επιβάλλει πειθαρχία, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για να κρατήσει το ποίμνιό του υπεύθυνο κάτω από τις βιβλικές αρχές. Στην ενθάρρυνσή του προς τους εργάτες ο Παύλος είπε:

Β' ΤΙΜ 2:15 Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας.

Β' ΤΙΜ 4:2 Κήρυξον τον Λόγον, επίμενε εγκαίρως, ακαίρως. Έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής.

Α’ ΤΙΜ 5:20 Τους αμαρτάνοντας έλεγχε ενώπιον πάντων, διά να έχωσι φόβον και οι λοιποί.


Η έλλειψη του κατάλληλου σεβασμού προς την εξουσία είναι ένα κοινό πρόβλημα σήμερα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να τους λένε τι να κάνουν ή να τους διορθώνουν αν κάνουν λάθος. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η σύγχρονη εκκλησία συγκεντρώνει τόσους πολλούς ανώριμους πιστούς. Όταν κάποιοι ακούνε κάτι που δεν τους αρέσει, ή τους διορθώνουν κάπως, απλά τα μαζεύουν και πάνε σε μια άλλη πιο “ελαφριά εκκλησία”, ή αποφεύγουν να πάνε σε κάποια εκκλησία, μέχρι να βρουν μια που να λέει πράγματα που να τους αρέσουν.

Β' ΤΙΜ 4:3 Διότι θέλει ελθεί καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλία, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν.

Εφόσον είσαι μέρος κάποιας συγκεκριμένης εκκλησίας, πρέπει να δεχτείς ότι ο ποιμένας και οι πρεσβύτεροι είναι υπεύθυνοι εκεί. Ανεξάρτητα από το αν νομίζεις ότι δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, ο Θεός τους αναγνωρίζει ως εξουσία σ' εκείνο το σώμα και μια μέρα θα δώσουν λόγο στον Θεό. Συνεπώς, ο Θεός σε καθιστά υπεύθυνο, να σέβεσαι την εξουσία τους, να προσεύχεσαι γι' αυτούς, να συνεργάζεσαι και μην είσαι απειθής και επαναστατικός.


10. Μην καταπολεμάς την εκκλησία και μην γίνεσαι εμπόδιο

ΠΑΡ 6:16 Ταύτα τα εξ μισεί ο Κύριος, επτά μάλιστα βδελύττεται η ψυχή αυτού. 17 Οφθαλμούς υπερηφάνους, γλώσσαν ψευδή, και χείρας εκχεούσας αίμα αθώον, 18 καρδίαν μηχανευομένην λογισμούς κακούς, πόδας τρέχοντας ταχέως εις το κακοποιείν, 19 μάρτυρα ψευδή λαλούντα ψεύδος, και τον εμβάλλοντα έριδας μεταξύ αδελφών.


Ένα απ' τα πράγματα που ο Θεός βδελύττεται περισσότερο είναι εκείνοι που σπέρνουν έριδες, που δημιουργούν διχασμό και μάχες στο σώμα του Χριστού. Μην κουτσομπολεύεις, μην παραπονιέσαι και μην προκαλείς αναταραχές. Αν είσαι δυσαρεστημένος με την εκκλησία σε κάποιο τομέα, προσευχήσου γι' αυτό και συζήτησέ το με τους πρεσβυτέρους. Ποτέ όμως μην γίνεσαι πηγή αναταραχής ή εμπόδιο.

Μην κακολογείς έναν άνθρωπο του Θεού. Αν το κάνεις, τότε ψάχνεις για προβλήματα. Κάποτε ο Παύλος τιμωρήθηκε, που κήρυττε το Ευαγγέλιο και από άγνοια περιφρόνησε και έκρινε τον Ανανία, τον αρχιερέα, που είχε διατάξει να ραπιστεί ο απόστολος. Όταν όμως ο Παύλος αντιλήφθηκε ποιός ήταν, απολογήθηκε που μίλησε ενάντια στον Ανανία γνωρίζοντας ότι είναι απαγορευμένο να μιλήσεις ενάντια στον υπηρέτη του Θεού, παρά το γεγονός ότι η μεταχείριση που δέχτηκε ο Παύλος από τον Ανανία ήταν λανθασμένη.

ΠΡΑΞ 23:2  Ο δε αρχιερεύς Ανανίας προσέταξε τους παρεστώτας πλησίον αυτού να κτυπήσωσι το στόμα αυτού.3  Τότε ο Παύλος είπε προς αυτόν· Ο Θεός μέλλει να σε κτυπήση, τοίχε ασβεστωμένε· και συ κάθησαι να με κρίνης κατά τον νόμον, και παρανομών προστάζεις να με κτυπώσιν; 4  Οι δε παρεστώτες είπον· Τον αρχιερέα του Θεού λοιδορείς; 5  Και ο Παύλος είπε· Δεν ήξευρον, αδελφοί, ότι είναι αρχιερεύς· διότι είναι γεγραμμένον. Άρχοντα του λαού σου δεν θέλεις κακολογήσει. 


Είναι σοβαρή υπόθεση να "αγγίζεις" τον κεχρισμένο του Θεού, είτε με τα λόγια μας, είτε με τις πράξεις μας. Αν και μερικές φορές μπορεί να είναι με ελαττώματα και ατέλειες, παραμένουν όμως υπηρέτες Του.

ΨΑΛΜ 105:14 δεν αφήκεν άνθρωπον να αδικήση αυτούς· μάλιστα υπέρ αυτών ήλεγξε βασιλείς, 15 λέγων, μη εγγίσητε τους κεχρισμένους μου και μη κακοποιήσητε τους προφήτας μου.


Αν κάποιος εργάτης σ' έχει πειράξει με κάποιον τρόπο, μην απαντήσεις με κάποιον μη βιβλικό τρόπο, γιατί έτσι θα φέρεις κατάκριση και ενοχή επάνω σου. Μην του επιτεθείς με λόγια, μην του ανταποδώσεις με διαδόσεις εναντίον του, ή μην προσπαθήσεις να τον ανατρέψεις πίσω απ' την πλάτη του. Πρέπει να πας και να τον αντιμετωπίσεις ιδιαιτέρως σύμφωνα με το βιβλικό τρόπο.

ΜΑΤΘ 18:15 Εάν δε αμαρτήση εις σε ο αδελφός σου, ύπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνου· εάν σου ακούση, εκέρδησας τον αδελφόν σου· 16 εάν όμως δεν ακούση, παράλαβε μετά σου έτι ένα ή δύο, διά να βεβαιωθή πας λόγος επί στόματος δύο μαρτύρων ή τριών. 17 Και εάν παρακούση αυτών, ειπέ τούτο προς την εκκλησίαν· αλλ' εάν και της εκκλησίας παρακούση, ας είναι εις σε ως ο εθνικός και ο τελώνης.


Αν η πρώτη και η δεύτερη προσπάθεια δεν φέρουν αποτέλεσμα, φέρε το θέμα στο πνευματικό σώμα, όπως το πρεσβυτέριο ή τους υπευθύνους πάνω απ' αυτόν, σ' εκείνους που είναι υπόλογος. Άσε σ' αυτούς οποιαδήποτε διόρθωση ή επιβολή πειθαρχίας.

Να έχεις στο νου σου ότι κατηγορία εναντίον εργάτη είναι σοβαρή υπόθεση και δεν πρέπει να γίνεται δεκτή, αν δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί και από άλλους μάρτυρες.

Α' ΤΙΜ 5:19 Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύρων.


Αν τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει να είναι με την εκκλησία ή με την ηγεσία της, υπάρχουν έντιμοι τρόποι να βοηθήσεις να βελτιωθεί η κατάσταση ή να δοθεί λύση σε αδικίες. Παρόλ' αυτά είναι ανήθικο να επιτίθεσαι στην εκκλησία ή στην ηγεσία της. Τα άτομα που το κάνουν αυτό είναι πιθανό να καταλήξουν πληγωμένοι, πικραμένοι ή ίσως και σε ακόμα χειρότερη κατάσταση.


11. Να είσαι ευθύς και ειλικρινής

Όπως είδαμε και παραπάνω, αν κάποιος σε έχει βλάψει, ο Ιησούς λέει ότι εσύ πρώτος πρέπει να πας και να προσπαθήσεις με τον Βιβλικό τρόπο, να τα βρεις μαζί του ιδιαιτέρως. Πολλές άσχημες καταστάσεις μέσα στην εκκλησία προέρχονται από παρεξηγήσεις και πολλές απ' αυτές θα είχαν λυθεί αν και τα δύο μέρη που αφορούσε η παρεξήγηση πήγαιναν κατευθείαν στην πηγή και ανακάλυπταν πώς έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς ορισμένα πειραγμένα άτομα απλά κρατούν το πρόβλημα μέσα τους, ενώ αυξάνεται η πικρία και η χολή. Είναι σημαντικό για το Θεό και θέμα υπακοής του Λόγου Του τέτοιες καταστάσεις ν' αντιμετωπίζονται έτσι ώστε,

  1. Να μη μπει πικρία μέσα σου και αποσυρθείς από την εκκλησία,

  2. Αυτός που φέρνει τα σκάνδαλα να δώσει εξηγήσεις για να μην επαναληφθούν και βλάψουν την πίστη και άλλων, και

  3. Αυτός που έφερε το σκάνδαλο και διέπραξε αμαρτία να συμφιλιωθεί με το Θεό.

Ποτέ δεν πρέπει να δεχτείς μια ιστορία σαν γεγονός, χωρίς να την επιβεβαιώσεις με την άλλη πλευρά. Πάντα υπάρχουν δύο πλευρές σε μια ιστορία. Αυτό που η Γραφή λέει γι' αυτό το πρόβλημα είναι, ότι πριν πιστέψουμε μια φήμη, πρέπει να ερευνήσουμε προσεκτικά για να επαληθεύσουμε όλα τα γεγονότα.

ΔΕΥΤ 13 :14 ...τότε θέλεις εξετάσει, και ερωτήσει, και ερευνήσει επιμελώς, και εάν ήναι αληθές και βέβαιον το πράγμα, ότι τοιούτον βδέλυγμα ενηργήθη εν μέσω σου...

Αναμφίβολα, δεν είναι δυνατόν να έχεις σχέση με μια ομάδα ανθρώπων χωρίς κάποιες περιστασιακές παρεξηγήσεις και σκάνδαλα. Κι εάν δεν αντιμετωπίσεις αυτές τις καταστάσεις με τον τρόπο που προτείνει η Βίβλος, τότε σίγουρα θα πληγωθείς.


12. Να είσαι αφοσιωμένος στην αγάπη και στη συγχώρεση

Α' ΙΩΑ 2:10 Όστις αγαπά τον αδελφόν αυτού, εν τω φωτί μένει, και σκάνδαλον εν αυτώ δεν είναι.


Οι Χριστιανοί θ' αποφύγουν πολλά προβλήματα αν, απλώς αφιερώσουν τη ζωή τους σε μια αγάπη άνευ όρων για τ' αδέλφια τους. Η πρακτική του να αγαπάς τ' αδέλφια σου (όλα τ' αδέλφια, όχι μόνο τ' αξιαγάπητα) μας φυλάει από σφάλματα. Όταν αγαπάμε τον "ελάχιστο" των αδελφών μας, ο Ιησούς δέχεται αυτή την αγάπη μας σαν να προσφέρεται προς το πρόσωπό Του.

ΜΑΤΘ 25:34 Τότε ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς τους εκ δεξιών αυτού· Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ητοιμασμένην εις εσάς βασιλείαν από καταβολής κόσμου. 35 Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε, 36 γυμνός, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ. 37 Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες· Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν; 38 πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν και ενεδύσαμεν; 39 πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε; 40 Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ' όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.


Δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι πως αγαπάς τον Κύριο ενώ ταυτόχρονα δεν αγαπάς τον ελάχιστο αδελφό σου στο σώμα του Χριστού.

Α' ΙΩΑ 4:20 Εάν τις είπη, ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι, διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε, πώς δύναται να αγαπάς;


Να είσαι ταχύς στο να συγχωρείς και να μην κρατάς αισθήματα κακεντρέχειας. Η ασυγχωρησία και η πικρία είναι ένας από τους μεγαλύτερους λόγους που οι άνθρωποι πληγώνονται στην εκκλησία και πιθανόν η μεγαλύτερη αιτία για αποστασία. Να θυμάσαι ότι η ασυγχωρησία είναι ένας απ' τους μεγαλύτερους εχθρούς. Αν αρνείσαι να συγχωρείς, αυτό θα εμποδίσει τη συγχώρεση των αμαρτιών σου από το Θεό και θα σε κρατήσει μακριά απ' τον Ουρανό.

ΜΑΤΘ 6:14 Διότι εάν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. 15 Εάν όμως δεν συγχωρήσητε εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ σας θέλει συγχωρήσει τα πταίσματά σας.


13. Μην παγιδεύεσαι από τα σκάνδαλα των άλλων

ΨΑΛΜ 15:1 Κύριε, τις θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου; τις θέλει κατοικήσει εν τω όρει τω αγίω σου; 2 Ο περιπατών εν ακεραιότητι και εργαζόμενος δικαιοσύνην, και λαλών αλήθειαν εν τη καρδία αυτού· 3 Ο μη καταλαλών διά της γλώσσης αυτού, μηδέ πράττων κακόν εις τον φίλον αυτού, μηδέ δεχόμενος ονειδισμόν κατά του πλησίον αυτού.

Ένα απ' τα κύρια χαρακτηριστικά του σώματος του Χριστού είναι ο ένας να μεριμνά για τα βάρη και τον πόνο του άλλου. Καθώς όμως ζητάμε να παρηγορήσουμε και να ενθαρρύνουμε τους φίλους που έχουν σκανδαλιστεί, ίσως μπούμε στον πειρασμό να πάρουμε το μέρος τους στη συγκεκριμένη κατάσταση εναντίον κάποιου άλλου. Μέσα στη συμπάθειά μας γι' αυτό το άτομο, ίσως τείνουμε να πάρουμε το μέρος του εναντίον του Ποιμένα της εκκλησίας ή οποιουδήποτε εμπλέκεται στο πρόβλημα. Αυτό είναι άσοφο και αντιγραφικό, αν σκεφτείς ότι ο φίλος σου ίσως είναι η αιτία του σκανδάλου. Ίσως φταίνε τα πληγωμένα αισθήματά του φίλου σου. Ίσως φταίει η δική του επαναστατική συμπεριφορά, η συναισθηματική του αστάθεια, η παιδαριώδης και ανώριμη αντιμετώπιση του θέματος που προεκυψε. Υπάρχουν πάντα δύο πλευρές σε μια ιστορία και μόνο ένας ανόητος θα μπορούσε να σχηματίσει γνώμη βασισμένος μόνο στη μία πλευρά ή χωρίς να γνωρίζει όλα τα γεγονότα.

Συνήθως τα σκανδαλισμένα άτομα ζητάνε παρηγοριά και συμπάθεια από αφελή αυτιά που ανοίγουν για ν' ακούνε. Τριγυρνάνε και μιλάνε για την περίπτωσή τους, ξεχύνουν την άδικη καρδιά τους που αιμορραγεί σ' εκείνα τα ειλικρινή, πονόψυχα άτομα που θ' ακούσουν. Στόχος τους είναι να βρουν άτομα που θα τους δείξουν υπερβολική προσοχή, θα τους παραχαϊδέψουν, θα υποστηρίξουν την άποψή τους και θα πάρουν το μέρος τους στο σκανδαλισμό εναντίον εκείνου που προκάλεσε το σκάνδαλο. Πρέπει ν' αγαπάς και να ενθαρρύνεις ένα φίλο με πληγωμένα αισθήματα, αλλά να κρατάς τη γνώμη σου για τον εαυτό σου και ν' αποφεύγεις να παίρνεις θέση, μήπως και γίνεις συμμέτοχος σε αμαρτίες άλλων ανθρώπων, ή μήπως σκανδαλιστείς κι εσύ και πληγωθείς με την εκκλησία.


14. Μην παίρνεις προσωπικά ότι ακούγεται από τον άμβωνα

Προφανώς όλοι οι κήρυκες κηρύττουν με την ελπίδα ότι όλοι θα πάρουν το μήνυμα προσωπικά και θα το εφαρμόσουν στη ζωή τους. Πάντα όμως θα υπάρχουν κάποιοι πιστοί, που νομίζουν ότι ο κήρυκας απευθύνεται ειδικά σ' αυτούς. Αυτή είναι μία κοινή παρεξήγηση που προκαλεί πληγές στον πιστό. Η υποψία ότι το κήρυγμα έχει στόχο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, συνήθως έρχεται όταν κάποιος βρίσκεται στις παρακάτω καταστάσεις:

  1. Αν είναι απόλυτος και φανατικός σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα,

  2. Αν είναι υπερβολικά ευαίσθητος,

  3. Αν είναι πνευματικά ασταθής,

  4. Αν βρίσκεται κάτω από συναισθηματική πίεση,

  5. Αν ο ποιμένας τον έχει ελέγξει στο παρελθόν.

Να έχετε πάντα στο νου σας ότι ο κήρυκας πάνω στον άμβωνα δεν εστιάζει την προσοχή του μόνο σε ένα άτομο. Το ενδιαφέρον και η φροντίδα του είναι για το ευρύ εκκλησίασμα. Ορισμένοι ζουν με την ψευδαίσθηση ότι ο ποιμένας τους έχει στο στόχαστρο όταν κηρύττει, ότι θυμάται τις προσωπικές τους λεπτομέρειες με τον ίδιο τρόπο, που οι ίδιοι θυμούνται τις δικές του. Ο ποιμένας όμως έχει και τόσους άλλους ανθρώπους να σκεφτεί. Συμβουλεύει δεκάδες ανθρώπους, ακούει πολλά παρόμοια προβλήματα και λεπτομέρειες. Δεν είναι δυνατόν να ξεχωρίσει κάποιους και να κηρύξει σ' αυτούς, ενώ προσπαθεί να υπηρετήσει όλο το ποίμνιο. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ο ποιμένας πρέπει να το πει μόνο σε σένα, προσωπικά, ιδιαιτέρως και όχι με ύπουλους υπαινιγμούς μέσα από το κήρυγμά του. Αυτό είναι βέβαια κάτι που πρέπει να προσέξουν οι ποιμένες ώστε να μην πληγώνουν με στοχευμένες υπόνοιες το ποίμνιο πού στέκεται και ακούει από κάτω χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Τέλος, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος να προσδίδει προσωπικό χαρακτήρα στο Λόγο του Θεού μέσα μας, έτσι ώστε να εξετάζουμε τους εαυτούς μας και να ερευνούμε τις καρδιές μας. Όταν ο Κύριος πραγματεύεται το Λόγο Του μαζί μας, φαίνεται σαν να μιλάει ο ποιμένας κατευθείαν σε μας. Μερικές φορές το Άγιο Πνεύμα μπορεί να οδηγεί τον κήρυκα να πει χωρίς να το γνωρίζει, πράγματα που έχουν σχέση με μας. Πρέπει λοιπόν να ακούμε κάθε μήνυμα αντικειμενικά. Σε κάθε κήρυγμα απ' τη Γραφή, ο Θεός έχει κάτι να πει στον καθένα από μας. Να είσαι ανοιχτός σε ό,τι ο Κύριος έχει να πει, να είσαι πρόθυμος να δεχτείς τη διόρθωση και την οδηγία Του. Από το κήρυγμα να παίρνεις ότι ειναι για σένα, και να αφήνεις ότι δεν σε αφορά. "Αν σου κάνει το παπούτσι, φόρα το." Η άμυνα είναι συνήθως αντίσταση σε κάποια κατηγορία.

Αν έχεις πληγωθεί στην εκκλησία, ή αν έχεις μείνει μακριά για ένα μικρό χρονικό διάστημα, προσευχήσου να βρεις τη χάρη του Θεού να συγχωρήσεις εκείνους που ίσως σε έχουν πληγώσει και να επιστρέψεις στην κοινωνία του λαού του Θεού. Όσο προκλητικό κι αν φαίνεται μερικές φορές, η εκκλησία είναι το σχέδιο του Θεού για το λαό Του κι εκεί είναι που θα σε αξιοποιήσει και θα σε ωριμάσει σε ένα πλήρως εξοπλισμένο μαθητή για τη βασιλεία Του.

(Δημήτριος Δαλιάνης)

3.542 Προβολές1 Σχόλιο

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Ακολουθώντας τον Ιησού (Α)

Περιεχόμενα Μάθημα Α1: Πώς θα αλλάξετε τον εαυτό σας Εισαγωγή: 1: Αλλάξτε τον σκοπό σας στη ζωή 1.1: Αγάπη και αφοσίωση στον Θεό 1.2: Μίμηση του Χριστού 1.3: Επιθυμία για αιώνια ζωή, όχι αιώνια τιμωρί

1 comentário


gspanos65
23 de mar. de 2021

Καλημέρα αδέλφια μου αγαπητά χαίρομαι πολύ για την πρόοδο σας εύχομαι σωτηρία ψυχών... Την αγάπη μου σε όλα τα αδέλφια.Αδελφέ Δημήτρη σε όλους τους πρεσβύτερους κ διακόνους... (Η Εκκλησία της Κέρκυρας είναι ένα κομμάτι από την ζωή μου!!)

Curtir
bottom of page