Αναζήτηση
  • EAEP CORFU

Ναός

ΙΩΑΝ β:19 Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, Χαλάσατε τον ναόν τούτον, και δια τριών ημερών θέλω εγείρει αυτόν. .... 21 Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού.

ΠΡΑΞ ζ:47 Ο Σολομών δε ωκοδόμησεν εις αυτόν οίκον. 48 Αλλ’ ο Ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποιήτοις ναοίς. ...

Α’ ΚΟΡ γ:16 Δεν εξεύρετε ότι είσθε ναός Θεού, και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί εν υμίν; 17 Εάν τις φθείρη τον ναόν του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός∙ διότι ο ναός του Θεού είναι άγιος, όστις είσθε σείς.

Β’ ΚΟΡ ς:16 Σείς είσθε ναός Θεού ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός, «Οτι θέλω κατοικεί εν αυτοίς και περιπατεί, και θέλω είσθαι Θεός αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.»

ΕΦΕΣ β:21 …εν τω οποίω πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν άγιον εν Κυρίω

ΑΠΟΚ κα:22 Και ναόν δεν είδον εν αυτή∙ διότι ναός αυτής είναι ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ, και το Αρνίον.


3 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Περιεχόμενα: Ο άνθρωπος είναι τριαδικός Τι συμβαίνει με τον θάνατο Το σώμα Η ψυχή Το πνεύμα Ο Λόγος ανάμεσα στη ψυχή και στο πνεύμα Συμπέρασμα Ο άνθρωπος είναι τριαδικός ΓΕΝ α:26 Και είπεν ο Θεός, Ας

Ενώ η Βίβλος πουθενά δεν δηλώνει ρητά ότι ο αυνανισμός είναι αμαρτία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σκέψεις που συνοδεύουν τον αυνανισμό, είναι αμαρτωλές. Ο αυνανισμός είναι σχεδόν πάντοτε το αποτέλεσμ

Αποστολικοί πατέρες ονομάζονται οι πρώτοι μετά τους αποστόλους συγγραφείς, οι οποίοι υπήρξαν μαθητές των αποστόλων, έζησαν δε κατά τον 1ο και την αρχή του 2ο αιώνος. Οι μεταγενέστεροι τούτων, λέγονται