top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαDimitrios Dalianis

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΡΑΞ 3:22 Διότι ο Μωϋσής είπε προς τους πατέρας, «Ότι Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας, ως εμέ∙ αυτού θέλετε ακούει κατά πάντα όσα εν λαλήση προς εσάς.

ΡΩΜ 6:14 Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει∙ επειδή δεν είσθε υπό νόμον, αλλ' υπό χάριν.

ΡΩΜ 7:7 Τι λοιπόν θέλομεν ειπεί; ο νόμος είναι αμαρτία; Μη γένοιτο∙ αλλά την αμαρτίαν δεν εγνώρισα, ειμή διά του νόμου∙ διότι και την επιθυμίαν δεν ήθελον γνωρίσει, εάν ο νόμος δεν έλεγε, «Μη επιθυμήσης.»

ΡΩΜ 10:4 Επειδή το τέλος του νόμου είναι ο Χριστός προς δικαιοσύνην προς πάντα τον πιστεύοντα..

Β’ ΚΟΡ 3:6 Όστις και έκαμεν ημάς ικανούς να ήμεθα διάκονοι της καινής διαθήκης, ουχί του γράμματος, αλλά του πνεύματος∙ διότι το γράμμα θανατώνει, το δε πνεύμα ζωοποιεί.

Β’ ΚΟΡ 3:11 Επειδή εάν το μέλλον να καταργηθή ήτο ενδόξον, πολλώ μάλλον το μένον είναι ένδοξον.

ΓΑΛ 3:19 Διά τι λοιπόν εδόθη ο νόμος; Εξ αιτίας των παραβάσεων προσετέθη εωσού έλθη το σπέρμα προς το οποίον έγεινεν η επαγγελία, διαταχθείς δι’ αγγέλων διά χειρός μεσίτου. 20 Ο δε μεσίτης δεν είναι ενός∙ ο Θεός όμως είναι είς. 21 Ο νόμος λοιπόν ενάντιος των επαγγελιών του Θεού είναι; Μη γένοιτο! Διότι εάν ήθελε δοθή νόμος δυνάμενος να ζωοποιήση, η δικαιοσύνη ήθελεν είσθαι τωόντι εκ του νόμου∙ 22 η γραφή όμως συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτίαν, διά να δοθή η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστεύοντας. 23 Πρίν δε έλθη η πίστις, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον, συγκεκλεισμένοι εις την πίστιν ήτις έμελλε να αποκαλυφθή. 24 Ώστε ο νόμος έγεινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν.

ΓΑΛ 5:4 Απεχωρίσθητε από του Χριστού όσοι δικαιόνεσθε δια του νόμου∙ εξεπέσατε από της χάριτος.

ΕΒΡ 1:1 Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς, δια του Υιού.

ΕΒΡ 7:18 Διότι αθέτησις μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής δια το ασθενές και ανωφελές αυτής.

ΕΒΡ 8:7 Διότι εάν η πρώτη εκείνη ήτο άμεμπτος, δεν ήθελε ζητείσθαι τόπος διά την δευτέραν∙ ..... 13 Λέγων δε «καινήν,» έκαμε παλαιάν την πρώτην∙ το δε παλαιούμενον και γηράσκον, είναι πλησίον του αφανισμού

ΕΒΡ 9:10 επειδή ήσαν διατεταγμένα μόνον εις βρώματα και πόματα, και διαφόρους βαπτισμούς, και διατάξεις σαρκικάς, μέχρι καιρού διορθώσεως.

ΕΒΡ 10:9(β) Αναιρεί το πρώτον, δια να συστήσει το δεύτερον.


55 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Ο ελεήμων, μνημονεύεται από τον Θεό ΠΑΡ 14:20  Ο πτωχός μισείται και υπό του πλησίον αυτού· του δε πλουσίου οι φίλοι πολλοί. 21  Ο καταφρονών τον πλησίον αυτού αμαρτάνει· ο δε ελεών τους πτωχούς είναι

ΑΛΑΛΑΓΜΟΣ

Η Βίβλος είναι γεμάτη με παραδείγματα λατρείας με δυνατή φωνή. Στο βιβλίο των Ψαλμών, διαβάζουμε για τον βασιλιά Δαβίδ που έψαλε και ύμνησε τον Κύριο με δυνατή φωνή. Διακήρυξε το μεγαλείο του Θεού και

ΓΝΩΣΗ ΘΕΟΥ

Ο Θεός δεν θέλει να είμαστε μηχανές που απλά υπακούμε, δεν μας θέλει άβουλα όντα, ανελεύθερα, και βυθισμένα μέσα στην αβεβαιότητα της άγνοιας. Γι αυτό, αποκαλύπτει τον εαυτό Του, έτσι ώστε να Τον γνωρ

Comments


bottom of page