top of page
Αναζήτηση
  • Εικόνα συγγραφέαEAEP CORFU

ΠΡΑΞΕΙΣ (Νο. 5)

Η οδός της Σωτηρίας

ΠΡΑΞ β:37 Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών, και είπον προς τον Πέτρον και τους λοιπούς αποστόλους· Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί;

… Αφού δε ήκουσαν ταύτα … Ο Λόγος του Θεού, από μόνος του διαθέτει μια απίστευτη δύναμη να ανοίγει τις καρδιές των ακουόντων. Πολλές φορές νομίζουμε ότι το ευαγγελιστικό έργο χρειάζεται διάφορες “καινοτόμες” μεθόδους για να αποδώσει. Έτσι, βλέπουμε κάποιους να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη μουσική, σε μια προσπάθεια να ελκύσουν τους ανθρώπους στον Χριστό. Παρόλο που η Χριστιανική μουσική μπορεί να είναι ένα ευλογημένο εργαλείο στα χέρια του Θεού, δεν μπορεί με κανένα τρόπο να αντικαταστήσει το κήρυγμα του ζωντανού λόγου του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για τις θεατρικές παραστάσεις, τις παντομίμες και άλλα ανθρώπινα τεχνάσματα, που αναμφισβήτητα γίνονται με κaλή πρόθεση, αλλά απευθύνονται κυρίως στο συναίσθημα του ανθρώπου παρά στο πνεύμα του. Όπως μια καλή ταινία μπορεί να φέρει δάκρυα στα μάτια αλλά δεν είναι ικανή να αλλάξει μια ζωή για πάντα, έτσι και όλα τα ανθρώπινα μέσα ευαγγελισμού, δεν μπορούν να συγκριθούν με το γνήσιο και δια του Πνεύματος κήρυγμα του λόγου. Θυμάμαι μια μέρα ένας αλλοδαπός ευαγγελιστής, μου έλεγε πως ο Κύριος τον κάλεσε στη “διακονία της μουσικής” πριν από πολλά χρόνια. Εγώ έμεινα να αναρωτιέμαι, διότι στη Γραφή, δεν είχα διαβάσει πουθενά για τη “διακονία της μουσικής” και πουθενά δεν έβλεπα η λειτουργία της πρώτης αποστολικής εκκλησίας να συνοδευόταν από μουσικά όργανα.

ΡΩΜ ι:17 “Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.”

Ο λόγος του Θεού απο μόνος του, εφόσον κηρύττεται δια του Αγίου Πνεύματος, είναι ικανός να ανοίξει τις καρδιες των ανθρώπων και να τους οδηγήσει στη σωτηρία.

… ήλθεν εις κατάνυξιν η καρδία αυτών … Το κήρυγμα που προηγήθηκε, ήταν ελεγκτικό και μάλιστα τους καθιστούσε ενόχους για το θάνατο του Ιησού Χριστού, του Μεσσία που περίμεναν όλα τα χρόνια! Συνήθως, όταν ένας άνθρωπος ακούει ένα ελεγκτικό κήρυγμα μπορεί να θυμώσει και να αντιδράσει ή ακόμα και να αντιλογήσει. Παρόλα αυτά, αν ο άνθρωπος που ακούει είναι προβατάκι του θεού και ο έλεγχος είναι δια του Αγίου Πνεύματος, είναι σίγουρο ότι θα οφεληθεί περισσότερο παρά από ένα μαλακό και γλυκό κήρυγμα. Δεν υπάρχει ψάρι που να πιάνεται στο αγκίστρι γερά και να μη παλεύει μανιωδώς να ξεφύγει και να ελευθερωθεί. Είναι λοιπόν πολλές φορές το ελεγκτικό κήρυγμα που είναι πιο αποτελεσματικό, μας “τρυπά” τη συνείδηση και μας κάνει να αισθανόμαστε άβολα με την αμαρτία μας.

ΕΒΡ δ:12 “Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας· 13 και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού, προς ον έχομεν να δώσωμεν λόγον.”

Είναι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού λοιπόν που αφυπνίζει τις  συνειδήσεις των ανθρώπων και τους οδηγεί στη σωτηρία. Είναι το όπλο με το οποίο ο Θεός μπορεί να κυριεύσει τη καρδιά του ανθρώπου και αρμόδιος για να κάνει το κήρυγμα δεν είναι κάποιος άγγελος, αλλά εμείς οι υπόλοιποι πιστοί.

…Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί… Είναι το ιερό καθήκον μας ως Εκκλησία του Χριστού να είμαστε γεμάτοι από το δικό Του φως, ώστε όπως οι απόστολοι, να γίνουμε αγωγοί της θείας χάρης. Τότε οι άνθρωποι θα βλέπουν πάνω μας με εμπιστοσύνη και θα μπορούν να μας εμπιστευτούν με την πιο ιερή, την πιο σοβαρή ερώτηση που κανείς μπορεί να προφέρει με το στόμα του: Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Είναι καταπληκτικό οι άνθρωποι που κατηγορούσαν τους αποστόλους ως πλάνους και αιρετικούς, τώρα να τους αποκαλούν αδελφούς. Όπως ο ασθενής που καταλάβαίνει ότι είναι βαριά άρρωστος, αφήνεται με εμπιστοσύνη κλαι ελπίδα στα χέρια των γιατρών, έτσι και ο αμαρτωλός, αφού το Πνεύμα τον ελέγξει για την αμαρτία του, αφήνει τον εαυτόν του στα χέρια των δούλων του Θεού. Τι μεγάλη χάρη θα ήταν αν κι εμείς μπορούσαμε να εμπνεύσουμε στους ανθρώπους την πίστη ώστε μέσα από μας οι άνθρωποι να αφεθούν στην ελπίδα της σωτηρίας δια του Ιησού Χριστού.

Έτσι ακριβώς και ο δεσμοφύλακας, αφού μόλις που εμποδίστηκε από τον Παύλο και τον Σίλα να βάλει τέλος στη ζωή του, τώρα ζητά οδηγία από τους πρώην κρατουμένυς του, τους οποίους ονομάζει “κυρίους”: ΠΡΑΞ ις:29 “Ζητήσας δε φώτα εισεπήδησε, και έντρομος γενόμενος έπεσεν έμπροσθεν του Παύλου και του Σίλα, 30 και εκβαλών αυτούς έξω, είπε· Κύριοι, τι πρέπει να κάμω διά να σωθώ;”

ΠΡΑΞ β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. 39 Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.

… Μετανοήσατε … Μετάνοια σημαίνει απόφαση για αλλαγή. Το λεξικό λέει ότι πρόκειται για το συναίσθημα της ψυχικής συντριβής που αισθάνεται κάποιος όταν καταλάβει ότι έκανε κάποιο σφάλμα. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει για τη μετάνοια: «Η μετάνοια είναι το θεραπευτικό ιατρείο της αμαρτίας· είναι δώρο ουράνιο, δύναμη θαυμαστή, χάρη που νικά τις συνέπειες των νόμων. Γι’ αυτό δεν απορρίπτει τον πόρνο, δεν διώχνει το μοιχό, δεν αποστρέφεται τον μέθυσο, δεν σιχαίνεται τον ειδωλολάτρη, δεν απομακρύνει τον κακολόγο, δεν διώχνει τον βλάσφημο, ούτε τον αλαζόνα, αλλ’ όλους τους μεταβάλλει· γιατί η μετάνοια είναι το χωνευτήρι της αμαρτίας».

Η αληθινή μετάνοια πρέπει να συνοδεύεται από ανάλογα έργα και παραίτηση από την αμαρτία.

ΑΠΟΚ β:5  Ενθυμού λοιπόν πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα· ει δε μη, έρχομαι προς σε ταχέως και θέλω κινήσει την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτής, εάν δεν μετανοήσης.

ΠΑΡ κη:13 Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή· ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή.

…και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών … Το βάπτισμα είναι εντολή του Κυρίου Ιησού Χριστού, πρέπει να γίνεται μόνο αφού πιστέψει ο άνθρωπος και έχει σωτηριακή σημασία: ΜΑΡΚ ις:15 “Και είπε προς αυτούς· Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευαγγέλιον εις όλην την κτίσιν. 16 Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. “

Με βάση αυτά που διαβάζουμε παραπάνω στο λόγο του Θεού, όποιος και κυρίως όταν (όποτε) πιστέψει στον Ιησού Χριστό, πρέπει να βαπτιστεί για να έχει σωτηρία. Αν κάποιος δεχτεί το λόγο του Θεού αλλά δεν θέλει για δικούς του λόγους να τον εκτελέσει και δεν βαπτίζεται, σημαίνει ότι δεν τον έχει δεχτεί με όλη του τη καρδιά και σίγουρα όχι ως λόγο Θεού, καθώς είναι. Αν πιστεύουμε ότι το παραπάνω εδάφιο είναι Θεόπνευστος Λόγος, δεν πρέπει να αμελήσουμε να τον εκτελέσουμε αμέσως μόλις πιστέψουμε.

Η αναγέννηση που είναι η μεταστροφή του απίστου ανθρώπου σε πιστό, πρέπει υποχρεωτικά να προηγείται του βαπτίσματος. Αν κάποιος βαπτιστεί χωρίς να έχει πιστέψει, το βάπτισμα δεν είναι έγκυρο. Το βάπτισμα έχει σωτηριακή σημασία. Έτσι συμπεραίνουμε ότι είναι υποχρεωτικό βήμα που πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αφού πιστέψει για να ολοκληρωθεί η σωτηρία του. Ο λόγος του Θεού μας προειδοποιεί ότι αν κάποιος δεν βαπτιστεί, αυτό σημαίνει ότι απιστεί και τότε θα κατακριθεί.

Η σωτηριακή σημασία του βαπτίσματος φαίνεται και στα εδάφια:  (Α’ ΠΕΤ γ:21) Του οποίου αντίτυπον ον το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού, … (ΕΦΕΣ ε:26) δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου,

… και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος … Η υπόσχεση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, είναι για όλους τους ανθρώπους, όσους και αν προσκαλέσει ο Κύριος. Η αρχική επαγγελία είχε δοθεί από τον προφήτη Ιωήλ 500 χρόνια πριν, αλλά και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, συνεχώς το έλεγε στους μαθητές του.

ΜΑΤΘ  γ:11  “Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.”

ΙΩΑΝ  ζ:38  “όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού, 20 (Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον· επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.)”

ΙΩΑΝ  ιδ:16  “Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, διά να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα· το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό·“

… και προς πάντας τους εις μακράν … Οι άνθρωποι νομίζουν ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται μόνο στους Αγίους, ως επιβράβευση της αγίας τους ζωής. Η αλήθεια όμως είναι ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το Πνεύμα έρχεται για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αλήθεια και όχι επειδή έφτασε μόνος του στην αλήθεια. Όποιος λοιπόν πιστέψει στο λόγο του Θεού και στην υπόσχεση της δωρεάς του Αγίου πνεύματος και ζητήσει να λάβει και αυτός, ο Θεός θα του το δώσει επειδή δεν είναι προσωπολήπτης.

ΠΡΑΞ β:40 Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε, λέγων, Σώθητε από της διεστραμμένης ταύτης γενεάς.

Ο άνθρωπος που έλαβε αγάπη από τον Θεό, νοιάζεται γνήσια για τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι σε αγαπάει αν σε βλέπει να βαδίζεις ολοταχώς προς ένα γκρεμό και σιωπά. Το κήρυγμα του αποστόλου Πέτρου δεν γίνεται με φόβο και με περιστολές, αλλά με θάρρος και παρρησία. Όταν ο άνθρωπος του Θεού έχει λάβει εξουσία από τον Θεό, τίποτε δεν τον σταματά από το να εκφράζει την αλήθεια με τρόπο που μπορεί κανείς να τον εκλάβει και ως θράσος. Η γενιά αυτή είναι διεστραμμένη και αν την ακολουθήσετε, θα καταλήξετε στην αιώνια κόλαση του λέει. Σωθείτε λοιπόν, όσο είναι καιρός.

1 Προβολή0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Κεφ. 07)

Περιεχόμενα 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές (7:1) 2. Τι κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο (7:14) 3. Η Συροφοίνισσα (7:24) 4. Ο κωφός μογιλάλος (7:31) 1. Ανθρώπινες παραδόσεις και θεϊκές εντολές

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ (κεφ. 02)

Η σπουδαιότητα της σωτηρίας Εβρ 2:1 Διά τούτο πρέπει ημείς να προσέχωμεν περισσότερον εις όσα ηκούσαμεν, διά να μη εκπέσωμέν ποτέ. 2 Διότι εάν ο λόγος ο λαληθείς δι' αγγέλων έγεινε βέβαιος, και πάσα

Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Kεφ. 05)

Περιεχόμενα 1. Η θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών (5:1) 2. Η είσοδος των δαιμονίων στους χοίρους (5:11) 3. Ο Ιάειρος (5:22) 4. Η αιμορροούσα γυναίκα (5:25) 5. Η ανάσταση της θυγατέρας του Ιάει

Comentarios


bottom of page